Michał Araszkiewicz, dr

Godziny dyżurów:

Urlop naukowy w roku akademickim 2018/2019

Kontakt:

michal.araszkiewicz@uj.edu.pl
Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa oraz członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy WPiA UJ. Doktor nauk prawnych (2010), radca prawny. Doktorant w Instytucie Filozofii na UJ. Zajmuje się m. in.  teorią argumentacji prawniczej, zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w odniesieniu do prawa oraz metodologią nauk prawnych, w tym ekonomicznej analizy prawa. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych oraz współorganizator licznych konferencji i warsztatów. Członek International Association for Artificial Intelligence and Law, członek inicjatywy ArgDiaP oraz ekspert INPRIS  – Instytutu Prawa i Społeczeństwa.

Publikacje

Artykuły, rozdziały  w pracach zbiorowych (od roku 2009):

 1. Araszkiewicz M., 2009, „Konkluzywność reguł prawnych”, w: Araszkiewicz M. (red.), Z punktu widzenia teorii prawa. Zeszyty Prawnicze TBSP UJ, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, 43-62, język polski.
 2. Araszkiewicz M., 2010 „One Right Answer Thesis a uzasadnienie decyzji stosowania prawa poprzez koherencję”, w: Dyskrecjonalność w prawie, Staśkiewicz W., Stawecki T. (red.), LexisNexis, Warszawa, 2010, 302-313, język polski.
 3. Araszkiewicz M., 2010, “The Slippery Slope Arguments Against the Legalization of Physician-Assisted Suicide”, w: Stelmach J., Soniewicka M., Załuski W. (red.), Studies in the Philosophy of Law 4 – Legal Philosophy and the Challenges of Biosciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  149-163, język angielski.
 4. Araszkiewicz M., 2010, „Koherencyjny model rozumowań prawniczych”, w: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Nr 1(1), Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 19-38, język polski.
 5. Araszkiewicz M., 2010, “Human Genetic Engineering and the Problem of Distributive Justice”, w: Stelmach J., Brożek B., Soniewicka M. (red.), Studies in the Philosophy of Law 4 – Legal Philosophy and the Challenges of Biosciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 29-43, język angielski.
 6. Araszkiewicz M., 2010, “Balancing of Legal Principles and Constraint Satisfaction”, w: Legal Knowledge and Information Systems. JURIX: the Twenty-Third Annual Conference, Winkels R.C. (red.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 223, IOS Press, Amsterdam, Netherlands, 7-16, język angielski.
 7. Araszkiewicz M., 2011, “Values and Factors in Legal Balancing”, Jusletter IT 29, June, recenzowane czasopismo internetowe dostępne pod adresem http://jusletter-it.weblaw.ch, język angielski.
 8. Araszkiewicz M., Gizbert-Studnicki T., 2011, „Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego”, Przegląd Sejmowy 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 113-130, język polski.
 9. Araszkiewicz M., 2011,  “Analogy, Similarity and Factors”, w: ICAIL '11 Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ACM, New York, USA, 101-105, język angielski.
 10. Araszkiewicz M., Savelka J., 2011, “Two Methods for Representing Judicial Reasoning in the Framework of Coherence as Constraint Satisfaction”, w: Legal Knowledge and Information Systems. JURIX: the Twenty-Fourth Annual Conference, Atkinson K. (red.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 235, IOS Press, Amsterdam, Netherlands, 165-166, język angielski.
 11. Araszkiewicz M., 2011, „W cieniu Wasona. Kontrola poprawności sylogizmu a posługiwanie się implikacją materialną”,  IV Rocznik Kognitywistyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  11-18, język polski.
 12. Bench-Capon T., Araszkiewicz M., Ashley K. i inni, 2012 A history of AI and Law in 50 papers: 25 years of the international conference on AI and Law, Artificial Intelligence and Law Vol. 20, s. 215-319, język angielski.
 13. Araszkiewicz M., Savelka J., 2012, Refined Coherence as Constraint Satisfaction Framework for Representing Judicial Reasoning, w: B. Schaefer (red.), Legal Knowledge and Information Systems. JURIX: the Twenty-Fifth Annual Conference, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 250, IOS Press, Amsterdam, Netherlands, s. 1-10, język angielski.
 14. Araszkiewicz M., Savelka J., 2012, The Quest for Coherence in Judicial Reasoning. Two Approaches for Representing Cases in Constraint Satisfaction Framework,  0,75 arkusza wydawniczego, 2012, Rivista quadrimestrale on-line: www. i-lex.it., język angielski.
 15. Araszkiewicz, M. 2012, Coherence-Based Account of the Doctrine of Consistent Interpretation. W: Palmirani M, Pagallo U., Casanovas P., Sartor G. (ed.),  AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents, Springer, 2012,  s. 33-47, język angielski.
