Sztuczna inteligencja i prawo

PROWADZENIE: dr M. Araszkiewicz

Wykład specjalizacyjny przeznaczony dla studentów II-V roku prawa prowadzony w semestrze zimowym w poniedziałki (sala 52, Collegium Novum, godz. 15.00-16.30 (studia stacjonarne)) oraz w piątki (sala 218, Collegium Wróblewskiego, godz. 10.45-13.00, w terminach zjazdów (studia niestacjonarne)).

Celem wykładu jest wyrobienie u słuchaczy świadomości problemów związanych ze stosowaniem narzędzi sztucznej inteligencji w odniesieniu do prawa, a w szczególności wskazanie na rzeczywiste osiągnięcia oraz ograniczenia tej metody. Wykład koncentruje się na współczesnym stanie badań w tej dziedzinie (a nie na ekspozycji historycznej) oraz na możliwościach praktycznych zastosowań ww. narzędzi (a nie matematycznym aspekcie omawianych koncepcji).

Wykład koncentruje się przede wszystkim na problemach związanych z modelowaniem argumentacji prawniczej za pomocą metod sztucznej inteligencji, co pozostaje w zgodzie z tradycjami krakowskiego ośrodka filozoficzno- i teoretyczno prawnego, mającego znaczące osiągnięcia na polu teorii argumentacji prawniczej. Przedmiotem wykładów są proponowane w nurcie AI and Law ujęcia argumentacji sądowej dotyczącej reguł, zasad i precedensów, a także rozumowań analogicznych w prawie. Odrębne wykłady zostały przeznaczone również na modelowanie rozumowań związanych z postępowaniem dowodowym, a także z zakresu Online Dispute Resolution.

Ramowy plan wykładu

 1. Pojęcie sztucznej inteligencji; rozwój historyczny; osiągnięcia i ograniczenia.
 2. Nurt Artificial Intelligence and Law: powstanie, rozwój, dziedziny badań.
 3. Systemy oparte na regułach.
 4. Systemy oparte na kazusach. Rodzina programów opartych o strukturę HYPO.
 5. Argumentacja celowościowa i ważenie wartości w AI and Law.
 6. Sieci neuronowe. Konekcjonistyczna interpretacja pojęcia koherencji.
 7. Diagramy argumentacyjne.
 8. Sztuczna inteligencja a postępowanie dowodowe.
 9. Systemy Online Dispute Resolution.
 10. Problematyka podmiotowości i odpowiedzialności software agents.
 11. Perspektywy AI and Law na przyszłość.

SYLABUS PRZEDMIOTU

Forma i terminy egzaminu

Egzamin testowy jednokrotnego wyboru - 30 pytań. Krótka odpowiedź na pytanie otwarte (0-10 punktów)

Skala ocen:

 • 1-20 ndst
 • 21-25 dst
 • 26-27 +dst
 • 28-33 db
 • 34-35 +db
 • 36-40 bdb

Terminy egzaminu:

Konkurs przedmiotowy:

26.01.2021 r. godz. 17.30-18.30

Egzaminy w sesji:

01.02.2021 r. godz. 12.00-13.00

online

08.02.2021 r. godz. 12.00-13.00

online

 

Sesja poprawkowa:

19.02.2021r. godz. 12.00-13.00

 online

 22.02.2017r. godz. 12.00-13.00

Sala Sztuka ul. Bracka 12

ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!

Literatura

Literatura obowiązkowa:

Treść wykładu.

 

Literatura uzupełniająca:

 1. K. D. Ashley, Modelling Legal Argument. Reasoning with Cases and Hypotheticals. MIT Press, 1990.
 2. T. Bench-Capon, G. Sartor, A Model of Legal Reasoning with Cases Incorporating Theories and Values. Artificial Intelligence 150, 2003, s. 97-142.
 3. D.H. Berman, C.L. Hafner, Representing teleological structure in case based reasoning: The missing link, in: Proceedings of the Fourth International Conference on AI and Law, Amsterdam, ACM Press, New York, 1993, s. 50–59.
 4. J. Hage, Studies in Legal Logic, Springer 2005.
 5. G. Sartor, Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law. Springer 2005.