Legal luck – prawny traf. Opis i próba oceny

Nr rejestracyjny: 0163/DIA/2012/41
Typ wniosku: Diamentowy Grant
Tytuł projektu: Legal luck. Prawny Traf – opis i próba oceny
Kierownik: Maciej Juzaszek
Opiekun: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 191 234,00 zł
Termin rozpoczęcia umowy 2012-06
Termin zakończenia umowy 2016-06

OPIS [PL]

Celami projektu jest opis w jaki sposób przypadek wkracza w odpowiedzialność moralną i prawną jednostki oraz odpowiedź na pytanie czy tak powinno być. W Polsce temat jest zupełnie unikalny, niemal nikt nie zajmował się nim do tej pory. Projekt łączy w sobie zarówno kwestie etyczne, filozoficzne i dogmatycznoprawne, a w jego ramach swojego projektu Maciej analizuje międzynarodową literaturę dotyczącą wpływu trafu na odpowiedzialność moralną i prawną, konsultuje się z filozofami i prawnikami z innych ośrodków akademickich, a przede wszystkim pracuję nad własną propozycją rozwiązania problemu