Metodologia nauk prawnych [st. stacjonarne]

 

METODOLOGIA NAUK PRAWNYCH

STUDIA STACJONARNE

PONIEDZIAŁEK GODZ. 18.30-20:00; Bracka 12, s. 300

Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki, dr Mateusz Klinowski

Wykład przeznaczony jest dla doktorantów WPiA UJ. Jego celem jest wyrobienie w nich świadomości problemów związanych z metodologią nauk, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problematykę nauk społeczno-prawnych. Problematyka wykładu obejmuje omówienie podstawowych pojęć z metodologii nauk, zagadnienie demarkacji nauki, teorii naukowych i ich funkcji, praw nauki, języka nauki, oraz specyfiki nauk prawnych.

Sposób zaliczenia przedmiotu: esej lub test (do wyboru)

Program zajęć

Metodologia dla doktorantów stacjonarnych (2017/18)

Program wykładów

TGS- Tomasz Gizbert-Studnicki; MK – Mateusz Klinowski

9 X TGS - Nauka, problem demarkacji, zadania nauki, indukcjonizm, falsyfikacjonizm, struktura wyjaśniania, rola praw nauki;

16 X MK - Racjonalność i argumentacja (I);

23 X TGS - Podział nauk, osobliwości nauk społecznych;

30 X MK - Racjonalność i argumentacja (II);

6 XI TGS - Naturalizm i antynaturalizm w metodologii nauk humanistycznych, nauki nomotetyczne i idiograficzne, spór o naukowość dogmatyki prawa;

13 XI MK – Zastosowanie metod nauk formalnych w prawoznawstwie;

20 XI TGS - Interpretacja – teoria wykładni, metody interpretacji, formalizm i kierunki antyformalistyczne;

27 XI MK – Zastosowanie metod nauk przyrodniczych w prawoznawstwie.

4 XII TGS – Interpretacja Konstytucji – zagadnienia metodologiczne

11 XII MK - Narracja i historia, czyli rzecz o polityczności; Socjologia nauki: rola nauki w publicznym dyskursie.

18 XII TGS – Metody statystyczne i ich pułapki

8 I MK – Konwencja w nauce. Metafizyka prawa.

15 I TGS – Metody analityczne w prawoznawstwie

22 I MK – Podsumowanie: uzasadnienie metody naukowej.