Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników

PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY

prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki, dr Adam Dyrda, mgr Paweł Banaś, dr Wojciech Ciszewski

Proponowany wykład skupia się na tych zagadnieniach filozoficznych, które nie są poruszane w ramach innych kursów oferowanych w programie studiów. Kurs obejmuje przegląd wybranych, obecnie żywo dyskutowanych problemów filozoficznych – nie jest kursem z zakresu historii filozofii.

Tegoroczny harmonogram – dostępny jest w zakładce poniżej

Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy

 

Harmonogram 2017/18

HARMONOGRAM wykładów (TGS - Tomasz Gizbert-Studnicki; AD - Adam Dyrda; WC - Wojciech Ciszewski; PB - Paweł Banaś)

5.10 - filozofia analityczna (TGS)

12.10 - filozofia analityczna (TGS)

19.10 - filozofia języka (PB)

26.10 - filozofia nauki (AD)

9.11 - etyka (WC)

16.11 - pragmatyzm . (AD)

23.11 - pragmatyzm cd. (AD)

30.11 - teorie sprawiedliwości (WC)

7.12 - filozofia praw człowieka (WC)

14.12 - filozofia praw człowieka cd. (WC)

21.12 - filozofia krytyczna (AD)

4.1 - teorie demokracji (WC)

11.1 - postmodernizm (AD)

18.1 - filozofia prawa (TGS, AD)

25.1 - przedtermin

Terminy egzaminów 2016/17

Egzaminy w sesji:

01.02.2017 r. godz. 15.00-16.00

Sala 55 ul. Bracka 12

07.02.2017 r. godz. 15.00-16.00

Sala 55 ul. Bracka 12

 

Sesja poprawkowa:

20.02.2017 r. godz. 15.00-16.00

 Sala 55 ul. Bracka 12

24.02.2017 r. godz. 15.00-16.00

Sala 55 ul. Bracka 12

ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!