Beata Polanowska-Sygulska, prof. dr hab.

Godziny dyżurów:

Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będę pełnić dyżury po uzgodnieniu terminu spotkania drogą elektroniczną.

Kontakt:

beata.polanowska-sygulska@uj.edu.pl
Wielokrotna stypendystka Oxford University (St. John’s College, Mansfield College, Wolfson College) oraz Københavns Universitet; Visiting Fellow: State University of New York at Buffalo; Oxford University; Doshisha University, Kyoto; University of New South Wales, Sydney. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Zajmuje się współczesną filozofią liberalną, a w szczególności jej nowatorskim nurtem zakorzenionym w pluralizmie aksjologicznym oraz implikacjami takiego podejścia w filozofii prawa. Wykaz publikacji: tutaj  

Publikacje

Wykaz publikacji
dostępne tutaj: https://docs.google.com/document/d/1_OHvxd9av14UUfV4QjPs-2KH0PG-UqFHYq5DFLMfYbg/edit?usp=sharing