• Nowelizacja kodeksu karnego 2023 & Nowe wyzwania prawa karnego

  Nowelizacja kodeksu karnego 2023 & Nowe wyzwania prawa karnego

  Nowa edycja Studiów poświęcona będzie analizie nowelizacji Kodeksu karnego z 7.07.2022 - zmieniającej fundamentalnie kodeks karny oraz omówieniu nowych wyzwań prawa karnego związanych z coraz większym znaczeniem cyberprzestępczości.
 • Nowelizacja kodeksu karnego 2023

  Nowelizacja kodeksu karnego 2023

  Materia studiów obejmować będzie gruntowane omówienie wszystkich zmian objętych nowelizacją Kodeksu karnego z 7.07.2022. O ile termin jej wejścia w życia nadal nie jest do końca znany to jej zakres fundamentalnie zmienia zasady dyrektyw wymiaru kary, drastycznie zwiększa punitywność systemu, wprowadza nowe typy czynów zabronionych, wprowadza instytucję przepadku pojazdu, bezwzględne dożywicie czy tzw. myślozbrodnię
 • Przestępstwa komputerowe (DDoS, ransomware, kradzież danych)

  Przestępstwa komputerowe (DDoS, ransomware, kradzież danych)

  Zrozumiesz jak dokonywane są ataki, jak można się przed nimi bronić, jak karnoprawnie kwalifikować takie zachowania. Gdzie kończy się odpowiedzialność administratorów i jakie ograniczenia wiążą się z możliwością dowodzenia w takich sprawach.
 • Prawnokarne aspekty aktywów wirtualnych

  Prawnokarne aspekty aktywów wirtualnych

  Zrozumiesz jak działa blockchain, czym jest Bitcoin, Ether, Stabecoiny czy NFT i inne aktywa wirtualne. Jakie ograniczenia wynikają z brzmienia przepisów prawnokarnych dla wartościowania zachowań z ich wykorzystaniem. Poznasz nowe regulacjie unijne jak MiCA czy DLT Pilot.
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

  Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

  Jak chronić swoje dane i jak zastosowane środki techniczne wpływają na możliwość pociągania do odpowiedzialności pracownika czy administratora sieci? W jakich przypadkach UODO nakładał wielomilionowe kary za niewłaściwe zabezpieczenie systemów informatycznych.

 • NABÓR OTWARTY!
  ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2023/24

  W programie studiów m.in.:
  • Nowelizacja kodeksu karnego z 7.07.2022 i cyber-wyzwania prawa karnego
  • Nowe dyrektywy sądowego wymiaru kary
  • Nowy model kary łącznej i bezwzględne dożywocie w świetle konwencji o prawach człowieka
  • Nowe typy czynów zabronionych
  • Przepadek pojazdu i kradzież tablic rejestracyjnych
  • Aktywa wirtualne (Bitcoin, Ethereum, Stablecoiny, NFT)
  • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • Przestępstwa przeciwko dokumentom elektronicznym
  • Przestępczość komputerowa (ransomware, DDoS, kradzież danych)
  • Wykorzystywanie oprogramowania typu Pegasus przez służby
  • Zatarcie skazania w dobie Internetu, środki karne a Internet (podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakaz przebywania w określonych miejscach)

  HYBRYDOWY MODEL PROWADZENIA ZAJĘĆ - MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA ZDALNEGO / OSOBISTEGO

  W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365.

 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  • najstarsza uczelnia wyższa w Polsce
  • najlepszy wydział prawa w kraju*
  • bogate doświadczenie dydaktyczne
  • wykwalifikowana kadra naukowa
  • wieloletnie doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych z prawa karnego materialnego i procesowego


  * wg rankingów Perspektywy 2021 oraz Dziennika Gazety Prawnej 2021
 • KRAKÓW

  p>

  Kraków to jedno z najpiękniejszych polskich miast, z tradycją sięgającą ponad 1000 lat wstecz. Każdy, kto był chociaż raz w tym mieście nie zapomni wrażenia, jakie zostawia tamtejszy klimat starych murów zamkowych, wzgórze na Wawelu z jaskinią smoka, rozciągające się tuż nad leniwie płynącą Wisłą, urokliwy rynek z przepięknym Kościołem Mariackim i mnóstwo zadbanej zieleni. Trudno mówić o zabytkach Krakowa, gdyż prawie całe miasto jest jednym wielkim zabytkiem.

Studia podyplomowe "Prawo Karne Materialne i Procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie" organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego. Stanowią odpowiedź na dynamiczne zmiany w obszarze prawa i procesu karnego:

 • związane z rozwojem nowych technologii,
 • pojawiającymi się nowymi typami czynów karalnych i reinterpretacją starych przepisów w nowych warunkach,
 • europeizacją prawa karnego i umiędzynarodowieniem przestępczości internetowej,
 • coraz bogatszym orzecznictwem w sprawach karnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 • zróżnicowaniem pozakodeksowego prawa karnego i wielość przepisów technicznych.

Nowa edycja studiów - "Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie" - odpowiadać będzie na nowe wyzwania, przed jakimi staje wymiar sprawiedliwości. Rewolucja cyfrowa i pojawienie się nowych technologii zmieniło społeczeństwa. Wymaga to dostosowania klasycznych instytucji prawa karnego do nowych wyzwań. Prawnik obecnie musi posiadać podstawą wiedzę na temat nowych technologii, w szczególnie w aspekcie tych dziedzin prawa, którymi zawodowo się zajmuje. Nowe technologie przynoszą nowe szanse, zwłaszcza w perspektywie sprawności i efektywności procesu karnego, ale łączą się także z nowymi zagrożeniami. Okres stanu epidemii stał się swoistym polem doświadczalnym w zakresie funkcjonowania sądownictwa.

Nowa edycja studiów podyplomownych Prawa karnego materialnego i procesowego będzie kładła nacisk na tę właśnie tematykę. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym regulacjom inkorporującym nowe technologie w obszar prawa karnego. Odrębne zajęcia zostaną poświęcone wyzwaniom cywilizacyjnym łączącym się z prawnokarną ochroną środowiska, reakcją prawnokarną na hejt i fakenewsy, nowym przestępstwom gospodarczym w dobie narastającego kryzysu ekonomicznego i prawokarnym konsekwencjom epidemii.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, informatycy, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy eksperci z Biura Analiz Sejmowych, Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji.

O STUDIACH

O STUDIACH

Zobacz informacje o studiach
KADRA

KADRA

Zobacz kadrę wykładowców
HARMONOGRAM DZIENNY

HARMONOGRAM DZIENNY

Zobacz harmonogram zjazdów
TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów
NABÓR

NABÓR

Zobacz informacje o naborze
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapisz się na studia