Nabór na studia podyplomowe


Kryteria kwalifikacji:

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie (niezależnie od kierunku)

Limit przyjęć:

80 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata za studia:

3500 zł (1 rata - 3500 zł lub 2 raty - 2 x 1750 zł)
Indywidualne numery kont rozsyłane będą uczestnikom studiów po zakończeniu rekrutacji

Termin zapisów oraz składania dokumentów:

Do wyczerpania limitu miejsc

Wymagane dokumenty
(wszystkie w formie elektronicznej):

  1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP