W czwartek 20 lutego 2020 r. w Instytucie Prawa Europejskiego i Porównawczego (IECL) na Uniwersytecie w Oxfordzie w ramach IECL Lunchtime Seminar Series dr Grzegorz Blicharz wygłosił wykład pt. The legal structure of asset-sharing and the framework of Roman Law. Stało się to okazją do przedstawienia założeń projektu realizowanego w ramach grantu NCN SONATA 14 oraz poddania pod dyskusję w gronie międzynarodowych ekspertów pierwszych wyników prowadzonych badań. Wystąpienie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem i wywołało żywą dyskusję wśród słuchaczy wokół wyzwań współczesnego prawa kontraktów, prawa rzymskiego oraz przełamywania barier między tradycjami civil law i common law.

Doktor Grzegorz Blicharz przebywa obecnie na miesięcznym pobycie badawczym jako academic visitor na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie analizuje w sposób szczególny relacje między prawem rzymskim oraz tradycją prawa kontynentalnego a porządkami common law oraz mixed jurisdictions. Dzięki gościnności Instytutu oraz prof. Birke Häcker pobyt jest okazją nie tylko do korzystania z bogatych zasobów oksfordzkich bibliotek, lecz także do dyskusji oraz wymiany myśli i doświadczeń z ekspertami z różnych porządków prawnych.

OX IECL

OX IECL2

LongchampsWyklad1

We Lwowie 14 lutego 2020 roku na zaproszenie dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie prof. Wołodymyra Burdina rozpoczął się 12:00 przeszło godzinny wykład kierownika Katedry Prawa Rzymskiego UJ ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Temat pierwotnie sformułowano po angielsku „Decodification of Law and the Crisis of Codes”, ale na życzenie uczestników, wykład odbył się po polsku. Wykładu wysłuchali profesorowie i pracownicy Katedry Historii Prawa oraz Katedry Prawa Cywilnego, a przede wszystkim licznie zgromadzeni studenci prawa z UIF, ale też prof. Christina Morjak-Protopopowa, współautorka ukraińskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego. Wykład poprzedziło seminarium poświęcone nauczaniu historii prawa i prawa rzymskiego.

LongchampswykladLwow

lwow

W wykładzie wzięli także udział studenci WPiA UJ z Koła Naukowego TI ESTIN ALETHEIA, którzy w dniach 11-16 lutego 2020 roku przyjechali do Lwowa na obóz naukowy. We wtorek, 12 lutego zwiedzili dawną siedzibę Ossolineum i oglądali przechowywane tam rękopisy oraz odnalezione katalogi. Wcześniej tego samego dnia zostali przyjęci przez ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego. Ten były sekretarz papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI opowiadał między innymi o organizacji ich pracy i czasie przeznaczanym codziennie na studium.

W czwartek, 13 lutego odbył się dla studentów z Koła wykład w Konsulacie Generalnym RP. Przybyłych powitała konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz, po czym wykład na temat służby konsularnej i dyplomatycznej, a szczególnie jej prawnych aspektów poprowadzili konsul Włodzimierz Sulgostowski oraz attaché konsularni Tomasz Kowal i Mikołaj Rychlik.

spotkaniekonsulatRPLwow 2

Po spotkaniu w konsulacie studenci udali się na Cmentarz Łyczakowski, gdzie poprowadzeni przez panią Katarzynę Łozę (autorkę książki Cmentarz Łyczakowski. Przewodnik, Wrocław 2016) odwiedzili groby prof. prof. Ernesta Tilla, Leona Pinińskiego, Juliusza Makarewicza, Benedykta Dybowskiego i Stefana Banacha.

grobErnestaTilla

CmentarzLyczakowski

CmLyczakowski2

Piątek, 14 lutego poświęcony był sztuce: studenci wysłuchali wykładów głównego inwentaryzatora zbiorów i kustosza Lwowskiej Galerii Sztuki Igora Chomyna oraz ks. dra Krzysztofa Szebla, który przedstawił historię i wystrój architektoniczny Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie. W sobotę, 15 lutego studenci odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką i obejrzeli najcenniejsze zbiory, oprowadzeni szczegółowo przez jej dyrektora Vasyla Kmet’a.

wbiblioteceuniwersyteckiej

Wraz z Kamillą Jasińską z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu jest on współautorem książki Mortui vivunt. Przez Lwów i Wrocław szlakiem zbrodni na Wzgórzach Wuleckich (Wrocław 2019). Oboje opowiedzieli o zbrodni (https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-berier-smierc-lwowskich-profesorow/) i do pomnika ofiar na Wzgórzach Wuleckich poprowadzili po Lwowie przez domy profesorów rozstrzelanych przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku.

