Wykłady

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

Discussed issues: 1. The Ten Commandments on state grounds permissible (Van Orden v. Perry, 2005) or not (McCrearyCounty v. ACLU, 2005)?; 2. The first questions on the meaning of the […]

Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

Omawiane zagadnienia: 1. Błąd anachronizmu? Rzymskie prawo administracyjne; 2. Bykowe a małżeństwo rzymskie: egzotycznie, ale monogamicznie; 3. Praktyczna historia prawa spadkowego w Polsce ostatnich 100 lat; 4. Skandale prawne w […]

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

Powstanie prawa kanonicznego i jego rola w Kościele rzymsko-katolickim (wykład informacyjny) Wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa kanonicznego (wykład problemowy, metoda przypadków) Ecclesia vivit lege Romana: cesarskie leges i kościelne canones (wykład problemowy, metoda […]

Introduction to Comparative Law

1. Comparative Law – general introduction. Aims and functions, methods. Selected cases. 2. Historical introduction. Roman law, ius commune, modern legal families. Selected cases. Freedom of contracts – various comparative […]

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

Wykład przedstawia kształtowanie różnorodnej i wielowiekowej tradycji romanistycznej w rozwoju współczesnego prawa prywatnego. Wpływy te zauważyć można nie tylko w kontynentalnym ius commune, ale również w pozornie odrębnym systemie common […]

Historia ustroju państw starożytnych

Wykład przeznaczony jest dla studentów, którzy są zainteresowani historycznym uwarunkowaniem współczesnych rozwiązań prawnych w zakresie ustroju różnych państw. Pod tym kątem widzenia są przedstawiane w trakcie wykładu dzieje starożytnego Rzymu, […]

Łacińska terminologia prawnicza

Omawiane zagadnienia: 1. Wprowadzenie do przedmiotu: Znaczenie języka łacińskiego jako prawniczej lingua franca świata starożytnego, czasów średniowiecza i czasów nowożytnych. 2. Historia formowania się języka łacińskiego – w tym w […]

Ustrój rzymski i administracja w ujęciu porównawczym

Zasadniczym celem modułu kształcenia jest wprowadzenie słuchaczy w najważniejsze zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa publicznego w nawiązaniu do podstaw polskiego prawa ustrojowego oraz fundamentów prawa ustrojowego Unii Europejskiej. Podstawę kursu […]

Rzymska praktyka administracyjna

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy, przy wykorzystaniu metod analizy tekstów źródłowych, z podstawowymi zasadami każdej z form ustrojowych Rzymu (monarchia, republika, cesarstwo w okresie pryncypatu i dominatu). Uzyskany wynik pozwoli […]

Podstawy rzymskiego praw publicznego

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy, przy wykorzystaniu metod analizy tekstów źródłowych, z podstawowymi zasadami każdej z form ustrojowych Rzymu (monarchia, republika, cesarstwo w okresie pryncypatu i dominatu). Uzyskany wynik pozwoli […]

Adres

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Gołębia 9

31-007 Kraków

Kontakt

Sekretariat Katedry

lidia.kotowska-turasiewicz@uj.edu.pl

pokój 131 (dawny nr 3), I piętro budynku przy ul. Gołębiej 9.

tel. (12) 663-12-01

Szukaj

© Katedra Prawa Rzymskiego 2024
Wdrożenie: solmedia.pl