Nabór na studia podyplomowe

Studia prowadzone w hybrydowej formie - stacjonarnie z równoległą transmisją na żywo. Samodzielnie można wybrać formę uczestnictwa dla każdego zjazdu - można przyjechać i uczestniczyć stacjonarnie, można też uczestniczyć w formie zdalnej. Dodatkowo wszystkie zajęcia prowadzone w czasie studiów są rejestrowane w formie video a następnie zamieszczane na stronie studiów dla uczestników umożliwiając zapoznanie się z wykładami w razie nieobecności.

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365 (Word, Excel, Power Point).

Tryb studiów:

Stacjonarny z możliwością uczestnictwa zdalnego (można samodzielnie ustalać na którym zjeździe chce się uczestniczyć zdalnie a na którym osobiście). Dodatkowo zajęcia są nagrywane i udostępniane studentom na stronie studiów

Kryteria kwalifikacji:

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie (niezależnie od kierunku)

Limit przyjęć:

80 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Indywidualne numery kont rozsyłane będą uczestnikom studiów po zakończeniu rekrutacji

Opłata za studia:

3500 zł (1 rata - 3500 zł lub 2 raty - 2 x 1750 zł)

Termin zapisów oraz składania dokumentów:

Do wyczerpania limitu miejsc

Wymagane dokumenty
(wszystkie w formie elektronicznej):

  1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych - w formacie PDF, JPG, TIFF lub BMP