Czy nazwa "prawdziwa definicja nie-równościowa"  jest nazwą pustą?

1.      1) Czy nazwan może może być abstrakcyjna i pusta jednocześnie? W notatkach z wykładu mam zapisane, że pomiędzy tymi nazwami zachodzi stosunek niezależności, ale nie rozumiem jak to możliwe, skoro nazwa pusta nie ma desygnatów, a abstrakcyjna ma, tylko nie są one zbudowane z materii. 2.      2) Czy przykładem nazwy indywidualnej i nieostrej może być ,,bliski krewny Donalda Tuska"? I czy będzie to też nazwa indywidualna ogólna? 3.      3) Czy niewyczerpującym rozłącznym podziałem trójczłonowym zakresu nazwy definicja nominalna może być podział na stylizację przedmiotową, słownikową i semantyczną?

1.Czy "uprawianie seksu" może być rozumiane jako relacja w teorii relacji? 2.Jeżeli tak, to czy ta relacja może być więc podana jako przykład relacji symetrycznej, nieprzechodniej? 3.Jeżeli tak to czy jest ona zwrotna? 4.Jeżeli nie, to czy istnieje jakaś relacja symetryczna, nieprzechodnia?

Czy odpowiedź niewłaściwa może być w ogóle prawdziwa bądź fałszywa czy nie stosujemy tutaj tego podziału? Nie rozumiem za bardzo odpowiedzi nie wprost. O ile rozumiem, że na pytanie "Komu nie powierzyłbyś pieniędzy" odpowiedź "Powierzyłbym każdemu oprócz Ciebie" jest nie wprost, to trudno mi zrozumieć dlaczego podawane są w przykładach na pytania np: Kto jest premierem Polski? odpowiedzi wprost np "Donald Tusk", a odpowiedzi nie wprost 'Najważniejsza osoba w PO" lub w inny opisowy sposób. Przecież to również jest wskazanie wprost konkretnej osoby, a jedynie w sposób opisowy, ale i tak wskazujemy konkretną odpowiedź. Zresztą czy pytanie "Kto jest premierem?" wymaga od nas podania imienia i nazwiska jakiejś osoby? Dlaczego nie będzie odpowiedzią właściwą w takim wypadku podanie odpowiedzi "Lider PO". Dla mnie takie odpowiedzi też są odpowiedziami wprost, ale może czegoś nie rozumiem.

Czy pojęcie "definicja przez wyliczenie" jest równoważne z pojęciem "definicja nieklasyczna"?

Czy wnioskowanie dedukcyjne i logiczne to to samo?

czy między nazwami A - wnioskowanie uprawdopodabniające oraz B - wnioskowanie indukcyjne zachodzi stosunek podrzędności, czy nadrzędności? W końcu wnioskowanie indukcyjne przez indukcję enumeratywną zupełną jest wnioskowaniem niezawodnym

Mam pytanie czy na pytanie: "Czy lubisz WF?" można udzielić odpowiedzi częściowej? Czy jeżeli jest to pytanie zamknięte, odpowiedzi są tylko tak lub nie i odpoweidź może być tylko całkowita wprost lub nie wprost?

1) Jeśli chodzi o zadane ostatnio przeze mnie pytanie w sprawie zdań modalnych, to moją intencją było zapytać o to, czy zdanie „Możliwe, że student nie ma matury” można oznaczyć zarówno przez M~p, jak i Mp, a omyłkowo napisałem zdanie „Student nie ma matury.”. Przepraszam.   2) Pozostając przy temacie zdań modalnych, chciałbym zapytać o pewien przypadek zamiany zdania de re na zdanie de dicto, a mianowicie, czy zdanie „Jan nie może być jednocześnie sędzią i adwokatem.” można zamienić nie tylko na „Nieprawda, że możliwe, że Jan jest jednocześnie sędzią i adwokatem” (~Mp), ale też na „Konieczne, że Jan nie jest jednocześnie sędzią i adwokatem”  (K~p)?   3) Ponadto chciałbym Pana Profesora zapytać o znaczenie pojęć zakresu definicji w ujęciu pionowym i poziomym.   4) Mam także pytanie odnoszące się do definicji legalnych nawiasowych i legalnych w słowniczkach. Te pierwsze wydają mi się być nominalnymi, w stylizacji semantycznej, nierównościowymi, lecz nie wiem jaki to podtyp nierównościowych. Z kolei drugie, są wg mnie nominalne, w stylizacji przedmiotowej, równościowe, wyraźne, klasyczne albo nieklasyczne. Czy trafnie?

Czy zdanie analityczne może być fałszywe?

1. Jaki stosunek zakresowy zachodzi pomiędzy treścią pełną a charakterystyczną nazwy? 2. Czy "król Polski" to nazwa pusta? 3. Jaki stosunek zakresowy zachodzi między nazwa indywidualną i generalną oraz nazwą pustą i generalną? 4. Czy pozytywne i negatywne założenie pytania obowiązuje na egzaminie? 5. Pytanie "Czy skończyłeś już studia?" jest pytaniem niewłaściwie postawionym? 6. Niewyczerpujący, rozłączny podział 3-członowy zakresu nazwy "definicja nominalna", to np. definicja klasyczna, nieklasyczna i cząstkowa? 7. Czy stosunek zakresowy między definicją realną a nominalną to przeciwieństwo? 8. Czy każda definicja fałszywa jest definicją nieadekwatną? 9. Wnioskowanie entymematyczne, czy jest to wnioskowanie niezawodne? 10. Jaka różnica zachodzi pomiędzy -Mp a M-p (-Kp a K-p) jeżeli chodzi o rozwiązywanie zadań z kwadratu zdań modalnych, ponieważ występuję tam jedynie M-p (K-p), natomiast gdy dostanę zdanie -Mp (-Kp) to jak powinnam je zrozumieć, przekształcić aby móc przeprowadzić poprawne wnioskowanie z kwadratu zdań modalnych? 11. Czy jest różnica pomiędzy "Dozwolone że Jan nie zapłaci" oraz "Dozwolone że nieprawda że Jan zapłaci"?

Każdy nie-niepełnoletni jest nie-ubezwłasnowolniony" trzeba przy nazwie "nie-niepełnoletni" zastosować prawo opuszczenia negacji i sformalizować je jako PaU' ? Czy pozostawienie go w formie N'aU' (uznając w tym przypadku za nazwę wyjściową "niepełnoletni") będzie traktowane jako błąd?

"Łapówka" to: korzyść majątkowa, prezent, upominek, nagroda lub inna forma nieuzasadnionej gratyfikacji innej osoby. jest poprawną odpowiedzią na zadanie polegające na podaniu dowolnej definicji regulującej wybranej nazwy nieostrej, która jest nazwą prostą. Definicja ta powinna być definicją nieklasyczną w stylizacji semantycznej

1) Czy odpowiedź złożona z samego X, jest odpowiedzią niewłaściwą, jako że nie jest zbudowana wg kompletnego schematu odpowiedzi (np. odpowiedź na pytanie „Kto odkrył Amerykę” brzmiałaby „Krzysztof Kolumb”, zamiast „Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę”).   2) Czy definicja legalna może być definicją przez postulaty, a innymi słowy: czy dwu- lub wielokrotne użycie w akcie prawnym danego pojęcia w różnych kontekstach, bez definiowania go w inny sposób, może być uznane za definicję przez postulaty?   3) Czy w przypadku zdań modalnych zdanie „Student nie ma matury” dopuszczalne są dwa oznaczenie Mp lub M~p?   4) Jaki jest stosunek zakresowy wynikania (A) i wynikania logicznego (B). Wg mnie byłaby to podrzędność, gdyż do tego, by mówić o wynikaniu trzeba spełnienia dwóch przesłanek: (1) prawdziwość implikacji, oraz (2) oparcia tej prawdziwości na jakimś związku między przesłankami i wnioskiem. Z kolei do zaistnienia wynikania logicznego wystarczy jedynie stwierdzenie zaistnienia formalnej poprawności implikacji, tj. przesłanki (1). Tak więc wynikanie wydaje się pojęciem węższym od wynikania logicznego.  Czy tak jest faktycznie?   5) Mam także pewien problem z ustaleniem, czym jest uniwersum w przypadkach, gdy ocenia się stosunki zakresowe, np. typów relacji, typów wynikania (wiem, że w przypadku nazw, definicji, pytań, odpowiedzi – uniwersum to wszystkie byty językowe, ale wydaje mi się, że tu uniwersum musi być czymś innym).

Czy dla pytań rozstrzygnięcia(które są zazwyczaj dwuczłonowe) istnieją odpowiedzi częściowe, skoro eliminują one pewna grupę odpowiedzi?

Czy w zadaniach z kontrapozycji zupełnej można zapisywać terminy z podwójną negacją (np. nie-nie-pijany student - P'')? Jeśli nie, to  w jaki sposób można tę negację opuścić? Chodzi mi o kwestię zasygnalizowania egzaminatorowi takiego działania.

Dlaczego relacja wynikania logicznego jest niespójna? Jeżeli xRy i jest to relacja wynikania to pomiędzy dwoma dowolnymi elementami należącymi do zbioru x i y zawsze relacja w jakąś stronę zajść powinna (chyba że moje rozumowanie jest niepoprawne)

zastanawiam się nad stosunkiem zakresowym między nazwami A - nieadekwatna definicja nie-regulująca oraz B - definicja nierównościowa.   Czy podając definicje obu nazw można napisać, że: a) A- nieadekwatna def. nie-regulująca to definicja sprawozdawcza (bo tylko jej dotyczy podział na adekwatne i nieadekwatne), w której zakres definiendum nie pokrywa się z zakresem definiensa b) B - definicja nierównościowa to def. w której nie zostaje spełniony warunek przekładalności oraz nie jest zbudowana zgodnie ze schematem "definiendum + spójka definicyjna + definiens" Czy stosunek zakresowy między tymi nazwami to przeciwieństwo? Jeśli tak, to w jaki sposób to uzasadnić? AB - nie istnieje nieadekwatna nazwa sprawozdawcza, która jest jednocześnie nierównościowa, bo kryterium adekwatności odnosi się do relacji definiendum i definiensa, a definicja nierównościowa nie jest zbudowana wg schematu A'B - istnieją nieadekwatne definicje sprawozdawcze, np. Tramwaj to pojazd szynowy. AB' - istnieją definicje nierównościowe, np. Jeżeli x ma mniej niż 20 lat, to x jest młody. A'B' - podział dychotomiczny

Proszę ocenić czy we właściwy sposób określiłem stosunek zakresowy oraz desygnaty (jeśli nie to proszę o komentarz): A- nazwa nieostra B- nazwa indywidualna stosunek przeciwieństwa AB- brak A'B- Prezydent Andrzej Duda AB'- łysy człowiek A'B'- tak

1.dlaczego pytanie " o której wróciłeś wczoraj do domu? " jest pytaniem właściwie postawionym a nie pytaniem obarczonym błędem podwójnego pytania ( skoro nadawca zakłada że odbiorca wrócił wczoraj do domu oraz że gdzieś był )   2. czy pytania ''O której godzinie wracałeś wczoraj wieczorem  do domu?'', ''Dlaczego nie poszedłeś wczoraj na zajęcia?'', można uznać na egzaminie za pytania niewłaściwie postawione?Moje wątpliwości są spowodowane tym, że zostały one oznaczone jako pytania  właściwie postawione w repetytorium do logiki dla prawników.   3. Mam wątpliwości czy każde pytanie można podzielić ze względu na budowę, określenie schematu odpowiedzi, ilość oczekiwanych informacji i sposób postawienie pytania np. Jak mocno bijesz młodszego brata?

Chciałabym zwrócić się z pytaniem natury technicznej - czy podczas egzaminu,przy rozwiązywaniu zadań z dowodów założeniowych, jako błąd traktowane będzie pozostawienie w czystopisie linii, które nie zostały użyte w dojściu do rozwiązania? Na ćwiczeniach dowiedziałam się, że nie będzie to błędne, natomiast doszły mnie słuchy, że na innych ćwiczeniach podana została wręcz przeciwna informacja.

Chciałbym się spytać jaki podział nazw obowiązuje mnie na egzamin z Logiki. Na wykładzie z Profesorem Grabowskim spotkałem się z pięcioma podziałami : proste/złożone, konkretne/abstrakcyjne, puste/jednostkowe/ogólne, indywidualne/generalne/hybrydowe oraz ostre i nieostre. Z innych źródeł wiadomo mi, że tych podziałów jest więcej np. kolektywne i niekolektywne czy prywatne i nieprywatne. Które z nich należy wypisać na egzaminie określając podział nazwy? Z wyrazami szacunku, student niestacjonarny.

Czy można stosować odwrotne użycie Transpozycji Prostej przy dowodach założeniach?

proszę o pomoc w stwierdzeniu, czy gdy posługujemy się metodą "od lewej do prawej" i od "prawej do lewej" w równoważności, sprawdzając czy jest to tautologia, gdy przyjmujemy warianty dla danych nazw, to czy gdy w jednym wariancie dojdziemy do wniosku, że nie ma w danym wyrażeniu sprzeczności, to na tym kończymy zadanie, stwierdzając, że jest to nietautologia dla przyjętych wartości zdań, czy jednak trzeba dokończyć sprawdzanie w obrębie wariantów "lewej do prawej", a może trzeba sprawdzić w takim wypadku również od "prawej do lewej"?   Moje wątpliwości wynikają z tego, czy taka równoważność jest traktowana, jak inne wyrażenia, których głównym funktorem jest implikacja, czy jednak obowiązują tutaj dodatkowe reguły.   Chciałem również zapytać o sposób doboru wariantów - jak rozumiem stosujemy warianty w miejscu najczęściej występującego zdania, w obrębie funktora, o jak największej liczbie zmiennych, tzn. o trzech identycznych wariantach prawdziwościowych - implikacja, koniunkcja, dysjunkcja, binegacja, alternatywa zwykła. A co w wypadku, gdyby w wyrażeniu występowała jedynie równoważność i alternatywa rozłączna?   Bardzo przepraszam za złożoność pytania. Mam świadomość, że nie we wszystkich powyższych sformułowaniach jestem precyzyjny, lecz mam nadzieję, że są one czytelne.

(uwaga- połączone dewa pytania, bo dotyczą tego samego zagadnienia)     Czym różnią się nazwy ogólne i generalne? Jaka nazwa nie jest ogólną, a jest generalną i jaka nazwa jest ogólną, a nie jest generalną?   Chodzi mi mianowicie o zagadnienie nazw. Nazwa ogólna a nazwa generalna. Nazwa generalna może być pusta, ogólna i jednostkowa. Czy zatem każda nazwa ogólna jest generalna? Drugie moje pytanie odnosi się do rozwiązywanego stosunku zakresowego nazw:   A- nazwa indywidualna B - nazwa jednostkowa A' - nazwa nie-indywidualna (czyli generalna) B' - nazwa nie-jednostkowa (czyli ogólna albo pusta)   AB - Iza Nowak A'B - autor Eneidy AB' - sułtan Karolina Gołab A'B' - żaba

Dzień dobry,Chciałabym zapytać czy w tym roku równiez będzie dopytanie z logiki dla studentow niestacjonarnych?Z wyrazami szacunku Milena Skoczyńka

Dzien dobry, kiedy bedzie mozna obejrzec prace z 2.09? Z gory dziekuje za odpowiedz Z powazaniem Ewa Zolnierczyk

Szanowna katedro, Mam pewne wątpliwości odnośnie kilku rzeczy w części ćwiczeniowej. I. Czy przy dowodzie założeniowym mogę dołączyć negację do już zanegowanego twierdzenia tak aby twierdzenie miało wygląd ---p? (potrójna negacja p) II. Czy jest możliwe uzyskanie sprzeczności w dowodzie wprost tzn. prawidłowo uzyskane twierdzenia są wzajemnie sprzeczne np. q i - q. Jeśli tak to czy w takim razie to oznacza, że dołączając negację do jednego z twierdzeń można wyciągnąć z tej sprzeczności dosłownie dowolny wniosek? Dołączając szukany wniosek do alternatywy z q, a następnie z pomocą -q dokonując odłączenia alternatywy możemy uzyskać jakie tylko zechcemy wyrażenie. Przykład: 1. q 2. -q 3. q v p DA(1) 4. p OA(2,3) takie rozwiązanie jednego z zadań znalazłem z jednej z książek. III.. Czy rozwiązując kwadraty logiczne mogę wniosek przeczący (np. M-p) zapisać w dowolnej formie tzn. zarówno w formie" Możliwe, że nieprawda, że p" oraz "Możliwe, że nie p". W tym przypadku chcę po prostu się upewnić aby uniknąć głupich błędów. Z wyrazami szacunku, student

Dzień Dobry, mam pytanie czy na potrzeby egzaminu występuje zasada iż: pojawienie się zdania twierdzącego we wnioskowaniu o treści negatywnej zawsze wymusza zastosowanie negacji?

Szanowna Katedro, kiiedy będą wpisane zaliczenia z ćwiczeń u dr Dyrdy, bo dotychczas takowych nie ma?

Ale co jeśli są trzy przesłanki, ktore oddzielone są koniunkcjami. Wtedy przed wnioskiem sa dwie koniunkcje, pod ktorą zatem podpisac należy 1?

Mam pytanie odnośnie zadania tekstowego na egzaminie w grupie 6. Przed "zatem" pojawiły się 3 zdania, które po przeniesieniu ich na KRZ należy oddzielić koniunkcjami. Jednak wtedy gdy trzeba rozwiązać powstałą tautologie nie wiedziałem, pod którą z tych koniunkcji podstawić 1 jako poprzednik fałszywej implikacji. Jak to zadanie powinno być poprawnie rozwiązane?

Szanowna Katedro! Czy stosunkiem między zakresem nazwy las i drzewo będzie przeciwieństwo, czy niezależność?

Szanowny Panie,chciałabym dowiedzieć się czy nie pojawienie się na egzaminie z logiki mimo bycia zarejestrowanym skutkuje utratą terminu?z poważaniem, Dominika Muca

Szanowny Panie Profesorze, Przeglądałem arkusz egzaminacyjny udostępniony na stronie Katedry i w zadaniu dotyczącym logiki pytań występuje pytanie " Czy możliwy jest pokój na świecie i ogólny dobrobyt? ". Wydaje, mi się, że jest to pytanie rozstrzygnięcia dwuczłonowe, bo możemy odpowiedzieć : tak lub nie. Jednak czy spójnik "i" powoduje, że jest to pytanie złożone? Czy odpowiadając na to pytanie - "tak", traktujemy naszą odpowiedź, jakbyśmy przez to pytanie przekazywali dwie informacje, czy jedną? Przy dwóch partykułach pytajnych jesteśmy pewni, że jest to pytanie złożone, ale czy przy złożonej strukturze pytania( czy w ogóle możemy uznać, że podane tu pytanie ma strukturę złożoną?) od razu możemy stwierdzić, że jest to pytanie złożone. Czy mógłby Pan Profesor podpowiedzieć, czym należy się kierować,aby stwierdzić, że dane pytanie jest pytaniem złożonym(np. czy spójniki powodują, że dane pytanie jest złożone?) Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Szanowna Katedra! Czy na egzaminie jako przykłady relacji można podawać stosunki zakresowe, np. jako przykład relacji symetrycznej i nieprzechodniej niezależność lub przeciwieństwo?

Chciałabym zapytać czy zdanie modalne ,,Możliwe, że student nie ma matury" powinniśmy w kwadracie określić jako Mp czy M~`p? Z jednej strony bowiem zdanie nie rozpoczyna się od zwrotu ,,Nieprawda, że p...", jednak z drugiej strony znajduje się w nim negacja wewnątrzzdaniowa w postaci sformułowania ,,nie ma matury".

Szanowny Panie Profesorze, Analizując pytanie będące pytaniem rozstrzygnięcia, to czy należy doprecyzować czy jest dwuczłonowe czy wieloczłonowe ? Czy może wystarczy podanie odpowiedzi, iż dane pytanie jest pytaniem rozstrzygnięcia ?

Dzień Dobry, mam pytanie czy prezentacje zamieszczone na witrynie academia.edu z datą 2016 są to jedyne prezentacje, które nas obowiązują na egzamin w 2016 roku i czy zostaną one uzupełnione przez kolejne, jeżeli nas obowiązują też inne?

Szanowny Panie Profesorze,Czy zdanie - Przedsiębiorcą nie jest jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą w swoim imieniu - jest prawdziwe czy fałszywe.

Szanowna Katedro! Czy w stosunku zakresowym nazwy abstrakcyjnej i ostrej jest taki desygnat który byłby nazwą abstrakcyjną i nieostrą? Czy np. desygnat nazwy biały może być nazwą nieostrą?

Czy nazwa najsympatyczniejszy człowiek świata nie jest jednocześnie nazwą jednostkową i nieostrą?

Szanowny Panie Profesorze, chciałem się spytać czy na pytanie otwarte można udzielić odpowiedzi całkowitej wprost? Dr Araszkiewicz powiedział mi, że nie. Natomiast w module pytań znalazłem informację, że jednak można.

Panie Profesorze! Czy stosunek zakresowy między nazwami "wnioskowanie uprawdopodobniajace" i "wnioskowanie indukcyjne" to stosunek niezależności? A między nazwami "klasyfikacja" a "podział logiczny" - podrzędność?

Panie profesorze! W repetytorium pojawia się następujące zdanie -" Gorliwy prokurator zarządził doprowadzenie przerażonego Jacka, ale zdenerwowany podejrzany całkiem szybko zareagował". Wyraz "Jacka" został potraktowany jako nazwa, w związku z czym wyraz "zarządził" określono jako funktor zdaniotwórczy od trzech nazw. Wydaje mi się jednak, że "Jacka" odnosi się ściśle do wyrazu "doprowadzenie" , tak więc "Jacka" to dla mnie funktor nazwotwórczy od jednej nazwy. Gdzie popełniam błąd w rozumowaniu? Oparłam je na przykładzie drugim z tej sekcji: "Zawarcie umowy wymaga odpowiedniej formy". W tym przykładzie "umowy" to funktor nazwotwórczy od jednej nazwy.

Szanowna Katedro! Na prezentacji pojawiła się podczas wykładu następująca treść:Premier nie musi zdymisjonować ministra --> Nieprawda, że premier musi zdymisjonować ministra --> Nieprawda, że konieczne, że premier zdymisjonuje ministra = ~KpW rozdziale żółtej książki poświęconemu kwadratom logicznym w sekcji zadań pojawia się przykład: "(przeprowadź wnioskowanie, przyjmując jako przesłankę, że:) prawdziwe jest zdanie przeciwne do zdania >Prezydent nie musi skrócić kadencji Sejmu i zarządzić wyborów (...) Nieprawda, że konieczne, że prezydent skraca (...) i otrzymałam zdanie ~Kp. Ale takie zdanie nie pojawia się w kwadracie logicznym dla zdań modalnych. Odpowiedź do tego zadania wygląda w książce następująco - "przesłanką jest zdanie >Konieczne, że prezydent skróci (...)< czyli Kp" Zdaniem przeciwnym do Kp jest K~p, a pamiętam, jak podkreślane było na zajęciach, że ~Kp a K~p to dwa różne zdania. Jak więc powinnam poprawnie rozwiązać to zadanie?

Szanowna katedro! Mam następujące dwa pytania: 1) O definicjach cząstkowych było powiedziane na wykładzie, że mają budowę zdań w okresie warunkowym. Tymczasem w żółtej książeczce z TBSP jako przykład takiej definicji podano " Społeczeństwo to pewna zbiorowość ludzi". Czy znaczy to, że istnieją definicje cząstkowe o innej budowie? 2) Czy definicją fałszywą może być tylko definicja nieadekwatna?

Szanowny Panie profesorze, Czy w takim przypadku: (o^p^q) coś szczególnego dzieje się z tymi koniunkcjami? Ponieważ jeśli mamy o oraz p prawdziwe to nie możemy chyba założyć iż ostatnia koniunkcja jest również prawdziwa a tym samym q też ma wartości 1. Z góry dziękuję,

Szanowny Panie Profesorze, zwracam sie do Pana z pytaniem odnośnie tego, jak traktować "bądź...bądź" podczas formalizacji w "zadaniu tekstowym". Z żółtej książki TBSP, podręcznika dr Grabowskiego, "ułatwień egzaminacyjnych" wynika ze "badz...badz" odnosi sie do dysjunkcji, jednak na ćwiczeniach od pana prowadzącego dowiedziałam sie, ze juz jest ta zasada nieaktualna i "badz...badz" odnosi sie do alternatywy rozlacznej. Co wiec jest prawda? Pozdrawiam

Szanowna katedro! W czasie powtórek przed egzaminem naszły mnie pewne wątpliwości: 1) Na pytanie otwarte nie można udzielić odpowiedzi całkowitej wprost i nie wprost. Ale czy można udzielić odpowiedzi częściowej? Wydaje mi się, że nie, ale chciałabym się upewnić. 2)Czy zdania wewnętrznie sprzeczne to jeden z rodzajów zdań analitycznych czy zupełnie odrębna kategoria zdań logicznych? 3) Czy "gruszki nie rosną na wierzbach" to przykład zdania syntetycznego? Tak mówi moje repetytorium, ale ja sklasyfikowałabym to zdanie jako analityczne - przecież z samego znaczenia słowa wierzba wynika, że takie drzewo nie rodzi gruszek. 4)"E=mc*2" repetytorium określa to zdanie jako zdanie analityczne. Ale zdania analityczne to zdania w sensie logicznym, a zdania w sensie logicznym to również zdania w sensie gramatycznym. A zdanie w sensie gramatycznym to takie, które posiada orzeczenie. A w powyższym przykładzie przecież orzeczenia nie ma? Z poważaniem, studentka

Szanowny Panie Profesorze, czy istnieje nie-jednostkowa nazwa indywidualna albo jednostkowa nazwa nie-indywidualna?Z wyrazami szacunku, Bartłomiej Oczko

Witam, czy istnieje nazwa indywidualna nieostra, jeśli tak to jaki może być przykład takiej nazwy?

Czy istnieje i jeśli tak, to jaka by była odpowiedź częściowa na pytanie: "Czy Gdańsk był stolicą Polski" (pytanie z jednego z zasugerowanych podręczników)?

Dzień dobry,Czy jeżeli jest podmiot domyślny w zdaniu np. Lubię Anię, to czy muszę rozwiązując takie zadanie dopisać w nawiasie podmiot zdania ? Czy mogę od razu wyraz "lubię" przydzielić do kategorii Z/NN ?

Szanowna katedro! Znalazłam w internecie serię filmików dotyczących charakterystyki nazw. W jednym z nich analizowana jest nazwa "obecna stolica Polski". Autorzy filmu zaliczyli ją do nazw generalnych. Ale czy nie jest to nazwa hybrydowa? Z poważaniem, studentka I roku prawa

Czy wyrazy typu: protokół dyplomatyczny, bilet kolejowy itd. traktujemy jako jeden wyraz podpisując N pod obydwoma, czy traktujemy to jako wyraz i funktor nazwotwórczy?

Witam !Kieruję pytanie o krótkie wytłumaczenie zasady z formalizowaniem zdań z "tylko".Tylko niektóre S są P.Tylko niektóre S nie są P.Bardzo proszę o podanie przykładu jak zamienić to zdanie na zdanie kategoryczne. Chodzi mi o przykład "Tylko niektóre drogi są przejezdne."

Szanowny Panie Profesorze? Spieram się z kolegą na temat tego jaki stosunek zakresowy zachodzi między A - pies B - para jamników. Uważam, że będzie to przeciwieństwo, bo te nazwy nie mają wspólnych desygnatów, nigdy widząc 2 jamniki nie powiemy "to jest pies", ani widzą psa (nawet jamnika) nie powiemy "to para jamników". Czy mam rację?

Szanowna Katedro! Czy w zadaniach z sylogizmów z dwóch przesłanek ogólnych może wypływać wniosek szczegółowy?

Szanowny Panie Profesorze! Czy zestawy egzaminacyjne w przewodniku prof. Grabowskiego, które są umieszczone na końcu książki są na obecnym poziomie egzaminów?

Szanowna Katedro, czy błędem jest niewykreślenie zbędnych linijek(takich, które nie zostaną użyte w toku dalszych rozwiązań) przy rozwiązywaniu dowodu założeniowego wprost? Czy niewykreślenie skutkuje ujemnymi konsekwencjami na egzaminie, tj. stratą punktów? Z wyrazami szacunku, Student UJ

Dzień dobry, mam pytanie czy zostaną powiększone limity na dzień 17 czerwca na godzinę 11:00?

