• Przestępstwa komputerowe

  Przestępstwa komputerowe

 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

  Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

 • Wirtualizacja procesu karnego

  Wirtualizacja procesu karnego

 • Prawnokarne aspekty kryptowalut

  Prawnokarne aspekty kryptowalut


 • NABÓR OTWARTY!
  ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2022/2023

  W programie studiów m.in.:
  • Prawo karne i technologie cyfrowe
  • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • Przestępstwa przeciwko dokumentom elektronicznym
  • Kradzież tożsamości
  • Przestępstwa komputerowe
  • Zatarcie skazania w dobie internetu
  • Środki karne a internet (podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakaz przebywaia w określonych miejsach)
  • Przestępstwa popełniane w z wkorzystaniem nowych technologii cyfrowych

  HYBRYDOWY MODEL PROWADZENIA ZAJĘĆ - MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA ZDALNEGO / OSOBISTEGO

  W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365.

 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  • najstarsza uczelnia wyższa w Polsce
  • najlepszy wydział prawa w kraju*
  • bogate doświadczenie dydaktyczne
  • wykwalifikowana kadra naukowa
  • wieloletnie doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych z prawa karnego materialnego i procesowego


  * wg rankingów Perspektywy 2021 oraz Dziennika Gazety Prawnej 2021
 • KRAKÓW

  Kraków to jedno z najpiękniejszych polskich miast, z tradycją sięgającą ponad 1000 lat wstecz. Każdy, kto był chociaż raz w tym mieście nie zapomni wrażenia, jakie zostawia tamtejszy klimat starych murów zamkowych, wzgórze na Wawelu z jaskinią smoka, rozciągające się tuż nad leniwie płynącą Wisłą, urokliwy rynek z przepięknym Kościołem Mariackim i mnóstwo zadbanej zieleni. Trudno mówić o zabytkach Krakowa, gdyż prawie całe miasto jest jednym wielkim zabytkiem.

Studia podyplomowe "Prawo Karne Materialne i Procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie" organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego. Stanowią odpowiedź na dynamiczne zmiany w obszarze prawa i procesu karnego:

 • związane z rozwojem nowych technologii,
 • pojawiającymi się nowymi typami czynów karalnych i reinterpretacją starych przepisów w nowych warunkach,
 • europeizacją prawa karnego i umiędzynarodowieniem przestępczości internetowej,
 • coraz bogatszym orzecznictwem w sprawach karnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 • zróżnicowaniem pozakodeksowego prawa karnego i wielość przepisów technicznych.

Nowa edycja studiów - "Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie" - odpowiadać będzie na nowe wyzwania, przed jakimi staje wymiar sprawiedliwości. Rewolucja cyfrowa i pojawienie się nowych technologii zmieniło społeczeństwa. Wymaga to dostosowania klasycznych instytucji prawa karnego do nowych wyzwań. Prawnik obecnie musi posiadać podstawą wiedzę na temat nowych technologii, w szczególnie w aspekcie tych dziedzin prawa, którymi zawodowo się zajmuje. Nowe technologie przynoszą nowe szanse, zwłaszcza w perspektywie sprawności i efektywności procesu karnego, ale łączą się także z nowymi zagrożeniami. Okres stanu epidemii stał się swoistym polem doświadczalnym w zakresie funkcjonowania sądownictwa.

Nowa edycja studiów podyplomownych Prawa karnego materialnego i procesowego będzie kładła nacisk na tę właśnie tematykę. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym regulacjom inkorporującym nowe technologie w obszar prawa karnego. Odrębne zajęcia zostaną poświęcone wyzwaniom cywilizacyjnym łączącym się z prawnokarną ochroną środowiska, reakcją prawnokarną na hejt i fakenewsy, nowym przestępstwom gospodarczym w dobie narastającego kryzysu ekonomicznego i prawokarnym konsekwencjom epidemii.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, informatycy, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy eksperci z Biura Analiz Sejmowych, Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji.

O STUDIACH

O STUDIACH

Zobacz informacje o studiach
KADRA

KADRA

Zobacz kadrę wykładowców
HARMONOGRAM DZIENNY

HARMONOGRAM DZIENNY

Zobacz harmonogram zjazdów
TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów
NABÓR

NABÓR

Zobacz informacje o naborze
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapisz się na studia