• Najnowsze zmiany w prawie karnym

  Najnowsze zmiany w prawie karnym

  Prace legislacyjne, wykładnia nowych przepisów, najnowsze orzecznictwo w sprawach karnych, nowe kwestie procesowe
 • Europeizacja i umiędzynarodowienie prawa karnego

  Europeizacja i umiędzynarodowienie prawa karnego

  Regulacje UE dotyczące prawa karnego, orzecznictwo ETPC i TS UE w sprawach karnych, standardy wykładni prokonstytucyjnej
 • Prawo karne wykonawcze

  Prawo karne wykonawcze

  Trudne związki prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, nowe środki karne i sposoby oddziaływania na skazanego
 • Prawo karne przyszłości

  Prawo karne przyszłości

  Przestępstwa XXI w., problem kradzieży w Internecie, hacking, ochrona informacji w procesie karnym, sądy przyszłości
 • NABÓR NA EDYCJĘ 2019/2020 ROZPOCZĘTY!!

  W programie studiów m.in.:
  • kierunki reformy prawa karnego materialnego i procesowego
  • prokonstytucyjna wykładnia w prawie karnym - warunki i ograniczenia
  • przestępczość w Internecie
  • Praktyczne ujęcie obiektywnego przypisania skutku
  • nowe typy czynów zabronionych
  • postępowanie odwoławcze, nadzzwyczajne środki zaskarżenia
  • Wymiar sprawiedliwości w krainie Internetu – problemy i spory interpretacyjne z wiązane z cyberprzestępczością
  • wybrane zagadnienia dowodów, dowody prywatne, zakazy dowodowe

  W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365.

 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  • najstarsza uczelnia wyższa w Polsce
  • najlepszy wydział prawa w kraju*
  • bogate doświadczenie dydaktyczne
  • wykwalifikowana kadra naukowa
  • wieloletnie doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych z prawa karnego materialnego i procesowego


  * wg rankingów Perspektywy 2019 oraz Dziennika Gazety Prawnej 2018
 • KRAKÓW

  Kraków to jedno z najpiękniejszych polskich miast, z tradycją sięgającą ponad 1000 lat wstecz. Każdy, kto był chociaż raz w tym mieście nie zapomni wrażenia, jakie zostawia tamtejszy klimat starych murów zamkowych, wzgórze na Wawelu z jaskinią smoka, rozciągające się tuż nad leniwie płynącą Wisłą, urokliwy rynek z przepięknym Kościołem Mariackim i mnóstwo zadbanej zieleni. Trudno mówić o zabytkach Krakowa, gdyż prawie całe miasto jest jednym wielkim zabytkiem.

Studia podyplomowe Prawa Karnego Materialnego i Procesowego organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego. Stanowią one odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie następują już od wielu lat w tej dyscyplinie prawa, co bezpośrednio związane jest ze zmianami, jakie następują w obrazie przestępczości i pojawiającymi się nowymi typami czynów karalnych, europeizacją prawa karnego, zmianami w sposobie wykładni i rozwojem prawa sądowego, coraz bogatszym orzecznictwem w sprawach karnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz rozwojem pozakodeksowego prawa karnego.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują wszakże nie tylko pracownicy skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy eksperci z Biura Analiz Sejmowych, Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

O STUDIACH

O STUDIACH

Zobacz informacje o studiach
KADRA

KADRA

Zobacz kadrę wykładowców
HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

Zobacz harmonogram zjazdów
TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów
NABÓR

NABÓR

Zobacz informacje o naborze
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapisz się na studia