Przy wnioskowaniu z kwadratu logicznego ze zdania "tylko niektórzy K są/nie są P" wnioskuję z koniunkcji zdań KiP i KoP. W zależności czy zdanie to ma wartość 0 czy 1, rozpisuje to na jednym lub 2 kwadratach i wnioskuję (ustalam wartosci zdań KeP i KaP) z wartości zdań KiP oraz KoP. A co gdyby polecenie brzmiało: Przesłanką jest zdanie sprzeczne do "tylko niektórzy K są/nie są P"? wnioskowałbym ze zdań KaP i KeP? Czy takie utrudnienie pojawia się na egzaminie?

Panie Profesorze! 1. Czy jest jakaś różnica między wynikaniem a wynikaniem logicznym? 2. Wnioskowanie entymematyczne to wnioskowanie zawodne czy niezawodne?

Szanowny panie profesorze! 1.)Jak przekształcić na stylizację de dicto to zdanie: "Nieprawda, że nie wolno opowiadać chamskich dowcipów. ".2.) Przy zdaniu "niektórzy K są/nie są P" wnioskuję z koniunkcji zdań KiP i KoP. A co gdyby polecenie brzmiało: Przesłanką jest zdanie sprzeczne do "niektórzy K są/nie są P"? wnioskowałbym ze zdań KaP i KeP? 3.)Czy nazwy takie jak "pustka", "nikt" są nazwami pustymi? 4.)Jak zapisać te zdania w formie symbolicznej w KRZ? " jeżeli bądź pojazd nie ma ważnego ubezpieczenia OC, bądź jest uszkodzony, to o ile nie może mieć małych usterek, to nieprawda, że albo nie ma ważnych badań technicznych, albo nie jest dopuszczony do ruchu." czy można to zapisać jako ((~p / s) → (~t → ~(~q ┴ ~r))) czy bardziej jako ((~p / s) → ~t) → ~(~q ┴ ~r)))? chodzi mi o umieszczenie zdania "o ile nie może mieć małych usterek". 5.) Czy można ustalić stosunek zakresowy między podziałem fizycznym a podziałem logicznym? Desygnaty tych nazw są z różnych poziomów metajęzykowych? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Katedro Chciałbym się dowiedzieć Czy wszystkie prawa kwadratu logicznego oraz rachunku predykatów obowiazują rownież dla orzeczników uniwersalnych ( nazw typu "byt" "coś" itp)?Jak wiadomo dla nazw pustych niektóre nie obowiązuja stad moje pytanie

Szanowny Panie Profesorze! Na podstawie jakiego kryterium wyróżniamy nazwy abstrakcyjne i konkretne? Czy istnieje nazwa abstrakcyjna pusta? czy jest to np kwadratura koła? a nazwa konkretna pusta? czy jest to np smerf? czy istnieją nazwy abstrakcyjne ostre? Czy w przypadku relacji słabo i mocno porządkujących zwrotność ma jakieś znaczenie? Czy relacja porządkująca może być zwrotna/niezwrotna/przeciwzwrotna?

Szanowny panie profesorze! Czy można udzielić częściowej odpowiedzi na pytanie wieloczłonowe rozstrzygnięcia? Czy można udzielić częściowej odpowiedzi na pytanie otwarte?

Dzień dobry,Chciałem zapytać czy rozwiązując dowody założeniowe można użyć "kroku" dołączanie alternatywy do dowodu tego założenia, czy można to zrobić dopiero do innej linii niż założenie? Chodzi mi dokładnie o przykład z książki: "Logika dla prawników": (q˄~r)→(r→~(q↓p)).- czy rozwiązanie tego zadanie może wyglądać w ten sposób: 1. q˄~r Z 2. r Z 3.r ᴠ ~(q↓p) DA 2 4.~r OK 1 5. ~(q↓p) OA 3,4 CND

Dzień Dobry, Chciałem pobrać prezentacje z wykładów dla studentów stacjonarnych w roki akademickim 2015/2016 z przedmiotu logika dla prawników, lecz na stronie academia.edu widziałem tylko jedną prezentację, lecz nie było tam też innych. Gdzie mogę ich szukać i kiedy zostaną zaktualizowane. Pozdrawiam

Na profilu Pana Profesora Gizberta-Studnickiego na stronie jagiellonian.academia.edu, dostępne są prezentacje używane przez Profesora podczas wykładów. Natomiast tylko jedna z zamieszczonych tam prezentacji posiada dopisek - 2016. Czy zatem należy czekać, aż pojawi się reszta prezentacji z takim dopiskiem, czy można śmiało pobierać prezentacje z 2015 roku? Z góry dziękuję serdecznie za odpowiedz.

Chciałbym się spytać w jakim zakresie podręcznik "Logika praktyczna" autorstwa prof. Ziembiewicza odpowiada programowi kursu logiki dla prawa stacjonarnego, a ściślej rzecz biorąc - jakie rozdziały warto przestudiować pod kątem egzaminu?

Panie profesorze, w jaki sposób określić kategorię syntaktyczną dla zdania: Zadziwiająco inteligentna blondynka dysponuje bezpłatnym biletem kolejowym, a jej miłośnik jest zdruzgotany.

Panie Profesorze, zwracam się do Pana z pytaniem o metajęzyk w odniesieniu do pierwszego wykładu z logiki dla prawników. Mianowicie, jak metajęzyk odnieść do semantyczności języka? Czy metajęzyk, jako odniesienie do samego języka będzie stanowiło tu wyjątek, jak przytoczona przez Pana Profesora muzyka? Dziękuję z góry za odpowiedź. Z wyrazami szacunku, Piotr Gruszka

Szanowna Katedro, dlaczego mówi się, że ze sprzeczności (np. a oraz nie-a) wynika wszystko? Jest to dla mnie nieintuicyjne, a będę bardzo wdzięczna za wyjaśnienie tego problemu. Z góry dziękuję za odpowiedź. Wyrazy szacunku, Paulina Niewczas

Szanowny Panie Profesorze,Czy dla osób które mają warunek z Logiki dla prawników przewidziane są 2 terminy?Z wyrazami szacunku Milena Urban-Folwarska

Szanowny Panie Profesorze, Czy jet dopytanie z logiki dla studentów stacjonarnych( np. po niezdanym egzaminie czy warunku)Z wyrazami szacunku

Panie Profesorze! Czy podpowiedziałby mi Pan, jaki błąd wnioskowania mogę wytknąć dziewczynie, która twierdzi, że "wszyscy mężczyźni są tacy sami", ponieważ kilku z nich ją zraniło? Serdecznie Pozdrawiam!

Szanowny Panie Profesorze! Piszę z pytaniem dotyczącym odp. prawdziwych/ fałszywych w kontekście odpowiedzi całkowitej wprost/ całkowitej nie wprost/ częściowej. O odpowiedzi całkowitej wprost, z uwagi na to, że jest właściwą, czyli zgodną ze schematem odpowiedzi, można orzec, że jest prawdziwa lub fałszywa. A co z pozostałymi dwiema odpowiedziami? Czy z uwagi na to, że są one odpowiedziami niewłaściwymi, nie można analizować ich pod kątem zgodności z rzeczywistością? Z wyrazami szacunku.

Dobry wieczór. Panie Profesorze czy definicja dotyczącą pytania otwartego możne być sformuoowana w taki sposób- jest to pytanie nie posiadające schematu odpowiedzi , odpowiedz może być prawdziwa lub fałszywa ?

Panie Profesorze jaki jest przyklad odpowiedzi niewłaściwej i częsciowej jednoczesnie? Rozwiązuję stosunek zakresowy miedzy tymi dwoma nazwami i zastanawiam się co napisać bo wydaje mi się, że AB istnieje. Np pytanie może być równoćzesnie pytaniem dopełnienia i innym, czy odpowiedzi też mogę być "takie i takie"?

Dlaczego Zeus to nazwa konkretna a Pan Tadeusz juz abstrakcyjnna?

Dobry wieczór. Panie Profesorze czy rozwiązując zadania z sylogizmów/entymematów mogę jedną literą oznaczyć dwa różne słowa? Np w tym entymemacie: Niektóre ssaki nie są ludzmi, bo kazdy strazak jest człowiekiem, kolejno: SaC przesłanka, SoL wniosek gdzie S to i strażak i ssak. Czy to poprawnie? A może nazwę ssak zastąpić inna literą i tylko wyszczególnić to w legendzie ?

Panie profesorze robię zadanie z kontrapozycji zupełnej i mam pytanie dotyczące negacji otóż mam zdanie N'iW'' które obwertuje w N'oW'''. Mogę pozbyć się tych negacji i napisać po prostu W z jedną negacją bo podwójnej się pozbywam? Czy poprawne jest napisanie W z trzema negacjami? Z poważaniem studentka

Dzień dobry Panie profesorze Stosunek zakresowy między A-nazwa pusta B-nazwa generalna to niezależność? AB- +hobbit AB" + Gargamel A"B + kot A"B' + albo Czy nazwa "nazwa pusta" jest pusta?? Proszę o sprawdzenie.

Jak rozwiązać zadanie ze stosunków zakresowych gdy jedna nazwa jest nazwą pustą a druga nie? np. A-nieprzechodnia relacja słaboporządkująca (nazwa pusta, nie ma desygnatów) B-relacja przechodnia AB- nie? AB'-też nie? A'B- istnieje A'B'- istnieje I co to za dziwny twór? Proszę o pomoc w nazwaniu stosunku zakresowwgo występującego w tym przypadku

Panie Profesorze mam takie szybkie pytanie... Czy jeśli rozwiązując tautologie z równoważnością zastąpioną implikacją, zaczynając od strony lewej do prawej i tutaj NIE wyjdzie sprzeczność=nie tautologia= i to koniec zadania? czy powinienem rozwiązać jeszcze formułę od prawej do lewej?

Szanowny Panie Profesorze Czy stosunek zakresowy między nazwami A-definicja legalna B-Definicja klasyczna to przeciwieństwo?

Dzień dobry Panie Profesorze czy na egzaminie może pojawić się zadanie ze stosunków zakresowych gdzie nie będzie możliwe zilustrowanie go graficznie? np A- fałszywa definicja projektująca B-definicja przez postulaty ?

Panie Profesorze czy stosunek między nazwą definicja realna a definicja nominalna to przeciwieństwo? Jakie stosunki będą maiły nazwy z podziału definicji nominalnych ze względu na budowę to jest np. definicja indukcyjna, definicja klasyczna itd do definicji realnych czy ostensywnych? Też przeciwieństwo?

Dzień dobry Panie Profesorze jak sformalizować takie zdanie w zadaniu tekstowym: Jeśli sędzia jest przekupny, to tylko jeśli jego przekupność wychodzi na światło dzienne, to albo traci swój urząd na mocy orzeczenia sądu albo zrzeka się go. (p->(q->(rLs))) ? Czy słowo tylko wpływa na kolejność? To dziwne coś między "r" a "s" to oczywiście alternatywa rozłączna Z wyrazami szacunku

Dzień dobry Panie profesorze w prezentacjach zamienił Pan zdanie w stylizacji de re "maria nie może mieć dwoch ojców" na" nieprawda, że maria może mieć dwóch ojców" (~Mp) a w notatkach mam zdanie ze słowem nie może i jest przerobione na stylizacje de dictum tak: K~P.. przyklad: de re :Radek nie moze odsiedziec swojego za zoofilię, de dictum: Konieczne, że Radek nie odsiedzi swojego za zoofilię. Wtedy pierwsze zdanie o Marii nie może brzmiec "konieczne, że maria nie ma dwóch ojców = k~p" ?

Dzień dobry Panie profesorze czy rozwiązując tautologie sprzeczność może stwierdzić tylko jeśli dany powatarzający sie argument ma różne wartości w dwóch miejsach czy sprzeczność jest też jeśli powtarzające sie funktory mają różne wartości?

Szanowna Katedro, mam pytanie cd. zadania dowodu założeniowego wprost, które pojawiło się we wzorze karty odpowiedzi zamieszczonym pod zakładką "wzory kart odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami". Mianowicie, czy nie ma tam może błędu? Dziękuję uprzejmie. Z wyrazami szacunku, Bartosz Stępień.

Szanowny Panie Profesorze, jeśli mamy takie przesłanki : KaU oraz GeU, to po sprawdzeniu 5 dyrektyw zostaje nam do przyszlego wniosku GeK i GoK, po sprawdzeniu dyrektywy 6 okazuje się ze rozklada się tylko K , a nie rozkłada się G,a w przesłankach są rozlozone obie litery. Czy to oznacza ze wnioskiem będzie samo GeK? bo w GoK g się nie rozkłada G.

Szanowny Panie Profesorze, Czy każda definicja jest zdaniem w sensie logicznym? Spotkałam się z takim poglądem, tymczasem prawdziwość bądź fałszywość przypisać można przecież jedynie definicjom sprawozdawczym. Dziękuję i pozdrawiam.

Szanowny Panie Profesorze, Czy istnieją pytania, które jednocześnie są rozstrzygnięcia i otwarte oraz dopełnienia i zamknięte? Łączę wyrazy szacunku.

Szanowna Katerdo, czy istnieje przykład nazwy homonimicznej i indywidualnej zarazem? Dziękuję za odpowiedź

Szanowny Panie Profesorze, Mam wątpliwość natury czysto technicznej: w jaki sposób prawidłowo zapisywać zadanie z sylogizmu? Chodzi o to, że najpierw musimy rozważyć rozwiązanie przyjmując pierwszą przesłankę jako większą (co przeważnie się nie udaje), a następnie drugą jako większą. Tymczasem na karcie odpowiedzi mamy tylko jedną rubrykę z wypisanymi numerami dyrektyw oraz miejscem na wpisanie, które z wniosków są przez daną dyrektywę eliminowane. Stąd moje pytanie: czy należy wypisać wszystkie 8 przesłanek i rozważać je niejako razem (i zignorować pozostałe, jeśli na końcu pozostanie choćby jeden z wniosków przyjmujących pierwszą przesłankę jako większą), czy też najpierw przeprowadzić jedno rozumowanie, a w przypadku wyeliminowania pierwszych czterech wniosków kolejno w tej samej rubryce wypisywać, które z kolejnych 4 możliwych wniosków należy wyeliminować? Dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry,Jestem studentką przygotowującą się do egzaminu poprawkowego z logiki. Zwracam się do Państwa z pewnym problemem, z którym nie potrafię sobie poradzić sama. Mianowicie, w celu przygotowania się do egzaminu postanowiłam przerobić m.in. zadania z "Przewodnika do ćwiczeń z logiki" prof.A.Grabowskiego, który okazał się niezastąpioną lekturą. Dzięki niemu ugruntowałam swoją wiedzę z materii ćwiczeniowej i na rozmaitych przykładach (często trudniejszych niż w innych pozycjach) zaczęłam dostrzegać, jak ważne jest by dane typy zadań ćwiczyć, bo tylko dzięki temu wiedza ma szansę się utrwalić. Z powyższego przewodnika rozwiązałam już wszystkie zadania, w miarę możliwości jak najdokładniej potrafiłam, porównując swoje odpowiedzi, z odpowiedziami z podobnych przykładów, rozwiązanych już wcześniej przeze mnie i sprawdzonych z tymi zawartymi "na końcu" innych podręczników. Niestety, pojawiły się również wątpliwości, których nie potrafię rozstrzygnąć sama. A jak już napisałam wcześniej, wiele przykładów tam zawartych jest dla mnie nowych, trudniejszych. Nie jestem bowiem przekonana, czy moje rozwiązania są właściwe, co uniemożliwia mi rzetelne przygotowanie się do egzaminu. Stąd zwracam się do Państwa z uprzejmym pytaniem, a właściwie prośbą: czy jest możliwość uzyskania od Państwa odpowiedzi do zadań z "Przewodnika"? Albo możliwość przesłania rozwiązanych przeze mnie zadań w celu ich sprawdzenia? Bardzo proszę o odpowiedź i przychylne spojrzenie na moją prośbę, która jest podyktowana niczym innym, jak tylko pragnieniem jak najlepszego przygotowania się do egzaminu.Z poważaniem Aneta Ciupis

Szanowny Panie Profesorze, Na wykładzie dotyczącym stosunków zakresowych stwierdziliśmy, że pomiędzy nazwami "nazwa indywidualna" a "nazwa ogólna" zachodzi stosunek niezależności (slajd 41). Jako że nie potrafiłam wymyślić przykładu nazwy, która byłaby zarazem indywidualna oraz ogólna, postanowiłam poszukać odpowiedzi w Internecie, w którym spotkałam się ze stwierdzeniem (https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwa_indywidualna), że nazwy indywidualne ogólne nie istnieją. W związku z tym zastanawiam się, czy to informacje z internetu okazały się nieprawidłowe (i - w takiej sytuacji - jaki można podać przykład na nazwę zarazem indywidualną i ogólną), czy też przez przypadek wkradł się błąd w slajdy z wykładów. Łączę wyrazy szacunku.

Dzień dobry Panie profesorze jak trzeba rozwiązać zadanie z sylogizmów kategorycznych jeśli podane w nim zdanie brzmi "tylko niektóre S są/nie są P" i po sformalizowaniu to SiP ^ SoP ?? Nie ma wtedy błędu 4 terminów?

Dzień dobry Szanowny Panie Profesorze na czerwcowym egzaminie przerosło mnie jedno z łatwiejszych zadań dotyczące charakterystyki nazwy "rejestracja na egzamin przez Usos" według mnie to nazwa: 1. złożona (więcej niz jeden wyraz) 2. abstrakcyjna (nie jest rzeczą ani osobą) 3. ogólna ? (można rejestrować się na różne egzaminy) 4. generalna ? 5. ostra ? Proszę o poprawne rozwiązanie

Szanowny Panie Profesorze, czy istnieje nazwa ogólna i indywidualna ? Z wyrazami szacunku Studentka

Szanowny Panie Profesorze, mam pewien dylemat dotyczący tego, czy może być nazwa indywidualna i abstrakcyjna zarazem. Z wyrazami szacunku Studentka

Szanowny Panie Profesorze, na jakich zasadach i kiedy będą wpisane zaliczenia z ćwiczeń?

Szanowny Panie Profesorze Jak mam kontrapozycje zupełną zdania SiP to powinnam od razu zapiać, że jest to niemozliwe do przeprowadzenia czy napisać SiP---SoP'----brak ?

Szanowny Panie Profesorze Za co przyznawane są punkty na egzaminie za stosunek zakresowy (ten z przykładami ) ? Czy jeśli napisałam dobrze definicje i część przykładów dobrze (3 z 4), a zrobiłam zły rysunek, to czy dostanę za to chociaż jeden punkt ?

Szanowny Panie Profesorze,Chciałbym zapytać, z czego wynika ustalony (jak mniemam przez Pana jako kierownika katedry) sposób oceniania zadań ćwiczeniowych polegający na przyznawaniu punktów za owe zadania metodą "wszystko albo nic"? W mojej ocenie system ten jest niesprawiedliwy, gdyż niejednokrotnie nie oddaje właściwie umiejętności egzaminowanego - w końcu rozwiązanie np. zadania z tautologią to ciąg wielu operacji myślowych, a prawidłowy wynik jest tylko jego zwieńczeniem i nie przesądza jednoznacznie o fakcie umiejętności/nieumietności rozwiązania tego typu zadań przez studenta (poza tym, w końcu ludzką rzeczą jest się mylić, więc czemu jeden drobny bład przesądza o losie całego zadania, co ciągnie za sobą obniżenie oceny o jedną w dół). W ten sposób zrównuje się osoby, które tych przykładowych tautologii nie potrafią rozwiązywać w ogóle (nie znając choćby wartości funktorów czy w ogóle sposobu rozwiązania zadania) i osoby, które w stresie popełnią pod koniec prawidłowo rozwiązywanego zadania mały błąd. Czy nie lepszy byłby system przyjęty na maturach z matematyki, tzn. punkty są przyznawane za poszczególne etapy rozwiązywania zadania?Z wyrazami szacunku

Szanowna KatedroMam problem z ustaleniem stosunku zakresowego między nazwamiA - wnioskowanie z fałszywych przesłanek B - wnioskowanie dedukcyjneCzy nazwa A jest nazwą pustą (z uwagi na popełniony błąd materialny) - i wtedy będzie to stosunek przeciwieństwa i podrzędności, czy jednak mozna przyjąć że wnioskowanie może być przeprowadzane w oparciu o fałszywą przesłankę ( i wtedy jak rozumiem będzie to stosunek niezależności)Byłbym również wdzięczy za uzasadnienie dlaczego stosunek zakresowy między nazwą pustą a nazwą nie-pustą jest stosunkiem podrzędności (rozumiem dlaczego jest stosunkiem przeciwieństwa)Z poważaniemJan Spierzak

Szanowny Panie Profesorze, jaki stosunek zakresowy jest między nazwami A-Metajęzyk B-Język przedmiotowy? Czy jest to przeciwieństwo? Co jest konwersem bycia kochanym? Bycie kochanym czy kochanie kogoś?

Szanowny Panie Profesorze, Czy skrzyżowanym podziałem logicznym może być podział ludzi(A) na np. ludzi mających wąsy(AB) i niemających(AB'), mających wąsy i brodę(ABC), mających wąsy i bez brody(ABC'), niemających wąsów ale z brodą(AB'C) i niemających wąsów i brody(AB'C')?

Szanowna Katedro, jeżeli w dowodzie wprost mam dojść do formuły "~(~p^q)", a dojdę do "~(q^~~~p)" to czyt dowód uważa się za poprawnie rozwiązany? Chodzi o taki dowód: (~p -> q) -> ((~r ->~q) -> ~(~p ^~r)). rozwiązałem je tak: 1.) (~p -> q) Z 2.) (~r ->~q) Z 3.) ~q -> ~~p TP1 4.) ~r -> ~~p PI 2,3 5.) ~(~r^~~~p) ZIK 4

Szanowny Panie Profesorze, w żółtej książce natknęłam się na zadanie dotyczące cech relacji bycia przyjacielem, która została usystematyzowana jako: niesymetryczna, niezwrotna, niespójna i nieprzechodnia. Trapią mnie 2 pierwsze cechy. Przyjęłam, że relacja przyjaźni jest symetryczna, bo jeśli ja jestem Twoim przyjacielem to Ty jesteś moim, oraz przeciwzwrotna, gdyż nie mogę być przyjaciółką samej sobie. Wydaje mi się, że w książce tę relację przedstawiono w ujęciu bycia przyjaznym (i w takim przypadku bez problemu mogę być sobie samej przyjazna, a ktoś komu ja jestem przyjazna, może nie być przyjazny mi). Zastanawiam się, czy wynika to z nieuproszczenia języka fleksyjnego do pozycyjnego i czy stanowiłoby to błąd?

Szanowny Panie Profesorze, czy relacja bycia kolegą jest symetryczna czy niesymetryczna (Jan jest kolegą Jacka, ale Jacek nie jest kolegą Jana,bo nie zawsze Jacek uważa Jana za kolegę)? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowny Panie Profesorze, zwraca się do pana z następującym pytaniem. Czy da się ustalić stosunek zakresowy między nazwami A-egzamin z logiki, B-nazwa abstrakcyjna? Według mnie to dwa różne stopnie języka i nie wiem jak ustalić ich stosunek.

Szanowna Katedro, jeżeli w dowodzie wprost mam dojść do formuły "~(~p^q)", a dojdę do "~(q^~~~p)" to czyt dowód uważa się za poprawnie rozwiązany?

Szanowny Panie Profesorze, jaki stosunek zachodzi między zakresami nazw A-nie-Czyżyny i B- nie-Kraków. Jest to nadrzędność czy przeciwieństwo? Pozdrawiam.

Szanowna Katedro, to zdanie było już poruszane w Q&A, ale w innym kontekście, więc pozwolę sobie zadać swoje pytanie. W żółtym repetytorium wśród zadań z syntaktyki znajduje się następujące zdanie: "Nieprawda, że deszcz bardzo mocno padał wieczorem, bo wszystkie okoliczne ulice były suche". Mam wątpliwości tylko co do fragmentu "Deszcz padał wieczorem". Zostało ono rozwiązane w następujący sposób: deszcz (n) padał (z/nn) wieczorem (n), ja natomiast byłbym skłonny rozwiązać go następująco: deszcz (n) padał (z/n) wieczorem (z/n/z/n). Czy moje rozumowanie jest akceptowalne?

Szanowna Katedro, jeżeli w dowodzie wprost mam dojść do formuły "~(~p^q)", a dojdę do "~(q^~~~p)" to czyt dowód uważa się za poprawnie rozwiązany? Z tego co wiadomo mi z ćwiczeń nie mogę tu zastosować ON aby z "~~~p" dojść do "~p", bo prawa stosuje się do całych formuł. Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę panu profesorowi miłej, słonecznej, dobrze spędzonej niedzieli.

Szanowny Panie Profesorze, mam wątpliwość odnośnie pewnego założenia: 1. (p->r)^(q->r)^(pvq), czy można taką podwójną koniunkcję rozbić w ten sposób: p->r (OK:1), q->r (OK:1), pvq (OK:1), czy należy to robić stopniowo? Z wyrazami szacunku, student.

Szanowny Panie Profesorze, mam pytanie odnośnie kategorii syntaktycznych. W żółtym repetytorium, które Profesor polecał na jednym z pierwszych wykładów, jest taki przykład: "Student (n) zapamiętuje (z/nn) trudne (n/n) przepisy (n) karne (n/n/n/n)". Czy jest on prawidłowy? Czy ostatnie wyrażenie nie powinno wyglądać tak: trudne (n/n/n/n) przepisy (n) karne (n/n)? Z wyrazami szacunku, student.

Szanowny Panie Profesorze, jeżeli nie pojawię się na jutrzejszym egzaminie, z powodu braku zaufania do własnych umiejętności, tchórzostwa lub paniki, a jestem nań zapisany to przepada mi pierwszy termin czy mogę przyjść na następny czerwcowy termin? Proszę o odpowiedź, Zestresowany Panikarz

Szanowana Katedro, czy dobrym przykładem nazwy pustej abstrakcyjnej byłaby liczba podzielna przez 0? czy istnieje nazwa homonimiczna indywidualna ? czy liczba parzysta mniejsza od 4 i podzielna przez 2 to nazwa jednostkowa; indywidualna czy generalna? Z poważaniem, Marek Luty

Szanowny Panie Profesorze,Mam problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które od pewnego czasu mnie nurtuje. Czy stosunek zakresowy jaki zachodzi między wnioskowaniem dedukcyjnym, a indukcją enumeracyjną zupełną to stosunek nadrzędności ?Z góry bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.Z wyrazami szacunku, M.P.

1.Czy zdania modalne są zawsze zdaniami w sensie logicznym ? Konkretnie mam na myśli zdania wyrażające przypuszczenie, możliwość pewnego stanu rzeczy.2. Czy nazwa "liczba mniejsza od 4 i większa od 1" będzie nazwą generalną czy indywidualną ? Z jednej strony rozpoznanie desygnatu uzależnione jest od znajomości języka, a z drugiej potrzebna jest też wiedza pozajęzykowa.

Szanowna Katedro,czy między pojęciami: A - zdanie analityczne, B - zdanie wewnętrznie sprzeczne zachodzi stosunek nadrzędności czy przeciwieństwa?

szanowna katedro, czy podczas rozwiązywania tautologii wzięcie formuły (np całego wniosku) w dodatkowy zbędny nawias to błąd? chodzi mi o sytuacje w której zamiast (s v p) napiszę ((s v p )). z góry dziękuję za odpowiedź, olejarski kacper

Na wykładzie mówiliśmy, że definicja adekwatna bądź nieadekwatna dotyczy tylko definicji sprawozdawczej. Jeżeli jednak chodzi o podział definicji ze względu na budowę, czy możemy mówić o nieadekwatnej definicji równościowej? Czy jeżeli definicja równościowa obarczona jest błędem nieadekwatności przestaje być już definicją równościową? Moje pytanie bierze się stąd, że rozwiązując zadania na ćwiczeniach powiedzieliśmy, że nieadekwatna definicja klasyczna jest nazwą pustą. W związku z tym czy jeżeli definicja jest nieadekwatna to nie może być równościowa?

Szanowny Panie Profesorze! Zastanawia mnie czy "antymateria"(jak i również "pozyton", " antykwark" itp.) to nazwy abstrakcyjne czy konkretne? Według mnie desygnaty tych nazw nie pasują do żadnej z definicji tego podziału .

