Wprowadzenie do systemu prawa

I rok – studia stacjonarne/niestacjonarne Prowadzący: prof. dr hab. K. Płeszka, dr M. Araszkiewicz (wykład), dr hab. A. Dyrda (ćwiczenia) Egzamin: test jednokrotnego wyboru, 40 pytań Egzaminy w sesji:  02.02.2017r. godz. 10.00-11.00 Sala 55  ul. Bracka 12  09.02.2017 r. godz. 10.00-11.00 Sala Sztuka ul. Bracka 12   Sesja poprawkowa:  18.02.2017 r. godz. 10.00-11.00  Sala Sztuka ul. Bracka 12  21.02.2017r. godz. 10.00-11.00 Sala Sztuka ul. Bracka 12 ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!

Zaliczenie ćwiczeń

 

Zaliczenie ćwiczeń jest OBOWIĄZKOWE - stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Kryterium zaliczenia: obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

W ramach ćwiczeń istnieje możliwość zaliczania kolokwiów, które dają bonusowe punkty do egzaminu (max. 8 punktów, które zostają automatycznie doliczone do liczby punktów uzyskanych z egzaminu).