Tematyka zjazdów jest ustalana na podstawie aktualnych problemów i sugestii słuchaczy.

Poniższy harmonogram przedstawia tematy z poprzednich edycji studiów oraz orientacyjne terminy zjazdów.

Ostateczny wykaz tematów z ich przypisaniem do konkretnych zjazdów będzie przekazany po zakończeniu rekrutacji.

 • Sobota

  1. Kryminologiczne aspekty prawa karnego gospodarczego cz. I
  2. Kryminologiczne aspekty prawa karnego gospodarczego cz. II
  3. Wprowadzenie do materialnego prawa karnego skarbowego cz. I
  4. Wprowadzenie do materialnego prawa karnego skarbowego cz. II

  Niedziela

  1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych cz. I
  2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych cz. II
 • Sobota

  1. Przestępstwo nadużycia zaufania i oszustwo gospodarcze cz. I
  2. Przestępstwo nadużycia zaufania i oszustwo gospodarcze cz. II
  3. Pranie brudnych pieniędzy cz. I
  4. Pranie brudnych pieniędzy cz. II

  Niedziela

  1. Szkoda majątkowa i przypisanie skutku w sprawach karnych gospodarczych
  2. Fałszowanie dokumentów w obrocie gospodarczym
 • Sobota

  1. Problematyka zamówień publicznych cz. I
  2. Problematyka zamówień publicznych cz. II
  3. Przestępstwa przetargowe
  4. Łapownictwo w obrocie gospodarczym

  Niedziela

  1. Specyfika odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe cz. I
  2. Specyfika odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe cz. II
 • Sobota

  1. Przestępstwa z zakresu obrotu instrumentami finansowymi cz. I
  2. Przestępstwa z zakresu obrotu instrumentami finansowymi cz. II
  3. Przestępstwa z zakresu obrotu instrumentami finansowymi cz. III
  4. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej cz. II

  Niedziela

  1. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym
  2. Przedawnienie w prawie karnym skarbowym
 • Sobota

  1. Prawo własności intelektualnej i prawo reklamy - zagadnienia wprowadzające
  2. Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem
  3. problematyki GMO - wybrane przykłady
  4. Ochrona konkurencji i konsumentów
  5. Przestępstwa w prawie własności przemysłowej

  Niedziela

  1. Przestępstwa i wykroczenia celne cz. I
  2. Przestępstwa i wykroczenia celne cz. II
 • Sobota

  1. Klauzule wyłączające i łagodzące odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze
  2. Wykładnia przepisów określających przestępstwa gospodarcze
  3. Przestępstwa gospodarcze – typy szczegółowe cz. I
  4. Przestępstwa gospodarcze – typy szczegółowe cz. II

  Niedziela

  1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. I
  2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. II
 • Sobota

  1. Przestępstwa na szkodę wierzycieli i przestępstwa bankowe cz. I
  2. Przestępstwa na szkodę wierzycieli i przestępstwa bankowe cz. II
  3. Przestępstwa na szkodę wierzycieli i przestępstwa bankowe cz. III
  4. Przestępstwa na szkodę wierzycieli i przestępstwa bankowe cz. IV

  Niedziela

  1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. I
  2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. II
 • Sobota

  1. Ład korporacyjny cz. I
  2. Ład korporacyjny cz I
  3. Prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne a odpowiedzialność karna cz. I
  4. Prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne a odpowiedzialność karna cz. II

  Niedziela

  1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. I
  2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. II
 • Sobota

  1. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. I
  2. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. II
  3. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. III
  4. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. IV

  Niedziela

  1. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. V
  2. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. VI
 • Sobota

  1. Zwalczanie przestępczości gospodarczej cz. I
  2. Zwalczanie przestępczości gospodarczej cz I
  3. Przestępczość gospodarcza w Internecie cz. I
  4. Przestępczość gospodarcza w Internecie cz. II

  Niedziela

  1. Przestępczość gospodarcza w Internecie cz. I
  2. Przestępczość gospodarcza w Internecie cz. I
 • Sobota

  1. Ochrona danych osobowych, a jawność postępowań sądowych
  2. Przestępstwa z ustawy o ochronie danych osobowych
  3. Odpowiedzialność karna w prawie autorskim cz. I
  4. Odpowiedzialność karna w prawie autorskim cz. II

  Niedziela

  1. Produkcja tytoniu i alkoholu – zagadnienia prawnokarne cz. I
  2. Produkcja tytoniu i alkoholu – zagadnienia prawnokarne cz. II
 • Sobota

  1. Postępowanie ws. przestępstw i wykroczeń skarbowych cz. I
  2. Postępowanie ws. przestępstw i wykroczeń skarbowych cz II
  3. Postępowanie ws. przestępstw i wykroczeń skarbowych cz. III
  4. Postępowanie ws. przestępstw i wykroczeń skarbowych cz. IV