Szanowny Panie Profesorze, w jednej z odpowiedzi poniżej stwierdził Pan, że nieadekwatna definicja równościowa nie jest nazwą pustą, bo "Jeżeli ktoś formułuje nieadekwatną definicję równościową, to także chce osiągnąć zastępowalność, ale się myli."Na uzupełniających zajęciach jeden z ćwiczeniowców zasugerował, że z nieadekwatną definicją równościową jest jak z fałszywym przyjacielem - tak jak fałszywy przyjaciel nie jest przyjacielem, tak nieadekwatna definicja równościowa nie jest tak naprawdę definicją równościową. I taki poglad w sumie mnie przekonuje. Czy błędna definicja danej nazwy jest wciąż definicją danej nazwy? Raczej nie. Nieadekwatna definicja równościowa to inaczej "definicja, w której można zastąpić definiendium definiensem, ale jednocześnie nie można z uwagi na różne zakresy definiendium i definiensa". Czyli jest to pojęcie wewnętrznie sprzeczne, czy zle rozumuje? Jesli ktos formuluje nieadekwatna definicje rownosciowa - to po prostu nie formuluje definicji rownosciowej (niezaleznie od tego, czego chce czy nie chce)

Szanowny Panie Profesorze !Jak wiadomo, na pytanie rozstrzygnięcia dwuczłonowe nie można udzielić odpowiedzi częściowej. Zastanawia mnie jednak, czy jest tak samo w przypadku pytań rozstrzygnięcia wieloczłonowych. Wydaję mi się, że na pytanie: " Czy Wisła przepływa przez Kraków, Wrocław lub Rzeszów" można udzielić odpowiedzi częściowej np. " Wisła nie przepływa przez Rzeszów"

Szanowny Panie Profesorze,Zwracam się z pytaniem czy nazwa: nieadekwatna definicja klasyczna jest nazwą pustą? W moim przekonaniu nie, ponieważ można stworzyć definicję sprawozdawczą zbudowaną według schematu definicji klasycznej, której dotyczy błąd nieadekwatności (np. tramwaj jest to pojazd, który jeździ po szynach), co oznaczałoby, że posiada ona desygnaty. Z góry dziękuję za odpowiedź, ponieważ słyszałam inną opinię i nie jestem w stanie we własnym zakresie rozwiać tej wątpliwości.

Szanowny Panie Profesorze, Mam wątpliwość co do stosunku zakresowego pomiędzy nazwami A - nieadekwatna definicja klasyczna i B - definicja równościowa. Spotkałem się z dwoma poglądami na ten temat. W wielkiej księdze pytań, pisze Pan Profesor, iż nieadekwatność może przysługiwać definicjom równościowym i nierównościowym. W związku z tym, proponowałbym tutaj stosunek podrzędności. Na zajęciach dowiedziałem się, iż jest to jednocześnie stosunek przeciwieństwa i podrzędności, gdyż klasyfikujemy nazwę A jako pustą. Bardzo proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Szanowny Panie Profesorze! Jaki stosunek zakresowy zachodzi pomiędzy nazwami A- totum divisionis a B- membra divisionis? Przeciwieństwa czy może nadrzędności? Z wyrazami szacunku, studentka.

Szanowny Panie Profesorze! Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania, mianowicie: 1) Czy podczas ustalania stosunków zakresowych nazw (np. n. pusta i n. generalna) wszystkie znane nam z wykładu podziały nazw stanowią nasze uniwersum, czy też jako desygnat A'B' można podać np. zdanie, bądź też funktor? 2) Pojawił się problem w związku z rozróżnianiem definicji realnych od nominalnych. Materia ta była poruszana na wykładzie, czytałem także odp. rozdział w "Logice praktycznej", jednakże "scharakteryzowanie przedmiotu poprzez podanie jego istotnych cech" wydaje mi się dokładnie tym samym co "A należące do B mające cechy C" 3) Podobny problem pojawił się przy odróżnianiu definicji cząstkowych od równościowych. Czy poprawnie rozumuję, iż definicja cząstkowa to "okrojona" o jakieś istotne cechy definicja równościowa? Serdecznie dziękuję za odpowiedź na nurtujące mnie problemy!

 Szanowna Katedro, prosiłbym o odpowiedź na kilka pytań;1. Czy iloczynem relacji "bycie wyższym" i "bycie starszym", jest "bycie starszym bratem"? Znalazłem takim przykład, a nie jest pewien. Przecież może się zdarzyć tak, że ktoś jest starszy od kogoś i jest czyimś bratem, ale od swojego brata jest akurat młodszy. Jednak będzie w części wspólnej zbioru "starszych" i "braci", a "starszym bratem" nie będzie. Jak to jest?2. Czy "armia organizacji 'Widmo'", to nazwa jednostkowa, indywidualna i kolektywna?3. Co z podziałem dychotomicznym, jeżeli kryterium podziału jest nazwa nieostra. Na przykład, jeżeli dzielimy prawników na "wysokich" i "nie-wysokich". Czy fakt, że nie ma jasności co do znaczenia słowa" wysoki", nie wpływa na dychotomiczność podziału?4.Czy dobrze rozumiem, że dwie nazwy puste pozostają w stosunkach równoważności i przeciwieństwa, czy coś pokręciłem?5. Na jedno z niedawno zadanych pytań do katedry, pojawiła się odpowiedź, że wszystkie rodzaje podziałów definicji, dotyczą wyłącznie definicji nominalnych. W związku z tym, mam dwie wątpliwości. Czy gdyby pytano o stosunek definicji realnej i na przykład definicji równościowej, to rozumiem, że będzie to przeciwieństwo?Czy dobrze rozumiem, że dla A-definicja nienominalna i B-definicja klasyczna, AB-nie istnieje?dziękuję za pomocTomasz Welanyk

Szanowna Katedro,czy między pojęciami A - wnioskowanie niezawodne i B - wnioskowanie indukcyjne występuje stosunek przeciwieństwa (A są wnioskowaniami niezawodnymi, a B - zawodnymi) czy niezależności (do desygnatów B zalicza się indukcję enumeratywną zupełną, która jest wnioskowaniem niezawodnym)?PS. Czy wnioskowanie przez indukcję eliminacyjną wg kanonów Milla jest wnioskowaniem dedukcyjnym, czy indukcyjnym?

Szanowna Katedro,czy w zdaniu: "Sędzia był małżonkiem strony, więc podlegał on wyłączeniu." słowo "wyłączeniu" może być traktowane jako nazwa (n), czy można je traktować jako kaegorię z/n/z/n (wtedy "podlegam" będzie funktorem zdaniotwórczym od jednej nazwy?

Szanowna Katedro, czy na egzaminie z logiki obowiązuje przekształcanie zdań typu "Tylko niektóre S są P" lub "Tylko niektóre S nie są P" na koniunkcję zdań "Niektóre S są P" i "Niektóre S nie są P" (SiP koniunkcja SoP) w zdaniach kategorycznych?

Szanowna Katedro,czy podczas egzaminu do studentów studiów stacjonarnych można rozwiązywać zadania z uwzględnieniem istnienia kategorii nazw hybrydowych, czy będzie to traktowane jako błąd?

Szanowny Panie Profesorze !1) Czy pytanie zaczynające się od partykuły "jakie" będzie zamknięte czy otwarte a może zależy to od treści pytania?2) Czy można uznać, że typologia jest pewną odmianą podziału (nielogicznego, bo nie musi spełniać warunki rozłączności i adekwatności)?3) Da się stworzyć definicję nieklasyczną, adekwatną? Wymaga to wyliczenia w definiensie wszystkich przykładów desygnatów, aby zakres definiendum i definiensa się pokryły?

Szanowny Panie Profesorze,Mam dwie wątpliwości. Założę, że mam pytanie: "Jakie były przyczyny wybuchu I Wojny Światowej?". Jest to pytanie dopełnienia, otwarte i właściwie postawione. Nie wiem czy jest to pytanie proste czy złożone. Wiem, że złożone pytania występują wtedy, gdy zaczynają się od dwóch lub więcej partykuł pytajnych i wtedy, gdy w jednym pytaniu występuje więcej niż 1 zdanie w sensie logicznym. Tutaj problemem są "przyczyny" - liczba mnoga. Myślę, że jest to pytanie proste, ale nie mam co do tego żadnej pewności. Drugą wątpliwością jest to, że gdy mamy pytanie otwarte, to czy można udzielić na nie odpowiedzi wg podziału odpowiedzi, które poznaliśmy na wykładzie? Nie mam wątpliwości, że nie można na nie udzielić odpowiedzi właściwej (całkowitej) wprost, ale czy można udzielić odpowiedzi niewłaściwej, całkowitej wprost lub częściowej? Moim zdaniem również nie, bo do udzielenia tego typu odpowiedzi również należy znać schemat odpowiedzi danego pytania, a pytanie otwarte nie posiada schematu odpowiedzi. Poza tym odpowiedzi całkowita nie wprost i częściowa niejako zakładają, że odpowiedź całkowita wprost musi istnieć. Co do odpowiedzi niewłaściwej, jeśli nie można udzielić odpowiedzi właściwej na pytanie otwarte, to jeśli można by było udzielić odpowiedzi niewłaściwej na pytanie otwarte, to odpowiedź niewłaściwa zajmowałaby całe uniwersum, co było bez sensu, bo oznaczałoby to, że na pytania otwarte można udzielać jedynie odpowiedzi niewłaściwych. Tutaj także proszę o korektę, jeśli w czymś się mylę.Z wyrazami szacunku, Michał Wszołek

Dzień dobry. Mam kilka pytań odnośnie materii wykładowej. 1. Stosunek zakresowy Przyjmując, że A to klacz, a B to osioł to: czy mogę uznać, że istnieje takie A, które jest B w postaci muła? Można, by stwierdzić, że muł jest czymś innym, ale z drugiej strony pochodzi od A i B oraz wykazuje cechy tamtych gatunków. Gdyby jednak można było się zgodzić z powyższym przykładem to: • nie mogłabym wykluczyć, że z pozostałych zwierząt nie powstają mieszanki międzygatunkowe • zgodnie z teorią ewolucji mogłabym napisać, że nazwa małpa jest nadrzędna do nazwy człowiek, bo wszyscy ludzie niejako pochodzą od niej, ale istnieją takie małpy, które nie są człowiekiem 2. Nazwa pusta Oczywiście chodzi o Smerfy i krasnoludki, ponieważ nadal nie mogę się pogodzić z tym, że nie mają desygnatów. I nie chodzi tu wcale o to, że wierzę, iż w nocy krasnoludki mi pomagają. Mój problem polega na tym, że na przykład istnieją pluszaki, na które mogę wskazać to jest Smerf. Nie mogę powiedzieć, że jest to miś, bo wygląda całkiem inaczej niż on, a przytulanka jest zbyt ogólnikowa, tym bardziej, że istnieje określenie bardziej precyzyjnie. Taki sam mam problem z figurkami, które określę, jako krasnoludki i nie chodzi mi tu o krasnale ogrodowe, tylko o małe figurki, które na pewno nie zaliczą się do krasnali ogrodowych. Skoro, więc w świecie istnieją przedmioty, które mogę tak nazwać to, dlaczego są nazwą pustą?Z góry dziękuję za ich wytłumaczenie

Witam. Mam 2 pytania. 1. Czy w przykładzie, w którym termin średni w jednej przesłance jest zanegowany, a w drugiej nie, występuje błąd 3 terminów (np. Żaden kot nie jest rybą. Tylko koty nie są psami.)? 2. Czy w rozwiązywaniu sylogizmów uwzględnia się 7. przesłankę, która występuje przy entymematach?

Szanowna Katedro! Mam 2 pytania związane z rozwiązywaniem dowodów założeniowych: 1) czy mając takie dwie linijki w dowodzie np.: 7- q 8- ~p->q mogę zastosować MPP i wyprowadzić z tego wniosek => ~p 2) czy jeśli rozwiązując zadanie z dowodu przekroczę wyznaczone 12 linijek, to popełnię błąd? Jak zasygnalizować rozwiązanie na większej ilości linijek? Czy trzeba skreślać niepotrzebne po dojściu do poprawnego rozwiązania, czy zostawić rozwiązanie, np w brudnopisie przy 17 linijkach? 3) i jedno z sylogizmów: czy jeśli rozwiązując zadanie z entymematów wykluczyłem na poziomie 4 dyrektywy wszystkie możliwe rozwiązania, należy dalej rozwiązywać zadanie, czy jak najszybciej (np. tak jak w przypadku wykrycia tautologii) zakończyć rozwiązywanie i dyrektywę 5,6 i ew. 7 pozostawić puste? Dziękuję

Będąc studentką niestacjonarną, uczęszczałam na wykłady dla studentów niestacjonarnych. Analizując tematy z wykładów dla obydwu grup, zastanawiam się czy studentów niestacjonarnych nie obowiązuje teoria prawdy ?

Szanowny Panie Profesorze,Czy podziały definicji wedle stylizacji, budowy i funkcji należy traktować jako podtypy definicji nominalnych, czy raczej powinniśmy patrzeć na wszystkie cztery podziały jak na niezależne od siebie?Z poważaniem Monika Pyzio

Szanowny Panie Profesorze, W repetytorium TBSP z logiki znajdujemy informację, że nazwa "wróżka" jest nazwą pustą, ponieważ nie zawiera żadnych desygnatów - zastanawia mnie, czy jednak na pewno jest to prawda? Czy nie jest tak, że desygnatami "wróżki" mogą być np. "Pani Esmeralda z "Arkanów Magii" w TVN", "Wróżka Halina", "Tarocistka Hermenegilda"? Czy też autorom zapewne chodziło jedynie o wróżkę w rozumieniu np. Dzwoneczek, która nie może być desygnatem? Być może to trywialna kwestia, ale pytam głównie dlatego, że potencjalnie takie zadanie może pojawić się na egzaminie i wówczas byłbym w kropce, bo to zależy, jak ktoś rozumie 'wróżkę'. Z wyrazami szacunku, Student I roku

Szanowna Katedro,Pozwoliłam sobie napisać tę wiadomość, ponieważ mam wątpliwości dotyczące pewnego zadania. Rozwiązałam je w sposób następujący: Nieprawda, że (z/z) deszcz (n) bardzo (z/n| z/n || z/n | z/n) mocno (z/n | z/n) padał (z/n) wieczorem (n), bo (z/zz) wszystkie (n/n|n/n) okoliczne (n/n) ulice (n) były (z/nn) suche (n).1. Czy ważna jest kolejność wyrazów "wszystkie" i "okoliczne"? Czy jest obojętne który z nich będzie funktorem nazwotwórczym od jednej nazwy, a który tym drugim?2. Dlaczego w niektórych zdaniach wyrazy "im" i "jej" są określane różnie (tj. odpowiednio jako nazwy lub funktory (n/n | n/n) ? 

Szanowna Katedro, chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Jeżeli interesuje nas stosunek zakresowy dwu nazw i sprawdzamy A'B, to wydaje się obojętne jakie A' przyjmiemy, byle było przeciwne do A. Na przykład, jeżeli szukamy stosunku zakresowego dla: A-abstrakcyjna nazwa złożona; B-nazwa generalna- to A'B może być kilka, bo przecież A' to zarówno nie-abstrakcyjna nazwa złożona jak i nie-złożona nazwa abstrakcyjna, albo nie-nazwa złożona abstrakcyjna.Tymczasem, w rozmaitych zbiorach zadań, trafiam na odpowiedzi, w których w takiej sytuacji autorzy przyjmują wyłącznie jeden z takich wariantów. Czy istnieje jakaś reguła rządząca tym, który element nazwy złożonej należy zanegować?Dziękuję za pomocTomasz Welanyk

Szanowna Katedro! Mam pytanie, co robić, gdy w formule zadania na dowód załozeniowy pojawia się funktor dysjunkcji lub binegacji, albowiem tych funktórów nie ma w karcie możliwych kroków.Pozdrawiam

Szanowny Panie Profesorze!Chciałbym prosić o pomoc, ponieważ mam pewne wątpliwości odnośnie przekształcania zdań modalnych w stylizacji de re do stylizacji de dictum. Wątpliwości nasunęły mi się podczas rozwiązywania zadań typu "kwadrat logiczny"."Muszę pojechać do Niemiec." przekształcam w "Konieczne, że pojadę do Niemiec.", czyli w Kp. "Mogę pojechać do Niemiec." przekształcam w "Możliwe, że pojadę do Niemiec.", czyli Mp. Co do powyższych zdań nie mam wątpliwości, wątpliwości zaczynają się tutaj: "Nie muszę pojechać do Niemiec." przekształcam w... "Nie mogę pojechać do Niemiec." przekształcam w... Do tej pory przekształcałem oba te zdania w "Konieczne, że nieprawda, że pojadę do Niemiec.", czyli K~p. Pierwsza moja wątpliwość polega na tym, że nie wiem czy dobrze przekształcam te zdania, a druga, że właściwie nie wiem jak mogłoby wyglądać zdanie M~p "Możliwe, że nieprawda, że pojadę do Niemiec." w stylizacji de re.Z wyrazami szacunku, Michał Wszołek

Szanowny Panie Profesorze,Mam pytanie odnośnie egzaminu z logiki. Czy jest egzamin ustny?- czy w wyjątkowych sytuacjach jest takowy możliwy? 

Szanowny Panie Profesorze,Zwracam się z pytaniem, czy w tym roku na egzaminie z Logiki można się spodziewać zadań alternatywnych, takich jakie są przedstawione w arkuszu podanym na stronie katedry?Z wyrazami szacunku Anna

Szanowny Panie Profesorze,Mam pytanie dotyczące następującego zadania:Tylko jeżeli Ania jest ładną i inteligentną dziewczyną, to ma powodzenie u chłopaków. Lecz Ania jest samotna i nieprawdą jest, że ma powodzenie u chłopaków. Zatem jeżeli Ania nie jest ładną i inteligentną dziewczyną lub nieprawdą jest, że ma powodzenie u chłopaków, to Ania jest samotna.Pytanie dotyczy pierwszego zdania. Ania jest ładną dziewczyną oznaczam jako zmienną p. Mam problem z częścią "i inteligentną dziewczyną". Czy i powinnam uznać jako koniunkcję, a część "inteligentną dziewczyną" jako kolejną zmienną q? Czy całość tzn. "Ania jest ładną dziewczyną i inteligentną dziewczyna oznaczam jako jedną zmienną p?Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry, Zwracam się z pytaniem, a mianowicie, czy w dowodach założeniowych w wyrażeniu typu ~~p v ~~~q można zastosować opuszczenie negacji, tak by uzyskać wyrażenie p v ~q? Czy na egzaminie zostałoby to uznane za błąd? Jeżeli tak to dlaczego? Pozdrawiam, Grzegorz Pieniądz

Szanowna Katedro,chciałbym prosić o wyjaśnienia w paru kwestiach:1. Czy przy przekładzie z języka naturalnego na język KRZ jest istotne, czy zdanie zawierające w naturalnym języku negację, przetłumaczymy na zdanie KRZ z negacją lub nie? Na przykład,jeżeli w tekście jest zdanie " Zygfryd nie gra w szachy", możemy to zapisać jako p, lub przyjąć, że p="Zygfryd gra w szachy" i zapisać jako ~p. Czy będzie jakaś różnica pomiędzy tymi zapisami? Oczywiście, zakładam,że w całej formule zachowujemy ten sam zapis.2.Mam probiem z pytaniami rozstrzygnięcia. Czy jest możliwa częściowa odpowiedź na pytanie rozstrzygnięcia? Wydaje mi się, że dla pytania "czy Wisła płynie przez Berlin lub Kraków lub Londyn"? odpowiedź "Tak", będzie odpowiedzią częściową, ale dla pytania" czy Wisła płynie przez Berlin i Kraków i Londyn", już częściowa nie będzie. Dobrze rozumiem? Co z odpowiedzią na pytanie rozstrzygnięcia, która nie jest odpowiedzią "tak" lub "nie". Na przykład, jeżeli na pytanie "czy idziesz na kawę", odpowiadam, że "idę na piwo", to jest inaczej sformułowana odpowiedź " nie", czy jakaś inna?3. Czy dobrze rozumiem, że definicja kontekstowa to taka, w której definiendum występuje wyrażenie definiowane w jakimś kontekście? Bo w jednym ze skryptów jest informacja, że w kontekście występuje definiens, nie definiendum.4. Czy to co jest napisane w "Logice praktycznej" o definicjach jest wystarczające do egzaminu, czy jeśli nie byłem na wykładzie, muszę szukać jeszcze jakichś innych informacji?z wyrazami szacunkuTomasz Welanyk

W roku akademickim 2012/2013 będąc studentem I roku Prawa niestacjonarnego zdałem przedmiot Logika dla prawników prowadzony przez profesora Andrzeja Grabowskiego. Czy jest możliwość przepisania tej oceny na obecny rok akademicki?

Szanowny Panie Profesorze, czy warianty można przyjmować tylko "pod" danymi zmiennymi zdaniowymi, czy można przyjąć je dla jednej zmiennej zdaniowej i funktora?

Szanowna Katedro, mam taki problem z kategoriami syntaktycznymi; taki przykład zdania: "Polskie modelki z chęcią jedzą kasztany" - która z tych wersji będzie poprawna: "N/N; N; Z/NN/Z/NN; Z/NN; N" czy raczej "N/N; N; N/N; Z/NN; N"pozdrawiam

Szanowna Katedro Czy może istnieć wiele zdań przeciwnych ? czy przeciwieństwo to relacja zachodząca tylko miedzy dwoma zdaniami? Np jeśli mamy trzy zdania "ten przedmiot jest biały " ten przedmiot jest czarny" ten przedmiot jest czerwony" i chodzi o ten sam przedmiot to wydaje mi się ze każde z nich jest przeciwne czy słusznie ?

Gdzie znajdują się prezentacje wyświetlane na wykładzie z logiki dla prawników??

Szanowny Panie Profesorze, Pozwoliłem sobie napisać do Pana tę wiadomość, ponieważ nieco zdziwiła mnie treść prezentacji, którą oglądać mogliśmy na dzisiejszym porannym wykładzie. Chodzi mianowicie o nawiązanie do pana doktora Adama Dyrdy oraz panny Sashy Grey - prezentacja, która jest ogólnodostępna na stronie academii, przedstawia nam zdanie "Adam kocha Natalię", obok widnieje zdjęcie pięknej i jakże urokliwej Natalii Siwiec. Niżej z kolei w oryginale mamy znane hollywoodzkie małżeństwo, podczas gdy w Auli Dużej B mogliśmy dowiedzieć się o uczuciu łączącym bohaterów osławionych "Pięćdziesięciu twarzy Greya". Stąd moje pytanie do Pana: rozumiem, że modyfikacje zostały wprowadzone przez kogoś innego, a czy wiedział Pan, kim są te personae turpes? Z wyrazami szacunku, Nieco zdziwiony, lecz rozbawiony o poranku student

Zaciekawił mnie wykład dotyczący rozróżnienia na języki naturalne i sztuczne. Chciałabym się zapytać czy dla przykładu, język elficki lub też klingoński jest językiem naturalnym czy też sztucznym? Mam też wątpliwość dotyczącą tego, czy mój kolega który uczy się języka angielskiego i bardzo źle w nim mówi nie posługuje się językiem sztucznym (bo angielski nie jest dla niego naturalny, uczy się go dla pewnych celów)? Profesorze, na czym polega funkcja faktyczna języka? Nie zdążyłam zanotować.Pozdrawiam MN

Witam panie profesorze,niebyło mnie na pierwszym wykładzie z logika dla prawników, czy mogę prosić o slajdy na mailaPozdrawiam Kaśka

Witam, nie mogę ustalić stosunku pomiędzy zakresem nazw: garnitur, spodnie. jest to chyba wykluczenie na zasadzie sprzeczności. Pozdrawiam.

Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań KATEDRO! Określ rodzaj relacji między zakresami: • Obszar Europy, obszar Polski • Niedrzewno, niedąb • Orkiestra, muzyk • Góry, Tatry Zad. 2 Sprawdź poprawność podziałów: Podział miast polskich na: ponadmilionowe, wojewódzkie i powiatowe Zad. 3 Sprawdź poprawność definicji: Felieton- to utwór napisany przez felietonistę Zad. 4 Sprawdź poprawność wnioskowań: • Jeśli jest ujemna temperatura, to woda zamarza i tworzy się lód; ponieważ tworzy się lód, więc jest ujemna temperatura. • Nieprawda, że żaden student nie jest pracownikiem, a ponieważ niektórzy pracownicy są zatrudnieni w klinikach, więc niektórzy studenci są zatrudnieni w klinikach. Zad. 5 Określ wartość logiczną: • Składnik prawdziwej równoważni, której drugi składnik jest prawdziwy • Implikacji, której negacja poprzednika jest prawdziwa • Negacji następnika prawdziwej implikacji o prawdziwym poprzedniku • Negacji składnika alternatywy zwykłej czasem fałszywej • Negacji równoważni, której człony mają równą wartość • Negacji binegacji, która ma prawdziwy składnik • Implikacji, której następnik jest alternatywą zwykłą o prawdziwym składniku • Negacji binegacji, której składnik ma wartość negacji zdania c)

Witam. Mam problem z prawidłowym określeniem stosunku między zakresami nazw: ZŁODZIEJ, NIE-CZŁOWIEK. Moim zdaniem zachodzi tu stosunek wykluczania się na zasadzie sprzeczności. Czy mam rację?

Szanowna Katedro,uprzejmie proszę o pomoc z następującymi zadaniami : Podaj dwie nazwy ktore sa generalne, abstrakcyjne, złożone, ale roznia się przynajmniej jedna cecha.Moje odpowiedzi to:dobroć wykładowcy,definicja wynikania logicznego .Kolejne zadanie to nalezy podac dwie nazwy, które będą różnić się jedną własnością, ale które są jednocześnie generalne, proste i niezbiorowe . Moje odpowiedzi to : drzewo,zeglarz. Z góry dziękuję bardzo za udzielnie odpowiedzi.

Szanowny Panie Profesorze, w jakim stosunku zakresowym pozostaje zbiór spółgłosek nazwiska do zbioru spółgłosek imienia?

Szanowna Katedro,Chciałabym zapytać, jaki stosunek zakresowy będzie między A-nie-odpowiedź prawdziwa B- odpowiedź fałszywa? Robiąc to zadanie wyszło mi, że jest to stosunek równoważności, ale nie jestem pewna.

Szanowna Katedro, z uwagi na podzielone zdania w mojej grupie chciałem zapytać czy stosunek między zakresami nazw "obszar Polski" i "obszar Europy" to stosunek podrzędności czy przeciwieństwa? Chciałbym jeszcze wiedzieć jaką powinno się przyjąć klasę nazewniczą.

Czy Pan Profesor mógłby skonstruować listę najlepszych 10 książek (bądź więcej) jakie czytał Pan w życiu? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że sformułowanie "najlepszych" w tym kontekście jest wieloznaczne, ale zaryzykuję i skieruję pytanie w takiej formie.Jeśli moje pytanie jest niestosowne - przepraszam. Jeśli pytanie jest OK, to zadowolę się nawet kilkoma tytułami.Z poważaniem, student

Szanowna Katedro,Chciałabym się zapytać, czy studentów niestacjonarnych obowiązywało prawo dołączenia poprzedników implikacji? Pozdrawiam serdecznie.

Droga Katedro. Proszę o pomoc w kilku kwestiach: 1) Jaki stosunek zakresowy zachodzi między definicją klasyczną a kontekstową? (wydaje mi się że przeciwieństwa, ale w notatkach mam zapisane że niezależności) 2) Czy możliwa jest odpowiedź częściowa na dwuczłonowe pytanie rozstrzygnięcia? 3)Czy poprawny jest taki niewyczerpujący, rozłączny podział trójczłonowy zakresu nazwy "Definicja nominalna": def.indukcyjna, def.przez postulaty, def. cząstkowa?

Czy na egzaminie przyjmujemy, że nazwy mieszane, czyli hybrydowe, to odmiana nazw indywidualnych? Konsekwencją tego będzie określanie nazw hybrydowych jako indywidualne?Z poważaniem, Student

W podręczniku TBSP w jednym z zadań pojawiła się "nazwa rekurencyjna". Co to za nazwa?Z poważaniem, student UJ

Szanowna Katedro, Czy nazwa "nieadekwatna definicja równościowa" jest nazwą pustą? Skoro w przypadku definicji równościowej definiendum ma być zastępowalne przez definiens i odwrotnie, to znaczyłoby, że adekwatność jest cechą każdej definicji równościowej. Z góry dziękuję za rozstrzygnięcie moich wątpliwości

Szanowna Katedro czy nazwa nieostra nazwa indywiudualna oraz nazwa pusta nazwa jednostkowa to dwie nazwy puste ? jesli tak to jaki zachodzi między nimi stosunek ?

