Case-Based Legal Reasoning. Resolution of Legal Disputes

Dr Michał Araszkiewicz Wykład Semestr zimowy, środa, 18.00-19.30, Sala Audytoryjna, ul. Bracka 12 Przedmiot specjalizacyjny w języku angielskim, przeznaczony dla studentów II-V roku prawa stacjonarnego i niestacjonarnego.  Jego celem jest wyrobienie u słuchaczy świadomości problemów związanych z rozumowaniami prawniczymi opartymi o przypadki, a nie o normy prawne. Wykład podzielony jest na dwie zasadnicze części: pierwsza z nich skupia się na rozumowaniach kazusowych sądowych, właściwych dla kultury prawnej common law. W drugiej części przedstawiona zostaje problematyka alternatywnego rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim mediacji. Wykład ma charakter interaktywny, uczestnicy winni aktywnie uczestniczyć w dyskusjach oraz zapoznawać się z zadawanymi lekturami będącymi podstawą tych dyskusji.

Ramowy plan wykładu

 1. Pojęcie case-based reasoning (CBR) w prawie i etyce. Podstawowy schemat pojęciowy związany z rozumowaniami opartymi o kazusy.
 2. Rola interpretacji kazusów w krajach civil law i common law. Metodologia rozwiązywania kazusów w różnych kulturach prawnych na tle porównawczym. Posługiwanie się kazusami w krajach civil i common law argumentacji sądowej.
 3. Analiza budowy orzeczenia sądowego z uzasadnieniem w aspekcie formalnym oraz treściowym.
 4. Analiza wybranych propozycji reprezentacji argumentacji sądowej CBR na gruncie prawa należącego do kultury common law i civil law.
 5. Analiza struktury pozasądowego sporu / konfliktu. Podstawowe metody pozasądowego / polubownego /alternatywnego rozwiązywania sporów /konfliktów.
 6. Wybrane systemy informatyczne wspierające prowadzenie negocjacji / mediacji. Sukcesy i ograniczenia.

Forma i terminy egzaminu

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań).

Czas trwania egzaminu 30 minut.

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami.

Student nie musi przystąpić do 1 terminu w sesji zasadniczej.

Terminy egzaminu:

Egzaminy w sesji:

01.02.2021r.godz. 14.00-15.00

online

08.02.2021 r. godz. 14.00-15.00

online

 

Sesja poprawkowa:

19.02.2021r. godz. 14.00-15.00

 online

22.02.2021r. godz. 14.00-15.00

online

ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!

Literatura

Materiał podstawowy:

 1. Materiał podawany na wykładzie
 2. K. D. Ashley, Modelling Legal Argument. Reasoning with Cases and Hypotheticals. MIT Press, 1990.
 3. Grant Lamond, Precedent and Analogy in Legal Reasoning, http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/
 4. Frederick Schauer, Precedent, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1836384

Literatura uzupełniająca:

 1. G. Sartor, Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law. Springer 2005.
 2. N. MacCormick, R. Summers, Interpreting Precedents. Dartmouth 1997
 3. Heidi Burgess, Guy Burgess, Encyclopedia of Conflict Resolution, ABC-CLIO 1997.
 4. Morton Deutsch, Peter Coleman, Eric Marcus, The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice, Jossey-Bass, Wiley 2006.