Podmiotowość agentów programowych w ujęciu teoretycznoprawnym

Nr rejestracyjny: 2014/15/N/HS5/01861
Typ wniosku: PRELUDIUM
Tytuł projektu: Podmiotowość agentów programowych w ujęciu teoretycznoprawnym
Kierownik: Rafał Michalczak
Wykonawcy: Magdalena Wojdala
Opiekun: dr hab. Andrzej Grabowski
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 93 600
Termin rozpoczęcia umowy 8.2015
Termin zakończenia umowy 8.2017

OPIS [PL]

Projekt z zakresu prawa i sztucznej inteligencji podejmuje teoretycznoprawne rozważania nad podmiotowością agentów programowych. Agenty to programy komputerowe, które dzięki zastosowanym technologiom z zakresu sztucznej inteligencji wykazują zachowania nazywane w literaturze „autonomicznymi”. Agenty mogą przyjmować postać np. programów giełdowych czy też programów odpowiedzialnych za sterowanie autonomicznymi pojazdami. „Autonomia” agentów powoduje powstanie problemów prawnych, związanych z przypisywaniem odpowiedzialności za konsekwencje działań owych programów.

 

Projekt ma dwa cele. Pierwszym jest dowiedzenie, że konceptualne odróżnienie agentów od „klasycznych” programów jest uzasadnione, a co za tym idzie, że dotychczasowe regulacje dotyczące programów nie rozwiązują problemów specyficznie związanych z agentami. Drugim celem projektu jest krytyczna analiza proponowanych w literaturze modeli rozwiązania problemów związanych z przypisywalnością odpowiedzialności prawnej. Koncentruje się ona na modelu upodmiotowienia agentów programowych, postulującym stworzenie nowej instytucji prawnej – osoby elektronicznej. Analiza ta pozwala dostrzec ogólne zalety rozwiązania opartego o wprowadzenie nowej instytucji oraz zaproponować – w oparciu o istniejącą literaturę – model osoby elektronicznej, który w najlepszy sposób rozwiązuje problemy specyficznie związane z agentami, zarówno już istniejące, jak i mogące powstać w najbliższej przyszłości.