Czy prawo dołączania alternatywy mogę naprawdę stosować w ten sposób, że mogę dołączać co mi się żywnie podoba? Mogę dołączać formuły, których nie dość, że nie ma w krokach dowodu, to nie ma ich jeszcze w calej formule?

Czy za zbędne linijki w rozwiązaniu są ujemne pkt? Jeśli wyjdę w rozwiązaniu ponad 12 kroków, ponieważ uwzględnię w nim zbędne linijki, to punkty zostaną odjęte?

Szanowy Panie Profesorze. Mam pytanie dotyczące wniosków w dowodach założeniowych, czy jesli mam dowód zakończony w ten sposób (pvg ) -> ~(~~p->g) to moim wnioskiem będzie całość wyrażenia (~~p->g) ponieważ przed nim znajduje się ~ , negacja? A gdyby jej nie było to mogłabym jako wniosek przyjąćT same g uznajac moje ~~p za poprzednika implikacji ? Czy byc moze kieruje tym inna zasada ? Łącze wyrazy szacunku

Szanowna Katedro . Czy w dowodzie założeniowym zakończonym w ten sposób ( p v r ) -> ~(~~p->g) wnioskiem będzie całość wyrazenia ~(~~p->g) ponieważ znajduje się przed nim negacja , a gdyby jej nie było to mogłabym jako wniosek przyjąć samo g natomiast ~~p jako poprzednik implikacji ? czy byc moze zalezy to od innej reguły ? Łącze wyrazy uszanowania

Dzien dobry. Mam wątpliwosci przy rozwiazywaniu zadania ze stosunkow zakresowych a mianowicie chodzi mi o podwójną negację. Mając np. ustalic stosunek miedzy A-Definicja nie-nominalna, B-definicja realna odpowiadamy na pytanie min czy istnieje B które nie jest A (A'B) to jest czy istnieje definicja realna która nie jest nie-nominalna. Odpowiedz brzmi istanieje poniewaz moze być definicją ostensywną ??

Jakie są rodzaje zadań z podziału logicznego?Z poważaniem, student UJ

Szanowny Panie Profesorze, mam trzy pytania związane z zadaniami tekstowymi i formalizacją:1) W skrypcie dr. hab. Andrzeja Grabowskiego podana jest reguła, że zdanie "jeżeli p, to jeżeli r, to q" formalizujemy jako p ->(q -> r). Z kolei w zadaniach przerabianych na ćwiczeniach pojawiają się przykłady (p -> q) -> r. Czy zatem zasada ta jest bezwzględna, czy zależna od kontekstu?2) W zadaniu "zawsze i tylko wtedy, gdy Piotr wygrywa w szachy, to Andrzej nie jest zawiedziony. Jeżeli ani Justyna nie ma więcej figur, ani Piotr nie wygrywa w szachy, to Tomek jest mistrzem. A zatem, jeżeli ani Andrzej nie jest zawiedziony, ani Tomek nie jest mistrzem, to Justyna ma więcej figur" (Podręcznik TBSP, str. 201, zad. 5) zgodnie z zasadami podanymi przez dr. hab. Grabowskiego oznaczyłem zdanie "Andrzej nie jest zawiedziony" jako q, bez negacji (ponieważ nie ma w zadaniu zdania pozytywnego lub zdania negatywnego z "nieprawda, że", a zanegowane zdanie pozytywne za pomocą "nieprawda, że" jest równoznaczne ze zdaniem negatywnym zanegowanym za pomocą "nie"). Zatem spełniony zostaje jeden warunek. W rozwiązaniu zaś zdanie to podane jest jako "~q". Czy to ja popełniłem błąd, czy błąd popełnili autorzy podręcznika?3) Pytanie dotyczy formalizacji dwóch negacjii w zadaniu: "Jeżeli oskarżony działał w obronie koniecznej, ale przekroczył jej granice, to sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od jej wymierzenia. Zatem, jeżeli nieprawda, że sąd może odstąpić od wymierzenia kary, to nieprawda, że jeżeli sąd nie może zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary, to oskarżony nie działał w obronie koniecznej". Zadanie sformalizowałem jako (p ^ q) -> (r alternatywa rozłączna s) -> (~s -> ~(~r -> ~p). W rozwiązaniu z ćwiczeń jednak przed nawiasem (~r -> ~p) nie ma negacji. Dlaczego zatem w zdaniu "To nieprawda, że jeżeli sąd nie może zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary" nie powinienem użyć dwóch negacji - jednej przed nawiasem, drugiej w nawiasie?Z góry dziękuję za odpowiedzi.

1. Czy przy ustalaniu stosunków zakresowych, dla studentów niestacjonarnych, należy przyjmować nazwy hybrydowe? Bądź nazwę "sąsiad Donalda Tuska" należy przyjąć jako nazwę indywidualną? 2. Czy pytanie rozstrzygnięcia, może być jednocześnie pytaniem otwartym? 3. W przypadku ustalania stosunków zakresowych, kiedy natrafimy na nazwę pustą, zawsze występuje stosunek podrzędności i zarazem przeciwieństwa? 4. W przypadku definicji wyraźnych/ kontekstowych/ klasycznych/ nieklasycznych można zaliczyć do poddziału definicji równościowych, czy należy traktować owe definicje jako odmienne kategorie definicji?

Szanowny Panie,co prawda to pytanie może się Panu wydać naiwne albo i głupie, ale lepiej zapytać i wiedzieć na pewno niż polegać na jakiś zasłyszanych plotkach. Otóż: zdarzyło mi się słyszeć, jakoby była możliwość poprawienia POZYTYWNEJ oceny z egzaminu z logiki.Czy to prawda? Jeśli tak - na jakich zasadach? Czy poprawiona ocena zastępuje tę poprzednią, czy wyciąga się średnią z obu? Czy da się oblać egzamin w drugim terminie, jeśli zdało się w pierwszym? Jeśli to nieprawda to przepraszam za kłopot.

Czy "pytania do katedry" są aktywne również w okresie lipiec - wrzesień?

Szanowny Profesorze. Jeżeli ustalamy stosunki zakresowe dwóch nazw np. A - nie-samochód oraz B - nie-ferrari. To czy w przypadku AB' które definiujemy jako "nie samochód, który nie jest nie-ferrari" możemy skorzystać z prawa podwójnej negacji i otrzymamy AB' nie-samochód, który jest ferrari ? Dobrze myślę, czy jestem w błędzie ?

Szanowny Panie Profesorze, czy nazwa "definicja równościowa" jest nazwą złożoną, abstrakcyjną, ogólną, generalną i ostrą?

Szanowny Panie Profesorze, mam jeszcze jedno pytanie, otóż chciałabym zapytać jak scharakteryzować konwers relacji podprzeciwieństwa pomiędzy nazwami pod względem zwrotności, symetryczności i przechodniości. Oczywiście wiem jak to wygląda dla relacji podprzeciwieństwa, lecz nie wiem co dokładnie trzeba zrobić żeby uzyskać konwers relacji np. (podprzeciwieństwa). Bardzo dziękuję za wyjaśnienie mi tej kwestii.

Szanowny Panie Profesorze czy istnieje nazwa indywidualna która jest nieostra? Jeżeli tak to proszę o podanie przykładu. Z góry dziękuję za udzieloną odpowiedź.

Szanowny Panie Profesorze, mam kilka pytań: 1. Czy stosunek sprzeczności jest symetryczny?; 2. Czy wnioskowanie indukcyjne zupełne jest wnioskowaniem indukcyjnym (bo mamy jeszcze wnioskowanie indukcyjne niezupełne), czy może trzeba je zaliczyć tylko do wnioskowań dedukcyjnych?; 3. Czy istnieje odpowiedź częściowa na pytanie rozstrzygnięcia wieloczłonowe?; 4. Czy nauki przyrodnicze i nauki społeczne są naukami empirycznymi?; 5. Czy podział naturalny i sztuczny dotyczy tylko podziałów logicznych?; 6. Czy stosujemy prawa logiczne na odwrót tylko w dowodach założeniowych wprost?; 7. Czy w dowodach nie wprost możemy stosować DA (dołączanie alternatywy)?; 8. Czy w dowodach założeniowych nie wprost możemy stosować przejście przez sprzeczność? 9. Czy definicja legalna musi zaczynać się zwrotem: W rozumieniu niniejszej ustawy... lub Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o?; 10. Czy w definicjach legalnych trzeba koniecznie użyć stylizacji semantycznej? 11. Czy definicje sprawozdawcze zawsze muszą być zapisane w stylizacji słownikowej?

Panie Profesorze, czy odpowiedź całkowita nie wprost jest zawsze właściwa czy może też być niewłaściwa?

A-definicja legalna B- definicja wyraźnaAB - Młodociany jest to sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat A'B - jakakolwiek definicja sprawozdawcza AB' - nie mam pojęcia jaki desygnat mógłby być w tym miejscu A'B' - lub

Szanowny Panie Profesorze, jak uzasadnić, że przykładowo relacja przeciwieństwa w zborze nazw jest przeciwzwrotna, symetryczna, nieprzechodnia i niespójna?

Szanowny Panie Profesorze, 1) czy pomiędzy nazwą pustą i nazwą niepustą zawsze zachodzą dwa stosunki zakresowe i zawsze jest to nadrzędność i przeciwieństwo? 2) czy pomiędzy nazwą pustą i nazwą pustą zawsze zachodzą dwa stosunki zakresowe i zawsze jest to przeciwieństwo i równoważność?Z góry dziękuję za odpowiedź.

Panie Profesorze, zdaję sobie sprawy czym jest definicja legalna, ale czy istnieje definicja projektująca, która nie jest legalną ? Nie potrafię wymyślić żadnego przykładu.

Szanowny Panie Profesorze, czy może Pan podać przykłady definicji realnej i definicji nominalnej w stylizacji przedmiotowej, oraz to, jakie występują między nimi różnice. Mój problem polega na tym, że nie potrafię wychwycić różnicy między definicją klasyczną (która jest przecież definicją nominalną) a definicją realną. Skoro bowiem definicja klasyczna charakteryzuje się oparciem na schemacie "a jest to b mające cechę c", to czy definicja w postaci "planeta jest to ciało niebieskie krążące wokół gwiazdy" jest definicją klasyczną, a czy przy tym nie odpowiada także kryteriom definicji realnej? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dobry wieczór, mam pytanie o sposób rozwiązania tautologii z zanegowaną równoważnością. Czy korzystam w takim przypadku z prawa dotyczącego zanegowanej równoważności, tj. gdy ~(p=q) to ~p=q lub p=~q, a zatem otrzymuję ogólnie 4 przykłady do rozwiązania? Czy model jest zupełnie inny? Pozdrawiam

Szanowny Panie Profesorze,chciałem zapytać o zalecane na egzaminie postępowanie w sytuacji, w której błąd czterech terminów powstaje przez to, że termin średni jest zanegowany w jednej z przesłanek. Przykładowo: Przesłanka Pierwsza: Tylko wafelki nie są batonami. = Każdy nie-wafelek jest batonem. = W'aB Przesłanka Druga: Każdy wafelek jest przekąską. = WaP"Nie-Wafelek" to co innego niż "Wafelek" (tak jakby brak terminu średniego). I nie wiem czy takie zadanie należy potraktować jako nierozwiązywalne czy... stosując kontrapozycję zupełną dla W'aB (W'aB->W'eB'->B'eW'->B'aW) wyjść z tego ślepego zaułka i rozwiązać sylogizm z przesłankami: B'aW oraz WaP ?

Witam, jeśli mamy zdanie. Jeżeli Michał i Piotr pracuje razem, to Piotr jest przełożonym Marka lub Marek jest przełożonym Piotra ( czy tutaj należy zastosować alternatywę rozłączną, bo może być 1 lub 2). To samo dotyczy przykładu: Jeżeli Ania jest stanu wolnego, to jest panną albo wdową (p-->(q alter. rozłączna r)

Niespodziewanie(z/n/z/n) napadało(z/n) bardzo(n/n/n/n) dużo(n/n) śniegu(n), więc(z/zz) drogi(n) znowu(z/nn/z/nn) były(z/nn) nieprzejezdne(n).Rozległ się(z/n)przykry(n/n) zgrzyt(n) i wierzeje(n) pokracznej(n/n/n/n) budowli(n/n) rozwarły się(z/n) szeroko(z/n/z/n).Czy zostały prawidłowo ustalone kategorie syntaktyczne ? Dziękuję.

Czy przykładem podziału dychotomicznego definicja regulująca, może być definicja regulująca do 25 znaków i definicja regulująca powyżej 25 znaków ?

Czy jeśli w entymemacie stwierdzę, że została naruszona dyrektywa 6, ale jeszcze przed wyeliminowaniem przesłanek przez dyrektywę 1,2,3,4,5 tzn. w momencie kiedy wypiszę przesłankę i wniosek - i widzę, że nie spełnia 6, to muszę dokonać całej procedury aż do dyrektywy 5 ?

Czy w każdym kwadracie logicznym (dla zdań kategorycznych, deontycznych i modalnych) zachodzą stosunki zakresowe między poszczególnymi zdaniami?Z poważaniem, student logiki

Szanowny Panie Profesorze, jaka mogłaby byc odpowiedż całkowita nie-wprost na pytanie - ' kto jest obcenym premierem Polski?' ? z poprzednich pytan wywnioskowałam , że odpowiedzią całkowitą wprost mogłaby być zarówno odpowiedź- ' Donald Tusk' jak i ' obecny szef PO' , a dr Grabowski podawał na wykładzie drugą z tych odpowiedzi jako całkowitą nie - wprost. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Drogi Panie Profesorze, robiąc zadania z repetytorium TBSP natknęłam się na pytanie o charakterystke pytania ' Jakie były przyczyny wprowadzenia stanu wojennego?'. W odpowiedziach jest ono uznane ze pytanie otwarte. Czy to pytanie nie posiada schematu odpowiedzi? Mam wątpliwości.

Szanowny Panie Profesorze, wczoraj wieczorem wysłałem wiadomość odnośnie stosunków zakresowych oraz zdań modalny, czy wiadomość dotarła na skrzynkę katedry. Dziękuję za odpowiedź.

Sz.P. Profesorze Kontrapozycja zupełna zdania : Niektórzy ubezwłasnowolnieni nie są niepełnoletni Czy tutaj należy w odpowiedzi zapisać : Niektórzy nie- niepełnoletni nie są nie-ubezwłasnowolnieni. Czy można to sprowadzić do zdania : Niektórzy pełnoletni nie są nie -ubezwłasnowolnieni.

Panie Profesorze , czy pytanie "co jest przyczyna bezrobocia?" Jest pytaniem otwartym czy zamkniętym ?

Szanowny Panie Profesorze, byłem na wykładzie z wnioskowań, ale mogłem nie zapisać czegoś; w związku z tym mam pytania, czy było omawiane wnioskowanie przez analogię (analogia iuris, legis). Ponadto mam dylemat w związku z relacją "bycia kolegą" w zbiorze kobiet - niesymetryczna, nieprzechodnia, przeciwzwrotna, przeciwspójna- książka TBSP). O ile ze zwrotnością mogę się zgodzić, to z pozostałymi nie. Ponieważ jeżeli Pan X jest kolegą Pani Y (bo zbiór kobiet), to nigdy Pani Y nie będzie kolegą Pana X, bo to stosunek bycia koleżanką, a więc przeciwsymetryczna. Jest przeciwprzechodnia, bo jeśli zachodzi między Panem Jasiem a Panią Elą i zachodzi pomiędzy Panią Elą i Panią Z osią (ale tutaj znow jest sosunek bycia koleżanką) - to zachodzi pomiędzy Panem Jasiem a Panią Zosią, a więc przeciwprzechodnia. Oraz niespójna, bo czasami Pan Jaś będzie w zbiorze kobiet w stosunku bycia kolegą, a czasami nie, bo będzie przyjacielem, znajomym, albo kochankiem. Bardzo proszę o pomoc. PS Jeżeli na egzaminie pojawi się nazwa pusta jak np. nieostra nazwa pusta - to jak ją objaśnić ? Piszemy po prostu, że jest to nazwa pusta w miejscu do wytłumaczenia pojęcia ? I jeszcze pytanie czy jeśli to jest np. A- nieostra nazwa pusta B- nazwa indywidualna - czy zapisujemy tylko stosunek zakresowy czy winniśmy także podać w miejscu A'B oraz A'B' desygnat ?

1. Czy istnieje pytanie dwuczłonowe rozstrzygnięcia, które nie jest pytaniem właściwie postawionym ? 2. Czy pomiędzy A- klasyczną definicją projektującą B- definicją wyraźną zachodzi stosunek podrzędności ( bo każda klasyczna definicja projektująca jest definicją wyraźną) 3. Czy pomiędzy A- definicją regulującą B- definicją kontekstową zachodzi stosunek niezależności ? (AB- dorosły w świetle kultury jest to osoba, która ukończyła 18 lat - czy to poprawnie skonstruowana definicja kontekstowa a zarazem regulująca) 4. Rozwiązuje zadania z kwadratu modalnego i natrafiłem na zadanie : "Część studentów może nie zdać egzaminu z prawa cywilnego" - książka TBSP - tak więc po przekształceniu: Możliwe, że nieprawda, że część studentów zda egzamin z prawa cywilnego (M-p). Poprawnie rozwiązałem zadania, wszystko się zgadza z odpowiedziami. Coś jednak natchnęło mnie, żeby sprawdzić zajrzeć do zeszytu z wykładem. I zgodnie z wykładem Pana Profesora należałoby to przekształcić na : Nieprawda, że część studentów może zdać egzamin z prawa cywilnego, a następnie: Nieprawda, że możliwe, że część studentów zda egzamin z prawa cywilnego. JEST to jedna różnica konstrukcyjna ( Nieprawda, że możliwe, że --- Możliwe, że nieprawda, że). W związku z tym mam pytanie, czy zadania wykonywać zgodnie z wykładem Pana Profesora, czy dopuszczalna jest też wersja książki TBSP ? Dziękuję za odpowiedź.

Bardzo szybki, mały, czerwony samochód. Czy rozkład na kategorie syntaktyczne będzie wyglądał tak( n/n/n/n, n/n, n/n, n/n, n) ?

Czy w przypadku DA mogę zastosować tą regułę tylko do r czy rowniez do ~r, i np powstanie ~r v q ?

Szanowny Panie Profesorze, chciałam zapytać co jest konwersem relacji nadrzędności. Podrzędność, a moze przeciwieństwo?

Panie Profesorze! Czy między zdaniem analitycznym albo wewnętrznie sprzecznym a zdaniem syntetycznym zachodzi stosunek przeciwieństwa?

Czym różni się odpowiedź nie-wprost od odpowiedzi częściowej?

dyrektywa 1: termin średni musi być przynajmniej raz rozłożonymoje pytanie do powyższej dyrektywy: czy chodzi o wystąpienie przynajmniej raz rozłożonego terminu średniego w CAŁYM sylogizmie (dwie przesłanki+wniosek), czy może np. tylko w przesłankach?

dyrektywa 4: wniosek jest zdaniem przeczącym wtedy i tylko wtedy, gdy JEDNA Z PRZESŁANEK jest zdaniem przeczącymmoje pytanie do powyższej dyrektywy: musi być dokładnie jedna przesłanka przecząca, czy dyrektywa jest spełniona również wtedy, gdy dwie przesłanki są przeczące?

Czy stosunek zachodzący między nazwą indywidualną i nazwą nieostrą to stosunek niezależności zakresowej?

Szanowny Panie Profesorze, Chciałabym zapytać kiedy dokładnie nie można w ogóle ustalić danego stosunku zakresowego? Czy to prawda że np. nie można ustalić stosunku zakresowego między nazwą abstrakcyjną która jest nazwą metajęzyka a nazwą pusta która jest nazwą języka przedmiotowego?

Szanowny Panie Profesorze,Przepraszam, że zawracam głowę po raz kolejny, ale wolę stąpać po pewnym gruncie :) 1) Zdany egzamin, wnioskuję z poprzednich odpowiedzi, można poprawić na lepszą ocenę. Pytanie- można poprawiać taki egzamin w terminach wrześniowych? 2) Ocena z takiego egzaminu poprawionego zastąpi poprzednią ocenę czy tylko ją poprawi?Łączę ukłony

Szanowni Państwo,Zwracam się do Państwa z dwoma pytaniami. Czy w przypadku uzyskania z egzaminu z Logiki dla prawników oceny pozytywnej, ale nie satysfakcjonującej, istnieje możliwość jej "poprawy" przy drugim podejściu? Drugie pytanie dotyczy sytuacji, w której podchodziłabym do egzaminu po raz pierwszy w sesji wrześniowej (2 IX). Pomiędzy pierwszym terminem a drugim jest tylko tydzień czasu. Czy jest szansa, żeby w razie niepowodzenia na pierwszym terminie wrześniowym, uzyskać wyniki i podejść po raz drugi 9 września? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź, Claudia Zygmunt

Szanowny Panie Profesorze, bardzo proszę o wyjaśnienie jak powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź we wnioskowaniu z kwadratu logicznego dla zdań kategorycznych. Czy w odpowiedzi powinniśmy napisać : Zdania prawdziwe to (...), Zdania fałszywe to: (...) , Zdania, których wartości nie udało się określić to: (..), czy też wystarczy tylko podać zdania w języku naturalnym, które otrzymaliśmy z wnioskowania jako zdania prawdziwe? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Czy w stosunku zakresowym podprzeciwieństwa, zachodzi relacja symetryczności czy niesymetryczności? Dziękuje

Czyli w związku z tym, co Pan Profesor napisał w odpowiedzi na poprzednie pytanie, jeśli mamy np. stosunek definicja legalna , a np. nieadekwatna definicja nieklasyczna. To nieadekwatna definicja nieklasyczna może być definicją legalną, ale nie istnieje taka definicja nieadekwatna nieklasyczna, która jest legalną. Stąd też mamy stosunek podrzędności ? Czy jednak niezależność

Szanowna Katedro Mam problem z definicjami legalnymi ? 1. Czy definicja legalna może być sprawozdawczą ? 2. Czy istniej fałszywa definicja legalna, która jest np. nieadekwatną definicją kontekstową, klasyczną, nieklasyczną 3. Czy istniej definicja legalna, która jest nieadekwatną definicją wyraźną lub kontekstową ? AD. 1 Awers to przednia strona medalu - sprawozdawcza, ale czy jest legalna ? AD. 2 Lekarz jest to pracownik szpitala - nieadekwatna, ale czy jest fałszywą def. legalną ? AD 3. tutaj już kompletnie nie mam pomysłu

Szanowny Panie Profesorze ;Czy istnieje definicja równościowa, która nie jest legalna, skoro z notatek z wykładu wynika, że każda definicja równościowa jest legalna ? Mogę się jednak mylić.

Czy Kraków leży nad Loarą czy nad Odrą ? Czy to jest pytanie rozstrzygnięcia dwuczłonowe, niewłaściwie postawione ? Dziękuję za odpowiedź.

Czy studentów niestacjonarnych obowiązują zadania cytuję: "Określ kategorie syntaktyczne składników zdania" ? Czy materia która została przedstawiona na wykładach wystarczy w zupełności czy należy ją uzupełnić podręcznikiem? Czy wszystkie nazwy jeśli chodzi o zadania ze stosunków zakresowych będą tymi nazwami które były podawane na wykładach (rodzaje nazw odpowiedzi pytań itp.)? Czy mógłby Pan Profesor napisać cały materiał który obowiązuję na egzaminie dla niestacjonarnych zarówno z materii wykładowej jak i ćwiczeniowej. Chodziłam na wszystkie wykłady lecz jeśli przeglądam repetytorium to tam jest sporo rzeczy wiecej (np. nazw itp.)

Czy istnieje nazwa jednostkowa generalna?

Czy definicja sprawozdawcza może być jednocześnie definicją nierównościową ( vide; indukcyjna, aksjomatyczna, cząstkowa) ? oraz Czy definicje regulujące i projektujące mogą być jednocześnie równościowe albo nierównościowe ?

1. A= definicja nie-prawdziwa B= definicja nieadekwatnaAB - Nazwa to wyraz, który posiada desygnat ( : ale istnieją nazwy puste) A'B - Tramwaj to pojazd szynowy AB' - definicja fałszywa i adekwatna - hmm.. chyba każda adekwatna jest prawdziwa ? A'B' - lub2. Jeżeli zidentyfikuje nazwę pustą w stosunku zakresowym, to jak wyjaśnić takowe pojęcie obok ?3. Zastanawiam się jak utworzyć relację mocno porządkującą w zbiorze płyt z filmami bycia cięższą - przecież waga różnych płyt hipotetycznie może być różna w zależności od producenta, film nagrany też mógł być w tym samym momencie = nie ma zielonego pojęciaProszę o pomoc

1) Czy zadania z koniunkcją zdań szczegółowych występują tylko w przypadku kwadratu dla zdań kategorycznych? 2) czy stosunek podporządkowania zdań występuje tylko w kwadracie dla zdań kategorycznych?

Czy stosunki zakresowe między zdaniami w kwadracie dla zdań modalnych i kwadracie dla zdań deontycznych są takie same, czy inne?

Między jakimi zdaniami w kwadracie dla zdań kategorycznych występuje stosunek podporządkowania? Mieliśmy takie zadanie na ćwiczeniach z dr Araszkiewiczem.Z tego co wywnioskowałem po treści zadania: zdaniu XeY jest podporządkowane zdanie XoY. Czy analogicznie rozumując - zdaniu XaY jest podporządkowane zdanie XiY? Czy stosunek podporządkowania zachodzi w drugą stronę, tzn. czy zdaniu XoY jest podporządkowane zdanie XeY oraz czy zdaniu XiY jest podporządkowane zdanie XaY?Uprzejmie proszę o odpowiedź.Z poważaniem, student logiki

Treść zadania z wnioskowania z kwadratu logicznego brzmi:Prawdziwe jest zdanie sprzeczne ze zdaniem "Żaden prostokąt nie jest kwadratem" . W wyniku przekształcenie otrzymujemy zdanie "Niektóre prostokąty są kwadratami".Po zbadaniu relacji na podstawie kwadratu logicznego - wychodzi, że JEDYNYM zdaniem, którego wartość ustaliliśmy to zdanie "Żaden prostokąt nie jest kwadratem".Moje pytanie jest następujące: Czy w odpowiedzi mogę bez obaw podać wartość zdania "Żaden prostokąt nie jest kwadratem", czy nie mogę tego uczynić, gdyż zdanie to było w treści zadania, a tym samym jest PRZESŁANKĄ (właśnie, uznawać to za przesłankę, czy za przesłankę uznać tylko zdanie "Niektóre prostokąty są kwadratami"?) i ... nie mogę podać żadnej odpowiedzi?

Panie Profesorze, jeżeli mamy koniunkcję w zdaniu wielokrotnie złożonym, to co decyduje o wstawienie w nawiasu np. ((p/q)^(r-->s))^(pvs) albo (p/q)^((r-->s))^(pvs))

Szanowny Panie Profesorze - czy trudność egzaminu jest podobna we wszystkich turach egzaminacyjnych ? Czy to zależy akurat od pytań i arkusza, który może być trudny ?

Czy w zadaniach egzaminacyjnych z kwadratów logicznych zdarzają się zadania z przesłanką, którą jest koniunkcja zdań szczegółowych, czy czegoś takiego po prostu nie ma, jeśli chodzi o wymagania egzaminacyjne?Jeśli jest, to rozumiem, że tylko dla kwadratu dla zdan kategorycznych?Z poważaniem, student I roku logiki UJ

Droga Katedro, czy treść charakterystyczna nazwy, w celu jej uściślenia i wyeliminowania innych desygnatów, może być ujmowana negatywnie?

Czy w każdym kwadracie logicznym przyjmuję, że wszystkie relacje są prawdziwe? Wiem, że wszystkie relację przyjmuję za prawdziwe w kwadracie dla zdań kategorycznych, niemniej czy tak jest również w przypadku pozostałych dwóch kwadratów?Z poważaniem, student UJ

Szanowny Panie Profesorze, Zastanawiam się, jaki jest stosunek zakresowy między wnioskowaniem przez indukcję enumeracyjną zupełną a wnioskowaniem niededukcyjnym. Czy to pierwsze jest tożsame z dedukcyjnym? Czy też można mówić o jakiejś formie wnioskowania dedukcyjnego, które nie jest indukcyjnym enumeracyjnym zupełnym? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Profesorze, Nawiązać chce do pytania z "Prezydentnem nie musi". Skoro formalizacja de dicto wygląda: ~Kp (nieprawda, że konieczne, że prezydent skróci kadencje), to w jaki sposob mam znaleźć przesłankę, która jest PRAWDZIWA i PRZECIWNA do podanego zdania? Mam przyjąć że ~Kp to zdanie Kp o wartości logicznej "0"? A więc zdanie przeciwne do zdania Kp("0") jest, zgodnie z kwadratem logicznym, zdanie K~p(o wartości logicznej "1")?

