Elementy logiki praktycznej

Wykład przeznaczony dla studentów na kierunku administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne). Semestr zimowy, 45/28 godzin, 7 pkt ECTS. Celem wykładu jest przedstawienie elementarnych pojęć z zakresu szeroko pojmowanej logiki praktycznej (teoria nazw, teoria zdań, klasyczny rachunek zdań, prawa logiczne, logika pytań, teoria uzasadnień, sylogistyka, kwadrat logiczny, definicje, relacje, podział logiczny). Wykład obejmuje także elementy historii logiki, logiki prawniczej oraz metodologii nauk prawnych. Poznanie tych zagadnień przez studentów ma zwiększyć precyzję posługiwania się językiem i ułatwić – w aspekcie metodologicznym – przygotowywanie przez nich prac dyplomowych. Wykład prowadzą: dr hab. Beata Polanowska-Sygulska, dr hab. Andrzej Grabowski.  

Program wykładu 2019/20

TERMINY WYKŁADÓW (sala 52 CN, czwartki 15:45 – 18:00 sala Niebieska, Krupnicza 33a) DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH:

 • 3 PAŹDZIERNIKA Pojęcie i działy logiki [AG]
 • 10 PAŹDZIERNIKA Podstawy logicznej teorii języka [AG]
 • 17 PAŹDZIERNIKA Język klasycznego rachunku zdań, prawa logiczne [MA]
 • 24 PAŹDZIERNIKA Teoria nazw. Wieloznaczność, nieostrość, otwarta tekstowość [MA]
 • 31 PAŹDZIERNIKA Stosunki zakresowe [MA]
 • 7 LISTOPADA Podział logiczny, klasyfikacje i typologie [MA]
 • 14 LISTOPADA Definicje [AG]
 • 22 LISTOPADA Wnioskowanie z kwadratu logicznego I [BPS]
 • 28 LISTOPADA Wnioskowanie z kwadratu logicznego II [BPS]
 • 5 GRUDNIA Wnioskowanie z sylogizmu kategorycznego I [BPS]
 • 12 GRUDNIA Wnioskowanie z sylogizmu kategorycznego II [BPS]
 • 19 GRUDNIA Teoria relacji [BPS]
 • 9 STYCZNIA Elementy metodologii nauk + Uzasadnianie twierdzeń [MA]
 • 16 STYCZNIA Logika pytań [AG]
 • 23 STYCZNIA Wykład przedegzaminacyjny [AG]

Literatura podstawowa

 1. Z. Ziembiński, Logika praktyczna
 2. W. Marciszewski (red.), Mała encyklopedia logiki
 3. A. Grabowski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa i administracji (rozdziały dotyczące wnioskowań z kwadratu logicznego i z sylogizmu kategorycznego)
 4. F. Gołba, P. Piękoś, P. Turkowski, Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania (rozdziały dotyczące wnioskowań z kwadratu logicznego i z sylogizmu kategorycznego)

Forma i terminy egzaminu

Egzamin składa się z 11 pytań. Czas trwania egzaminu 90 minut. W załączonym pliku wersja demo. Punktacja za poszczególne pytania jest następująca:

 • pyt. 1 – 2 pkt
 • pyt. 2 – 3 pkt
 • pyt. 3 – 4 razy po 1 pkt
 • pyt. 4-11 – po 2 pkt

Łącznie można uzyskać 25 pkt Skala ocen:

 • 0-12 ndst
 • 13-15 dst
 • 16-17 dst plus
 • 18-20 db
 • 21-22 db plus
 • 23-25 bdb

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Terminy egzaminów 2020/2021

Egzaminy w sesji:

 03.02.2021r. godz. 12.00-13.15

Obecnie online

 10.02.2021 r. godz. 12.00-13.15

Obecnie online

 

Sesja poprawkowa:

 18.02.2021r. godz. 12.00-13.15

 Obecnie online

 24.02.2021r. godz. 12.00-13.15

Obecnie online

ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!