LwowPomnikProf

LwowPomnikProf2

 

zdjęcia: Helena Bujacz 

wyklad1LongchampsOssolineum

„Tradycje łacińskiej Europy i prawo rzymskie” to temat 94. ze Spotkań Ossolińskich, jakie odbyło się w Lwowie 12 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 przy ul. Stefanyka 2 w Czytelni nr 1 LNNB Ukrainy im. W. Stefanyka, a więc w budynku dawnej siedziby Ossolineum. Spotkania, które patronatem obejmuje i obecnością uświetnia Konsul Generalny RP we Lwowie, organizują prof. Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i prof. Wasyl Fersztej, dyrektor generalny Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. 

JuzwenkoFersztejOssolineum

Bezpośrednie przygotowanie spotkań spoczywa na pani Wiktorii Malickiej z Ossolineum, która stale pracuje we Lwowie.

Licznie przybyli na spotkanie Ukraińcy i Polacy ze Lwowa wysłuchali wygłoszonego po polsku referatu kierownika Katedry Prawa Rzymskiego UJ. Po niespełna godzinnym przedłożeniu nastąpiła znacznie dłuższa sesja żywych pytań i komentarzy.

wyklad2LongchampsOssolineum

zdjęcia: Katarzyna Łoza

W spotkaniu uczestniczyli także studenci WPiA UJ z Koła Naukowego TI ESTIN ALETHEIA, którzy w dniach 11-16 lutego 2020 roku przyjechali do Lwowa na obóz naukowy.

LongchampsOssolineum

zdjęcia: Helena Bujacz

Przed spotkaniem zwiedzili dawną siedzibę Ossolineum i oglądali przechowywane tam rękopisy oraz odnalezione katalogi. Wcześniej tego samego dnia zostali przyjęci przez ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego. Ten były sekretarz papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI opowiadał między innymi o organizacji ich pracy i czasie przeznaczanym codziennie na studium.

fullsizeoutput f36

 

W czwartek, 13 lutego odbył się dla studentów z Koła wykład w Konsulacie Generalnym RP. Przybyłych powitała konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz, po czym wykład na temat służby konsularnej i dyplomatycznej, a szczególnie jej prawnych aspektów poprowadzili konsul Włodzimierz Sulgostowski oraz attaché konsularni Tomasz Kowal i Mikołaj Rychlik. Po spotkaniu w konsulacie studenci udali się na Cmentarz Łyczakowski, gdzie poprowadzeni przez panią Katarzynę Łozę (autorkę książki Cmentarz Łyczakowski. Przewodnik, Wrocław 2016) odwiedzili groby prof. prof. Ernesta Tilla, Leona Pinińskiego, Juliusza Makarewicza, Benedykta Dybowskiego i Stefana Banacha. Piątek, 14 lutego poświęcony był sztuce: studenci wysłuchali wykładów głównego inwentaryzatora zbiorów i kustosza Lwowskiej Galerii Sztuki Igora Chomyna oraz ks. dra Krzysztofa Szebla, który przedstawił historię i wystrój architektoniczny Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie.

LwowBiblUniw2

W sobotę, 15 lutego studenci odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką i obejrzeli najcenniejsze zbiory, oprowadzeni szczegółowo przez jej dyrektora Vasyla Kmet’a. Wraz z Kamillą Jasińską z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu jest on współautorem książki Mortui vivunt. Przez Lwów i Wrocław szlakiem zbrodni na Wzgórzach Wuleckich (Wrocław 2019).

LwowBiblUniw3

LwowBiblUniw1

Oboje opowiedzieli o zbrodni (https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-berier-smierc-lwowskich-profesorow/) i do pomnika ofiar na Wzgórzach Wuleckich poprowadzili po Lwowie przez domy profesorów rozstrzelanych przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku.

pomordowanymProfesorom

 

Warto pomyśleć o studiach proponowanych przez China-EU School of Law na China University of Political Science and Law w Pekinie!!! Studenci UJ są zwolnieni z czesnego. Najkrótszy program od 2 września do Bożego Narodzenia 2020.

Wracający, uważają wyjazd do szkoły za przygodę życia.

Spotkanie informacyjne już 14 stycznia 2020 r. https://www.facebook.com/events/597324981081971/

Liczba miejsc nie jest nieograniczona, dlatego koordynator ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier przygotuje chętnym rekomendacje po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń. Udzieli też wszelkich informacji, podobnie jak Koło Prawa Chińskiego na WPiA UJ.

