Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy

Warsztaty prowadzone przez prof. dra hab. Tomasza Gizbert-Studnickiego oraz dra Adama Dyrdę

Zagadnienia, które stanowią przedmiot tego warsztatu to słynne kontrowersyjne sprawy (tzw. hard cases), które miały ogromne znaczenie prawne i społeczno-polityczne, w związku z czym do dziś stanowią centralny przedmiot zainteresowania teoretyków i praktyków prawa. Analizowane podczas warsztatu causes celebres są bardzo często powoływane w literaturze prawniczej (polskiej i zagranicznej).