Informujemy, że zjazdy kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze odbywać się będą stacjonarnie z możliwością uczestnictwa w formie zdalnej. Uczestnik sam decyduje czy w danym zjeździe chce uczestniczyć zdalnie czy stacjonarnie. Forma zdalna została już przez nas z sukcesem sprawdzona w zeszłym roku, gdy większość zjazdów odbyła się w tej formie, bez straty jakości zajęć.

FORMY ZAJĘĆGrupa przygotowująca się na aplikację sędziowską i prokuratorską (SP)
Podczas zajęć będą głównie rozwiązywane kazusy. Dotyczyć to będzie oczywiście materii, która może być przedmiotem kazusu egzaminacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 29.04.2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną(sądowo-prokuratoska) oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej. Oprócz tego będą wykładane poszczególne problemy z zakresu danego przedmiotu, którą prowadzący uznają za najistotniejszą z punktu widzenia egzaminu. Planowane jest przeprowadzenie osobnych zająć z metodyki rozwiązywania kazusów.

Informujemy, iż harmonogram i program kursu (grupy na aplikacje sędziowsko-prokuratorską) w roku 2021 r. uwzględnia fakt zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 694) zlikwidowała aplikację ogólną, wprowadzając bezpośredni nabór na aplikację sędziowską i prokuratorską. Tym niemniej forma egzaminu pozostał bez zmian Zgodnie ze znowelizowanym art. 18 ust. 1 egzamin składa się z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych (zatem rozwiązywania kazusów). W projektowanym (projekt z dnia 8 września 2015 r.) Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej wskazano, iż drugi etap konkursu będzie składał się z trzech kazusów obejmujących taką samą tematykę jak dotychczas podczas egzaminu na aplikację ogólną (§ 7 pkt 3 projektowanego rozporządzenia). W związku z tym tematyka kursu jak i forma zajęć nie zmieni się w stosunku do poprzednich lat.

Projekt Rozporządzenia dostępny TUTAJ.

Zajęcia zakończoną się egzaminem próbnym dla osób chętnych.
Będzie on polegał na rozwiązania dwóch kazusów – jednego z prawa karnego, zaś drugie z prawa cywilnego, które następnie zostaną przez prowadzących dany przedmiot sprawdzone oraz na rozwiązaniu testu.