Nabór na studia podyplomowe


Kryteria kwalifikacji:

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie (niezależnie od kierunku)

Limit przyjęć:

80 osób (decyduje kolejność zgłoszeń - Wypełnij formularz zgłoszeniowy)

Opłata za studia:

3300 zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1650 zł)
Indywidualne numery kont rozsyłane będą uczestnikom studiów po zakończeniu rekrutacji

Termin zapisów oraz składania dokumentów:

Do wyczerpania limitu miejsc

Wymagane dokumenty
(wszystkie w formie elektronicznej):

  1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP

Podczas spotkania organizacyjnego na rozpoczęcie pierwszego zjazdu należy przekazać podpisany kwestionariusz osobowy (zostanie wysłany w formacie pdf po zakończeniu rekrutacji) oraz okazać do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych.