prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

kierownik Katedry Prawa Karnego UJ oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, sędzia Sądu Najwyższego, Członek komisji nauk prawnych Polskiej Akademii Umiejętności, W latach 2013–2016 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
prof. dr hab. Piotr Kardas

prof. dr hab. Piotr Kardas

Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału PAN.
dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

Kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki UŁ, sędzia Sądu Najwyższego
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

Katedra Prawa Karnego UJ, adwokat, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie środków zabezpieczających.
SSA, dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

SSA, dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki UG, SSA w Gdańsku
adw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczyckam, prof. UJ

adw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczyckam, prof. UJ

Pracownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Viceprzewodnicząca Zarządu Komisji Nauk Prawnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, adwokat;
dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ, radca prawny
mgr Adam Behan

mgr Adam Behan

Pracownik Katedry Prawa Karnego, specjalista w zakresie informatyki i przestępczości komputerowej.
dr Marek Bielski

dr Marek Bielski

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie przestępczości sekualnej.
dr Paweł Czarnecki

dr Paweł Czarnecki

Adiunkt w Katedrze Postępownia Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ]
dr Wojciech Górowski

dr Wojciech Górowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat
dr Mikołaj Iwański

dr Mikołaj Iwański

Asystent w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, referendarz sądowy
dr Jan Jodłowski

dr Jan Jodłowski

Asystent w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat
SSN, dr Dariusz Kala

SSN, dr Dariusz Kala

Katedra Postępowania Karnego UMK, sędzia Sądu Najwyższego
dr Mikołaj Małecki

dr Mikołaj Małecki

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, twórca i autor bloga Dogmaty Karnisty i kanału Pole Karne na YouTube
dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

Asystent w Katedrze Prawa Karnego UJ oraz Katedrze Medycyny Sądowej CM UJ
dr Michał Rusinek

dr Michał Rusinek

Pracownik k Katedrza Postępowania Karnego UJ
dr Tomasz Sroka

dr Tomasz Sroka

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ (Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ) oraz Katedrze Medycyny Sądowej UJ, radca Prokuratorii Generalnej RP, w latach 2012-2017 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego
dr Dominik Zając

dr Dominik Zając

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Witold Zontek

dr Witold Zontek

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent sędziego SN