dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ, członek Zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji, w latach 1998-2017 główny specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego
Anna Białek

Anna Białek

prawnik w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, doktorantka w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, asystentka w Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej UJ
prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

profesor w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
Tomasz Filarski

Tomasz Filarski

prawnik, kierownik Działu Skarg i Wniosków w Małopolskim Oddziale NFZ, w latach 2000-2010 Rzecznik Praw Pacjenta w Małopolskiej Kasie Chorych i Małopolskim Oddziale NFZ, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, członek zarządu Stowarzyszenia Unicorn
dr Grzegorz Glanowski

dr Grzegorz Glanowski

asystent w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, radca prawny
SSO Kamil Grzesik

SSO Kamil Grzesik

sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie
prof. dr hab. Joanna Haberko

prof. dr hab. Joanna Haberko

dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM - profesor w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu oraz zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych, brała udział w pracach Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (2010-2014)
prof. dr hab. Daniel Eryk Lach

prof. dr hab. Daniel Eryk Lach

profesor w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista do spraw orzecznictwa w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, radca prawny, członek Rady Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach
dr Szymon Łajszczak

dr Szymon Łajszczak

radca prawny, prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i prawie dotyczącym wyrobów medycznych
Piotr Najbuk

Piotr Najbuk

lekarz, prawnik i ekonomista, doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, lider zespołu Healthcare jednej z największych polskich niezależnych kancelarii prawnych, inicjator i wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, w ramach realizowanych projektów współpracuje m.in. z CSIOZ, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju
dr Katarzyna Pałka

dr Katarzyna Pałka

adiunkt w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ oraz Katedrze Medycyny Sądowej CM UJ
Tomasz Pęcherz

Tomasz Pęcherz

radca prawny, Prezes Zarządu Fundacji Watch Health Care, w latach 1999-2002 Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ oraz Katedrze Medycyny Sądowej CM UJ
dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron

dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron

kierownik Zakładu Farmacji Społecznej na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ, członek instytucjonalny Pharmaceutical Care Network Europe
dr Marcin Smaga

dr Marcin Smaga

adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej UJ, radca prawny
dr Tomasz Sroka

dr Tomasz Sroka

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ (Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ) oraz Katedrze Medycyny Sądowej UJ, radca Prokuratorii Generalnej RP, w latach 2012-2017 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego
dr Joanna Uchańska

dr Joanna Uchańska

radca prawny, specjalista ds. własności intelektualnej, członek Krajowej Rady Suplementów i Odżywek
prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

kierownik Katedry Prawa Karnego UJ oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, sędzia Sądu Najwyższego