Argumentacja prawnicza

PROWADZENIE: DR HAB. ANDRZEJ GRABOWSKI, Prof. UJ Wykład specjalizacyjny przeznaczony dla studentów II-V roku prawa (studia stacjonarne albo niestacjonarne, 6 pkt ECTS). Wykład przedstawia teorie argumentacji prawniczej powstałe w drugiej połowie XX wieku (Viehweg, Toulmin, Perelman, MacCormick, Alexy, Aarnio, Peczenik, Atienza). Celem wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z teorią przydatną w uzasadnianiu decyzji prawnych oraz sposobami argumentacji prawniczej w sytuacji sporu sądowego. 

ZAKRES, FORMA I TERMINY EGZAMINU

Zakres egzaminu: Zagadnienia przedstawione w trakcie wykładu, w szczególności te, które znajdują się na dystrybuowanych w trakcie kolejnych wykładów tzw. handout-ach oraz treść trzech pozycji wymienionych jako „Literatura podstawowa”.

Forma egzaminu: 10 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz 10 pytań „do uzupełnienia”, 40 minut. 

PRZYKŁADOWY FORMULARZ EGZAMINU

Terminy egzaminu w sesji zimowej:

Egzaminy w sesji:

Sesja poprawkowa:

>ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!

LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Arthur Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów
  2. Tomasz Gizbert–Studnicki, „Podstawy argumentacji prawniczej”, Acta Universitatis Wratislaviensis – Prawo CCXLIV, 1772 (1995), s. 35-43
  3. Andrzej Grabowski, „Dyskurs prawniczy jako przypadek szczególny ogólnego dyskursu praktycznego”, w: J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa 2 (2003), s. 45-63.

[artykuły 2-3 zdeponowane w punkcie ksero, Bracka 12, parter, obok sali „Sztuka”]  

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  1. Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung
  2. Manuel Atienza, Las Razones del Derecho. Teorías de la argumentacion jurídica
  3. Andrzej Grabowski, Judicial Argumentation and Pragmatics
  4. Lech Morawski: Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe
  5. Ulfrid Neumann, Juristische Argumentationslehre
  6. Chaïm Perelman, Logika prawnicza. Nowa Retoryka
  7. Chaïm Perelman, Imperium retoryki