Metodologia nauk prawnych [st. niestacjonarne]

METODOLOGIA NAUK PRAWNYCH dla st. niestacjonarnych

  Prowadzący: Tomasz Gizbert-Studnicki, Andrzej Grabowski, Michał Araszkiewicz

Wykład przeznaczony jest dla doktorantów WPiA UJ. Jego celem jest wyrobienie w nich świadomości problemów związanych z metodologią nauk, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problematykę nauk społeczno-prawnych. Problematyka wykładu obejmuje omówienie podstawowych pojęć z metodologii nauk, zagadnienie demarkacji nauki, teorii naukowych i ich funkcji, praw nauki, języka nauki, oraz specyfiki nauk prawnych.

Sposób zaliczenia przedmiotu: esej lub test (do wyboru)

Program zajęć

Harmonogram wykładów z metodologii dla doktorantów niestacjonarnych

Semestr letni 2017/18

TGS- Tomasz Gizbert-Studnicki

MA – Michał Araszkiewicz

AD – Adam Dyrda

10 marca, MA – Interpretacja precedensowych orzeczeń sądowych

24 marca, MA – Sztuczna Inteligencja i prawo

14 kwietnia, MA – Europeizacja kultury i nauki prawa

28 kwietnia, TGS – Metody statystyczne

12 maja TGS – Metody statystyczne

26 maja, AD – Epistemologia sporów a wybrane zagadnienia prawoznawstwa”

9 czerwca, AD – Etyka przekonań a konstrukcje teoretyczne

16 czerwca – egzamin