Co prawda oficjalna data składania aplikacji to 1 maja 2020 roku, chętni do wyjazdu proszeni są o zostawienie CV i listu motywacyjnego do 9 marca 2020 roku w sekretariacie katedr historyczno-prawnych, czyli w pokoju 131 [dawny 3] przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

W dniach 14–15 listopada 2019 roku w Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie odbywało się dziewiąte sympozjum na temat rządów prawa – „Rule of Law”. Wzięli w nim udział uczeni z Finlandii, Kanady, Niemiec, Polski, Rosji i Włoch, a prócz licznych pracowników naukowych CASS profesorowie chińskich uniwersytetów: China University of Political Science and Law, East China University of Political Science and Law, Renmin i Tsinghua. Tym razem tematem światowej konferencji był żywo dyskutowany nie tylko w Kraju Środka projekt chińskiego kodeksu cywilnego, który ma zostać uchwalony w marcu 2020 roku. Podczas obrad odbywających się pt. „Chinese Civil Code in the New Era” jego regulacje w obecności twórców komentowali romaniści: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) w referacie „Civil and Administrative Remedies for Environmental Loss. A Case of Decodification? oraz prof. Lihong Zhang (ECUPL) w wystąpieniu zatytułowanym „Concept of Fault in Tort Liability: Historical Survey and Evolution in Modern Codification”.

chinski kodeks

  

Program konferencji

Z okazji Europejskiego Dnia Sprawiedliwości Uniwersytet Gdański zorganizował w dniach 25-26 października 2019 międzynarodową konferencję "Bringing Justice Closer to European Citizens". Obejmowała ona zagadnienia związane z budowaniem zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Na ocenę tej kwestii rzutować miała również refleksja historyczno-prawna, w tym również perspektywa prawa rzymskiego. Konferencję otworzył Pan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, prof. dr hab. Wojciech Zalewski. Następnie, tytułem wprowadzenia głos zabrali SSN Dariusz Zawistowski, Prezes Sądu Najwyższego - Prezes Izby Cywilnej SN, SSA Artur Lesiak - Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, mec. Maciej Bobrowicz - prezes Krajowej Izby Radców Prawnych (zastąpiony przez r.pr. Zbigniewa Tura). W trakcie kolejnych sesji z referatami wystąpili: Cornelius Hendrik van Rhee (Uniwersytet w Maastricht), Alan Uzelac (Uniwersytet w Zagrzebiu), Irina Izarova i Yurii Prytyka (Uniwersytet w Kijowie), Tatjana Zoroska-Kamilovska (Uniwersytet w Skopje), Gordon Kalajdziev (Macedoński Komitet Helsiński, Uniwersytet w Skopje), Henriette-Christine Boscheinen-Duursma (Uniwersytet w Salzburgu), Roksolana Khanyk-Pospolitak (Uniwersytet w Kijowie), Vigita Vebraite i Viktor Terekhov (Uniwersytet w Wilnie), Constantin Gusarov, Serhii Kravtsov, Volodymyr Kroitor (Uniwersytet w Charkowie), Pavel Salak (Uniwersytet w Brnie), Marian Biedrij (Uniwersytet Lwowski). Uniwersytet Gdański reprezentowali dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, dr Bartosz Szolc-Nartowski (organizator konferencji) oraz dr Dominika Mróz-Szarmach, a Uniwersytet Warszawski dr hab. Dobrochna Bach-Golecka. W obradach uczestniczyli liczni prawnicy z UJ. Z Zakładu Postępowania Cywilnego dr hab. Radosław Flejszar oraz dr Małgorzata Malczyk, z Katedry Prawa Karnego mgr Aleksander Wróbel, a z Zakładu Historii Administracji i Myśli Administracyjnej dr Marek Stus. Katedrę Prawa Rzymskiego reprezentowali dr hab. Łukasz Marzec (referat "State vs courts and lawyers. Some remarks by the legal historian"), dr Paulina Święcicka (referat "The Linguistic Formative of the Judicial Sentence and the Perception of Justice by the Parties" - wspólnie z Adamem Krzykiem, a także "Alternative disputes` resolution and citizen trust towards it - a historical and modern perspective - wspólnie z dr Karoliną Wyrwińską oraz dr Markiem Stusem), również mgr Kamil Sorka (referat "Roman procedural oath as a prototype of an evidence contract. Between formal and material truth"). Wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję, szczególnie w perspektywie ostatniej nowelizacji KPC oraz kondycji państwowego wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w obliczu jej niezbyt optymistycznego obrazu nakreślonego przez Pana Sędziego Zawistowskiego oraz Panią Rektor Machnikowską. Uczestnicy, korzystając z doświadczeń zagranicznych starali się naświetlić sposoby wzmacniania zaufania obywateli do sądów, akcentując procedury ADR i konieczność bezwzględnego zapewnienia niezawisłości sędziowskiej.

