• Prawo karne i technologie cyfrowe

  Prawo karne i technologie cyfrowe

 • Prawnokarne aspekty kryptowalut Blockchain

  Prawnokarne aspekty kryptowalut Blockchain

 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

  Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

 • Przestępstwa komputerowe

  Przestępstwa komputerowe

 • ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2020/2021

  W programie studiów m.in.:
  • Prawo karne i technologie cyfrowe
  • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • Przestępstwa przeciwko dokumentom elektronicznym
  • Kradzież tożsamości
  • Przestępstwa komputerowe
  • Dowody cyfrowe (elektroniczne)
  • Proces karny w przestrzeni elektronicznej
  • Komunikacja elektroniczna ze stronami

  W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365.

 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  • najstarsza uczelnia wyższa w Polsce
  • najlepszy wydział prawa w kraju*
  • bogate doświadczenie dydaktyczne
  • wykwalifikowana kadra naukowa
  • wieloletnie doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych z prawa karnego materialnego i procesowego


  * wg rankingów Perspektywy 2019 oraz Dziennika Gazety Prawnej 2018
 • KRAKÓW

  Kraków to jedno z najpiękniejszych polskich miast, z tradycją sięgającą ponad 1000 lat wstecz. Każdy, kto był chociaż raz w tym mieście nie zapomni wrażenia, jakie zostawia tamtejszy klimat starych murów zamkowych, wzgórze na Wawelu z jaskinią smoka, rozciągające się tuż nad leniwie płynącą Wisłą, urokliwy rynek z przepięknym Kościołem Mariackim i mnóstwo zadbanej zieleni. Trudno mówić o zabytkach Krakowa, gdyż prawie całe miasto jest jednym wielkim zabytkiem.

Studia podyplomowe "Prawo Karne Materialne i Procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie" organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego. Stanowią one odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie następują już od wielu lat w tej dyscyplinie prawa, co bezpośrednio związane jest ze zmianami, jakie następują w obrazie przestępczości i pojawiającymi się nowymi typami czynów karalnych, europeizacją prawa karnego, zmianami w sposobie wykładni i rozwojem prawa sądowego, coraz bogatszym orzecznictwem w sprawach karnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz rozwojem pozakodeksowego prawa karnego.

Nowa edycja studiów - Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie odpowiadać będzie na nowe wyzwania przed jakim staje wymiar sprawiedliwości. Rewolucja cyfrowa i pojawienie się nowych technologii zmieniło społeczeństwa. Wymaga to dostosowania klasycznych instytucji prawa karnego do nowych wyzwań. Prawnik obecnie musi posiadać podstawą wiedzę na temat nowych technologii, w szczególnie w aspekcie tych dziedzin prawa, którymi zawodów się zajmuje. Nowe technologie tworzą nowe szansę, zwłaszcza w perspektywie sprawności i efektywności procesu karnego ale łączą się także z nowymi zagrożeniami. Okres stanu epidemii stał się swoistym polem doświadczalnym w tym zakresie. Nowa edycja studiów podyplomownych Prawa karnego materialnego i procesowego będzie kładła nacisk na tę właśnie tematykę. Obejmie ona (tu wylicz te tematy z programu.). Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym regulacjom inkorporującym nowe technologie w obszar prawa karnego.

Odrębne zajęcia zostaną poświęcone wyzwaniom cywilizacyjnym łączącym się z prawnokarną ochroną środowiska, reakcją prawnokarną na hejt i fakenewsy, nowym przestępstwom gospodarczym w dobie narastającego kryzysu ekonomicznego i prawokarnym konsekwencjom epidemii.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują wszakże nie tylko pracownicy skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, informatycy, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy eksperci z Biura Analiz Sejmowych, Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom.

O STUDIACH

O STUDIACH

Zobacz informacje o studiach
KADRA

KADRA

Zobacz kadrę wykładowców
HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

Zobacz harmonogram zjazdów
TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów
NABÓR

NABÓR

Zobacz informacje o naborze
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapisz się na studia