 16. Araszkiewicz M., 2013, Limits of Constraint  Satisfaction Theory of Coherence as a Theory of (Legal) Justification: w: (Araszkiewicz, Savelka eds., Coherence. Insights from Philosophy, Jurisprudence and Artificial Intelligence), s. 217-242, język angielski.
 17. Żurek T., Araszkiewicz M., 2013, Modelling teleological interpretation, w: Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2013), (E. Francesconi, B. Verheij eds.), ACM, New York, s. 160-168, język angielski.
 18. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., 2013, Factor-Based Parent Plan Support System, w: Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2013), (E. Francesconi, B. Verheij eds.), ACM, New York, s. 171-175, język angielski.
 19. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., 2013, Parent Plan Support System – Context, Functions and Knowledge Base, w W. Abramowicz (ed.), Business Information Systems Workshops, Lecture Notes in Business Information Processing vol. 160, Springer, Berlin, pp. 160-171, język angielski..
 20. Araszkiewicz M., 2013, Time, Trust and Normative Change. On Certain Sources of Complexity in Judicial Decision-Making, in: P. Casanovas, U. Pagallo, M. Palmirani, G. Sartor (eds.), AI Approaches to the Complexity of Legal Systems - AICOL 2013 International Workshops, AICOL-IV@IVR, Belo Horizonte, Brazil, July 21-27, 2013 and AICOL-V@SINTELNET-JURIX, Bologna, Italy, December 11, 2013, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 8929, Springer, pp. 100-114, język angielski.
 21. Araszkiewicz M., 2014, Towards Systematic Research on Statutory Interpretation in AI and Law, JURIX 2013, Ashley K. (ed.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 235, IOS Press, Amsterdam, Netherlands, pp. 15 – 24, język angielski.
 22. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., 2014, Factors and Dimensions in the Parent Plan Support System, w: E. Schweighofer, F. Kummer, W. Hötzendorfer, IRIS 2014, Proceddings on the 17th International Legal Informatics Symposium, Österreichische Computer Gesellschaft & Erich Schweighofer, pp. 103-112 (nagroda Lexis Nexis Top Ten Paper), język angielski.
 23. Araszkiewicz M., 2014, Legal Interpretation: Intensional and Extensional Dimensions of Statutory Terms”, w: E. Schweighofer, M. Handstanger, H. Hoffmann, F. Kummer, E. Primosch, G. Schefbeck, G. Withalm  (eds.), Zeichen und Zauber des Rechts. Festschrift für Friedrich Lachmayer, Weblaw, Switzerland, pp. 469-492, język angielski.
 24. Araszkiewicz M., 2014, Legal Rules: Defeasible or Indefeasible?, w: M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka (eds.), Problems of Normativity, Rules and Rule-following, Law and Philosophy Library vol. 111, Springer, pp. 415-431, język angielski.
 25. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., 2014, The Role of New Information Technologies in Alternative Resolution of Divorce Disputes, European Scientific Journal special ed. Vol. 1, pp. 549-558, język angielski.
 26. M. Koszowy, M. Araszkiewicz, 2014, The Lvov-Warsaw School as an Inspiration for Argumentation Theory, Argumentation vol. 28, pp. 283-300, język angielski.
 27. K. Budzyńska, M. Araszkiewicz, B. Bogołębska i inni, 2014, The Polish School of Argumentation: A Manifesto, Argumentation vol. 28, pp. 267-282, język angielski.
 28. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., 2014, Legal Argumentation Concerning Almost Identical Expressions (AIE) In Statutory Texts, in: E. Cabrio, S. Villata, A. Wyner (eds.), Proceedings of the Workshop on Frontiers and Connections between Argumentation Theory and Natural Language Processing, Forlì-Cesena, Italy, July 21-25, 2014. CEUR Workshop Proceedings 1341, CEUR-WS.org 2015, język angielski.
 29. Araszkiewicz M., 2014, Scientia Juris: A Missing Link in the Modelling of Statutory Reasoning, JURIX 2014, Hoekstra R. (ed.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 271, IOS Press, Amsterdam, pp. 1-10, język angielski.
 30. Araszkiewicz M., 2015, Argument Structures in Legal Interpretation: Balancing and Thresholds, w: C. Dahlman, T. Bustamante (eds.), Argument Type and Fallacies in Legal Argumentation, Law and Philosophy Library vol. 112, Springer, pp. 129-150, język angielski.
 31. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., 2015, A Multi-Level Architecture of a Judicial Decision Support System in Divorce Proceedings (the JUDIPRO), w: Erich Schweighofer / Franz Kummer / Walter Hötzendorfer (Hrsg.), Kooperation / Co-operation, Tagungsband des 18. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2015, Österreichische Computer Gesellschaft, pp. 109-116, język angielski.
 32. Araszkiewicz M.., 2015, Incorporation of complex doctrinal theories in a model of statutory interpretation: an example of adequate causal link, w: Ted Sichelman, Katie Atkinson (eds.) Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL 2015, ACM, New York, pp. 161-165, język angielski.
