Informujemy, że zjazdy kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze odbywać się będą stacjonarnie z możliwością uczestnictwa w formie zdalnej. Uczestnik sam decyduje czy w danym zjeździe chce uczestniczyć zdalnie czy stacjonarnie. Forma zdalna została już przez nas z sukcesem sprawdzona w zeszłym roku, gdy większość zjazdów odbyła się w tej formie, bez straty jakości zajęć.

بازی انفجار سایت بازی انفجار

KADRA

 

Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UJ jak i krakowskich praktyków (zarówno sędziów, jak i przedstawicieli wolnych zawodów). Także pracownicy naukowi prowadzący szkolenie w większości mają kontakt z praktyką wykonując różne zawody prawnicze. Prowadzącymi będą osoby, które na co dzień, w swej działalności dydaktycznej (zarówno na Uniwersytecie, jak i podczas szkoleń dla aplikantów) posługują się metodą kazusową oraz rozwiązywaniem testów.
 
 

PRAWO KARNE MATERIALNE

 
dr Marek Bielski  - ZOBACZ WIĘCEJ
 
dr Wojciech Górowski  - ZOBACZ WIĘCEJ

PROCES KARNY

SSR Szymon Majcher – Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia orzekający w sprawach karnych, doktorant w Katedrze Procesu Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ

PRAWO SPÓŁEK

dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ – adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

dr Anna Golęba – asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

PRAWO CYWILNE MATERIALNE

 
SSO Małgorzata Łoboz – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie w Wydziale II Cywilnym
dr Julita Zawadzka – adwokat, specjalizuje się w prawie cywilnym

PRAWO CYWILNE PROCESOWE

Magdalena Rygoł-Kościarz – adwokat, specjalizuje się w prawie procesowym
SSR Marek Żurek – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w Wydziale I Cywilnym

PRAWO PRACY

mec. Olga Gardulska – adwokat, specjalizuje się z sprawach z zakresu prawa pracy

PRAWO KONSTYTUCYJNE

dr hab. Monika Florczak-Wątor – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji, zob. więcej

PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE

dr Błażej Bugajski

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

dr Ilona Przybojewska