Informujemy, że zjazdy kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze odbywać się będą stacjonarnie z możliwością uczestnictwa w formie zdalnej. Uczestnik sam decyduje czy w danym zjeździe chce uczestniczyć zdalnie czy stacjonarnie. Forma zdalna została już przez nas z sukcesem sprawdzona w zeszłym roku, gdy większość zjazdów odbyła się w tej formie, bez straty jakości zajęć.

PROGRAM KURSU


Szczegółowy harmonogram zajęć podczas szóstej edycji Kursu przygotowawczego na aplikacje prawnicze w 2022 r.


Aplikacja sędziowska/prokuratorska (Grupa SP)

 1. Metodologia rozwiązywania kazusów – 2 godz.
 2. Prawo cywilne materialne – 32 godz., w tym:
  a)   Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – 2 godz.
  b)   Kodeks cywilny – 28 godz.
 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze – 6 godz.
 4. Prawo cywilne procesowe – 26 godz.
 5. Prawo pracy – 6 godz.
 6. Postępowanie administracyjne – 14 godz., w tym:
  a)   Kodeks postępowania administracyjnego – 8 godz.
  b)   Postępowanie przed sądami administracyjnymi – 6 godz.
 7. Prawo handlowe (prywatne) – 8 godz.
 8. Prawo konstytucyjne – 6 godz.
 9. Prawo unijne – 4 godz.
 10. Prawo karne materialne (w tym prawo wykroczeń) – 30 godz., w tym:
  a)   Kodeks karny – 26 godz.
  b)   Kodeks wykroczeń – 4 godz.
 11. Proces karny – 26 godz.
 12. Egzamin próbny – 2 godz.