 33. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz M., Zienkiewicz A., Zurek T., 2015, Representation of an actual divorce dispute in the parenting plan support system, w: Ted Sichelman, Katie Atkinson (eds.) Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL 2015, ACM New York, pp. 166-170, język angielski.
 34. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz M., Zienkiewicz A., 2015, Personal Traits that Hinder Cooperative Negotiations and Information Technology Usage in Familial Disputes, w: B. Kamiński, G. Kersten, P. Szufel, M. Jakubczyk, T. Wachowicz (red.), The 15th International Conference on Group Decision & Negotitation Letters, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 83-90, język angielski.
 35. Araszkiewicz M., Koszowy M., 2015, The Study Of Reasoning In The Lvov-Warsaw School As A Predecessor Of And Inspiration For Argumentation Theory, w: B. Garssen, D. Godden, G. Mitchell & A. Snoeck Henkemans (eds.), Proceedings of the 8th International Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Sic Sat, Amsterdam, pp. 783-792, język angielski.
 36. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zienkiewicz A., Zurek T., 2015, Framing a Knowledge Base for a Legal Expert System Dealing with Indeterminate Concepts, The Scientific World Journal 2015 Article ID 985425, 14 pages, doi:10.1155/2015/985425, język angielski.
 37. Araszkiewicz M., Sala-Szczypiński M., 2015, Volenti non fit iniuria?: związanie pełnomocnika procesowego poleceniami klienta i odpowiedzialność za ich wykonanie, Radca prawny: zeszyty naukowe, nr 3(4), ss. 149-181, język polski.
 38. Araszkiewicz M., Płeszka K., 2015, The Concept of Alternative Dispute Resolution , w: M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, eds., Mediation in Poland, Wydawnictwo JAK, Kraków 2015, pp. 21-78, język angielski.
 39. Araszkiewicz M., Płeszka K., 2015, The Concept of Normative Consequence and Legislative Discourse, w: M. Araszkiewicz, K. Płeszka (eds.), Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, Legisprudence Library vol 2, Springer, pp. 253-297, język angielski.
 40. Araszkiewicz M., Zurek T., 2015, Comprehensive Framework Embracing the Complexity of Statutory Interpretation, in: A. Rotolo (ed.), Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2015: The Twenty-Eighth Annual Conference, Braga, Portugal, December 10-11, 2015. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 279, IOS Press, Amsterdam, pp. 145-148, język angielski.
 41. Araszkiewicz M., 2015, Efektywność ekonomiczna oraz inne kryteria oceny stanów rzeczy w ekonomicznej analizie prawa, Studia prawno-ekonomiczne 2015, t. 96, ss. 169-182, język polski. 
 42. Araszkiewicz M., Łopatkiewicz A., Zurek T., 2016, Performing and Evaluating Inferences in JUDIPRO – A Legal Support System in Divorce Cases, w: Erich Schweighofer et al. (Hrsg.), Netzwerke / Networks, Tagungsband des 19. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2016, Österreichische Computer Gesellschaft, pp. 63-70, język angielski.
 43. Araszkiewicz M., 2016, Dogmatyka prawnicza a teoria schematów argumentacyjnych. Zarys kierunku badań, Zagadnienia Naukoznawstwa, zeszyt 3/16, ss. 371-384, język polski.
 44. Araszkiewicz M., Koszowy M., 2016, Deontic authority in legal argumentation: A case study, w: D. Mohamed, M. Lewinski (eds.), Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, College Publications, London, pp. 1-20, język angielski.
 45. Araszkiewicz M., Koszowy M., 2016, Commentary on M. Hoppmann’s paper “Canons of legal interpretation and the argument from authority”, w: D. Mohamed, M. Lewinski (eds.), Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, College Publications, London, pp. 239-244, język angielski.
 46. Araszkiewicz M., 2016, Annotating Judicial Decisions for the Sake of Identification of Case-Based Reasoning Structures in the Context of Statutory Interpretation, in: M. Urbański, P. Łupkowski (eds.), Poznań Reasoning Week 2016 - book of abstracts, pp. 44-47, język angielski.
 47. Araszkiewicz M., Zurek T., 2016, Interpreting Agents, in: F. Bex, S. Villata (eds.), Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2016: The Twenty-Ninth Annual Conference. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 294, IOS Press, Amsterdam, pp. 13-22, język angielski.
 48. Araszkiewicz M., Casanovas P., 2016, On Lega Validity, in: F. Bex, S. Villata (eds.), Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2016: The Twenty-Ninth Annual Conference. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 294, IOS Press, Amsterdam, pp. 125-130, język angielski.
 49. Araszkiewicz M., Zurek T., 2016, Preface: Methodologies for Research on Legal Argumentation, Informal Logic vol. 36 no. 3, pp. 265-270.

