Nabór na studia podyplomowe

Kryteria kwalifikacji:

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie (niezależnie od kierunku)

Limit przyjęć:

80 osób (decyduje kolejność zgłoszeń - Wypełnij formularz zgłoszeniowy)

Opłata za studia:

4000 zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne w dwóch ratach po 2000 zł)
Indywidualne numery kont rozsyłane będą uczestnikom studiów po zakończeniu rekrutacji

Termin zapisów oraz składania dokumentów:

Do wyczerpania limitu miejsc

Wymagane dokumenty
(wszystkie w formie elektronicznej):

  1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP
  2. Skan kwestionariusza osobowego na studia podyplomowe (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48 Rektora UJ z 5 lipca 2018 r.) - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP
    Pobierz kwestionariusz

Podczas spotkania organizacyjnego na rozpoczęcie pierwszego zjazdu należy przekazać oryginał kwestionariusza osobowego oraz okazać do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych.