• Kompleksowe ujęcie zawiłych relacji prawa i medycyny

  Kompleksowe ujęcie zawiłych relacji prawa i medycyny

  Interdyscyplinarne i praktyczne podejście do zagadnień prawa medycznego i bioetyki.
 • NABÓR NA EDYCJĘ 2022/2023 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!


  W programie studiów m.in.:
  • prawne aspekty organizacji i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w kraju i za granicą
  • prawa i obowiązki pacjentów i pracowników ochrony zdrowia
  • odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa w medycynie
  • prawo podatkowe w medycynie
  • szczególne kategorie świadczeń zdrowotnych (np. medycznie wspomagana prokreacja)
  • regulacje prawne nowych obszarów medycyny (np. genetyka, biobanki, telemedycyna)
  • ochrona danych medycznych
  • zagadnienia bioetyczne
  • druk 3D i robotyka w medycynie
 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  • najstarsza uczelnia wyższa w Polsce
  • najlepszy wydział prawa w kraju*
  • bogate doświadczenie dydaktyczne
  • wykwalifikowana kadra naukowa
  • 8 lat doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych z prawa medycznego i bioetyki


  * wg rankingów Perspektywy 2016 oraz Dziennika Gazety Prawnej 2016
 • KRAKÓW

  Kraków to jedno z najpiękniejszych polskich miast, z tradycją sięgającą ponad 1000 lat wstecz. Każdy, kto był chociaż raz w tym mieście nie zapomni wrażenia, jakie zostawia tamtejszy klimat starych murów zamkowych, wzgórze na Wawelu z jaskinią smoka, rozciągające się tuż nad leniwie płynącą Wisłą, urokliwy rynek z przepięknym Kościołem Mariackim i mnóstwo zadbanej zieleni. Trudno mówić o zabytkach Krakowa, gdyż prawie całe miasto jest jednym wielkim zabytkiem.

Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Katedrę Prawa karnego oraz działający w ramach Katedry Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego już od 2009 roku. Stanowią one odpowiedź na żywe zainteresowanie problematyką prawa medycznego w Polsce ze strony zarówno prawników, jak i pracowników ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych, prawami i obowiązkami pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasadami ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów został również wzbogacony o problematykę zagadnień bioetycznych, a także kwestie prawne związane m.in. z medycznie wspomaganą prokreacją, genetyką czy telemedycyną.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum UJ, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, adwokaci i radcowie prawni, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Funduszu Zdrowia i administracji publicznej. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości lub systemie ochrony zdrowia w Polsce. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

O STUDIACH

O STUDIACH

Zobacz informacje o studiach
KADRA

KADRA

Zobacz kadrę wykładowców
HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

Zobacz harmonogram zjazdów
TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów
NABÓR

NABÓR

Zobacz informacje o naborze
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapisz się na studia