  Niedziela

  1. Perspektywy prawa karnego gospodarczego – uwagi praktyczne cz. I
  2. Perspektywy prawa karnego gospodarczego – uwagi praktyczne cz. II
 • Sobota

  1. Kryminologiczne aspekty prawa karnego gospodarczego cz. I
  2. Kryminologiczne aspekty prawa karnego gospodarczego cz. II
  3. Wprowadzenie do materialnego prawa karnego skarbowego cz. I
  4. Wprowadzenie do materialnego prawa karnego skarbowego cz. II

  Niedziela

  1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych cz. I
  2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych cz. II
 • Sobota

  1. Przestępstwo nadużycia zaufania i oszustwo gospodarcze cz. I
  2. Przestępstwo nadużycia zaufania i oszustwo gospodarcze cz. II
  3. Pranie brudnych pieniędzy cz. I
  4. Pranie brudnych pieniędzy cz. II

  Niedziela

  1. Szkoda majątkowa i przypisanie skutku w sprawach karnych gospodarczych
  2. Fałszowanie dokumentów w obrocie gospodarczym
 • Sobota

  1. Problematyka zamówień publicznych cz. I
  2. Problematyka zamówień publicznych cz. II
  3. Przestępstwa przetargowe
  4. Łapownictwo w obrocie gospodarczym

  Niedziela

  1. Specyfika odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe cz. I
  2. Specyfika odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe cz. II
 • Sobota

  1. Przestępstwa z zakresu obrotu instrumentami finansowymi cz. I
  2. Przestępstwa z zakresu obrotu instrumentami finansowymi cz. II
  3. Przestępstwa z zakresu obrotu instrumentami finansowymi cz. III
  4. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej cz. II

  Niedziela

  1. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym
  2. Przedawnienie w prawie karnym skarbowym
 • Sobota

  1. Prawo własności intelektualnej i prawo reklamy - zagadnienia wprowadzające
  2. Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem
  3. problematyki GMO - wybrane przykłady
  4. Ochrona konkurencji i konsumentów
  5. Przestępstwa w prawie własności przemysłowej

  Niedziela

  1. Przestępstwa i wykroczenia celne cz. I
  2. Przestępstwa i wykroczenia celne cz. II
 • Sobota

  1. Klauzule wyłączające i łagodzące odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze
  2. Wykładnia przepisów określających przestępstwa gospodarcze
  3. Przestępstwa gospodarcze – typy szczegółowe cz. I
  4. Przestępstwa gospodarcze – typy szczegółowe cz. II

  Niedziela

  1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. I
  2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. II
 • Sobota

  1. Przestępstwa na szkodę wierzycieli i przestępstwa bankowe cz. I
  2. Przestępstwa na szkodę wierzycieli i przestępstwa bankowe cz. II
  3. Przestępstwa na szkodę wierzycieli i przestępstwa bankowe cz. III
  4. Przestępstwa na szkodę wierzycieli i przestępstwa bankowe cz. IV

  Niedziela

  1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. I
  2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. II
 • Sobota

  1. Ład korporacyjny cz. I
  2. Ład korporacyjny cz I
  3. Prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne a odpowiedzialność karna cz. I
  4. Prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne a odpowiedzialność karna cz. II

  Niedziela

  1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. I
  2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe cz. II
 • Sobota

  1. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. I
  2. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. II
  3. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. III
  4. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. IV

  Niedziela

  1. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. V
  2. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów cz. VI
 • Sobota

  1. Zwalczanie przestępczości gospodarczej cz. I
  2. Zwalczanie przestępczości gospodarczej cz I
  3. Przestępczość gospodarcza w Internecie cz. I
  4. Przestępczość gospodarcza w Internecie cz. II

  Niedziela

  1. Przestępczość gospodarcza w Internecie cz. I
  2. Przestępczość gospodarcza w Internecie cz. I
 • Sobota

  1. Ochrona danych osobowych, a jawność postępowań sądowych
  2. Przestępstwa z ustawy o ochronie danych osobowych
  3. Odpowiedzialność karna w prawie autorskim cz. I
  4. Odpowiedzialność karna w prawie autorskim cz. II

  Niedziela

  1. Produkcja tytoniu i alkoholu – zagadnienia prawnokarne cz. I
  2. Produkcja tytoniu i alkoholu – zagadnienia prawnokarne cz. II
 • Sobota

  1. Postępowanie ws. przestępstw i wykroczeń skarbowych cz. I
  2. Postępowanie ws. przestępstw i wykroczeń skarbowych cz II
  3. Postępowanie ws. przestępstw i wykroczeń skarbowych cz. III
  4. Postępowanie ws. przestępstw i wykroczeń skarbowych cz. IV

  Niedziela

  1. Perspektywy prawa karnego gospodarczego – uwagi praktyczne cz. I
  2. Perspektywy prawa karnego gospodarczego – uwagi praktyczne cz. II