TEMATYKA STUDIÓW


Tematyka nowych studiów

 1. Prawo karne i technologie cyfrowe
 2. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 3. Przestępstwa przeciwko dokumentom elektronicznym
 4. Kradzież tożsamości
 5. Przestępstwa komputerowe
 6. Zatarcie skazania w dobie internetu
 7. Środki karne a internet (podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakaz przebywaia w określonych miejsach)
 8. Przestępstwa popełniane w z wkorzystaniem nowych technologii cyfrowych
 9. Identyfikacja tożsamości osób korzystających z technologii cyfrowych
 10. Modyfikacja zasad odpowiedzialności za czyny popełniane w przestrzeni cyfrowej
 11. Technologiczne środki represyjne zapobiegawcze
 12. Czy prawo do komunikacji elektronicznej jest prawem osoby skazanej
 13. Szyfrowanie danych
 14. Miejsce i czas popełnienia przestępstwa w internecie
 15. Algorytmy cyfrowe w postepowaniu karnym
 16. Prognozowanie w oparciu o algorytmy cyfrowe
 17. Raporty mniejszości – czy niedaleka perspektywa w zapobieganiu przestępczości
 18. Nowe sposoby popełniania starych przestępstw: włamanie, oszustwo, pomówienie, naruszenie wolności seksualnej, zniewaga, mowa nienawiści
 19. Technologie cyfrowe, systemy informatyczne
 20. Prawnokarne aspekty kryptowalut Blockchain
 21. Dowody cyfrowe (elektroniczne)
 22. Proces karny w przestrzeni elektronicznej
 23. Publiczność rozprawy, organizacja pracy sądu
 24. Komunikacja elektroniczna ze stronami
 25. Digitalizacja, dokumentów , protokołów i akt
 26. Rozprawa, posiedzenie oraz inne czynności procesowe realizowane za pomocą mediów elektronicznych
 27. Ślad elektroniczny
 28. Podsłuch elektroniczny
 29. Współpraca międzynarodowa w zakresie przestępstw popełnianych w Internecie
 30. Dozór elektroniczny
 31. Ochrona prywatności i tajemnicy perspektywie wykorzystywania nowych technologii cyfrowych