• Sobota

  1. Bioetyka cz. I
  2. Bioetyka cz. II
  3. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego cz. I
  4. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego cz. II

  Niedziela

  1. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych (działalność lecznicza) cz. I
  2. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych (działalność lecznicza) cz. II
 • Sobota

  1. Bioetyka cz. III
  2. Bioetyka cz. IV
  3. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych cz. I
  4. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych cz. II

  Niedziela

  1. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. I
  2. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. II
  3. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. III
 • Sobota

  1. Bioetyka cz. V
  2. Bioetyka cz. VI
  3. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. IV
  4. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. V

  Niedziela

  1. Europejskie konwencje a prawo medyczne cz. I
  2. Europejskie konwencje a prawo medyczne cz. II
  3. Europejskie konwencje a prawo medyczne cz. III
 • Sobota

  1. Bioetyka cz. VII
  2. Bioetyka cz. VIII
  3. Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  4. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

  Niedziela

  1. Prawne aspekty postępowania ze zwłokami i materiałem biologicznym
  2. Odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia
 • Sobota

  1. Podstawy prawa farmaceutycznego cz. I
  2. Podstawy prawa farmaceutycznego cz. II
  3. Refundacja leków i wyrobów medycznych cz. I
  4. Refundacja leków i wyrobów medycznych cz. II

  Niedziela

  1. Reklama w medycynie
  2. Badania kliniczne cz. I
  3. Badania kliniczne cz. II
 • Sobota

  1. Eksperyment medyczny i terapia eksperymentalna
  2. Zaniechanie leczenia
  3. Prawa pacjenta cz. I (prawo do świadczeń)
  4. Prawa pacjenta cz. II (prawo do świadczeń)

  Niedziela

  1. Prawa pacjenta cz. III (prawo do świadczeń)
  2. Prawa pacjenta cz. IV (prawo do sprzeciwu, prawa w leczeniu całodobowym)
  3. Ratownictwo medyczne
 • Sobota

  1. Zgoda i obowiązek informacyjny cz. I
  2. Zgoda i obowiązek informacyjny cz. II
  3. Umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego cz. I
  4. Umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego cz. II

  Niedziela

  1. Ochrona zdrowia psychicznego
  2. Świadczenia zdrowotne udzielane bez zgody pacjenta
  3. Opieka długoterminowa
 • Sobota

  1. Ochrona danych medycznych i dokumentacja medyczna cz. I
  2. Ochrona danych medycznych i dokumentacja medyczna cz. II
  3. Telemedycyna
  4. Tajemnica zawodowa

  Niedziela

  1. Wojewódzkie komisje ds. zdarzeń medycznych
  2. Ochrona dóbr osobistych pracowników ochrony zdrowia
 • Sobota

  1. Ochrona zdrowia w UE cz. I
  2. Ochrona zdrowia w UE cz. II
  3. Podstawy odpowiedzialności w medycynie cz. I
  4. Podstawy odpowiedzialności w medycynie cz. II

  Niedziela

  1. Prawne aspekty transplantacji i krwiodawstwa cz. I
  2. Prawne aspekty transplantacji i krwiodawstwa cz. II
  3. Prawne aspekty leczenia niepłodności
 • Sobota

  1. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. I
  2. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. II
  3. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. III
  4. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. IV

  Niedziela

  1. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. V (szczególne kategorie roszczeń)
  2. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. VI (analiza orzecznictwa)
  3. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. VII (analiza orzecznictwa)
 • Sobota

  1. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. I
  2. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. II
  3. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. III
  4. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. IV

  Niedziela

  1. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. V
  2. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. VI
  3. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. VII
 • Sobota

  1. Biobanki i testy genetyczne
  2. Eutanazja i uporczywa terapia
  3. Świadczenia nieterapeutyczne (aborcja, sterylizacja, zabiegi plastyczne i kosmetyczne, zmiana płci)
  4. Świadczenia zdrowotne w procesie karnym

  Niedziela

  1. Prawo pracy w ochronie zdrowia
  2. Nowości w prawie medycznym
 • Sobota

  1. Bioetyka cz. I
  2. Bioetyka cz. II
  3. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego cz. I
  4. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego cz. II

