Prawo wobec wyzwań współczesności

przedmiot w roku 2014-15 nie został uruchomiony i pojawi się w roku kolejnym

PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (st. stacjonarne i niestacjonarne)
dr Mateusz Klinowski / Katedra Teorii Prawa

Wykład dla każdego, kto interesuje się światem i polityką. Stanowi on przystępne przedstawienie spektrum problemów, z jakimi boryka się współczesne społeczeństwo. Jego celem jest wyposażenie przyszłych prawników w teoretyczne narzędzia i wiedzę niezbędną do odpowiedzialnego zabierania głosu publicznych debatach dotyczących aktualnych i na ogół kontrowersyjnych zagadnień.

Wykład, choć przedstawiać będzie różne stanowiska teoretyczne, w dużym stopniu oparty zostanie na szerokiej bazie faktograficznej. Prezentowane treści przedyskutowane zostaną na wybranych przykładach „trudnych spraw” i aktualnych problemów politycznych.

w roku akademickim 2013/14 przedmiot zawieszony z uwagi na zbyt mała liczbę chętnych