Wprowadzenie - kurs na aplikacje prawnicze 2020

Witamy na stronie Kursu przygotowawczego na aplikacje prawnicze. Zapraszamy do uczestnictwa w jego dziesiątej edycji. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na aplikacje prawnicze. Wymogi egzaminacyjne stawiane przed kandydatami powodują, iż oprócz wiedzy dotyczącej przepisów prawnych powinni oni umieć rozwiązywać określone typy zadań. W szczególności powinni potrafić posługiwać się argumentacją prawniczą podczas rozwiązywania kazusów, jak również rozwiązywać zadania testowe. Uczestnictwo w kursie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UJ daje możliwość nabycia takich umiejętności, jak również wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych dotyczących najbardziej kontrowersyjnych zagadnień będących przedmiotem egzaminu konkursowego na aplikację. Od wprowadzenia nowych form egzaminów na aplikacje prawnicze absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego osiągają w nich najlepsze wyniki w Polsce zaróno na aplikację ogólną jak i na aplikcje koropracyjne co jest związane ze sposobem prowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji, w szczególności uczenia przedmiotów dogmatycznych w oparciu o rozwiązywanie kazusów.  

Zajęcia będą prowadzone w profilowanych grupach. W zależności od wyboru aplikacji przez uczestnika, dla każdej z grup został ułożony odrębny program oparty o ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości zagadnienia egzaminacyjne. Szczegóły w dziale Formy zajęć.
Planowane jest uruchomienie co najmniej dwóch 25 osobowych (maksymalnie 30 osób) grup Sędziowsko-Prokuratorskich (SP)

Informujemy, iż harmonogram i program kursu (grupy na aplikacje sędziowsko-prokuratorską) w roku 2020 r. uwzględnia fakt zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 694) zlikwidowała aplikację ogólną, wprowadzając bezpośredni nabór na aplikację sędziowską i prokuratorską. Tym niemniej forma egzaminu pozostał bez zmian Zgodnie ze znowelizowanym art. 18 ust. 1 egzamin składa się z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych (zatem rozwiązywania kazusów). § 7 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. 2016, poz. 20) stanowi, iż II etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu pracy pisemnej w postaci trzech kazusów. Jednocześnie jednak podkreślamy, iż w roku poprzednim w trakcie trwania kurs ustawodawca postanowił o przedłużeniu naboru na aplikację ogólną. Tym niemniej z uwagi na fakt, iż egzamin jest w przypadku obu aplikacji identyczny tematyka kursu jak i forma zajęć nie zmieni się w stosunku do poprzednich lat.

Rozporządzenie dostępne TUTAJ.