Panie Profesorze, jak będzie wyglądało zdanie " W miejscach publicznych nie wolno palić papierosów" w stylizacji de dicto? Może być: " Zakazane, że w miejscach publicznych pali się papierosy"?

Szanowna Katedro,Mam takie pytanie: Czy można nazwać definicją indukcyjną następującą definicję: Jeżeli relacja R zachodzi pomiędzy X i Y, to jej konwersem jest relacja zachodząca pomiędzy Y i X.W związku z tym chciałbym, czy jest możliwa definicja indukcyjna składająca się z jednego zdania (podobnego na przykład jak to powyżej)?Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.

Panie Profesorze, czy na pytanie otwarte można sformułować odpowiedź całkowitą wprost, całkowitą nie wprost i odpowiedź częściową (bo wydaje mi się, że nie bo pytanie otwarte nie ma schematu odpowiedzi).

Szanowna Katedro, zwracam się z pytaniem, czy w odpowiedzi przy zdaniach kategorycznych np. przy fałszywości zdania : Żaden złodziej nie jest brutalny ( ZeB =0), należy po prostu napisac, że jest to zdanie fałszywe, czy należy ując to w ten sposób: Nieprawda, że żaden złodziej nie jest brutalny ? Dziękuję za odpowiedź.

Czy w defiinicji "Logika filozoficzna jest to dział filozofii (...)" nie występuje błąd idem per idem? Być może ktoś nie wie, czym jest również filozofia, a ten wyraz zostaje powtórzony w definiensie?

Skoro kwestia adekwatności definicji odnosi się tylko do definicji sprawozdawczych regulujących, to czy same funkcje definicji mogą się odnosić również do nierównościowych? Np. czy istnieje regulująca definicja nierównościowa?Czy ten podział na funkcje odnosi się również tylko do definicji równościowych? Dziękuję za odpowiedź.

Szanowny P.Profesorze, skoro tylko definicje sprawozdawcze są zdaniami w sensie logicznym, zatem tylko tych definicji dotyczy prawdziwość/fałszywość?

Czy w dowodach założeniowych jedną linie można nawet 3 razy stosować w różnych kombinacjach np. jeśli w linii 4 mam " negacja p (-p)", to mogę wykorzystać zarówno np. do linii 5 jeżeli tam odpowiednią formułę do MTT, jak i np. do linii 2 jeżeli tam pasuje mi do OA ? Oraz czy można tak dodać negację DN do -p => powstaje - - - p (potrójna negacja)

Mam taki problem z określeniem a) podprzeciwieństwa gdzie zbiorem są nazwy języka polskiego (niesymetryczna albo symetryczna, ale B nie zawsze jest w relacji podprzeciwieństwa do A, więc raczej będzie niesymetryczna ) oraz b) niezależności - chyba będzie nieprzechodnia (bo nie można ustalić niezależności A od C ) Proszę o pomoc

Czy przykładem nazwy nieostrej konkretnej lub też generalnej - może być np. łysy dziadek

Dzień dobry, czy mógłby Pan Profesor wytłumaczyć czym jest zbiór izomorficzny? Czy konwersem zakresów jest we wszystkich wypadkach taki sam zakres oprócz nadrzędności/podrzędności?

Sz.P. Profesorze - mam takie pytanie - jak ustalić stosunek między zdaniem analityczny a modalny, a deontycznym, bo kompletnie nie wiem jak się za to zabrać ?

Pytanie jak w temacie. Na zastępstwie u dr Grabowskiego - dr Araszkiewicz tłumaczył to mniej więcej tak, że nie można nam udzielić w odpowiedzi bodaj zdań fałszywych, wynikających z relacji zachodzących w kwadratach, niemniej nie zapamiętałem tego w sposób wystarczający.Bardzo proszę o radę.Z poważaniem ,student I roku prawa UJ

Czy niewyczerpujący,a rozłączny podział trójczłonowy nazwy definicja nominalna, to definicja nominalna: kontekstowe, wyraźne, indukcyjne. Istnieją jeszcze np. cząstkowe.

Panie Profesorze mam 3 pytania: 1) Czy wspólnym desygnatem nazwy abstrakcyjnej i nazwy indywidualnej może być np. Zeus albo miłość Afrodyty? 2) Czy nazwa hybrydowa może być nazwą pustą, bo gdzieś przeczytałem, że nazwy hybrydowe są ogólne. Ale np. praprawnuk Donalda Tuska albo brat Uniwersytetu Jagiellońskiego są indywidualne i chyba też puste. 3) Gdyby na egzaminie było ustalenie stosunku zakresowego między np. A - wnioskowanie niezawodne B- wnioskowanie niededukcyjne, to za przykład desygnatu AB wystarczy napisać indukcja enumeracyjna zupełna, czy trzeba podawać jakiś konkretny przykład? Dziękuję za odpowiedzi.

Szanowny Panie Profesorze, Czy jeżeli mam podane zdanie w stylizacji de re: "Prezydent nie musi skrócić kadencji Sejmu..." (<> repetytorium, strona 234 zadanie 1) b)), to przy stylizacji de dicto będzie to koniunkcja zdań: "Możliwe, że prezydent skróci..." oraz "Możliwe, że prezydent nie skróci..." ? W repetytorium sformalizowano to do zdania "Konieczne, że Prezydent nie skróci" (przynajmniej takie zdanie wynika z odpowiedzi jakich udzielili). Problem rodzi się w momencie, gdy zadane jest, aby przedstawić zdanie przeciwne do podanego. Trudno jest mi wskazać takie zdanie na podstawie kwadratu logicznego z: ~Kp (Nieprawda, że konieczne, że prezydent skróci kadencje Sejmu). Błąd leży po stronie repetytorium, mojej, czy wszyscy się mylimy? Czy na egzaminie pojawi się zadanie aby wskazywać, w nawiązaniu do zadań z kwadratem logicznym, zdania: przeciwne, sprzeczne itd...? Bardzo proszę o pomoc.

Witam. Jak należy scharakteryzować relację bycia bratem pod względem przechodniości?

Witam Panie Profesorze, Mam pytanie dotyczące uniwersum w stosunkach zakresowych. Konkretnie przykładów z "nie - coś". Czy jest jakaś ogólna zasada definiująca kiedy uniwersum będzie wyczerpane, a kiedy nie? Przykładowo, w stosunku A-nie-odpowiedz prawdziwa oraz B-odpowiedz falszywa uniwersum nie jest wyczerpane, a w przykładzie A-funktor i B- nie-funktor zdaniotworczy uniwersum jest wyczerpane. W repetytorium funktor zdefiniowany jest jako "wyraz luz wyrazenie nie bedacy nazwa ani zdaniem". Dlaczego więc nie można podać w A'B' nazwy lub zdania? Czy wynika to z tego, że potencjalnego UNIWERSUM szukamy tylko i wyłącznie wśród kategorii z której jest dane A i B (kwestia odpowiedzi może być praktycznie każda, jesli chodzi o funktory to uniwersum ogranicza sie tylko do funktorow)? Początkowo myślałam, że może w przypadkach gdy mamy NIE-nazwa np. jednostkowa to uniwersum wyczerpane jest całe, a gdy mamy NAZWA nie-np generalna to wtedy nie jest wykorzystane całe. Proszę o odpowiedź bo bardzo się pogubiłam.

Panie Profesorze, Nie jestem pewien, jaki stosunek zakresowy zachodzi między: desygnat nazwy A i zakres nazwy A. Czy będzie to podrzędność?

Czy istnieje wspólny desygnat dla A- nazwa konkretna, B- nazwa pusta? Dziękuję za odpowiedź.

Pomyłka, oczywiście w poprzednim pytaniu chodziło mi o zdanie deontyczne.Ponawiam zatem pytanie: czy zdanie "mogę wszystko" można zamienić na Dp? I jeszcze jedno: jak zamienić zdanie dozwolone jest nieprzechodzenie po pasach na stylizację de dictum?

Mam problem, panie profesorze. Nie rozumiem do końca pojęcia uniwersum. Czy uniwersum dla pojęć takich jak definicja, nazwa, pytanie, podział, relacja etc. jest takie samo? Chodzi mi o to, czy rozwiązując zadanie ze stosunku zakresowego między: podział dychotomiczny i klasyfikacja, jako przykład, który nie jest ani A, ani nie jest B, mogę podać np. funktor? Czy powinnam wpisać, np. podział fizyczny, bo uniwersum dla podziałów nie obejmuje pojęcia funktora?

Czy można przeprowadzić wnioskowanie z kwadratu logicznego dla zdania modalnego "mogę wszystko" czy nie jest to czyn ludzki?

Panie Profesorze, czy relacja bycia znajomym w zbiorze miłośników Logiki, charakteryzowana pod względem zwrotności według moich przypuszczeń może być zwrotna?

Panie Profesorze, mam pytanie dotyczące relacji. Natrafiłam na przykładowe zadanie w którym pytano mnie o konwers relacji podprzeciwieństwa. Mam wątpliwości, czy tym konwersem tak jak w przypadku równoważności będzie samo podprzeciwieństwo czy może przeciwieństwo? Dziękuję.

Jeżeli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie, proszę o jego ponowne przesłanie. W natłoku pytań trochę się pogubiłem.

Szanowny Panie Profesorze, czy w związku z Pana obietnicą, że nie będzie Pan wyciągał negatywnych konsekwencji, co do osób, które nie przyszły na wybrany termin, należy złożyć podanie o przywrócenie terminu ?

Czy regułę MTT można tak zastosować ? -p--> q -q --p (podwójna negacja)

Panie Profesorze czy w kwadracie logicznym dla zdań modalnych w prawym górnym rogu zapisujemy K~p czy może ~Kp? w różnych zadaniach a także w prezentacjach spotkałam się z różnymi wersjami i co za tym idzie z innym przekładem na język naturalny. Jak będzie poprawnie?

Czy odpowiedź prawdziwa może być odpowiedzią niewłaściwą? Czy odpowiedź "nikt nie wie" na pytanie "czy Bóg istnieje?" jest prawdziwa?

Szanowny Panie Profesorze, chciałem zapytać, czy wnioskowanie z fałszywą przesłanką może być wnioskowaniem dedukcyjnym. Nie wiem, jaki stosunek zakresowy zachodzi między tymi rodzajami wnioskowania. Z poważaniem.

Panie Profesorze czy zdanie Jeżeli nieprawda, że rośnie przyrost naturalny, to nieprawda, że emeryci się cieszą, a politycy mają trochę spokoju. będzie miało formalizację: (~p-->(~g^r))? Czy w przypadku zadania gdzie będzie pytanie otwarte, nie jest możliwa żadna odpowiedź na nie?

1) Nazwa "nieadekwatna definicja regulująca" jest moim zdaniem pusta, bo nie możemy porównywać definiendum i definiensa definicji, która precyzuje nam jakieś pojęcie, lecz takiej tylko, która analizuje jego znaczenie. To znaczy, że nieadekwatna może być tylko definicja sprawozdawcza. Czy mam rację?2) Czy określenie adekwatności definicji może nastąpić tylko w przypadku definicji równościowej? Skoro trzeba zbadać, jak mają się do siebie zakresy definiendum oraz definiensa, a wyodrębnienie tych elementów jest możliwe wyłącznie w przypadku równościowych, to wszelkie nierównościowe należałoby z podziału pod kątem adekwatności wyłączyć. Wobec tego nazwa "nieadekwatna definicja przez postulaty" czy "nieadekwatna definicja cząstkowa" byłaby pusta. Czy to poprawny wniosek? Mam wątpliwości, bo intuicyjnie aż chce się określić właśnie definicję cząstkową jako - z definicji - za wąską.3) Czy z funkcjonalnym podziałem definicji (na sprawozdawcze, regulujące i projektujące) mogą się krzyżować wszelkie podziały strukturalne (równościowe, nierównościowe i ich odmiany; adekwatne, za szerokie, za wąskie, krzyżujące się)? Inaczej mówiąc, czy każda definicja nieklasyczna lub każda definicja za szeroka może być tak sprawozdawcza, jak i regulująca czy projektująca? Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jako fałszywą (albo prawdziwą) można określić wyłącznie definicję sprawozdawczą.4) W jednym z podręczników (O. Nawrot) znalazłem informację, że podział definicji ze względu na stylizację odnosi się wyłącznie do wyraźnych definicji równościowych. Czy potwierdzi i Pan Profesor to potwierdzi? Oznaczałoby to, jak rozumiem, że nazwa "projektująca definicja kontekstowa" i "regulująca definicja indukcyjna" są puste.

Na ostatnim wykładzie podał pan, że w alternatywie podczas rozwiązywania zadań KRZ jedynie jedna przesłanka w jednej alternatywie musi być prawdziwa. W konsekwencji czy w rozwiązywaniu KRZ metodą wprost (czy czasem nie wprost) można znacznie sobie ułatwić życie i po wywnioskowaniu dwóch przesłanek będących ze sobą w stosunku sprzeczności (np q i ~q) dodać alternatywę z dowodem który mamy dowieść a następnie opuścić alternatywę jednocześnie osiągając rozwiązanie?

Dzień dobry, Panie Profesorze. W dowodach założeniowych natrafiłam na to, że zastosowano prawidło jakby "wstecz". Było podane ~(a ^ ~b) i w odpowiedzi przekształcono to w a --> b jako ZIK. Zatem można niektóre prawidła "zwijać" ? ZIK nie stosuje się tylko kiedy jest podana implikacja, ale również i odwrotnie?

Dziękuję za udostępnienie prezentacji, jednak pliku "Prezentacje VII" nie da się pobrać. Został chyba załadowany sam tytuł, bez pliku. Pozdrawiam

1) Jaki stosunek zakresowy zachodzi miedzy "wnioskowanie z fałszywa przesłanka" a "wnioskowanie dedukcyjne" . Osobiście optowalabym za niezależnością, jednak nie wiem czy jest to prawidłowa odpowiedz. Prosze wiec o pomoc.2) Mniej merytorycznie, bardziej formalnie: Czy na egzamin mamy umieć wszystkie typy kontrapozycji i inwersji i ich wzory? Czy obowiązuje nas jedynie kontrapozycji zupełna, bowiem tylko taka omawialismy na ćwiczeniach z Dr Grabowskim.Z gory bardzo dziekuje za odpowiedz Z wyrazami szacunku.

Szanowny Panie Profesorze, trochę się pogubiłem- na wykładzie było powiedziane, że błąd nieadekwatności odnosi się tylko do definicji sprawozdawczych. Czytam natomiast odpowiedzi z Wielkiej Księgi Pytań z których jednoznacznie wynika, że błąd nieadekwatności odnosi się tylko/ także do definicji równościowych. Dziękuję za pomoc.

Czy na egzaminie można przyjmować założenia dodatkowe? Wydaje mi się, że nie sposób inaczej rozwiązać zadania 6. z arkusza przykładowego dla studiów stacjonarnych.

Szanowny Panie Profesorze,1.w jaki sposób zdanie "Nieprawda, że możliwe, że Jan jest jednocześnie adwokatem i prokuratorem" podstawić do kwadratu dla zdań modalnych? 2. czy w dowodzie nie wprost ( q ^ p ) ^ ( - p → - q ) ) → - ( p → -q ) ostatnim założeniem będzie: - - (( p → -q ) ? 3. czy pomiędzy A:wnioskowanie indukcyjne oraz B: wnioskowanie dedukcyjne zachodzi stosunek niezależności ?Z góry dziękuję za odpowiedź.

Zastanawiam się nad stosunkiem zakresowym między podziałem fizycznym lub partycją a podziałem logicznymPan Profesor Grabowski na wykładzie tłumaczył, że podział fizyczny to na przykład pokrojenie jabłka na części, tak więc z tego co rozumiem podział fizyczny nie jest w ogóle pojęciem metajęzykowym skoro odnosi się do czegoś istniejącego w rzeczywistości, tak jak np. nazwa słoń odnosi się do istniejącego w rzeczywistości zwierzęcia a nie do języka. Podział logiczny natomiast wydaje mi się pojęciem metajęzykowym, więc uważam, że stosunek jest niemożliwy do ustalenia.Czy słusznie rozumuje?

Czy można opuścić koniunkcję (OK), która jest zanegowana? Chodzi o zadanie z arkusza na stronie katedry.Czy " ~ (p n ~r) " można rozłożyć na " ~p " oraz " ~~r " ?Ogólnie rzecz biorąc - czy takie przepisywanie negacji jest dopuszczalne jak w przypadku działań matematycznych? Oraz, czy zamiast " ~~r " można od razu napisać "r" czy koniecznie trzeba wykazać w działaniu zastosowanie opuszczania negacji?Koniunkcję oznaczono "n".

1. Czy formalizacja zdania: Jeżeli nieprawda, że rośnie przyrost naturalny to nieprawda, że emeryci się cieszą, a politycy mają trochę spokoju. Będzie miała formułę : (~p --> (~g ^ r)) ??2.Czy w przypadku zadania nakazującego udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte, to bez względu czy będzie to miała być odp. wprost, nie wprost czy częściowa piszemy, że takiej odpowiedzi nie da się udzielić ?3. Jaki stosunek zakresowy zachodzi pomiędzy A- wnioskowanie z fałszywą przesłanką B- Wnioskowanie dedukcyjne

Jaki będzie stosunek zakresowy między A- wnioskowanie redukcyjne a B- wnioskowanie indukcyjne. Bardzo prosiłbym o uzasadnienie.

Sz. P. Profesorze nurtują mnie dwie kwestie: 1) Mógłby Pan podać przykład nazwy indywidualnej, abstrakcyjnej oraz pustej? Czy przykładem takiej nazwy może być np. (Licza Pi)? 2) W kwestii syntaktyki. Czy w zdaniu: "Zlodzieje ukradli Gosi samochód, gdy ona była na zakupach" słowo "Gosi" można interpretować na dwa sposoby? Tzn. Gosi jako nazwę ("n"), lub Gosi jako funktor nazwotwórczy od jednej nazwy (od samochodu - samochód należący do Gosi)?Dziękuję,

Używając reguły dodawania alternatywy - jeżeli mam np. -q ( tj. nie-q) czy mogę dodać coś czy tak jak we wzorze: DA a / a v b , nie mogę mieć negacji

Nazwa indywidualna i jednostkowa - najbrzydsza żaba w Polsce Nazwa generalna i jednostkowa - najbrzydsza żaba. Dobrze zrozumiałem?

Zatem nazwa indywidualna i ogólna nie istnieje? A indywidualną i generalną może być np. córka Lecha Kaczyńskiego?

Też się zastanawiam nad przykładem niżej wymienionym, co dotyczy Agnieszki. Jest to nazwa własna, ale przecież w świecie może być milion osób o takim imieniu.

Dobry wieczór. Czy desygnatem nazwy indywidualnej nieostrej może być "stara Krystyna" ? Dziękuję

Panie Profesorze, czy gdy mam podaną nazwę nie - indywidualną, to mogę zakładać, że chodzi o generalną lub hybrydową? Jak również, czy zdanie nie - prawdziwe, to tyle co zdanie fałszywe?

Czy "Krystyna" jest desygnatem nazwy indywidualnej i ogólnej?

Profesor niżej napisał, że każda treść pełna jest treścią charakterystyczną. Skoro używamy słowa "każda", zatem zakres A .treść pełna nazwy nie może być szerszy od B. treści charakterystycznej. I tu mi się to nie zgadza z nadrzędnością..

Szanowny Panie Profesorze, wynikło u mnie pewne pytanie. W dowodach założeniowych przy opuszczaniu koniunkcji występuje wzór a^b, a więc mogę opuścić zarówno a , jak i b. A co jeśli w zadaniu mam np. p ^ ~r ? czy mogę to opuszczać? negacja nie ma na to wpływu? tak samo będzie przy ~p ^ ~r? Czy tutaj nie mogę już stosować wzoru OK?

Dobry wieczór,czy nazwą ogólną i indywidualną może być Agnieszka?

Dzień dobry. Panie Profesorze mam pytanie odnośnie kategorii syntaktycznych. Czy zdanie "Prezydent i premier są przyjaciółmi" będzie wyglądało w ten sposób N N/NN N Z/NN N ? Zastanawiam się nad tym, czy "są" to nie jest może Z/ NNN ?

Czy istnieje desygnat nazwy zarówno jednostkowej jak i generalnej? Bo jednostkowa to taka, która ma dokładnie jeden desygnat, a generalna to taka, gdzie sama znajomość języka polskiego pozwala nam rozpoznać desygnat poprzez wymienione cechy. Moim zdaniem, taki desygnat nie istnieje..

To jak już jesteśmy przy kategoriach syntaktycznych, to zastanawiałem się ostatnio na takim przykładem (....), choć(Z/ZZ) znudzeni(N/N) oglądaniem(N/N/N/N) widzowie (N)chętnie(Z/N/Z/N) przysypiali(Z/N).

1) Mam pytanie odnośnie relacji : jak określić zwrotność na relacji bycie łysym na określonym zbiorze mieszkańców Krakowa ? Jakie zadać sobie pytanie by, to stwierdzić. 2)Panie Profesorze , mam również problem z kategoriami syntaktycznymi , a zwłaszcza z przypadkiem podanym w próbnym arkuszu. Pan Profesor stwierdził w odpowiedzi na podobne pytanie, że "bezpłatnym(N/N) bilet (N) kolejowym (N/N)" ? Zastanawia mnie dlaczego np. bezpłatny lub kolejowy nie może być N/N/N/N.

Czy prezentacje VI i VII są gdzieś udostępnione? Jeśli nie to czy pojawią się jeszcze przed wtorkowym egzaminem? Pozdrawiam.

Panie Profesorze,Czy prawdą jest, że studentów niestacjonarnych nie obowiązują na egzaminie kategorie syntaktyczne ? Dziękuję z góry za odpowiedź.

Dzień dobry. Czy możliwe jest opuszczenie sali przed oficjalnym zakończeniem egzaminu z logiki?

A- nazwa nieostra B- nazwa nie-pustaAB łysy dziad lub inteligentny sąsiad Donalda Tuska A'B - Wieża Eiffla AB' - nie istnieje A'B'- "lub"Czy prawidłowo zostały podane desygnaty ? Mam pytanie odnośnie nieadekwatności - czy potencjalnie wszystkie definicje równościowe mogą nieadekwatne ? Ponadto czy wszystkie definicje równościowe mogą być prawdziwe lub fałszywe np. fałszywa definicja klasyczna, prawdziwa definicja nieklasyczna

Proszę o podanie przykładu nazwy abstrakcyjnej, która nie jest jednocześnie nazwą ogólną oraz nazwy ogólnej, która nie jest nazwą generalną. Z góry dziękuję za odpowiedź

Czy podczas formalizacji każde zdanie z "nie" w treści (z wyjątkiem binegacji) należy zapisywać ~p? Przykładowo w zdaniu Nikt nie ma kota, należy zapisać ~p czy można samo p? Czy podczas przekształacania na język naturalny zdań modalnych przykładowo (M~p) należy pisać : Możliwe, że nie prawda, ze każdy ma kota, czy Możliwe, że nie każdy ma kota. Dziękuję

Sz.P. Profesorze Czy na pytanie : Czy możliwy jest pokój i dobrobyt na świecie ? Odpowiedź całkowita nie wprost może brzmieć: Tak, możliwa jest zgoda i szczęście na świecie.

Panie profesorze. Czy prawidłowe jest przekształcenie zdania w stylizacji de re: "Jutro może być nie najzimniej." na zdanie w stylizacji de dicto: "Możliwe, że jutro będzie nie najzimniej" jako zdanie M~p? Chodzi oczywiście o kwadrat modalny. Czy dobrze udzielam odpowiedzi, kiedy w treści zadania pojawia się zdanie: "W miejscach publicznych nie wolno palić papierosów", jeśli piszę: "W miejscach publicznych dozwolone jest nie palenie papierosów.", czy raczej powinienem był napisać: "Dozwolone jest niepalenie papierosów w miejscach publicznych."? Czy może jeszcze inaczej: "Nie dozwolone jest palenie papierosów w miejscach publicznych."? Które ze zdań jest właściwie sformułowane? Pozdrawiam, Jakub Rusiecki

A. Pełna treść nazwy B. Charakterystyczna treść nazwy Czy zachodzi tutaj stosunek nadrzędności? Moim zdaniem, każda charakterystyczna treść nazwy zawiera takie cechy, które wchodzą w skład treści pełnej, ale nie wszystkie.

Relacja - mieszkanie w tej samej miejscowości określona na zbiorze Polaków. Jak scharakteryzować taką relację po względem zwrotności . Prawdopodobnie będzie zwrotna, ale jakie zadać sobie pytanie, żeby stwierdzić, że jest spójna ?Dziękuję bardzo.

Dzień dobry. Z czego wynika to, że każda relacja będąca stosunkiem zakresowym jest niespójna i jak można to uzasadnić? I jeszcze jedno pytanko: Dlaczego relacja wynikania logicznego jest niesymetryczna i niespójna?

Rozwiązując zadanie, natrafiłem na odpowiedź, która brzmiała: Niektóre przepisy nie - odsyłające nie są (...). Ja natomiast napisałem: Niektóre nie - przepisy odsyłające nie są (...) . Czy to będzie policzone za błąd?

A. nazwa pusta B. pytanie dopełnienia Czy to będzie przeciwieństwo? Moim zdaniem tak, bo AB - brak, AB' - krasnoludek, A'B - Kto odkrył Amerykę? , A'B' - funktor "albo". Przecież żadna nazwa nie jest pytaniem i żadne pytanie nie jest nazwą, są to różne płaszczyzny. Czy dobrze to rozumiem?

Zdanie o konstrukcji: "Jeżeli p, to q. Lub r." zapisujemy jako ((p-->q) v r). Ale przecież jest powiedziane, że wszystkie zdania łączymy koniunkcją, a tutaj "lub" rozpoczyna nowe zdanie.

Szanowna Katedro 1. W zdaniu "Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od jej wymierzenia" spotkałem się z odpowiedzią p v q, czy nie powinna to być jednak alternatywa rozłączna?

Kontrapozycja zupełna dotyczy tylko zdań typu a,e,o. Zatem, gdyby w poleceniu było podane np. Dokonaj kontrapozycji zupełnej zdania sprzecznego ze zdaniem "Żaden funkcjonariusz publiczny nie jest policjantem", musiałabym podać w odpowiedzi, że taka konwersja nie jest możliwa? Czy dobrze rozumiem?

W przewodniku Grabowskiego w pierwszy rozdziale jest opisywane definiowanie funktorów prawdziwościowych poprzez inne funktory. Czy takie zadanie może się pojawić na egzaminie?

piewrwszy przykład OK. Drugiego nie rozumiemSzanowny Panie Profesorze, mam pewne wątpliwości : 1) Feminizm występujący w Polsce jest prądem opartym na przekonaniu o dyskryminacji kobiet ze względu na ich płeć. ---> Czy jest poprawnie utworzona została definicja kontekstowa ?2) podział logiczny zakresu nazwy "prawnik"1. adwokat, notariusz, inni prawnicy 2. (prawnik) od 0 do 8 znaków , od 8-10 znaków, powyżej 10 znakówCzy oba podziały zostały dokonane poprawnie ?

Szanowny Panie Profesorze Czy między (A)wnioskowaniem przez indukcję enumeracyjną zupełną a (B)wnioskowaniem niededukcyjnym zachodzi stosunek przeciwieństwa czy też podrzędności ? Wydaje mi się, że stosunek przeciwieństwa, bo wnioskowanie przez indukcje enumeracyjną zupełną jest wnioskowaniem niezawodnym, zaś wnioskowanie niededukcyjne jest wnioskowaniem zawodnym. Bardzo proszę o pomoc.

Profesorze, jaki zachodzi stosunek między nazwą prostą, a jednostkową ?

Szanowny Panie Profesorze, w repetytorium TBSP przeczytałam, że że "nazwy jednostkowe są zawsze nazwami ostrymi, (...) natomiast nazwy indywidualne mogą być nieostre" (str. 26). Mając w pamięci różne podziały nazw, zastanawiam się, jak nazwa indywidualna może być nieostra. Czy mógłby Pan podać podać jakiś przykład? Z góry dziękuję za pomoc. Ida Jóźwiak

Sz. P. Prof., mam 2 pytania: czy implikacja intensywna na egzaminie występuje wyłącznie w formie "tylko jeżeli p to q"? I jak należy to sformalizować? Czy będzie to miało postać q→ p? Jeśli nie, to proszę mnie poprawić.

