Beata Polanowska-Sygulska, prof. dr hab.

Godziny dyżurów:

Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będę pełnić dyżury po uzgodnieniu terminu spotkania drogą elektroniczną.

Kontakt:

beata.polanowska-sygulska@uj.edu.pl
Wielokrotna stypendystka Oxford University (St. John’s College, Mansfield College, Wolfson College) oraz Københavns Universitet; Visiting Fellow: State University of New York at Buffalo; Oxford University; Doshisha University, Kyoto; University of New South Wales, Sydney. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Zajmuje się współczesną filozofią liberalną, a w szczególności jej nowatorskim nurtem zakorzenionym w pluralizmie aksjologicznym oraz implikacjami takiego podejścia w filozofii prawa.  

Publikacje

książki

  1. John Gray i krytyka liberalnego legalizmu (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017), 539 s.
  2. (wraz z Isaiahem Berlinem) Weiwancheng de duihua (przekład na j. chiński Unfinished Dialogue, tłum. Yang Deyou, Nanjing: Yilin Press, 2014), 360 s.