• Sobota

  1. Czynności operacyjne, cz. I
  2. Czynności operacyjne, cz. II
  3. Materiały niejawne jako dowód
  4. Pozbawienie sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa

  Niedziela

  1. Zmiany w Kodeksie postepowania karnego
  2. Reguły intertemporalne w prawie procesowymi
 • Sobota

  1. Prawo karne w czasie kryzysu konstytucyjnego
  2. Wykładnia w prawie karnym
  3. Aktualne problemy regulacji prawnych w zakresie prawa karnego materialnego, cz. I
  4. Aktualne problemy regulacji prawnych w zakresie prawa karnego materialnego, cz. II

  Niedziela

  1. Zakazy dowodowe, cz. I
  2. Zakazy dowodowe, cz. II
 • Sobota

  1. Tajemnica i informacja niejawna w postepowaniu karnym, cz. I
  2. Tajemnica i informacja niejawna w postepowaniu karnym, cz. II
  3. Mediacja
  4. Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności w postepowaniu karnym

  Niedziela

  1. RODO w postepowaniu karnym
  2. Zbieg przepisów
 • Sobota

  1. Grzywna, ograniczenie wolności, środki kompensacyjne
  2. Nowe typy przestępstw
  3. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, cz. I
  4. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, cz. II

  Niedziela

  1. Czyn ciągły-ciąg przestępstw-ciągły problem, cz. I
  2. Czyn ciągły-ciąg przestępstw-ciągły problem, cz. II
 • Sobota

  1. Środki zapobiegawcze, cz. I
  2. Środki zapobiegawcze, cz. II
  3. Kara łączna, cz. I
  4. Kara łączna, cz. II

  Niedziela

  1. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej, cz. I
  2. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej, cz. II
 • Sobota

  1. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych
  2. Europejski nakaz aresztowania
  3. Europejskie instrumenty współpracy w sprawach karnych
  4. Nowelizacja kodeksu postepowania karnego

  Niedziela

  1. Obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym, cz. I
  2. Obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym, cz. II
 • Sobota

  1. Prawo dowodowe, cz. I
  2. Prawo dowodowe, cz. II
  3. Postępowanie przed sądem I instancji, cz. I
  4. Postępowanie przed sądem I instancji, cz. II

  Niedziela

  1. Zbieg przepisów
  2. Wybrane zagadnienia prawa wykroczeń
 • Sobota

  1. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. I
  2. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. II
  3. Nowelizacja Kodeksu postepowania karnego
  4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

  Niedziela

  1. Kara łączna
  2. Prawo karne i gospodarka
 • Sobota

  1. Konfiskata rozszerzona
  2. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko czci
  3. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  4. Okoliczności wyłączające bezprawność

  Niedziela

  1. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne
  2. Przestępstwa korupcyjne i urzędnicze
 • Sobota

  1. Konsensualizm
  2. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko rodzinie
  3. Prawo karne w Internecie, cz. I
  4. Prawo karne w Internecie, cz. II

  Niedziela

  1. Zagadnienia postępowania przygotowawczego
  2. Świadek koronny, świadek anonimowy, mały świadek koronny
 • Sobota

  1. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. I
  2. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. II
  3. Nowe typy przestępstw
  4. Przygotowanie i usiłowanie-wybrane zagadnienia

  Niedziela

  1. Prawo karne w Internecie, cz. III
  2. Prawo karne w Internecie, cz. IV
 • Sobota

  1. Prawnokarne aspekty kryptowalut, cz. I
  2. Prawnokarne aspekty kryptowalut, cz. I
  3. Problemy stosowania polskiej ustawy karnej do czynów popełnionych za granicą
  4. Prawo karne przyszłości

  Niedziela

  1. Problemy prawa wykonawczego
  2. Tendencje rozwojowe w zakresie prawa karnego materialnego
  3. Zakończenie studiów, rozdanie dyplomów
 • Sobota