  Niedziela

  1. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych (działalność lecznicza) cz. I
  2. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych (działalność lecznicza) cz. II
 • Sobota

  1. Bioetyka cz. III
  2. Bioetyka cz. IV
  3. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych cz. I
  4. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych cz. II

  Niedziela

  1. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. I
  2. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. II
  3. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. III
 • Sobota

  1. Bioetyka cz. V
  2. Bioetyka cz. VI
  3. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. IV
  4. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych cz. V

  Niedziela

  1. Europejskie konwencje a prawo medyczne cz. I
  2. Europejskie konwencje a prawo medyczne cz. II
  3. Europejskie konwencje a prawo medyczne cz. III
 • Sobota

  1. Bioetyka cz. VII
  2. Bioetyka cz. VIII
  3. Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  4. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

  Niedziela

  1. Prawne aspekty postępowania ze zwłokami i materiałem biologicznym
  2. Odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia
 • Sobota

  1. Podstawy prawa farmaceutycznego cz. I
  2. Podstawy prawa farmaceutycznego cz. II
  3. Refundacja leków i wyrobów medycznych cz. I
  4. Refundacja leków i wyrobów medycznych cz. II

  Niedziela

  1. Reklama w medycynie
  2. Badania kliniczne cz. I
  3. Badania kliniczne cz. II
 • Sobota

  1. Eksperyment medyczny i terapia eksperymentalna
  2. Zaniechanie leczenia
  3. Prawa pacjenta cz. I (prawo do świadczeń)
  4. Prawa pacjenta cz. II (prawo do świadczeń)

  Niedziela

  1. Prawa pacjenta cz. III (prawo do świadczeń)
  2. Prawa pacjenta cz. IV (prawo do sprzeciwu, prawa w leczeniu całodobowym)
  3. Ratownictwo medyczne
 • Sobota

  1. Zgoda i obowiązek informacyjny cz. I
  2. Zgoda i obowiązek informacyjny cz. II
  3. Umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego cz. I
  4. Umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego cz. II

  Niedziela

  1. Ochrona zdrowia psychicznego
  2. Świadczenia zdrowotne udzielane bez zgody pacjenta
  3. Opieka długoterminowa
 • Sobota

  1. Ochrona danych medycznych i dokumentacja medyczna cz. I
  2. Ochrona danych medycznych i dokumentacja medyczna cz. II
  3. Telemedycyna
  4. Tajemnica zawodowa

  Niedziela

  1. Wojewódzkie komisje ds. zdarzeń medycznych
  2. Ochrona dóbr osobistych pracowników ochrony zdrowia
 • Sobota

  1. Ochrona zdrowia w UE cz. I
  2. Ochrona zdrowia w UE cz. II
  3. Podstawy odpowiedzialności w medycynie cz. I
  4. Podstawy odpowiedzialności w medycynie cz. II

  Niedziela

  1. Prawne aspekty transplantacji i krwiodawstwa cz. I
  2. Prawne aspekty transplantacji i krwiodawstwa cz. II
  3. Prawne aspekty leczenia niepłodności
 • Sobota

  1. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. I
  2. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. II
  3. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. III
  4. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. IV

  Niedziela

  1. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. V (szczególne kategorie roszczeń)
  2. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. VI (analiza orzecznictwa)
  3. Odpowiedzialność cywilna w medycynie cz. VII (analiza orzecznictwa)
 • Sobota

  1. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. I
  2. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. II
  3. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. III
  4. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. IV

  Niedziela

  1. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. V
  2. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. VI
  3. Odpowiedzialność karna w medycynie cz. VII
 • Sobota

  1. Biobanki i testy genetyczne
  2. Eutanazja i uporczywa terapia
  3. Świadczenia nieterapeutyczne (aborcja, sterylizacja, zabiegi plastyczne i kosmetyczne, zmiana płci)
  4. Świadczenia zdrowotne w procesie karnym

  Niedziela

  1. Prawo pracy w ochronie zdrowia
  2. Nowości w prawie medycznym