• Kompleksowe ujęcie zawiłych relacji prawa karnego i świata finansów.

  Kompleksowe ujęcie zawiłych relacji prawa karnego i świata finansów.

  Interdyscyplinarne i praktyczne podejście do współczesnych form przestępczości gospodarczej i skarbowej.
 • Przestępczość internetowa

  Przestępczość internetowa

  hacking, TOR i Bitcoin
 • Rynek kapitałowy, upadłość, restrukturyzacja, wierzyciele, dłużnicy

  Rynek kapitałowy, upadłość, restrukturyzacja, wierzyciele, dłużnicy

  karnoprawne perspektywy obrotu gospodarczego
 • Metodologia oceny kondycji przedsiębiorstw i opiniowanie w sprawach karnych gospodarczych

  Metodologia oceny kondycji przedsiębiorstw i opiniowanie w sprawach karnych gospodarczych

 • Pranie budnych pieniędzy

  Pranie budnych pieniędzy

  nowe tendencje w orzecznictwie i problemy praktyczne dla prawników
 • ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  ROZPOCZĘCIE ZAPISÓW O GODZ. 20.00


  Tematyka zajęć obejmuje m.in.:
  • Oszustwo w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem oszustw kredytowych, ubezpieczeniowych i skarbowych
  • Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych
  • Wspólnotowe prawo celne. Przestępstwa i wykroczenia celne oraz „hazardowe”
  • Przestępstwa z zakresu obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi
  • Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej – prawo autorskie i własności przemysłowej
  • Opiniowanie w sprawach karnych gospodarczych
  • Pranie pieniędzy i przestępstwa przeciwko wierzycielom
 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  • najstarsza uczelnia wyższa w Polsce
  • najlepszy wydział prawa w kraju*
  • bogate doświadczenie dydaktyczne
  • wykwalifikowana kadra naukowa
  • 8 lat doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych z prawa medycznego i bioetyki


  * wg rankingów Perspektywy 2016 oraz Dziennika Gazety Prawnej 2016
 • KRAKÓW

  Kraków to jedno z najpiękniejszych polskich miast, z tradycją sięgającą ponad 1000 lat wstecz. Każdy, kto był chociaż raz w tym mieście nie zapomni wrażenia, jakie zostawia tamtejszy klimat starych murów zamkowych, wzgórze na Wawelu z jaskinią smoka, rozciągające się tuż nad leniwie płynącą Wisłą, urokliwy rynek z przepięknym Kościołem Mariackim i mnóstwo zadbanej zieleni. Trudno mówić o zabytkach Krakowa, gdyż prawie całe miasto jest jednym wielkim zabytkiem.

Prowadzone w Katedrze Prawa Karnego UJ studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego od wielu lat przyciągają rzesze praktyków, zarówno prawników, jak i ekonomistów. Naszymi słuchaczami są prawnicy praktycy – sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i komornicy, a także ekonomiści – menedżerowie spółek kapitałowych, pracownicy banków komercyjnych oraz NBP, księgowi i biegli rewidenci oraz urzędnicy – zarówno urzędów skarbowych, kontroli skarbowej, jak i izb celnych.

Zajęcia na studiach podzielone zostały na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczący szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego obejmującego przestępstwa zawarte w rozdziałach XXXV i XXXVI Kodeksu karnego oraz przestępstwa pozakodeksowe m.in. dotyczące własności intelektualnej, rynku farmaceutycznego, rynku kapitałowego (giełda, banki oraz fundusze inwestycyjne), rynku tytoniowego, winiarskiego, paliw, baz danych itp.

Omawiane na zajęciach są nie tylko określone typy czynów zabronionych w kontekście ich interpretacji oraz aktualnego orzecznictwa, ale także w znacznej mierze zajęcia przyjmują formę warsztatową, w ramach której prowadzone jest. tzw. case study. Wielokrotnie to sami uczestnicy studium prezentują kazusy (często ze swojej własnej praktyki). Ponadto, mając na uwadze specyfikę prawa karnego gospodarczego, poruszane są także szeroko zasady i podstawy odpowiedzialności karnej za naruszenia reguł obrotu gospodarczego (m.in. schematy dowodzenia strony podmiotowej, czy okoliczności uadekwatniające tę odpowiedzialność).

Między pierwszym a drugim blokiem zajęć odbywają się zwykle zajęcia mające stricte ekonomiczny charakter, a dotyczące modeli analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Pokazują one w sposób, często prawnikom, ale także ekonomistom nieznany kulisy oraz szeroki kontekst podejmowania decyzji gospodarczych we współczesnej gospodarce rynkowej – zarówno w skali mikro, jak i makro. Dopełnieniem tych zajęć są wykłady z tematyki tzw. ładu korporacyjnego.

Drugi blok obejmuje szeroko pojęte prawo karne skarbowe obejmujące szereg zagadnień związanych z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi, ale także prawem podatkowym, celnym oraz meandrami procedury podatkowej.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze studia odpowiadały na aktualne potrzeby praktyki, tak więc każda edycja proponuje naszym słuchaczom nieco inny zestaw zajęć. W niniejszej edycji szerzej będą omawiane zagadnienia związane z tzw. parabankami, praniem brudnych pieniędzy przy obrocie stalą oraz wyłudzaniu podatku VAT oraz problematyce karnej tzw. spółek słupów, a także sięgniemy po zasady rządzące ochroną danych w Internecie oraz poruszona zostanie problematyka reglamentacji na rynku stali oraz zagadnienia odwróconego VAT-u.

O STUDIACH

O STUDIACH

Zobacz informacje o studiach
KADRA

KADRA

Zobacz kadrę wykładowców
HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

Zobacz harmonogram zjazdów
TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów
NABÓR

NABÓR

Zobacz informacje o naborze
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapisz się na studia