A- nie-odpowiedź prawdziwa (jakieś zdanie, jakiś funktor) B- odpowiedź fałszywaAB - Kto odkrył Amerykę ? - Jan Kowalski odkrył Amerykę A'B - nie istnieje, gdyż każda odpowiedź fałszywa jest nie-odpowiedzią prawdziwą AB' - tutaj może być odpowiedź prawdziwa na pytanie: Kto odkrył Amerykę? - Kolumb odkrył Amerykę, ale również może być np. "nietoperz" - nie jestem pewny ? A'B' - "albo"

1.Czy nazwa: niezwrotna relacja słabo porządkująca jest nazwą pustą? Określaliśmy relacje mocno i słabo porządkująca i w obu przypadkach nie mówiliśmy o ich zwrotności. Czy należy więc przyjąć że relacje te nie można rozpatrywać pod kątem zwrotności? 2. Czy konwersem relacji podprzeciwieństwa także będzie podprzeciwieństwo (mówiliśmy, że konwersem relacji symetrycznych będzie ta sama relacja), jaki więc będzie konwers relacji nadrzędności i podrzędności ? 3 Czy w zdaniu : Jeśli nieprawda, że oferent złożył oświadczenie woli pod wpływem błędu, a może się uchylić od skutków prawnych swego oświadczenia, to oferent złożył oświadczenie woli pod wpływem groźby bezprawnej. - mamy zgodnie z zasadą podmiotu domyślnego negację dołączyć także do "a może się uchylić od....". Czy zapis będzie (~p ^ ~g) --> r ?

Na ostatnim wykładzie dr Grabowski podał jako przykład stosunku niezależności A: definicja nieadekwatna równościowa, B - definicja projektująca klasyczna. Mi natomiast nasunęły się wątpliwości, czy w przykładzie A: definicja nieadekwatna, B: definicja regulująca można mówić o tym samym. Można sobie przecież wyobrazić, że ta sama definicja, w zależności od kontekstu, może być zarówno nieadekwatna (np. zbyt wąska) jak i regulująca (zawężająca pierwotne znaczenie). Czy więc definicja "lekarz to chirurg" może być uznana zarówno za definicję sprawozdawczą nieadekwatną jak i regulująca (co oznaczałoby stosunek niezależności)? Czy ma tu w ogóle znaczenie różnica pomiędzy znaczeniem a oznaczaniem?

Jaki jest stosunek logiczny między nazwą abstrakcyjną i nazwą nie-abstrakcyjną? Czy jest to to samo co nazwa abstrakcyjna i nazwa konkretna, a więc stosunek sprzeczności?

W kwadracie logicznym jedynymi funktorami są dysjunkcja (przeciwieństwo), alternatywa zwykła (podprzeciwieństwo), alternatywa rozłączna (sprzeczność) i implikacja. Rozwiązując zadania natknąłem się na polecenie wymagające przyjęcia za przesłankę prawdziwość zdania podrzędnego do zdania rozpatrywanego. Gdzie w kwadracie logicznym zachodzi podrzędność? Czy zachodzi także nadrzędność? Wydaje mi się, że chodzi tu o implikację, tzn. SaP będące poprzednikiem jest podrzędne wobec następnika SiP (odpowiednio SeP i SoP). W drugą natomiast stronę (od SiP do SaP oraz od SoP do SeP) zachodzi stosunek podrzędności. Czy poprawnie rozumuję? Będę wdzięczny za rozwianie moich przedegzaminowych wątpliwości.

Dzień dobry,czy ilość miejsc na egzaminie 17 czerwca zostanie rozszerzona?Z poważaniem

Prosiłbym o sprawdzenie mojego rozumowania w zadaniu ze stosunków zakresowych zaczerpniętego z książki TBSP.Ustal stosunek zakresowy: A-definicja realna B-prawdziwa definicja nie-równościowa W odpowiedzi do tego zadania jest napisane, że jest to stosunek przeciwieństwa gdyż, AB nie ma wspólnego desygnatu, gdyż definicje równościowe oraz nierównościowe to tylko definicje nominalne. Ale w moim przekonaniu, skoro ma to być definicja nie-równościowa czyli każda taka, która nie jest równościowa. Według mnie AB- prawdziwa definicja realna (gdyż będzie ona nie-równościowa), AB'- fałszywa definicja realna A'B- prawdziwa definicja indukcyjna A'B'- fałszywa definicja indukcyjnaMam jeszcze pytanie z kategorii syntaktycznych:Zaczął padać rzęsisty deszcz. Czy słowo "padać" będzie w tym zdaniu nazwą? Gdyż wydaje mi się, że szkielet tego zdania brzmiący "Deszcz zaczął" jest trochę dziwny w języku polskim.Kolejna zdanie: Rocznie Walery czyta pięć książek. - Mam problem z określeniem drugiej nazwy. Bardzo prosiłbym o jej wskazanie i wyjaśnienie dlaczego ta.

Dopytka ustna jest dopełnieniem pierwszego terminu, czy podchodzi się do niej jako do drugiego?

Dobry wieczór, Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie materiałów z wykładów z logiki w bieżącym roku akademickim, ewentualnie podanie źródła, z którego można pobrać rzeczone materiały.Z wyrazami szacunku, student I roku prawa UJ

Czy nazwa indywidualna i ostra to np. obecny Prezydent RP ? Czy jest przykład nazwy generalnej i ostrej ?

Skoro obcokrajowcy też przystępują do pisemnego egzaminu, to gdyby nie zdali w pierwszym terminie, mogliby mieć dopytkę ustną?

Dzień dobry, nurtuje mnie pewne pytanie, a mianowicie czy są jakieś zadania "pewniaki" , które pojawiają się najczęściej, zawsze lub bardzo często na egzaminach ? Jeśli tak to jakie ... ? :)z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Witam,Czy jest planowane zorganizowanie przedterminu z Logiki? Jeśli tak to kiedy?Pozdrawiam, Michał Włodarczyk

Profesorze, czy jest możliwe aby dwa funktory miały dokładnie takie same symbole kategorii syntaktycznych i jednocześnie nie były wzajemnie zastępowalne z zachowaniem gramatyczności?

Szanowna Katedro, chciałbym się zapytać czy definicja nieklasyczna z błędem idem per idem koła bezpośredniego lub ewentualnie pośredniego jest możliwa. Wiem, że definicja klasyczna jest możliwa zarówno z jednym, jak i z drugim, ale mam wątpliwości co do definicji nieklasycznej. Czy np. "Zboże jest to zboże jare, zboże ozime" będzie taką definicją nieklasyczną z błędem koła bezpośredniego? I co w drugim przypadku z błędem koła pośredniego?

Mam pytanie odnośnie skryptu doktora Grabowskiego. Rozpatrując stosunek zakresowy między A- odpowiedź całkowita nie-wprost, B- Odpowiedź niewłaściwa. Doktor Grabowski uzasadnił, ze AB’ – NIE MA – bowiem każda odpowiedź właściwa musi być odpowiedzią całkowitą wprost, a nic nie może być odpowiedzią całkowitą nie wprost i nie być odpowiedzią. Moje pytanie. dlaczego każda odpowiedź właściwa musi być odpowiedzią wprost, jeśli zdefiniowaliśmy odpowiedź właściwa jak odpowiedź zgodną ze schematem odpowiedzi , w której niewiadomą pytania zastąpimy przez jakąś wartość należącą do zakresu nazwy. Np. na pytanie Kto jest obecnym Premierem RP? Odpowiedzią wprost będzie- Donald Tusk jest obecnym Premierem RP. Odpowiedzią nie wprost będzie Prezes PO jest obecnym Premierem RP. Według mnie ta odpowiedź nie wprost również jest zgodna ze schematem odpowiedzi oraz Prezes PO należy do zakresu nazwy.

Profesorze, jaka zachodzi różnica pomiędzy wyjaśnianiem, dowodzeniem a sprawdzaniem?

Szanowna Katedro,moje pytanie nie dotyczy stricte materii egzaminacyjnej, bo tam zgodnie ze słowami Pana Profesora będą przykłady odnoszące się do dziedziny logiki, ale to jest po prostu coś, czego jestem ciekaw i nad czym się zastanawiałem podczas dzisiejszego wykładu.Jak właściwie rozróżnia się nazwy abstrakcyjne i puste? Jakie są... "kryteria" tych kategorii? Wiem, że to teoretycznie w ogóle inne kategorie, ale gdy tak nad tym siedziałem to trochę się zagmatwałem. Podawał Pan jako przykład nazwy abstrakcyjnej "cnotę". Jestem pewien, że istnieją gdzieś ludzie, którzy uważają, że nazwa "cnota" nie ma desygnatów, tj. jest pusta. My jednak przyjmujemy, za Pana radą, że nazwy abstrakcyjne nie są puste.Ale dalej - "krasnoludek" został uznany za nazwę pustą, choć gdzieś pewnie uchowali się ludzie, którzy wierzą w ich istnienie. Ale jest też, jak rozumiem, nazwą konkretną, bo "gdyby istniał" to byłby materialny. Ale co zatem np. z nazwą "Bóg"? Z mojego punktu widzenia jest to nazwa pusta i abstrakcyjna (bo jeśli Bóg istnieje, nie jest materialny). Tutaj natrafiamy chyba na paradoks, skoro przyjmujemy, że nazwy abstrakcyjne nie są puste, to raz. Dwa - wciąż większość uznaje zapewne powyższą nazwę za jednostkową i abstrakcyjną. Więc jak to jest, to kwestia ocenna? Czym się - z punktu widzenia logiki przynajmniej - różni krasnoludek od Boga?P.S. Będę w pełni ukontentowany jeśli otrzymam odpowiedź tylko na maila - zdaję sobie sprawę, że powyższe, nieco bełkotliwe rozważania, raczej średnio interesują innych studentów i wobec tego niekoniecznie muszą być na stronie.

Czy zdania "coś jest nieładne "i "coś jest niebrzydkie" są podprzeciwne?

Dzień dobry,jaki stosunek zachodzi między zakresami nazw: Sąd Najwyższy - sędzia Sądu Najwyższego?

Mam problem z określeniem stosunku zakresowego między A- nazwa nie- indywidualne (czyli musi być generalna) B- nazwa konkretna Według mnie AB- dom, A B'- miłość, A' B- Jan Kowalski , ale mam problem z wymyśleniem nazwy, która jest indywidualna a zarazem abstrakcyjna

Witam, proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie, czy zapisy na grudniowy egzamin dla warunkowiczów odbywają się przez system USOS oraz w jakim terminie mają się one rozpocząć?

Czy na stronie katedry zostaną opublikowane statystyczne wyniki egzaminów studentów niestacjonarnych?

Jeśli biorę tzw. ,,warunek'' z Logiki dla Prawników i dopełnię wszelkich związanych z tym formalności, to kiedy należy przystąpić do egzaminu z Logiki w roku akademickim 2013/14 ? Czy przysługuje mi jedno podejście do egzaminu, czy też dwa podejścia ?

Witam serdecznie , mam pewne wątpliwości co do zadań tekstowych. otóż jeżeli w takim zadaniu pojawia nam się zdanie np. Jan nie lubi Katarzyny i pojawia się ono tylko w takiej formie albo tylko raz to czy zapisać je powinniśmy ze znakiem negacji (-p) czy tylko p. Pytam bo z różnymi zdaniami w tym temacie się spotkałam. Z poważaniem MM

Panie Profesorze, jak to w końcu należało zrobić?

Chodzi o te równanie, w którym negacja wykraczała poza wszystkie nawiasy. Nie omawialiśmy tego na ćwiczeniach, w podręczniku też nie było o tym wzmianki. Dołączając do tego dyrektywę, aby "nie kombinować", człowiek dostaje mętliku w głowie. Rozumiem, że za negację należało podstawić 0, ale co dalej? Działać bezpośrednio na równoważności czy "olać" negację, udowodnić tautologiczność równania na zasadzie l-p p-l i stwierdzić, że ostatecznie jest ona nietautologią? Myślę, że zadanie wielu sprawiło duży kłopot, naprawdę było trudne, sama wybrałam opcję pierwszą, ale zaczynam powątpiewać w jej słuszność.

Czy relacja bycia inteligentniejszym nie powinna być niespójna (przyjmując, że niektórzy mają równe IQ)?

Szanowna Katedro, zastanawiam się, dlaczego nie są udzielane odpowiedzi na moje pytania, w sytuacji kiedy na stronie pojawiają się odpowiedzi na pytania innych osób. Wydaje mi się, że studenci nie byli uprzedzeni o selekcji pytań. Jest to dla mnie dość niezrozumiałe, szczególnie jeśli porówna się moje (chyba merytoryczne) pytania, z niektórymi pytaniami zupełnie niezwiązanymi z nauczaniem logiki, na które jednak udzielono odpowiedzi na stronie Katedry.

Szanowna Katedro, przeglądając zamieszczone tutaj pytania, natknąłem się na następujące (znajduje się kilkanaście wpisów pod najnowszymi): "Dzien dobry, chciałam zapytac o poprawność mojego rozwiazania: Przeprowadz wnioskowanie z kwadratu log. dla zdan modalnych przyjmujac za przeslanke ze falszywe jest zdanie sprzeczne ze zdaniem Musze zaczac sie uczyc. przeksztalcamy z de re na de dictum : Konieczne, ze musze zaczac sie uczyc Kp,a zdaniem sprzecznym bedzie zdanie Mozliwe, ze nie musze sie uczyc M~p. Wnioski, wartosci zdania Mozliwe ze musze sie uczyc nie jestesmy w stanie okreslic, wartosc zdania konieczne, ze musze sie uczyc wynosi 1 a wartosc zdania konieczne, ze nie musze sie uczyc wynosi 0". Czy jeżeli M~p ma wartość 0, to nie powinniśmy dojść do wniosku, że Kp ma 1, Mp też 1, a K~p ma 0 (a nie jak w odpowiedzi do tamtego pytania, że wartości Mp i K~p nie da się ustalić).

Szanowna Katedro, czy, i jeśli tak, to jakie, prawa/ reguły poza NK, NA i NI można jeszcze stosować w obie strony?

Czy pomiędzy treścią językową a charakterystyczną zachodzi stosunek nadrzędności a pomiędzy pełną a językową podrzędności?

Mam pytanie odnośnie zadania : A- nie- nazwa indywidualna B- nazwa pusta AB- latający słoń A'B- Zeus AB'- pies A'B'- uniwersum wyczerpane Stosunek : Podprzeciwieństwo

Czy nazwą pustą może być wspomniana wcześniej ,,fałszywa przyjaźń"? Przecież z definicji przyjaźni wynika, że nie może byc fałszywa

Szanowna Katedro, rozwiązując zadanie ustaliłam, że pomiędzy nazwą nieogólną a abstrakcyjną występuje stosunek niezależności zakresowej. Chciałam trochę skomplikować zadanie i ustalić stosunek pomiędzy A- nie-nazwa ogólna B- nazwa abstrakcyjna. Czy jako desygnat AB można uznać miłość, ponieważ oczywiście jest to nazwa abstrakcyjna a ponadto miłość nie jest równoznaczna słowu: ,,nie-nazwa ogólna"? Ustalone przeze mnie desygnaty są następujące AB: np. miłość, A'B- np. prawda, AB'- np. kot A'B'- słoń.

Mam pytanie odnośnie poprawności mojego zadania, A-nazwa generalna B- nazwa pusta AB-latający słoń, A'B- fałszywa przyjaźń AB'- słoń A'B'- Donald Tusk

Dzien dobry, chciałam zapytać czy dobrze rozwiązałam sylogizm. Większa: Żadna nauczycielka nie jest cywilistką Mniejsza: Niektóre nauczycielki są katachetkami. Dyrektywy 1,2,3 nie zostały naruszone. 4-elminuje twierdzace czyli KaC, KiC. 5- elminuje ogólne KeC Wniosek: KoC- Niektóre katachetki nie są cywilistkami. Wydaje mi się, że gdzieś zrobiłam błąd, ale nie umiem go znaleźć.

Czy poprawnie rozwiązałam sylogizm? Każdy wywiad jest artykułem. Zaden wywiad nie jest audycją. Jako wieksza przyjmuję przesłankę pierwszą. W-wywiad, A-artykuł, F-audycja. 1- nie narusza, 2-nie narusza, 3- nie narusza, 4 - elminuje FaA,FiA, 5-nie elminujemy nic, 6- elminujemy AeF i AoF, bo oba te wnioski rozkładają termin A nie rozłożony w przesłankach. Teraz przyjmujemy przesłankę WeF jako większą. Nie narusza dyrektyw 1,2,3. 4- elminuje AaF, AiF 5- nie elminuje nic, 6 - elminuje AeF. Wniosek: AoF ,,Niektóre artykuły nie są audycjami" Z góry dziekuję za sprawdzenie mojego zadania.

Szanowna Katedro, chciałam zapytać czy dobrze rozwiązałam następujące zadanie: Relacja bycia inteligentniejszym w zbiorze studentów UJ: przeciwsymetryczna, przechodnia, przeciwzwrotna- nie można byc inteligentniejszym od siebie samego, przeciwspójna- nie ma dwóch osób inteligentniejszych od siebie nawzajem.

Szanowna Katedro, przygotowując się do egzaminu, w materiałach dra hab. A. Grabowskiego natknąłem się na poniższy przykład: "Jeżeli Zofia nie mówi wszystkiego Krzysztofowi, to Krzysztof jest niedoinformowany i często nie wie, co się dzieje. Nieprawda, że jeśli Krzysztof jest niedoinformowany, to jest nieszczęśliwy. Toteż, Krzysztof nie jest nieszczęśliwy, chociaż Zofia nie mówi mu wszystkiego.", gdzie ~p - Zofia nie mówi wszystkiego Krzysztofowi , a ~r - często nie wie, co się dzieje. Rozwiązanie zostało opatrzone następującym komentarzem: "UWAGA: na egzaminie zapewne też zostałaby uznana odpowiedź, w której byłoby dwukrotnie samo „p” zamiast „~ p”, oraz „r” zamiast „~r". Czytając natomiast "Przewodnik do ćwiczeń" (wersja z 2004 roku), mam wrażenie, że autor książki jako preferowany sposób rozwiązania tego zadania wskazałby to alternatywne oznaczenie, tj. p (zamiast ~p) - Zofia nie mówi wszystkiego Krzysztofowi oraz r (zamiast ~r) - często nie wie, co się dzieje, bowiem przykład ten nie spełnia, podanych w książce, II warunków umożliwiających wykorzystanie funktora negacji. W związku z tym mam dwa pytania - który sposób rozwiązania tego zadania byłby preferowany na egzaminie, oraz czy rzeczywiście oba zostałyby uznane?

Panie Profesorze, czy istnieje możliwość dowiedzenia się o uzyskanej ilości punktów na egzaminie bez wglądu do pracy? Zwyczajnie, przez internet?

jaki stosunek zakresowy zachodzi pomiedzy nazwami: wnioskowanie redukcyjne , wnioskowanie indukcyjne

Szanowna Katedro, pisałam dzisiaj egzamin i odnośnie jednego z zadań mam pytanie. Wiem,że powinnam to zrobić w czwartek, kiedy odbędzie się oglądanie prac, jednak prawdopodobnie z powodów zdrowotnych (wizyta w szpitalu) nie będę w stanie tego uczynić i prosze w związku z tym o wyrozumiałość. Zadanie z logiki doentycznej, zdanie :studenci powinni mieć indeksy. I tu pojawia się moje pytanie- czy 'powinni' oznacza,że muszą? Uważam, ze jest to mylne. Słowo 'powinni' rozumiem jako: dobrze byłoby, gdyby taki stan rzeczy nastał, ale nikt nikogo do niczego nie zmusza, czyli dozwolone, że będą mieć te indeksy. Powinni mieć, nie oznacza, że muszą je mieć. Inny przykład: powinieneś mnie kochać. Chciałabym,żebyś mnie kochał, ale nie mogę cię do tego zmusić.Prawdopodobnie spotkam się z zupełnie przeciwnym twierdzeniem w odpowiedz zwrotnej, chciałam jednak spróbować bronić swoich racji.

Szanowna Katedro, Czy będzie jeszcze możliwość oglądnięcia swojej pracy z egzaminu z 24 czerwca? Z poważaniem

Z definicji wynika (oraz Profesor wykłada) że nazwa pusta nie może być nieostra. Jaką charakterystykę ma zatem nazwa "pijany jednorożec"?

W jednym z zadań przygotowanych przez TBSP pojawia się następujący przykład A- Definicja nie-prawdziwa B- Definicja nieadekwatnaAutor sugeruje stosunek podrzędności, a za przykłady podaje: AB – Chmura to foliowy przedmiot. A’B – Samochód to pojazd mechaniczny AB’ - (brak) A’B’ – albowiemWydaje mi się ze rozwiązanie to jest niepoprawne. Proponowane przeze mnie rozwiązanie – AB Tramwaj jest to pojazd szynowy. (zgodnie z przyjętą zasadą że każda definicja nieadekwatna jest fałszywa)- A’B – NIEISTNIEJE - nie istniej definicja nie-nie prawdziwa (czyli prawdziwa) i nie adekwatna((posiłkując się odpowiedzią Pana profesora na pytanie 2.6 z 2009r))- AB’ NIEISTNIEJE - nie-prawdziwa i nie-nieadekwatna (czyli upraszczając – adekwatna) ((także posiłkując się wspominamy wyżej pytaniem 2.6/2009 każda definicja adekwatna jest prawdziwa))- A’B’ – lubWyglądało by to na stosunek równoważności, tylko czy aby na pewno?2) Czy analizując definicję „Jabłko to gruszka o smaku czereśni” możemy oprócz tego, że jest fałszywa powiedzieć że jest nieadekwatna? Błąd nie adekwatności dotyczy definicji za wąskich, za szerokich, krzyżujących się – a tutaj ani nic nie jest za wąskie ani za szerokie ani krzyżujące ?

Jeden z przykładów zadanych pewnego razu przez prof. Grabowskiego brzmi następująco:Jeżeli Jan jest prokuratorem, to Jan jest prawnikiem i nie jest sędzią. Nieprawda, że Jan jest prokuratorem, chociaż jest prawnikiem. A więc, albo Jan jest sędzią, albo tylko jeśli Jan jest prawnikiem, to Jan jest prokuratorem. ( ( p -> ( q ^ ~ r ) ) ^ ( ~ p ^ q ) ) -> ( r Vroz ( p -> q ) )Moje wątpliwości dotyczą zdania drugiego tj. „ Nieprawda, że Jan jest prokuratorem, chociaż jest prawnikiem”. Jest to niewątpliwie zdanie złożone z podmiotem domyślnym (Jan). Według jednej z reguł (ułatwień?) egzaminacyjnych, w sytuacji gdy zdanie złożone (koniunkcja) jest zdaniem z podmiotem domyślnym negacja odnosi się do całości zdania. W sugerowanym rozwiązaniu negacja odnosi się tylko do pierwszego elementu koniunkcji (innymi słowy dlaczego „mamy” ~p^q a nie ~(p^q) ) Jak ma się to do przytoczonej reguły?

Czy stylizacja, np. słownikowa dotyczy tylko definicji równościowych czy może także pojawić się w definicji nierównościowej, np przez postulaty? Skoro w definicji nierównościowej nie ma definiendum i definiensa, to co w razie pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie mówiąc kolokwialnie "bierzemy w nawiasy" w takiej definicji?

Czy relacja szanowania w zbiorze wszytskich ludzi jest niezwrotna?

Czy prawo dołączenia alternatywy ( "mając q, mamy qvp" ) stosuje się także do ~q ("mając ~q, mamy ~qvp") ?

Jaka konwencja obowiązuje do egzaminu dotycząca zdań analitycznych ? Czy zdania analityczne dziela się na analitycznie prawdziwe i zdania analitycznie sprzeczne ( kontradyktoryczne ) ? Czy może zdania analityczne i kontradyktoryczne pozostają w stosunku przeciwenstwa tj ze zdania analityczne są wyłącznie prawdziwe a zdania wewnętrznie sprzeczne wyłącznie fałszywe ? Z tymi dwoma konwencjami spotkałem się w rożnych materiałach .

Dzień dobry . Czy nazwa oznaczajaca czynność np. "Rejestracja na egzamin " jest konkretna , czy abstrakcyjna ? Dziękuje za odpowiedź .

Szanowna Katedro, chciałam poprosic o pomoc w zapisie formuły :Tylko jeżeli Adam zdał egzamin metodyczny(p), to o ile wykupił licencje(q),to jest uprawnionym przewodnikiem(r). i rozważam tu mozliwosci: 1:r--> (p -->q) 2. (r-->q)-->p 3. (g-->r)-->p , Bardzo prosze o weryfikacje ponieważ spoktkałam sie juz z takimi trzema rozwiązaniami i juz sama nie wiem czy moje jest poprawne czy nie, czy moze zadne z nich nie jest poprawne?ZpoważaniemAnna Klim

Szanowna Katedro, w przewodniku do ćwiczeń dra hab. Grabowskiego w rozdziale dotyczącym entymematów czytamy : "Jeśli podana w treści zadania przesłanka jest zdaniem ogólnym, a podany w treści zadania wniosek jest zdaniem szczegółowym, to na tej podstawie nie możemy żadnej przesłanki wyeliminować, gdyż sytuacji tej nie obejmuje żadna dyrektywa..." Co w takim razie w przypadku dyrektywy 4. gdy "jeżeli dana w treści zadania przesłanka jest twierdząca (przy założeniu, że jest tez ogólna), a wniosek jest przeczący (przy założeniu, że jest też szczegółowy), to spośród teoretycznie możliwych brakujących przesłanek eliminujemy przesłanki twierdzące". Czy w takim przypadku nie nastąpi eliminacja przesłanek twierdzących?Z góry dziękuję za odpowiedź!

Dzien dobry, chciałam zapytac o poprawność mojego rozwiazania: Przeprowadz wnioskowanie z kwadratu log. dla zdan modalnych przyjmujac za przeslanke ze falszywe jest zdanie sprzeczne ze zdaniem Musze zaczac sie uczyc. przeksztalcamy z de re na de dictum : Konieczne, ze musze zaczac sie uczyc Kp,a zdaniem sprzecznym bedzie zdanie Mozliwe, ze nie musze sie uczyc M~p. Wnioski, wartosci zdania Mozliwe ze musze sie uczyc nie jestesmy w stanie okreslic, wartosc zdania konieczne, ze musze sie uczyc wynosi 1 a wartosc zdania konieczne, ze nie musze sie uczyc wynosi 0.

Jaki stosunek zakresowy zachodzi między A - definicja nieadekwatna, a B -fałszywa? Skoro przyjmujemy, iż każda definicja nieadekwatna jest fałszywa oraz weźmiemy pod uwagę że błąd nieadekwatności odnosi się tylko do definicji równościowej , to jest to stosunek podrzędności ? (oprócz definicji nieadekwatnych są także np. fałszywe definicje indukcyjne) Czy w takim razie stosunek A- def. adekwatna i B – def. prawdziwa to także podrzędność? Z góry dziękuję za pomoc.

Szanowna Katedro. Czy mógłbym prosić o sprawdzenie zrobionego przeze mnie zadania - fałszywe jest zdanie sprzeczne do zdania: "Janowi nie wolno ściągać na egzaminie"Wyciągnięcie negacji: Nieprawda, że Janowi wolno ściągać na egzaminie.Przekształcenie z de re na de dictum: Nieprawda, że dozwolone, że Jan ściąga na egzaminie(~DP=ZP)Zdanie sprzeczne do zdania ZP- Nieprawda, że dozwolone, że Jan ściąga na egzaminie( tutaj właśnie nie jestem pewien, czy tak może brzmieć przesłanka. Czy z racji tego, że jest fałszywa, mogę dodać to nieprawda, że? W odpowiedziach z książki TBSP jest po prostu Dozwolone, że Jan ściąga na egzaminie), czyli DP=0Np=0 Nieprawda, że nakazane, że Jan ściąga na egzaminie.(w odpowiedziach z książki TBSP jest Nakazane, że Jan ściąga na egzaminie) ZP=1 Zakazane, że Jan ściąga na egzaminie. D~P=1 Dozwolone, że nieprawda, że Jan ściąga na egzaminie.

