Informujemy, że zjazdy kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze odbywać się będą stacjonarnie z możliwością uczestnictwa w formie zdalnej. Uczestnik sam decyduje czy w danym zjeździe chce uczestniczyć zdalnie czy stacjonarnie. Forma zdalna została już przez nas z sukcesem sprawdzona w zeszłym roku, gdy większość zjazdów odbyła się w tej formie, bez straty jakości zajęć.

Witamy na stronie Kursu przygotowawczego na aplikacje prawnicze. Zapraszamy do uczestnictwa w jego dwunastej edycji. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na aplikacje prawnicze. Wymogi egzaminacyjne stawiane przed kandydatami powodują, iż oprócz wiedzy dotyczącej przepisów prawnych powinni oni umieć rozwiązywać określone typy zadań. W szczególności powinni potrafić posługiwać się argumentacją prawniczą podczas rozwiązywania kazusów, jak również rozwiązywać zadania testowe. Uczestnictwo w kursie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UJ daje możliwość nabycia takich umiejętności, jak również wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych dotyczących najbardziej kontrowersyjnych zagadnień będących przedmiotem egzaminu konkursowego na aplikację. Od wprowadzenia nowych form egzaminów na aplikacje prawnicze absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego osiągają w nich najlepsze wyniki w Polsce zarówno na aplikację ogólną jak i na aplikacje koropracyjne co jest związane ze sposobem prowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji, w szczególności uczenia przedmiotów dogmatycznych w oparciu o rozwiązywanie kazusów.  


Kurs będzie odbywał się w formie stacjonarnej z możliwością udziału w zajęciach online na żywo. Planujemy przekaz obrazu i dźwięku na żywo z możliwością zabierania głosu w dyskusji czy zadawania pytań prowadzącemu czy to bezpośrednio czy w formie tekstowej na czasie. Wybór takiej formy zajęć wynika z trwającego stanu epidemii. Zeszłoroczna edycja kursu w całości odbyła się online, stąd też posiadamy już w tym zakresie doświadczenie, zarówno co do formy prowadzenia zajęć jak i ich technicznej obsługi. Niestety z uwagi na wciąż istniejącą niepewność co do dalszego rozwoju epidemii nie możemy wykluczyć, iż zmieni się forma kursu. Uzależnione jest to od rozwoju epidemii, jak i obowiązującego w tym zakresie prawa. Wszelkie informacje w tym zakresie będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które planują zdawać egzaminy na aplikacje prawnicze. Podczas zajęć na kursie będziemy skupiać się na rozwiązywaniu kazusów z wybranych zagadnień danej dziedziny prawa.