FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO I PROCEOSOWEGO

W celu rejestracji na studia podyplomowe "Prawo Karne Materialne i Procesowe" na rok akademicki 2019/2020 uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza elektronicznego oraz załączenie do niego skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Proszę podać poprawne imię
Proszę podać poprawne drugie imię
Proszę podać poprawne nazwisko
Proszę podać poprawny nr PESEL
Proszę podać narodowość
Proszę podać poprawne miejsce urodzenia

Proszę wybrać płeć

Proszę wybrać rodzaj dokumentu
Proszę podać poprawny nr dokumentu
Proszę wybrać swoje stanowisko
Wybierz Stanowisko
Wybierz Stanowisko
Proszę podać stanowisko
Proszę wybrać uczelnię
Proszę podać nazwę ukończonej uczelni
Proszę podać tytuł naukowy
Proszę podać rok ukończenia studiów
Proszę podać poprawny adres e-mail
Proszę powtórzyć adres e-mail
Proszę podać nr telefonu komórkowego w formacie 000000000
Proszę wskazać plik z zeskanowanym dyplomem ukończenia studiów
Proszę wskazać plik z zeskanowanym zdjęciem

ADRES ZAMIESZKANIA

Proszę podać ulicę
Proszę podać nr domu
Proszę podać nr mieszkania
Proszę podać kod pocztowy
Proszę podać miejscowość

Proszę wybrać właściwie pole

ADRES DO KORESPONDENCJI
(JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST TAKI SAM JAK ADRES ZAMIESZKANIA PROSIMY O NIE WYPEŁNIANIE TEJ CZĘŚCI !!!)

Proszę podać ulicę
Proszę podać nr mieszkania
Proszę podać nr domu
Proszę podać kod pocztowy
Proszę podać miejscowość

Proszę wybrać formę płatności

Proszę wybrać TAK lub NIE

Proszę wybrać na kogo ma być wystawiona faktura
Proszę podać nazwę firmy
Proszę podać poprawny NIP.
Proszę podać poprawne imię.
Proszę podać poprawne nazwisko
Proszę podać ulicę wraz z nr domu/mieszkania
Proszę podać poprawny kod pocztowy w formacie 00-000
Proszę podać poprawną miejscowość
Pozycje oznaczone (*) są obowiązkowe
Proszę potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby studiów
Proszę potwierdzić zapoznanie z treścią Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
Proszę potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby studiów