Proszę o sprawdzenie poprawności mojego sylogizmu. Niektórzy studenci sa geniuszami- większa. Zaden analfabeta nie jest geniuszem- przeslanka mniejsza. Nie zachodzi błąd 4 terminów. Postać : SiG AeG, mozliwe wnioski: AaS, AoS kolejne dyrektywy: 1-nie narusza, 2- nie narusza, 3-nie narusza, 4- elminuje wniosek AaS, AiS, 5- już wyelmniowane AaS ( nie wiem czy należy o tym wspomnieć) elmnuje też wniosek AeS 6- pozostaje nam wniosek AoS w tym wniosku rozlozony jest termin S, bo jest on orzecznikiem zdania przeczacego ale nie mozemy go na tej podstawie wyelminowac. Wniosek: AoS - Niektórzy analfabeci nie są studentami. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Dzień dobry, chcialbym zapytac o to czy poprawnie rozwiazalem zadanie:A- zupełny podział logiczny B- rozlaczny podzial logiczny. AB- to poprostu podzial logiczny. A'B- istnieje AB'- istenieje A'B'- to wszystko inne Stosunek niezaleznosciA- nazwa nie-indywidualna B- nazwa konkretna, AB- pies, A'B- Donald Tusk , AB'- cos co jest nazwa nie-indywidulana i jednoczesnie nie- konkretna, czyli np. wiedza, A'B'- cos co jest nazwa indywidualna i nie-konkretna- harry Potter ( bo jest to nazwa indywidualna, ale nie potrafimy wskazac co to jest.

A-podzial naturalny B- podzial sztuczny AB- nie istnieje, A'B- urodzeni w nocy AB'- czarnoskórzy A'B'- wszystko inne np. kot Stosunek przeciwienstwa

1.Jaki stosunek zakresowy zachodzi między nazwą A-zdanie modalne B- zdanie analityczne? Czy jest to stosunek przeciwieństwa zakresowego -> zdanie analityczne to zdanie, którego sama treść przeświadcza o jego prawdziwości – na pierwszy rzut oka nijak zdanie modalne (np. „ możliwe że Magda wyjdzie za mąż”) . Czy można przyjąć ze podział na zdania analityczne, wew. sprzeczne i syntetyczne dotyczy tylko zdań asertorycznych?2. Jak się ma do siebie zdanie analityczne a zdanie wewnętrznie sprzeczne? W tym roku podawane były jako „podkategorie” zdań w sensie logicznym (obok zdań syntetycznych). Z tego można by wyciągnąć wniosek jako że są w stosunku przeciwieństwa zakresowego – ale w archiwum pytań z 2009 roku pojawia się odpowiedź że zdania wewnętrznie sprzeczne to podtyp zdania analitycznego.3. Czy o definicji projektującej – czyli definicji do której nie odnosi się błąd fałszywości definicji – możemy zawsze powiedzieć że jest nie jest zdaniem w sensie logicznym (skoro zdanie w sensie logicznym to zdanie któremu możemy przypisać wartość prawdy lub fałszu a tutaj tak postąpić nie możemy), czy też zależy to od przyjęcia jakiegoś poglądu filozoficznego etc. ?

Chciałbym zapytać czy dobrze rozwiązałem poniższe zadania:1)(P) Niektóre koty są persami, więc (W)żaden pers nie jest psem -- nie da się rozwiązać, bo wniosek jest ogólny a przesłanka szczegółowa2) Tylko dzieci nie są dorosłymi, bowiem każdy pełnoletni jest dorosłym--Wniosek brzmi: Każde nie-dziecko jest dorosłym.N- nie-dziecko D-dorosły P-pełnoletniPostać:....... PaD ____ NaDPotencjalne brakujące przesłanki: PaN, PeN, PiN, PoN, NaP, NeP, NiP, NoPPostać końcowa:NaP PaD ------ NaD3) Niektóre podręczniki są wydrukami, bo żaden podręcznik nie jest walutą.Postać koncowa:WaS PeS ------ PoW gdzie W- wydruk, P-podrecznik, S-walutaWniosek: Każdy wydruk jest walutą

Szanowna Katedro, proszę o sprawdzenie poprawności rozwiązania mojego zadania:Niektóre suwaki nie są zapięciami, bo tylko suwaki są zamkami błyszkawicznymi.To co znajduje się przed ,,bo`` to wniosek, zas po ,,bo`` mamy przesłankę. Przesłankę przekształcamy na : Każdy zamek błyskawiczny jest suwakiemS-suwak Z-zapięcie B-zamek błyszkawiczny....... BaS _____ SoZBaZ, BeZ, BoZ, BiZ, ZaB, ZeB, ZoB, ZiBDyrektywy sa spełnione i nie ma błedu czterech terminów.Odpowiedź:ZoB BaS ------ SoZNiektóre zapięcia nie są zamkami błyskawicznymi.

Jakie stosunki zakresowe zachodzą pomiędzy następującymi nazwami: odpowiedź niewłaściwa / właściwa a odpowiedź całkowita wprost / całkowita nie wprost / częściowa? Z tego na ile się orientuję to odpowiedź całkowita wprost jest równa odpowiedzi właściwej, ale nie do końca jestem pewny właściwej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Do 19 sierpnia zawieszania udzielanie odpowiedzi -urlop

Szanowna Katedro, podane zadanie rozwiązywaliśmy na zajciach TBSP, jednakże ja zrobiłabym je inaczej, stąd moje pytanie czy podane zadanie zostało rozwiązane przeze mnie poprawnie.Zawsze i tylko, jeśli żyrafy nie wchodzą do szafy, to pawiany wchodzą na ściany. Albo jesli nosorożce wyruszają w tan, to wśród lotosów nie slychac pawianiego śpiewu. Zatem, jeśli bądź wsród lotosów słychac pawiani spiew ,bądź pawiany wchodza na sciany, to nieprawda, ze nosorożce wyruszają w tan.((p=q) v (r--> ~s))--> ((s/q) --> ~r)

Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam zadanie podane w przykładowym arkuszuZadziwiająco inteligentna blondynka dysponuje bezpłatnym biletem kolejowym a jej miłośnik jest ewidentnie zdruzgotany.nnnn nn n znn nn n nn zzz nn n znn nn nNie mam pewności co do jej, jednak wydaje mi się, że należy to słowo zapisac jako nn bo określa słowo miłośnikmiłośnik jaki? jej 9K3W

Czy jeżeli ktoś zdał egzamin w terminie czerwcowym, ale chciałby poprawić tę ocenę we wrześniu, to czy jeżeli powinie mu się noga jeszcze bardziej niż poprzednim razem (czyli nie zda w ogóle) to ta ocena czerwcowa będzie nadal się liczyła, czy też zostanie NZAL z września i warunek na II roku?

Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Chcę się jeszcze upewnić, czy poprawnie rozumuję co do odwrotnego stosowania reguł i praw KRZ. Wnioskuję, że reguł pierwotnych nie można stosować w ten sposób, bo są wyczerpujące. Co do praw, to MPP, MTT, PI i PDPI też nie stosowałbym w ten sposób, bo potrzeba dwóch elementów, z czego czasem jednego nie da się poznać, dodatkowo nie da się ich zapisać w jednej linijce. Zatem, czy resztę praw, to znaczy NK, NI, NA, NR, TP, ZPI, ZIA i ZIK mogę swobodnie stosować odwrotnie? Czy gdzieś popełniam błąd?

((q∧p) ∧ (~p -> ~q)) -> ~(p -> ~q) Proszę, to cała formuła z niżej wspomnianego przykładu.

Weźmy ten przykład z dołu. Rozbijając go do jednego założenia, pierwsze co nasuwa mi się na myśl, to wykonanie OK, tak, aby każda ze składowych założenia: (p→r)∧(q→r)∧(p∨q) była rozpisana jako nowa linijka. Dosłownie: 1. (p→r)∧(q→r)∧(p∨q) 2. p→r OK.1. 3. q→r OK.2. itd... Wydaje mi się, że jest to błędne, tym bardziej w świetle tego, co napisano niżej.Jeśli chodzi o PDPI, to znajduje się przynajmniej na materiałach udostępnianych na lexie przez pana doktora Araszkiewicza. Także ma pan rację.Nastręcza mi się jeszcze jedna wątpliwość, przyznaję się bez bicia, że spowodowana absencją ćwiczeniową właśnie w zakresie dowodów. ~(p→~q) Przykładowo to końcówka dowodu. Szukać albo negować będę nieq, ale co z ostatnim założeniem? Wypisuję: p czy ~p? A może coś jeszcze innego.Z góry dziękuje za odpowiedź i przepraszam za kłopot.

Chcę spytać, czy przy wykonywaniu zadań z dowodów założeniowych dopuszczalne jest stosowanie praw na jednym założeniu dwukrotnie? Wydaje mi się, że nie, ale nie jestem pewien, tak więc pytam, bo gdyby jednak było to możliwe, znacząco ułatwiałoby życie studenta na egzaminie. Pozdrawiam.

((p→r)∧(q→r)∧(p∨q))→r Czy przy takiej formule do dowodu założeniowego naprawdę wystarczy wypisać tylko jedno założenie i działać dalej na nim?

Szanowna Katedro,Chciałabym zapytać czy pomiędzy zdaniem syntetycznym a zdaniem analogicznym występuje stosunek zakresowy nazywany niezależnością?

Szanowna Katedro,czy poprawnie rozwiązałem stosunek zakresowy pomiędzy: NAZWA INDYWIDUALNA i NAZWA OGÓLNA ?AB - nazwa indywidualna i ogólna = nazwa hybrydowa, np. sąsiad premiera Donalda Tuska A'B - nazwa generalna i ogólna, np. stół AB' - nazwa indywidualna i nazwa jednostkowa - Uniwersytet Jagielloński A'B' - nazwa generalna i jednostkowa, np. deskrypcje Stosunek zakresowy - niezależnośćŁączę ukłony

Szanowna Katedro,ucząc się do wrześniowego I terminu, natrafiłem na dość osobliwy przypadek i potrzebuję pomocy. Otóż, czy w pytaniu o stosunek zakresowy pomiędzy:A) nieostra nazwa indywidualna B) pusta nazwa jednostkowamożemy w ogóle brać pod uwagę PUSTĄ NAZWĘ JEDNOSTKOWĄ ? Nazwa jednostkowa, ogólna i pusta to jeden z 5. podziałów nazw. Dlatego też każda z nich się jakby wyklucza. Jednakże wiem, że nazwy puste mają intencje ogólne lub jednostkowe. Czy w takim przypadku wyrażenie "pusta nazwa jednostkowa" możemy potraktować jako nazwę pustą z intencją jednostkową, czy w zadaniu nie możemy podać zakresu ponieważ nie istnieje wyżej wymienione połączenie ?Zakładając, że możemy przyjąć prawdziwość istnienia pustej nazwy jednostkowej zadanie rozwiązałem w następujący sposób:nieostra nazwa indywidualna - to nazwa która nie ma treści językowej oraz brzeg tej nazwy jest zbiorem niepustym; nazwa indywidualna może być nieostra w przypadku kiedy ma ona charakter hybrydowy pusta nazwa jednostkowa - nazwa nieposiadająca desygnatów w obiektywnie postrzeganej rzeczywistości, ale która w świecie zmyślonym lub w przeszłości posiadała tylko 1 taki desygnatAB - inteligentny kolega Harrego Pottera (nieostra pusta nazwa indywidualna, która zawsze jest jednostkowa) A'B - Harry Potter - ostra pusta nazwa indywidualna AB' - inteligentny sąsiad Donalda Tuska (nieostra nazwa indywidualna - hybrydowa) A'B' - Donald Tusk (ostra niepusta nazwa indywidualna)Bardzo proszę o pomoc i ewentualny komentarz.Z wyrazami szacunku, Kacper Rożek

Witam , czy w związku z opublikowaniem wyników statystycznych oceny powinna znajdować się już w usosie?

Czy pytanie "Czy możliwy jest pokój na świecie i ogólny dobrobyt?" Można scharakteryzować jako wieloczłonowe rozstrzygnięcia, zamknięte, złożone i właściwie postawione?

Jaki będzie wniosek z następujących przesłanek MaC i Mip, przyjmując pierwszą przesłankę za większą. Czy przy dyrektywie 6 kiedy zostaje mi Cip i Cop mam wykreślić Cop ? bo jedynym terminem rozłożonym w przesłankach jest M w Mac. Pozdrawiam

Na ćwiczeniach było mówione , że podczas rozwiązywania zadan na wyprowadzenie wniosków najpierw przyjmujemy tę ' dolną ' przesłankę jako większą mimo , że w zadaniu jest napisane , żeby przyjąć jako większą przesłankę pierwszą . Jak na egzaminie traktować to zagadnienie jeżeli wyraźnie mamy ponumerowane przesłanki . Również zaczynać od tej " dolnej " ? czy kierować się treścią zadania i najpierw analizować możliwe wnioski z przesłanki 1 jako wiekszej ? dziekuje za odpowiedź .

Pytanie z ćwiczeń. Jeśli chodzi o wnioskowanie z kwadratu logicznego to: wiedząc, że zdanie AaP jest fałszywe nie wywnioskujemy czy AiP jest fałszywe czy prawdziwe (AaP->AiP), natomiast wywnioskujemy że AoP jest prawdziwe, bo AaP ⊻ AoP. Wywnioskujemy również, że AeP jest prawdziwe, bo AaP v AeP jest prawdziwa. Czy w takim przypadku możemy wrócić do zdania AiP i wnioskować z tego, że musi być ono sprzeczne ze zdaniem AeP, które jest prawdziwe zapisując AeP ⊻ AiP? I wtedy wywnioskujemy że jest ono fałszywe, czego w przypadku wnioskowania z AaP nie mogliśmy stwierdzić. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

Szanowna Katedra Chciałbym się dowiedzieć, czy (i ewentualnie kiedy), będzie możliwy wgląd do prac testowych z egzaminu, który odbył się 24 czerwca. Z poważaniem

Czy istnieje nazwa nie-abstrakcyjna i pusta? Czy za przykład mógłby posłużyć "latający hipopotam"?

Dzień dobry . Czy istnieją nazwy indywidualne nieostre? z tego co pamiętam Pan prof . na wykładzie mowił , że nazwami nieostrymi mogą być tylko nazwy ogólne . Zatem czy istnieje nazwa indywidualna ogólna ? . Z góry dziękuję za odpowiedź .

Szanowni Państwo, mam pytanie dot. rozwiązywania tautologii. Jeżeli mam przypadek równoważności, to wtedy muszę "zamienić" ją na implikację i znaleźć rozwiązanie na 2 sposoby: z lewej na prawą oraz z prawej na lewą. Czy jeżeli już w pierwszej sytuacji (L-->P) pojawi sie sprzeczność, to czy muszę jeszcze liczyć P-->L ? Z poważaniem, MN

Dlaczego zostałą podjęta decyzja o zmianie grup na egzaminach według nazwisk ? Mam na myśli to, że przychodzi się według podziału alfabetycznego mimo wpisania się w systemie na inną grupę. Ktoś, kto logował się na wcześniejszą grupę a ma nazwisko z późniejszej litery alfabetu może po prostu nie da rady przyjść na inną grupę (i na odwrót). Chyba po to są dwie grupy, żeby każdy zarejestrował się na tę, która mu bardziej pasuje.

Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące relacji. O ile relacje w stosunkach zakresowych w zbiorze nazw języka polskiego są dla mnie jasne, nie do końca rozumiem relacje w stosunkach zakresowych w zbiorze zdań. Czy są one tożsame z tymi zachodzącymi w zbiorze nazw? Mam wątpliwości zwłaszcza co do relacji w stosunku przeciwieństwa. W zbiorze nazw języka polskiego jest to relacja nieprzechodnia i jest to dość intuicyjne ale wydaje mi się że w zbiorze zdań nie będzie to relacja nieprzechodnia ale przeciwprzechodnia. Czy mam rację?

Czy wnioskowanie entymematyczne jest wnioskowaniem dedukcyjnym?

gdzie idziemy na obiad?" jest otwarte czy zamkniete?

Nie jestem w stanie sobie wyobrazić nazwy jednocześnie generalnej i abstrakcyjnej. Czy takowe istnieją?

Czy dobrze rozumiem - pod pojęciem "wnioskowana indukcyjnego" rozumiemy zarówno indukcję niezupełną jak i zupełną, podczas gdy pod pojęciem "wnioskowania enumeracyjnego" rozumiemy wyłącznie indukcję niezupełną (z uwagi na fakt, że indukcja zupełna jest w istocie podtypem wnioskowania dedukcyjnego)?

Czy istnieje odp. częściowa na pytanie roztrzygnięcia wieloczłonowe, czy nie istnieje dla wszystkich pytań rostrzygnięcia? np. -Wisła płynie przez Kraków, Wrocław czy Lublin? -Wisła nie płynie przez Lublin.

Dzień dobry,mam pytanie: czy definicja nieadekwatna może być prawdziwa? Napisał Pan Profesor w jednej z odpowiedzi (odpowiedź ta znajduje się w księdze pytań 2009), że nie potrafi sobie wyobrazić nieadekwatnej definicji prawdziwej. Jednak jak kwestia ta ma się do definicji za szerokiej, która jest w stylizacji przedmiotowej np: ,,Tramwaj jest to pojazd szynowy". Wydaje mi się, że możnaby taką definicję uznać za prawdziwą.

Zwracam się z następującym pytaniem: jestem cudzoziemką, zdawałam egzamin 18.06, nie wystarczyło mnie jednego punktu dla uzyskania dst. Czy jest możliwość dozdania do uzyskania oceny dostatecznej czy muszę iść na drugi termin? Z poważaniem.

Logika deontyczna : czy zdanie " Ludzie nie muszą głosować w wyborach " można przekształcić na de dictum jako " Dozwolone jest, by ludzie głosowali w wyborach " ?

Czy istnieje relacja niezwrotna słabo porządkująca?

Moje pytanie dotyczy stosunku zakresowego: A - wnioskowanie uprawdopodabniające B - wnioskowanie indukcyjne. Wg mnie zachodzi tu stosunek niezależności, ale nie jestem pewien. AB - wnioskowanie indukcyjne enumeratywne niezupełne, A'B - wnioskowanie indukcyjne enumeratywne zupełne, AB' - wnioskowanie redukcyjne, A'B' - nazwa ogólna. Czy dobrze to rozwiązałem?

W slajdzie z prezentacji stosunek zakresowy pomiędzy nazwą ogólną i nazwą niepustą to podrzędność. W takim razie krasnoludek nie może być nazwą pustą ogólną- czy to oznacza, że nazwie krasnoludek nie można przypisać cechy "ogólna/jednostkowa" i zawiera się ona w pozostałej części uniwersum?

jaka jest poprawna odpowiedź do zadania nr 3 z przykładowego arkusza dla studiów stacjonarnych? Czy formuła nie jest tautologią dla p=1, q=dow. r=1

Czy podział na def. sprawozdawcze, projektujące i regulujące odnosi się zarówno do def. realnych i nominalnych?

Przykładowo, mamy: fałszywe jest zdanie "Nieprawda, że konieczne, że premier zdymisjonuje ministra", jeśli dobrze rozumiem, oznaczamy je "~Kp" (o wartości logicznej 0), ale gdzie umieszczamy je na kwadracie? Po lewej stronie w miejscu Kp, zmieniając wówczas jego wartość logiczną na 1?

"kolega Joanny Krupy" jest nieostra?

Jeżeli nazwa pusta nie moze być nieostra, to czy oznacza to, że każda nazwa pusta jest ostra?

Cz y nazwa generalna może być nieostra?

1. Czy istnieją odpowiedzi całkowite niewprost na pytania rozstrzygnięcia? 2. Czy stosunek zakresowy między A-nazwa ogólna np. słoń, B-nazwa pusta np. krasnoludek to przeciwieństwo i podrzędność?

Czy jeśli na egzaminie w zadaniu z dowodów założeniowych nie wyrobię się w 12 krokach i załóżmy przeprowadzę dowód w 14,15 krokach, będzie to uznane za błąd i niezaliczone czy zostaną mi przyznane za taką odpowiedź punkty?

Witam serdecznie, chciałam zapytać czy wiedza już Państwo w jakich terminach oraz godzinach odbędą sie egzaminy z Logiki . Studia NIestacjonarne Wydział PrawaPozdrawiam , Martyna Szopa

Chciałam się zapytać o charakterystykę relacji "bycia bratem". Nie wiem czy dobrze to rozpisałam ale wg mnie jest ona: - niesymetryczna ( ponieważ A jest bratem B, B może być bratem A ale może być też siostrą) - przeciwzwrotna - niespójna - przechodnia Nie jestem pewna niesymetryczności ponieważ miałam napisane w notatkach że ta relacja jest przeciwsymetryczna.

Chciałbym zapytać o to jak pisać odpowiedzi w zadaniach z kwadratu modalnego. Czy jeżeli przykładowo wyszło mi, że wnioskiem jest Mp (np. Możliwe, że Maria wyjdzie za mąż) i to zdanie jest fałszywe, to w odpowiedzi mam napisać "Fałszywe jest zdanie możliwe, że Mariia wyjdzi za mąż"?? Czy też samo "Możliwe, że Maria wyjdzie za mąż"?

Czy każda odpowiedź jest zdaniem w sensie logicznym? Czy tylko odpowiedź właściwa, tj. całkowita wprost?

Witam! Chciałbym się dowiedzieć czy poprawnie rozwiązałem stosunek zakresowy: A - nazwa nieostra B - nazwa jednostkowa AB - najlepszy sąsiad Donalda Tuska A'B - najniższy człowiek świata AB' - atrakcyjny mężczyzna A'B' - kot

Analizując zadanie 8 z katedralnego egzaminu dotyczące pytania : Czy możliwy jest pokój na świecie i ogólny dobrobyt? Wg mnie jest to pyt, rozstrzygnięcia dwuczłonowe, zamknięte, złożone i wł. postawione. Teraz udzielając ODP wprost: Tak jest możliwy lub Nie, nie jest. A ODP całkowita nie wprost może wyglądać tak? " niemożliwa jest wojna na świecie i kryzys gospodarczy" czy bardziej coś w stylu: "Pokój i dobrobyt są trudne do osiągnięcia"

Jaki stosunek zakresowy zachodzi między nazwami: A: nie-odpowiedź prawdziwa B: odpowiedź fałszywa oraz między nazwami: A: odpowiedź prawdziwa na pytanie otwarte B: odpowiedź prawdziwa na pytanie rozstrzygnięcia

1. Czy w definicji: "Kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego, jest dzierżycielem." za definiendum uznamy wyrażenie "kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego" czy wyraz "dzierżyciel"? Według mnie definiowany jest tu wyraz "dzierżyciel", ponieważ wyrażenie "faktyczne władztwo nad rzeczą" jest już zdefiniowany we wcześniejszym artykule KC. Czy w takim wypadku taką definicję można uznać za klasyczną? Innymi słowy, czy można niejako "odwrócić" schemat budowy takiej definicji? 2. Czy zdanie z art. 1 § 1. KK brzmiące: "Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia." można uznać za kontekstową definicję legalną wyrażenia "odpowiedzialność karna"? Czy między nazwami "definicja legalna" i "definicja kontekstowa" zachodzi stosunek niezależności zakresowej?

1. Każdy podział dychotomiczny jest dwuczłonowy, a czy każdy podział dwuczłonowy jest dychotomiczny? Wydaje mi się, że tak ale proszę o pomoc. 2. Nazwy jednostkowe nie mogą być nieostre, a co jeśli przed nazwę jednostkową dodamy nazwę nieostrą? np. łysy Jan Nowak? Wydaje się, że dalej będzie to nazwa ostra, bo zakładamy, że Jan Nowak jest jeden, więc jest jeden desygnat, niezależnie od nieostrości słowa "łysy".Dobrze to rozumiem?

Czy zdanie syntetyczne może być fałszywe, czy zawsze przypisujemy mu wartość prawdy?

Obawiam się, że nie za bardzo rozumiem odpowiedź Pana Profesora. Otóż podane zdania: 1. Każdy musi czasem sypiać 2. Fleciści nie mogą grać na akordeonach 3. Ludzie nie muszą głosować w wyborach zostały umieszczone w kategorii "Zdania DEONTYCZNE", nie modalne. Czy, w związku z tym, ich stylizacja będzie wyglądała tak, jak dla zdań modalnych?

Fałszywe jest zdanie podprzeciwne do sprzecznego z Mogę nie iść na wykład. Czy takie zadanie da się rozwiązać? Jeśli nie, to wystarczy na egzaminie napisać, że nie ma rozwiązania?

Na prośbę o przekształcenie podanych przez pytającego poniżej zdań deontycznych, odpowiedział Pan formułami, które są odpowiednie dla zdań modalnych. Czy można w podobnych przypadkach zastępować formy "Nakazane, że p" formami "Konieczne, że p"? Czy te zdania nie powinny brzmieć: 1. Nakazane, że każdy kiedyś sypia 2. Zakazane, że fleciści grają na akordeonach oraz 3. Dozwolone, że ludzie nie głosują w wyborach? W tym wypadku zdanie drugie nie wydaje mi się dwuznaczne. Jeśli się mylę, proszę o wskazanie błędu w moim rozumowaniu.

Czy relacja spójna może występować w skończonym zbiorze? Z. Ziembiński jako przykład relacji spójnej podaje "relację bycia wyższym w kampanii żołnierzy". Ale w tej kampanii zawsze będzie ktoś najniższy i wtedy nie bedzie on mógł być "podstawiony" za poprzednik relacji.

Jak będzie wyglądać stylizacja de dictum następujących zdań deontycznych?: 1. Każdy musi czasem sypiać 2. Fleciści nie mogą grać na akordeonach 3. Ludzie nie muszą głosować w wyborach

Jaki stosunek zakresowy zachodzi pomiędzy nazwami : A-wnioskowanie z fałszywą przesłanką, B- wnioskowanie dedukcyjne ?

Czy konsekwencją nieobecności na egzaminie, na który się wcześniej zarejestrowało w USOSie jest ocena niedostateczna?

Mam wątpliwość, która dotyczy co prawda podstaw, ale niestety nie udało mi się dotychczas w pełni zrozumieć zagadnienia relacji spójnej. Serdecznie więc przepraszam Profesora za zaprzątanie głowy tego typu pytaniem. Mianowicie, jakkolwiek definicja relacji spójnej jest dla mnie zrozumiała, to zastanawia mnie i niepokoi, czy w przypadku relacji przeciwspójnej. Mianowicie, gdy nie występuje w żadną stronę relacja między jakimikolwiek elementami zbioru, to czy możemy w ogóle mówić o istnieniu relacji, a tym bardziej charakteryzować ją? Jeśli relacja nie istnieje, czy możemy mówić, że jest przeciwspójna?

Należy odróżniać podział logiczny i poprawny podział logiczny? Tak samo wnioskowanie dedukcyjne i poprawne wnioskowanie dedukcyjne. W takim razie pomiędzy nazwami A: niezupełny podział logiczny i B:podział rozłączny będzie zachodzić stosunek niezależności i pomiędzy A: wnioskowanie z fałszywą przesłanką i B: wnioskowanie dedukcyjne również ?

Szanowna Katedro, Zwracam się z pytaniem odnośnie egzaminu. Czy występują na nim tautologie, których rozwiązanie wymaga liczenia podwariantów? Dziękuję z góry za odpowiedź.

Jeżeli wystarczy zgodność skąłdniowo-formalna to przecież byłoby argumentem za uznaniem zarówno odpowiedzi częściowej jak i całkowitej nie wprost za właściwą. Jest tak bowiem:1. Dokąd dopłynął Kolumb? Kolumb dopłynął do wybrzeży innego kontynentu niż Afryka. "Wybrzeża innego kontynentu niż Afryka" odpowiadają przecież wymogom składniowo-formalnym zakresu niewiadomej pytania. Z językowego(a wiec aspekt składniowy) punktu widzenia można je podstawić do schematu "Kolumb dopłynął do [...]." i zdanie będzie poprawne(nie mniej niż gdy podstawić tam po prostu "wybrzeży Ameryki"). Formalna zgodność również następuje(bo nie jest to wzięta z ksieżyca wartośc zastępująca niewiadomą pytania jak np. "ogórków konserwowych" .) 2. Analogicznie, w odpowiedzi całkowitej nie wprost brzmiącej: "Kolumb dopłynął do wybrzeży zamieszkanego przez czerwonoskórych kontynentu" wyrażenie "wybrzeży zamieszkanego przez czerwonoskórych kontynentu" również pasuje składniowo-formalnie do zakresu niewiadomej pytania. Definicja odpowiedzi właściwej mówi, że odpowiedź musi być zgodna ze schematem pytania(zgodność ze schematem w przytoczonych przykładach jest chyba bezdyskusyjna). Drugi stawiany przez definicję wymóg to zastąpienie niewiadomej pytania przez wartość należącą do zakresu niewiadomej pytania. Ten wymóg, jak starałem sie wykazać powyżej, również jest spełniony jeśli przynależność do zakresu niewiadomej pytania uzależniona jest tylko od zgodności składniowo-formalnej. Powyższe fakty pozostawiają według mnie dwie możliwości(które wzajemnie się wykluczają) : 1. odpowiedzi całkowite nie wprost i częściowe mogą(lecz oczywiście nie muszą) być właściwe, ponieważ można je sformułować tak by były zgodne z definicją odpowiedzi właściwej 2. podana przez prof. Grabowskiego definicja odpowiedzi właściwej jest niepełna i istnieje jeszcze jakiś wymóg by odpowiedź była właściwa. Lub po prostu w moim wnioskowaniu jest błąd.

