Rafał Michalczak, dr

Godziny dyżurów:

Kontakt via email

Kontakt:

rafal.michalczak[at]doctoral.uj.edu.pl

Absolwent prawa (2011, praca magisterska pt.: „Zastosowanie sztucznej inteligencji w prawie na przykładzie wykorzystania systemów ekspertowych do modelowania rozumowań prawniczych”) oraz filozofii (2013, praca magisterska pt.: „Zagadnienie postewolucji w świetle filozofii nurtu transhumanistycznego”). W kwietniu 2016 roku obronił z wyróżnieniem doktorat na podstawie pracy pt. „Podmiotowość agentów programowych w ujęciu teoretycznoprawnym”. 

Publikacje