  1. Czynności operacyjne, cz. I
  2. Czynności operacyjne, cz. II
  3. Materiały niejawne jako dowód
  4. Pozbawienie sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa

  Niedziela

  1. Zmiany w Kodeksie postepowania karnego
  2. Reguły intertemporalne w prawie procesowymi
 • Sobota

  1. Prawo karne w czasie kryzysu konstytucyjnego
  2. Wykładnia w prawie karnym
  3. Aktualne problemy regulacji prawnych w zakresie prawa karnego materialnego, cz. I
  4. Aktualne problemy regulacji prawnych w zakresie prawa karnego materialnego, cz. II

  Niedziela

  1. Zakazy dowodowe, cz. I
  2. Zakazy dowodowe, cz. II
 • Sobota

  1. Tajemnica i informacja niejawna w postepowaniu karnym, cz. I
  2. Tajemnica i informacja niejawna w postepowaniu karnym, cz. II
  3. Mediacja
  4. Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności w postepowaniu karnym

  Niedziela

  1. RODO w postepowaniu karnym
  2. Zbieg przepisów
 • Sobota

  1. Grzywna, ograniczenie wolności, środki kompensacyjne
  2. Nowe typy przestępstw
  3. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, cz. I
  4. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, cz. II

  Niedziela

  1. Czyn ciągły-ciąg przestępstw-ciągły problem, cz. I
  2. Czyn ciągły-ciąg przestępstw-ciągły problem, cz. II
 • Sobota

  1. Środki zapobiegawcze, cz. I
  2. Środki zapobiegawcze, cz. II
  3. Kara łączna, cz. I
  4. Kara łączna, cz. II

  Niedziela

  1. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej, cz. I
  2. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej, cz. II
 • Sobota

  1. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych
  2. Europejski nakaz aresztowania
  3. Europejskie instrumenty współpracy w sprawach karnych
  4. Nowelizacja kodeksu postepowania karnego

  Niedziela

  1. Obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym, cz. I
  2. Obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym, cz. II
 • Sobota

  1. Prawo dowodowe, cz. I
  2. Prawo dowodowe, cz. II
  3. Postępowanie przed sądem I instancji, cz. I
  4. Postępowanie przed sądem I instancji, cz. II

  Niedziela

  1. Zbieg przepisów
  2. Wybrane zagadnienia prawa wykroczeń
 • Sobota

  1. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. I
  2. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. II
  3. Nowelizacja Kodeksu postepowania karnego
  4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

  Niedziela

  1. Kara łączna
  2. Prawo karne i gospodarka
 • Sobota

  1. Konfiskata rozszerzona
  2. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko czci
  3. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  4. Okoliczności wyłączające bezprawność

  Niedziela

  1. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne
  2. Przestępstwa korupcyjne i urzędnicze
 • Sobota

  1. Konsensualizm
  2. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko rodzinie
  3. Prawo karne w Internecie, cz. I
  4. Prawo karne w Internecie, cz. II

  Niedziela

  1. Zagadnienia postępowania przygotowawczego
  2. Świadek koronny, świadek anonimowy, mały świadek koronny
 • Sobota

  1. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. I
  2. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. II
  3. Nowe typy przestępstw
  4. Przygotowanie i usiłowanie-wybrane zagadnienia

  Niedziela

  1. Prawo karne w Internecie, cz. III
  2. Prawo karne w Internecie, cz. IV
 • Sobota

  1. Prawnokarne aspekty kryptowalut, cz. I
  2. Prawnokarne aspekty kryptowalut, cz. I
  3. Problemy stosowania polskiej ustawy karnej do czynów popełnionych za granicą
  4. Prawo karne przyszłości

  Niedziela

  1. Problemy prawa wykonawczego
  2. Tendencje rozwojowe w zakresie prawa karnego materialnego
  3. Zakończenie studiów, rozdanie dyplomów