Formularz zgłoszenia Kurs na aplikacje prawnicze UJ - 2022

Proszę podać poprawne imię.

Proszę podać poprawne drugie imię.

Proszę podać poprawne nazwisko

Proszę podać poprawny nr PESEL

Podaj poprawne miejsce urodzenia

Podaj swoją płeć

Wybierz rodzaj dokumentu

Podaj poprawny nr dokumentu

Proszę wybrać swoje stanowisko

Proszę podać poprawny adres e-mail

Proszę podać nr telefonu komórkowego w formacie 000-000-000

Nr telefonu komórkowego w formacie 000-000-000

Prosimy o załączenie pliku ze zdjęciem

Dopuszczalne rozszerzenie: jpg, tiff, bmp, png, pdf, doc, docx max. 3 MB


ADRES ZAMIESZKANIA

Podaj ulicę

Podaj nr domu

Podaj nr mieszkania

Podaj kod pocztowy

Podaj miejscowość

Wybierz właściwie pole

ADRES DO KORESPONDENCJI
(JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST TAKI SAM JAK ADRES ZAMIESZKANIA PROSIMY O NIE WYPEŁNIANIE TEJ CZĘŚCI !!!)

Podaj ulicę

Podaj nr mieszkania

Podaj nr domu

Podaj kod pocztowy

Podaj miejscowość

Podaj formę płatności.

Proszę wybrać TAK lub NIE

Wybierz na kogo ma być wystawiona faktura

Podaj nazwę firmy

Musisz podać poprawny NIP.

Proszę podać poprawne imię.

Proszę podać poprawne nazwisko

Podaj ulicę wraz z nr domu/mieszkania

Podaj poprawny kod pocztowy w formacie 00-000

Podaj poprawną miejscowość

Wybierz formę uczestnictwa

Pozycje oznaczone (*) są obowiązkowe

Potwierdź zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kursu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

UWAGA !!!

UWAGA PO KLIKNIĘCIU NA "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" POWINNO SIĘ POJAWIĆ OKNO Z INFORMACJĄ "Bardzo dziękujemy za wypełnienie formularza. Podane dane zostały zapisane. (...)

NIE POJAWIENIE SIĘ TEGO OKNA OZNACZA BŁĄD W WYPEŁNIENIU FORMULARZA. POD BŁĘDNIE WYPEŁNIONĄ RUBRYKĄ POJAWI SIĘ WÓWCZAS KOMUNIKAT W KOLORZE CZERWONYM.(np. podaj poprawny adres e-mail) NALEŻY POPRAWIĆ BŁĄD I PONOWNIE KLIKNĄĆ NA "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE".

ADRES DO KORESPONDENCJI
(JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST TAKI SAM JAK ADRES ZAMIESZKANIA PROSIMY O NIE WYPEŁNIANIE TEJ CZĘŚCI !!!)