   

 50. M. Araszkiewicz, A. Łopatkiewicz, T. Zurek, 2017, The Tradition of Legal Expert Systems - Possibilities, Limitations and the Way Forward, in: E. Schweighofer et al. (eds.), Trends und Communities der Rechtsinformatik. Tagungsband des 20. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2017, Österreichische Computer Gesellschaft, pp. 123-130, język angielski.
 51. M. Araszkiewicz, T. Zurek, 2017, Balancing with Thresholds, in: A. Wyner, G. Cassini (eds.), Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2017: The Thirtieth Annual Conference, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 302, IOS Press, Amsterdam, pp. 107-112, język angielski.
 52. Araszkiewicz M., Płeszka K., 2017, Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów, w: K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala (red.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, ss. 45-159, język polski.
 • Zurek T., Araszkiewicz M., 2018, Modelling Legal Interpretation in Structured Argumentation Framework, in: M. Ganzha, L. A. Maciaszek, M. Paprzycki (red.), Proceedings of the 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2018, ss. 155-158, język angielski.
 • Araszkiewicz M., Kłodawski M., 2018, Developing Rule-Based Expert System for People with Disabilities - The Case of Succession Law, in: U. Pagallo, M. Palmirani, P. Casanovas, G. Sartor, S. Villata (eds.), AI Approaches to the Complexity of Legal Systems, Springer International Publishing, pp. 187-201, język angielski.
 • Araszkiewicz M., 2018, Sztuczna Inteligencja i prawo do wyjaśnienia, Trzeci Sektor Nr 44 (4/2018), ss. 34-48, język polski.
 •  Redakcja wydawnictw zbiorowych

  1. M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka (eds.), Problems of Normarivity, Rules and Rule-Following, Law and Philosophy Library 111, Springer 2014.
  2. Araszkiewicz M., Savelka J. (eds.) 2013, Coherence. Insights from Philosophy, Jurisprudence and Artificial Intelligence. Springer: Law and Philosophy Library series vol. 107.
  3. Araszkiewicz M., Myška M., Smejkalová T., Šavelka J., Škop M. (eds.), Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Conference Proceedings, Masaryk University, Brno, 2012.
  4. Araszkiewicz M., Myška M., Smejkalová T., Šavelka J., Škop M. (eds.), Argumentation 2011. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Conference Proceedings, Masaryk University, Brno, 2011.
  5. M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka (eds.), Mediation in Poland, Wydawnictwo JAK, Kraków 2015.
  6. M. Araszkiewicz, K. Płeszka (eds.), Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, Legisprudence Library vol 2, Springer, Cham 2016.
  7. M. Araszkiewicz, T. Zurek (eds.), Methodologies for Research on Legal Argumentation, a special issue of Informal Logic Journal, Vol. 36, no. 3.

  Prowadzone zajęcia

  • Wstęp do prawoznawstwa –wykład (administracja niestacjonarna, piątek 16.00, s. Audytoryjna, Pałac Larischa, z Wojciechem Cyrulem)
  • Wstęp do prawoznawstwa – ćwiczenia (administracja stacjonarna, czwartek 17.00, s. 221, Pałac Larischa)
  • Logika dla prawników – ćwiczenia (prawo, semestr letni)
  • Sztuczna inteligencja i prawo – wykład (prawo stacjonarne, poniedziałek 15.00, s. 52, Collegium Novum, semestr zimowy)
  • Sztuczna inteligencja i prawo  - wykład (prawo niestacjonarne – piątek 15.00, s. Seminaryjna, Auditorium Maximum, semestr zimowy)
  • Case Based Reasoning. Resolution of Legal Disputes   -  wykład w języku angielskim (prawo, wtorek 16.30, s. Przewiązka, semestr zimowy)
  • Teoria wykładni prawa a praktyka prawnicza – warsztat (prawo, wtorek 15.00, s. Przewiązka, z Krzysztofem Płeszką, semestr zimowy)
  • Legislacja w administracji i techniki legislacyjne  - wykład (administracja niestacjonarna, piątek 11.45, s. 218, Col. Wróblewskiego, semestr zimowy)
  • Elementy logiki praktycznej –wykład (administracja stacjonarna i niestacjonarna, czwartek z Beatą Polanowską-Sygulską i Andrzejem Grabowskim, semestr zimowy)

   

  Inne informacje

  • 2011 – wyróżnienie w LXVI konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską z prawa
  • 2011 i 2012 – stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • 2008/2009 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 2009 – stypendium SYLFF (Maastricht, Holandia)
  • 2006-2009 – studia doktoranckie w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Kraków – Heidelberg – Mainz)