Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. dr hab.

Godziny dyżurów:

środa, 17:00-18:00, s. 304

Kontakt:

t.gizbert-studnicki@uj.edu.pl
Kierownik Katedry w latach 1988-2018.

W swojej pracy naukowej zajmuje się analityczną teorią prawa, w tym teorią interpretacji I argumentacji prawniczej, teorią języka prawnego oraz analizą pojęć prawnych. Opiekun sekcji filozofii prawa TBSP. Kurator TBSP w latach 2012-2016.

Wybrane publikacje: https://jagiellonian.academia.edu/TGizbertStudnicki  

Przebieg kariery naukowej

 • 1989 – tytuł profesora nauk prawnych
 • 1979 – habilitacja z zakresu teorii prawa (Uniwersytet Jagielloński)
 • 1974 – doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński)
 • 1970 – magister prawa (Uniwersytet Jagielloński)
 • Stypendysta Max Planck Gesellschaft 1978 (Hamburg)
 • Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung 1985-87 (Getynga)
 • 1995 – 1999 członek Executive Committee International Association of Legal and Social Philosophy
 • Od 1988 kierownik Katedry Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ

Promotor w 10 zakończonych przewodach doktorskich, recenzent kilkunastu prac doktorskich, recenzent w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i przewodach o nadanie tytułu profesora.

Publikacje

 • Książki
 1. T. Gizbert-Studnicki, A. Dyrda, A. Grabowski, Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Wolters Kluwer 2016.
 
 • Publikacje od 2009 roku (artykuły)
 1. Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo, 7/2009 ss. 5-19
 2. Complexity of the Social Sphere and the Judicial Decision-Making Process (w:)  “The Future of Polish Courts” Archivum Iuridicum Cracoviense XLII, 2009  s 5 -25 (wspólnie z M. Klinowskim)
 3. Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa (w;) Prawo i język, Warszawa 2009, ss. 9-19
 4. Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin 2010, s. 49-69
 5. Interpretacja orzeczeń arbitrażowych z punktu widzenia teorii prawa (w;) Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa 2010, s. 739 – 750
 6. Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Przegląd Sejmowy nr 3/2011, s. 113-130 (wspólnie z M. Araszkiewiczem)
 7. Are Legal Concepts Embedded In Legal Norms? International Journal of the Semiotics of Law, vol. 25, no. 4, 2012, pp. 253-263 (wspólnie z M. Klinowskim)
 8. Semantic Sting and Legal Argumentation (w:) Argumentation 2011. International Conference on Alternative Methods of Argumentation In Law, Brno 2011 s. 63-80  (wspólnie z A. Dyrdą).
 9. Język prawniczy – dostęp do wiedzy tajemnej? (w:) Wartości a sukces zawodowy prawników, Warszawa 2011 111-116
 10. Oryginalizm i living consitutionalism a koncepcja państwa prawnego (w:)  Państwo prawa i prawo karne, t. 1, Warszawa 2012 , s. 147 – 165
 11. Consensus and Objectivity of Legal Argumentation, (w:)    Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation In Law, Brno 2012, s. 13 – 26
 12. Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka, Państwo i Prawo z. 12/2012, s. 1- 15  (wspólnie z A. Dyrdą)
 13. Postępowanie sądowe jako złożony dyskurs - zagadnienia pragmatyki języka sali sądowej (w:) A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Warszawa 2012, s. 252-263.
 14. Pozytywistyczny park jurajski, Forum Prawnicze, nr 1 (15), 2013, s. 50-60.
 15. Formulating Directives (w:) Being and Duty, J. Jadacki (wyd), Krakow 2013,  s. 423-445 (angielskie tłumaczenie art. opublikowanego w Studia Semiotyczne XIII).
 16. Over-Aggregated Concepts, Adjective-Modifiers and Argumentation (wspólnie z A. Dyrdą) (;) Jaromir Savelka et al. (eds), Argumentation 2013, Brno 2013, ss. 23-40.
 17. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki  „Socjologia deskryptywna H.L.A. Harta (w: ) Wielowymiarowść  prawa (wyd)  J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień, Toruń 2014.
 18. Uniwersalność teorii prawa, Państwo i Prawo nr 11/2014 ss. 3-18.
 19. The Normativity  of Rules of Interpretation (w:)  M. Araszkiewicz, P. Banas, T. Gizbert-Studnicki, K. Pleszka Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, Springer, Law and Philosophy Library, vol. 111, 2014.
 20. Wykładnia celowościowa z perspektywy normatywnej, Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011-212, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego t. XLIX, 2014.
 21. Social Sources Thesis, Metaphysics and Metaphilosophy (w:) P. Banas, A. Dyrda. T. Gizbert-Studnicki  „Metaphilosophy of Law”, Hart Publishing, Oxford 2016 s. 121-146.
 22. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki , Czy systemowość jest konieczna własciwością prawa?  Przegląd Prawa i Administracji nr 104, 2016, ss. 19 – 37.
 23. Tomasz Gizbert-Studnicki, Metafizyka pozytywizmu prawniczego, Principia, 2015, Tom 61, Data publikacji online: 2016
 24. Pluralizm prawny. Lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy (W;) Rozprawy z prawa prywatnego. Ksiega jubileuszowa Wojciecha Popiołka , Wolters Kluwer Warszawa 2017, s. 875-886
 25. Die Begriffsanalyse in der Rechtstheorie (w:) Rechtsstaatliches Strafrecht, F. Salinger (ed) , Verlag C.F. Müller GmbH, Heidelberg, 2017
 26. Legal Theory’s Claim to Necessity JURISPRUDENCE & LEGAL PHILOSOPHY eJOURNAL Vol. 9, No. 74: Oct 16, 2017
 27. Filozofia polityczna a pozytywistyczna teoria prawa Przegląd Prawa i Administracji vol. CX (2017) ss. 15-40
 28. Interpretacja wzorców konstytucyjnych z perspektywy filozofii prawa, Przegląd Konstytucyjny 1/3, 2017 ss. 33-49
 
 • Redakcja prac zbiorowych:
 1. T. Gizbert-Studnicki, M. Klinowski (red.) „Law, Liberty, Morality and Rights”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 2. M. Araszkiewicz, P. Banas, T. Gizbert-Studnicki, K. Pleszka Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, Springer, Law and Philosophy Library, vol. 111, 2014.
 3. P. Banaś, A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki (red.), Metaphilosophy of Law, Hart Publishing, Oxford 2016.

Szerszy wykaz publikacji wraz tekstami (pdf) znajduje się pod adresem http://jagiellonian.academia.edu/TGizbertStudnicki

 

Prowadzone zajęcia

brak