BUDYNEK WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ -

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

ul. Olszewskiego 2