Biopolityka i bioetyka w państwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie

kierownik projektu: Ewa Górska, studentka V roku Studiów Bliskowschodnich, III roku Prawa

wysokość grantu: 167 000 zł

opiekun projektu: dr Mateusz Klinowski

opis projektu: Celem tego multidyscyplinarnego projektu kątem  jest pozyskanie nowej wiedzy na temat słabo zbadanych elementów systemów prawnych i politycznych społeczeństw muzułmańskich, jak również znaczenia islamu dla zmian zachodzących w tych systemach. Pod względem eksploracyjnym badanie skoncentruje się na pozyskaniu informacji na temat relacji religii i polityki w państwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie oraz prowadzonych tam społecznych debat bioetycznych. Pod względem opisowym nacisk zostanie położony na przedstawienie możliwie pełnej charakterystyki polityki bioetycznej, regulacji prawnych w biomedycynie oraz poglądów społecznych na technologie biomedyczne w tych państwach. Obszar badawczy został zawężony do regionu szeroko rozumianego muzułmańskiego Bliskiego Wschodu (państwa arabskie oraz Turcja i Iran). Badania będą prowadzone metodą wywiadów eksperckich oraz krytycznej analizy materiałów zastanych. Wynikiem projektu będzie charakterystyka wpływu islamu na decyzje polityczne na Bliskim Wschodzie oraz analiza bioetyki muzułmańskiej. Uzupełnia to lukę w polskich badaniach prawoznawczych i kulturoznawczych.