Czy w zbiorze definicji: sprawozdawczych, regulujących, projektujących zawsze zachodzi stosunek przeciwieństwa? W moim poprzednim pytaniu miałem wątpliwość, czy definicja regulująca nie może być projektująca i vice versa. Ale czy definicja regulująca czy nawet projektująca nie może być sprawozdawcza? Jeśli jakieś określenie definiowane w sposób regulujący/projektujący przyjmie się w języku to będzie to już definicja sprawozdawcza. W takim razie mogę tu mówić jeszcze o stosunkach podrzędności, nadrzędności czy też niezależności anie przeciwieństwa? Mam nieodparte wrażenie, że niektóre podziały dokonywane w logice są tworzone nieco sztucznie i same w sobie są nieostre;/

W notatkach z wykładu zapisałem, że definicje legalne są definicjami regulującymi, nominalnymi, równościowymi w stylizacji dowolnej. Zastanawiam się, czy definicja legalna może być definicją projektującą? Być może się mylę, ale np. wyraz "indoso" został stworzony na potrzeby prawa wekslowego ( jeśli nie, to taki wyraz w jakiejś gałęzi prawa pewnie istnieje) i w takim przypadku nadano mu zupełnie nowe znaczenie jako neologizmowi prawnemu posługując się definicją projektującą. Zastanawiam się także dlaczego każda definicja legalna jest definicją nominalną równościową? Czy definicja legalna nie może być definicją realną? W definicji realnej istotą jest zdefiniowanie rzeczy a nie słów. Czy taką definicją nie jest np. materialna definicja przestępstwa, gdzie w wielu kodeksach dokonywano egzemplifikacji tej definicji ( czyn społecznie niebezpieczny, czyn godzący w ... itp.)? Prosiłbym także o uzasadnienie dlaczego definicja realna nie może być definicją sprawozdawczą?

Przepraszam, że dalej drążę temat, ale nie jestem pewny czy dobrze zinterpretowałem Pańską odpowiedź. Czy wnioskiem, który rozwiewa wątpliwości co do właściwości pytania jest stwierdzenie, że: Aby wartość, która zastępuje niewiadomą pytania mieściła się w zakresie niewiadomej pytania, musi nie tylko odpowiadać wymogom, nazwijmy to składniowo-formalnym, lecz również być tak ścisłą jak to w danym wypadku możliwe (tak, że nie da się jej już uściślić nawet przy pomocy wiedzy pozajęzykowej)

Na moje pytanie o to czy odpowiedź nie wprost lub częściowa może być właściwa odpowiedział Pan, że "odpowiedź całkowita nie wprost to odpowiedz, z której wynika odpowiedź własciwa. Zatem odpowiedzi nie wprost (nawet całkowite) nie są odpowiedziami wlasciwymi." Dlaczego fakt wynikania eliminuje możliwość bycia odpowiedzią właściwą? Przecież prawdą chyba jest że: "jeśli p to p" ? "Z kolei odpowiedź częściowa to odpowiedz pozwalająca na wykluczenie niektórych odpowiedzi właściwych. Z tego tez wynika, ze odpowiedź częściowa nie jest odpowiedzią właściwą." Tutaj również nie czuje się przekonany ponieważ: 1. Odpowiedź właściwa również eliminuje niektóre(a nawet wszystskie) pozostałe odpowiedzi właściwe, a mimo to jest przecież odpowiedzią właściwą 2. Jeśli "Wybrzeża innego kontynentu niż Afryka" mieści się w zakresie niewiadomej pytania, a zaproponowany przeze mnie schemat odpowiedzi na pytanie zostanie zachowany, to obie(podane przez prof. Grabowskiego) przesłanki kwalifikujące odpowiedź jako właściwą są spełnione. A skoro są spełnione to oznacza to chyba, że zachodzi zgodność z definicją.

Żeby ostatecznie rozwiać wątpliwości zwracam się z pytaniem, jak to jest z prawdziwością definicji nieadekwatnej. Można znaleźć skrypty, w których dopuszcza się możliwość istnienia prawdziwej definicji nieadekwatnej. Jednak w Wielkiej Ksiedze Pytań i Odpowiedzi uznał Pan, że nie jest w stanie wyobrazić sobie za szerokiej definicji, która miałaby być prawdziwa.

Witam, Przeglądając przykładowy arkusz umieszczony na stronie katedry dla studiów stacjonarnych natrafiłem na zadanie 6 dotyczące dowodu założeniowego. Czy to zadanie da się rozwiązać na podstawie podanej tezy ? Jeśli tak to proszę o wskazówkę. Pozdrawiam

Jakie funkcje spełniają definicje : indukcyjna oraz przez postulaty ?

Czy jeżeli w zadaniu należy podać przykład relacji np. symetrycznej i zarazem nieprzechodniej to czy należy także wskazać zbiór w jakim dana relacja zachodzi, np. relacja pokrewieństwa w zbiorze ludzi powyżej 18 roku życia ? Czy wystarczy podać przykład samej relacji bez podawania zbioru ?

Czy odpowiedź całkowita niewprost może być odpowiedzią niewlaściwą, czy z definicji ma byc sgodna ze schematem odpowiedzi? Np. Na jaki kontynent dopłynął Kolumb? Statek z Kolumbem na pokładzie zacumował na wyspie na Morzu Karaibskim. Czy odpowiedź częściowa może być właściwa? Np. Dokąd dopłynął Kolumb? Kolumb dopłynął do wybrzeży innego kontynentu niż Afryka. "Wybrzeża innego kontynentu niż Afryka" mieszczą sie chyba w zakresie niewiadomej pytania.

Czy wypowiedź niezupełna lub jakakolwiek inna nosząca znamiona wady składniowej może być zdaniem w sensie logicznym? Wydaje mi się, że niektóre wypowiedzi niezupełne, uzupełnione o kontekst sytuacyjny spełniają kryteria zdania w sensie logicznym bo można im przypisać prawdziwość lub fałszywość. Z kolei jeżeli użyjemy w dyskursie wypowiedzi niezupełnej/amfibolii itp trochę na wyrost, tzn. bez jednoznacznego kontekstu sytuacyjnego to wtedy nie będzie to zdanie w sensie logicznym. Czy mój tok myślenia jest właściwy i można tu mówić o stosunku niezależności?

1) Czy każda definicja cząstkowa jest definicją nieadekwatną a co za tym idzie fałszywą? ( bo podaje się tylko niektóre kryteria stosowalności terminu) Czy dobrą definicją cząstkową wyrażenia "feminizm" byłaby definicja: Feminizm to pogląd podkreślający rangę kobiet w niemieckim społeczeństwie? Zastanawiam się także, czy nie należy każdorazowo traktować definicji cząstkowej jako definicji regulującej, bądź nawet projektującej? Wtedy kwestia fałszywości i nieadekwatności będzie irrelewantna.2) Czy formułując definicję kontekstową słowa "liberalizm" muszę użyć tego słowa w takiej samej formie, czy też mogę powiedzieć: "Osoba liberalna to osoba cechująca się..."? Czy jeżeli formułując definicję kontekstową popełnię nieumyślnie błąd nieadekwatności (np. nie podam wszystkich cech liberalizmu, co bedzie skutkować niepokrywaniem się definiendum i definiensa) zadanie będzie zrobione źle? Mam co tego wątpliwość, gdyż przy okazji definicji klasycznych dr Grabowski podał następujący przykład: Planeta to ciało niebieskie krążące wokół słońca. Według mnie popełniono tutaj błąd, gdyż ciałem niebieskim krążącym wokół słońca jest także ziemski księżyc. Jak takie błędy nieadekwatności będą traktowane na egzaminie?

Mam pytanie, jeżeli nie uda się zdać egzaminu w dwóch terminach w czerwcu, czy mam jeszcze podejście we wrześniu?

Szanowni Państwo, mam pytanie natury technicznej: kiedy zostaną na lexie zamieszczone slajdy z tegorocznych wykładów? Z poważaniem, Mateusz Nowak

Nie wiem czy całkiem dobrze rozumiem pojęcia konieczności dynamicznej i konieczności logicznej. Czy konieczność dynamiczna zawsze będzie również koniecznością logiczną(jeśli pewne czynniki coś determinują w rzeczywistości to jeśli sformułujemy opisujące je zdania to powinna z nich wyniknąć ta sama konieczność)? Między pojęciami zachodzi więc nadrzędność?

Jak zaklasyfikować pytanie brzmiące: "W jakim wypadku popełniłbyś samobójstwo?" Z jednej strony można je uznać za zamknięte i do schematu odpowiedzi podstawiać np. "w skrajnym" lub "w żadnym". Z drugiej jednak strony, choć da się utworzyć schemat odpowiedzi to jednak wydaje mi się, że jest to pytanie otwarte bo zadający je oczekuje raczej by opisać stan psychiczny lub okoliczności zewnętrzne, które popchnęłyby kogoś do tego czynu (np. Musiałbym być w strasznej depresji, nie zdać logiki i na dodatek wpaść jeszcze na pomysł jak zrobić to spektakularnie). Czy w takim razie zaklasyfikowanie pytania jako otwartego lub zamkniętego zależy od intencji tego kto je zadał? Czy też jest może tak, że jeżeli nawet w sposób naciągany, ale jest możliwe stworzenie schematu odpowiedzi, to pytanie uznać trzeba za zamknięte?

Sejm RP"? Jeżeli będzie chodziło o budynek to będzie to nazwa ogólna? ( gdyż Sejm nie zawsze mieścił się na Wiejskiej) A co jeśli potraktuję Sejm jako nazwę zbiór w sensie kolektywnym lub instytucjonalnym? Czy wtedy "ogólność" tej nazwy będzie zależała od tego, czy nowy desygnat tej nazwy będę uznawał skłąd każdej nowej kadencji? Byłbym także wdzięczny za wskazówkę, czy "Sejm RP" w ujęciu instytucjonalno - prawnym będzie nazwą abstrakcyjną ( bo instytucja sama w sobie chyba nie jest rzeczą materialną, materialne są komponenta ją tworzące) czy może konkretną ( Sejm wyobrażany jest jako budynek z posłami).

Czy sformułowana przeze mnie definicja klasyczna,regulująca w stylizacji słownikowej nazwy "Wielki Obciach " jest poprawna : " Wielki obciach " to " zażenowanie" występujące u osób powyżej 16 roku życia. A jak powinna być przykładowo sformułowana def. kontekstowa tej samej nazwy ?

Witam, Mam pytania co do jednego z zadań ćwiczeniowych, które wysłał nam dr Grabowski. Chodzi mianowicie o: Każdy, kto narusza ustawę, jest osobą łamiącą prawo. Żaden borsuk nie jest osobą łamiącą prawo.Zadanie w odpowiedzi zostało rozwiązane następująco:Wniosek brzmi: Żaden borsuk nie jest kimś naruszającym ustawę albo Niektóre borsuki nie są kimś naruszającym ustawę.Mój problem polega na tym, że z reguły wiem kiedy zachodzi błąd 4 terminów, ale w tym akurat przypadku mam problem, gdyż wg mnie w tym zadaniu zachodzi, no bo przecież analizując wniosek chociażby ten odrzucony przez 4 dyrektywę: Niektóre borsuki są kimś naruszającym ustawę. Jak borsuki mogą naruszać ustawę? Czy może błąd 4 terminów polega na czymś innym i dotyczy tak jasnych przykładów jak np. rakieta do tenisa i rakieta międzyplanetarna ?

Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy nazwa "Najgorętsza miłość świata" jest nazwą jednostkową i ostrą?Czy każda jednostkowa jest ostra?

Czy w zadaniach polegających na przeprowadzeniu kontrapozycji zupełnej koniecznym jest zapisywanie podwójnej negacji? Np. w zdaniu UoP' po dokonaniu obwersji zapisujemy UiP'', i kontynuujemy ten zapis w konwersji i kolejnej obwersji? I czy późniejsze przekształcenie zapisu na język wymaga podwójnego zaprzeczenia, czy można je opuścić i zamiast pisać "Niektórzy nie-nie-adwokaci nie są nie-prawnikami." napisać "Niektórzy adwokaci nie są nie-prawnikami"?

Czy nieadekwatna definicja równościowa to nazwa pusta ? W przypadku gdy należy ustalić stosunek zakresowy miedzy nazwą która jest pusta a inną niepustą, to w odp należy wpisać, iż nie da się ustalić stosunku zakresowego ?

Witam, mam pytanie techniczne. Jeżeli rozwiązując zadanie z kwadratu logicznego (obojętnie którego) nie uda mi się ustalić wartości logicznej pewnego zdania to czy muszę podawać w takim przypadku jego brzmienie w języku naturalnym, czy robię to tylko wtedy, gdy ustalę wartość logiczną?

Skoro między stosunkami przeciwieństwa i równoważności zachodzi stosunek przeciwieństwa, dlaczego przyjmuje się, że w przypadku stosunków zakresowych z zakresami nazw niepustych mogą być one desygnatem obydwu zakresów tych stosunków, czyli że istnieją desygnaty nazw, między którymi zachodzi stosunek przeciwieństwa i jednocześnie zachodzi np. stosunek równoważności. Czy w takim razie nie dla wszystkich stosunków przeciwieństwa istnieje warunek konieczny, iż żaden desygnat nazwy A nie jest desygnatem nazwy B i żaden desygnat nazwy B nie jest desygnatem nazwy A?

eCzy jeżeli wyjdzie nam, że formuła nie jest tautologią i i wpiszemy, że p = 1 bo tak nam wyszło, ale możliwe jest również wstawienie za p wartości 0 i nadal nie będzie wychodziła sprzeczność to czy otrzymamy komplet punktów za samo wpisanie p = 1 czy musimy wpisac p = dowolne?

Witam, moje pytanie jest następujące: jeżeli mam określić stosunek zakresowy między dwiema nazwami, z których jedna okaże się nazwą pustą to stosunek zakresowy będzie stosunkiem przeciwieństwa i podrzędności. Jednak czy jest różnica między tym czy nazwa pusta była nazwą określoną jako A lub jako B? To znaczy, czy zawsze będzie to stosunek przeciwieństwa i podrzędności, czy też może zdarzyć się tak, że będzie to stosunek przeciwieństwa i nadrzędności? Pozdrawiam.

Czy stosunek podrzędności jest relacją przechodnią? Np. Nazwa słoń pozostaje w stosunku podrzędności do nazwy ssak, a ta z kolei jest podrzędna w stosunku do nazwy żywy organizm. Słoń jest więc nazwą podrzędną wobec nazwy żywy organizm. Jeśli tak nie jest, to dlaczego?

Czy każda definicja nieadekwatna jest a prori definicją fałszywą? Lekarz to pracownik szpitala, Owczarek szkocki to pies rasowy - są to definicje nieadekwatne ale czy należy traktować je także jako definicje fałszywe?

Pytanie dopełnienia to pytanie zaczynające się od partykuły innej niż 'czy', pytanie otwarte to pytanie na które nie ma schematu odpowiedzi. Zatem pytanie: 'Czemu uwielbiasz wykłady z logiki?' jest pytaniem dopełnienia i jest pytaniem otwartym jednoczesnie bo nie ma na nie schematu odp i nie zaczyna się od 'czy'. Dlaczego więc warto zastanowić się nad tym czy istnieje otwarte pytanie dopełnienia? Gdzie tutaj jest błąd? Dodam że dr hab Andrzej Grabowski zaznaczył na wykładzie ze: 'Pytaniami otwartymi mogą być wyłącznie pytania dopełnienia.' Bardzo dziękuje za odpowiedź.

Dla jakich desygnatów nazwy "słoń" denotacją będzie desygnat nazwy "krasnoludek" , jeżeli zakładamy, że zachodzą między zakresami desygnatów tych nazw dwa stosunki naraz, w tym - stosunek nadrzędności?

Jaki stosunek zachodzi między zakresami nazw "stosunek przeciwieństwa" oraz "stosunek równoważności" ?

Dzień Dobry, odpowiadając na pytanie poniżej zostało zasugerowane, jeżeli dobrze zrozumiałem nie istnieje pytanie otwarte dopełnienia, tymczasem ja w swoich notatkach zapisane mam, że takie pytanie istnieje, co więcej zachodzi w tych relacjach stosunek podrzędności. Prosiłbym o wyjaśnienie moich wątpliwości.Jeżeli moje notatki okazałaby się prawdziwe to wtedy w pytaniu kolegi ( bądź koleżanki) poniżej pojawiłby się tylko błąd przy AB' gdyż pytanie 'lubisz uczyć się logiki?' jest pytaniem zamkniętym rozstrzygnięcia,Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź

Zastanawia mnie czy dobrze zostały przeze mnie przykłady nazw. A: otwarte pytanie dopełnienia B: pytanie niewłaściwie postawione. AB: Dlaczego lubisz obecnego króla Polski? A'B: Czy uważasz, że obecny król Polski kocha królową? AB': Lubisz uczyć się logiki? A'B': Czy lubisz pływać? jest to stosunek niezależności. Bardzo dziękuje za odpowiedź.

Na ostatnim wykładzie dr hab. Andrzej Grabowski omawiając jedno z przykładowych zadań egzaminacyjnych powiedział, że na pytanie "Czemu uwielbiasz wykłady z logiki?" nie można udzielić odpowiedzi częściowej. Czym w takim razie jest odpowiedź brzmiąca : "Powodem dla którego uwielbiam wykłady z logiki na pewno nie jest ich długość". Eliminuje ona przecież jedną z możliwych odpowiedzi i zostawia jeszcze mnóstwo innych potencjalnych powodów mojego wielkiego uwielbienia dla logiki.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej Katedry, zgłosiłam się do dra Klinowskiego celem weryfikacji już uzyskanej oceny z logiki. Czy wpisanie oceny w USOS po pierwszym terminie egzaminu wymaga - np. ze względów technicznych - rejestracji na ten termin egzaminu (jakikolwiek inny)?

Mam pytanie odnośnie poruszonego już przykładu 'kolega Adama Małysza' czy oprócz tego, że jest to nazwa hybrydowa i ogólna, należy ją także rozumieć jako nazwę abstrakcyjną z racji tego, że została użyta w supozycji formalnej?

Odnośnie mojego pytania - być może źle się wyraziłem. Chodzi mi o to, że w założeniu każda nazwa indywidualna jest zawsze nazwą jednostkową, ale niekoniecznie vice versa (źródło: Internet, materiały TBSP). Można się z tym zgodzić na przykładzie: najlepszy kolega Adama Małysza. Jest to nazwa hybrydowa, czyli indywidualna i jednocześnie jednostkowa bo ma jeden desygnat - jest tylko jeden najlepszy kolega. Natomiast: "kolega Adama Małysza" to także nazwa indywidualna (hybrydowa) ale w moim odczuciu jednocześnie nazwa ogólna, gdyż istnieją co najmniej 2 osoby, o których mogę orzec z całą pewnością, że są one desygnatami w/w nazwy. Z ciekawości chciałbym dowiedzieć się jakie racje stoją za uznawaniem w logice każdej nazwy indywidualnej za nazwę jednostkową. Dziękuję za odpowiedź;)

Czy pytanie "Czy trener Dariusz przestał już brać łapówki?" jest niewłaściwie postawione?

Chciałbym doprecyzować moje pytanie. Oczywiście pamiętam, że nazwy hybrydowe należy traktować jako indywidualne ale bardziej interesuje mnie dlaczego tak się przyjmuje, skoro analogicznie można by traktować wykładowego "słonia" w zależności od przyjętej supozycji. Dlaczego nie mogę potraktować nazwy "kolega Adama Małysza" jako wyrażonej np. za pomocą supozycji formalnej? Wtedy "kolega Adama Małysza" będzie dla mnie oznaczał desygnat szeregu osób, a nie konkretną osobę.

Chciałbym zapytać o to, czy w przypadku sprawdzanie czy formuła jest tautologią metodą zerojedynkową skróconą, w przypadku zadania z "wariantami" możliwe jest otrzymania w dwóch różnych wariantach innych wartości zmiennych p,q,r jeżeli w obydwu przypadkach wykazaliśmy brak sprzeczności tj. formuła nie jest tautologią. Czy też w przypadku wszystkich wariantów, gdzie wykazujemy brak sprzeczności wartości zmiennych muszą być takie same?

Czy w dowodzie założeniowym znajdującym się w przykładowym arkuszu egzaminacyjnym nie brakuje nawiasów?

Dzień dobry.Chciałbym rozwiać swoją wątpliwość odnośnie klasyfikacji pytań ze względu na to, czy są one postawione właściwie czy niewłaściwie. O ile pytanie " Co sądzisz o aktualnym królu Polski?" oczywiście nie budzi wątpliwości, o tyle w przypadku pytania "Ile dzieci ma Jan?" lub "Który z profesorów prawa nie ma kuny?" takowe wątpliwości, w moim odczuciu, się pojawiają. Jak należy interpretować tego typu pytania? Jeżeli zapytam "Ile dzieci ma Jan?" to kwalifikacja tego pytania będzie zależała od konkretnej sytuacji, w której wypowiem to pytanie; jeżeli posiadam pozalogiczną wiedzę, że Jan jakieś dzieci ma ( choć przynajmniej jest żonaty) to będzie to pytanie właściwie postawione. Z kolei jeżeli nie znam Jana i jego rodziny i takie pytanie zadam, to będzie to pytanie niewłaściwie postawione, bo jego założenie będzie nietrafne. Jak to wygląda na egzaminie? Czy należy traktować każde pytanie wymagające wiedzy pozalogicznej jako pytanie niewłaściwie postawione? Podobnie w przypadku z kuną - można zakładać, że posiadanie kuny, w przeciwieństwie do posiadania dzieci, jest rzadkie i na 100% będzie przynajmniej 1 profesor prawa nieposiadający kuny. A co w przypadku pytania: "Który z profesorów prawa ma kunę?". Zdanie sugeruje, że przynajmniej 1 takie zwierzę ma. Nie można chyba uznać tego pytania za niewłaściwie postawione bo nie można z całą pewnością uznać, że założenie tego pytania jest nietrafne jak choćby w przykładzie z aktualnym królem RP. Analogicznie w pytaniu: Co sądzisz o koalicji wyborczej PO i SLD? Kwalifikacja tego pytania będzie się opierała w zależności od osoby udzielającej odpowiedzi. Jeśli będzie jej brakowało elementarnej wiedzy politycznej to dla niej nie będzie to pytanie niewłaściwie postawione. Jak radzić sobie z takimi przykładami w kontekście egzaminu?

Witam, gdzie można znaleźć odpowiedzi do zadań z przykładowych wzorów kart odpowiedzi?

Czy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mają taki sam zakres materiału do egzaminu z logiki? Czy są jakiekolwiek różnice w wymaganiach egzaminacyjnych?

Witam, Gdzie można znaleźć przykładowy egzamin z ubiegłych lat?

((( p ^ q) → r) ^ ~ q) → ~ (p → r) 0 0 1 1 1 0 0 0 1Gdy w trakcie rozwiązywania tego przykładu dojdzie się do tego miejsca (mam nadzieję, że jest to zrobione poprawnie), to należy rozważać warianty pod ostatnim nawiasem czy od razu przyjąć, iż jest to NT dla q=0, p dowolnego i r dowolnego, oprócz p=1 i r=0 jednocześnie? Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

Czy istnieje możliwość przystąpienia do I i II terminu we wrześniu? np. w przypadku przewlekłej choroby studenta.

Czy będzie w tym roku przedtermin z logiki? (zarówno dla stacjonarnych jak i dla niestacjonarnych)

Witam, mam pewne wątpliwości co do poprawności podanych przeze mnie przykładów poszczególnych nazw, proszę więc o sprawdzenie: stosunek zakresowy między nazwą nie ogólną -A a nazwą generalną - B: AB - najlepszy student WPiA UJ AB' - Lech Wałęsa A'B - student A'B' - lub stosunek niezależności stosunek zakresowy między nazwą pustą- A a nazwą generalną - B: AB - krasnoludek AB' - szatan A'B - krzesło A'B' - Jan Kowalski stosunek niezależności Z góry dziękuję za odpowiedź!

Dzień dobry.Analizując przykłady zadań TBSP dotyczących stosunków zakresowych natrafiłem na nastepujący problem: A - odpowiedź prawdziwa na pytanie otwarte B- odpowiedź właściwa na pytanie rozstrzygnięciaWg TBSP A i B nie mają wspólnych desygnatów. Ale jeśli zadam pytanie otwarte: Co robisz dziś wieczorem?, i odpowiedź będzie brzmiała: Idę do kina ( A) oraz pytanie rozstrzygnięcia: (Czy) idziesz dziś wieczorem do kina czy idziesz do teatru i odpowiedź będzie brzmiała: Idę do kina (B) to wynika z tego, że A i B mogą mieć wspólne desygnaty. Nie wiem, czy mój tok rozumowania jest w tym przypadku dobry, niemniej jednak proszę o wyjaśnienie.

Na wykładzie dot. logiki pytań był rozważany przykład (lekko parafrazując) - "Kto kopie dołki pod Donaldem Tuskiem?". Jak powiedział prof. Grabowski, odpowiedzią całkowitą wprost byłoby w tym przypadku "Jarosław Kaczyński.", a całkowitą nie wprost "Prezes PiS". Oczywiście można zastanawiać się, czy bycie Prezesem PiS nie jest immanentną cechą Jarosława Kaczyńskiego i czy nazwy te nie są identyczne, jednak (po wielkim wysiłku) można wyobrazić sobie świat, w którym ktoś inny został Prezesem PiS, tak jak można wyobrazić sobie świat, w którym Arystoteles nie został nauczycielem Aleksandra Wielkiego. Gdyby jednak nie zagłębiać się w logikę modalną, czy nie można by uznać nazw "Jarosław Kaczyński" i "Prezes PiS" za identyczne, a tym samym obu odpowiedzi za całkowite wprost? Bo w obecnym świecie nie można wyobrazić sobie, żeby ktoś inny niż Jarosław Kaczyński był Prezesem PiS. I drugie pytanie - czy odpowiedź "Człowiek, o którym mówimy posługując się nazwą "Jarosław Kaczyński." na podane pytanie jest odpowiedzią całkowitą nie wprost?

Czy z logiki będzie przeprowadzany konkursprzedmiotowy  ? I jeśli tak, to o ile szersza będzie materia na nim obowiązująca? w porównaniu do normalnego egzaminu w sesji letniej.

Osobę, która wysłała zapytanie w sprawie cwiczeń we wtorek 19 marca około godz 21.50 proszę o podanie adresu mailowego - odpowiem indywidualnie.TGS

Czy można w przystępny sposób wytłumaczyć dlaczego w dysjunkcji przy fałszywym poprzedniku i następniku funkcja zdaniowa ma wartość 1, natomiast przy identycznych warunkach w alternatywie rozłącznej funkcja zdaniowa ma wartość 0. W języku naturalnym "bądź" jest bowiem synonimem spójnika "albo".

Czy w zadaniach z tautologii rachunku zdań (na określenie tautologia/nie tautologia), jeśli zdanie nie jest tautologią, czy może być więcej kombinacji p,q i r dla których zdanie nie jest prawdziwe? Chodzi mi konkretnie o zadania ze skryptu dra Grabowskiego.

Czy w zdaniu (przykład wymyślony samodzielnie, więc niekoniecznie najlepszy) "Maria jest smutna, bo zarozumiały Jan milczy uparcie i stale." poprawne są następujące kategorie syntaktyczne: n, z/nn, n, z/zz, n/n, n, z/n, z/n/z/n, z/n/z/n/z/n/z/n, z/n/z/n ?

Szanowna Katedro, Czy dostępna jest gdzieś prezentacja z wykładów? Pozdrawiam, Student

Czy mgr Banas naprawdę tak wyglada jak na zdjęciu?

Czy wykładf można przenieśc na wtorek, aby przedłużyć weekend

Takie pytanie - czy to prawda, że Joanna Krupa kocha dra Dyrdę?