Nasza nowa ksiązka pt. Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2019 już w zapowiedziach Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego,

https://wuj.pl/ksiazka/dekodyfikacja-prawa-prywatnego-w-europejskiej-tradycji-prawnej

ale pierwsze egzemplarze już na biurku.

dekodyfikacja prawa prywatnego

Książka stanowi wynik badań kontynuowanych po ogłoszeniu drukiem książki Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, red. F. Longchamps de Bérier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,

dekodyfikacja3

które też wyraziły się pracą zbiorową w Instytucie Prawa Chiskiej Akademii Nauk Społecznych:

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/aktualnosci/332-wspolna-ksiazka-po-3-seminarium-chinsko-polskim

dekodyfikacja2

zaproszony przez Katedrę Prawa Rzymskiego UJ wygłosił wykład nt. Recent Challenges to Conscience and Religion in Canada, Australia and South Africa w poniedziałek, 7 października 2019 roku o godzinie 11:30 w sali nr 13 przy ul. Gołębiej 9.

sydney1

 

Notatki z wykładu:

sydney2

 

Prof. Benson,PhD (Witwatersrand.), JD(Windsor), MA (Cambridge), BA (Hons.) (Queen’s),born Edinburgh, Scotland, is an academic, lecturer and practicing lawyer in constitutional law and human rights with particular focus on freedoms of association, conscience and religion, the nature of pluralism, multi-culturalism and relationships between law, religion and human rights.   He is also a published poet and sessional recording artist (penny-whistle and harmonica).

His PhD thesis (Wits, 2013) was entitled: “An Associational Framework for the Reconciliation of Competing Rights Claims Involving the Freedom of Religion.”  He works in English and French and divides his time between France, Canada, South Africa and Australia where he is, in the latter,  a full Professor of Law (2016, ongoing).  

Recent lectures include: September 2017, Centre for Independent Studies, Acton Lecture (Sydney Australia) “Civic Virtues and the Politics of Full Drift Ahead” (published and available online);   

He was retained by the Fed. Gov’t of Canada as one of two background writers for that government’s Policy Research Initiative on “Religion and Public Policy” as an aspect of multi-culturalism and his “Taking a Fresh Look at Religion and Public Policy: The Need for a Paradigm Shift”was submitted to the PRI in January 2008. He was one of the drafters of the South African Charter of Religious Rights and Freedoms (signed by all major religions in that country in September 2010) and remains closely involved in advancing the Charterin that country and similar projects elsewhere.   Special Rapporteur on Law and Religion in Canada and South Africa to the Pontifical Academy of the Social Sciences, Vatican City ( May, 2011, pub’d in Acad. Proceedings, 2012).  He has pub’d over 40 academic articles and book chapters, is co-editor, Tom Angier, Iain T. Benson and M.D. Retter, The Cambridge Handbook of Natural Law and Human Rights(forthcoming); Iain T. Benson, Michael Quinlan and Keith Thompson, Religious Liberty in Australia:  A New Terra Nullius?(Connor Court, 2019); Iain T. Benson and Barry W. Bussey, Religion, Liberty and the Jurisdictional Limits of Law(Toronto: Lexis Nexis, 2017) and, Living Together with Disagreement: Pluralism, the Secular and the Fair Treatment of Beliefs by Law (Ballan Australia: Connor Court, 2012).   He was appointed Professor of Law, University of Notre Dame, Sydney, Australia (2016, ongoing) teaching Public International Law, Philosophy of Law, Legal History, Human Rights, Law and Religion and Contemporary Legal Issues.    

He was Sen. Res./Visiting Scholar, Massey College, Univ. of Toronto (2014-2015); Visiting Prof. of Law, Univ. of Western Ontario (comparative constitutional law, 2014); Sen. Associate Counsel for Miller Thomson LLP (2009-13).  Called to the Bars of B.C. and Ontario;  Prof. Extraordinary, Univ. of the Free State, South Africa (2009, ongoing); Sen. Assoc. Fellow, International Institute for Hermeneutics, Albert-Ludwigs-Univ., Freiburg, Germany (2015, ongoing); Res. Fellow, S. A. Institute for Adv’d. Const., Human Rts., Pub. and  Int’l. Law (2008, ongoing); Sen. Res. Fellow, Chester Ronning Cnt. for the Study of Religion and Public Life, Univ. of Alberta (2010 -2017);  Sen. Res. Fellow, Cdn. Centre. for The Resp. to Protect (R2P), Munk Centre, Trinity College, Univ. of Toronto (2014, ongoing); Member of Founding Board and Exec. Comm., Global Centre for Pluralism, Ottawa, Canada, alongside its Chairman, HH the Aga Khan, the late Kofi Annan, the Rt. Hon. Adrienne Clarkson, former Chief Justice of Canada Beverly McLachlin and 7 others (2010, ongoing); 

He has been involved in many of the leading cases on rights of association, conscience and religion in Canada and abroad for two decades and acted for a wide variety of individuals and groups as legal counsel before all levels of court.  The Supreme Court of Canada and the Constitutional Court of South Africa have cited his work.   His scholarly work is referred to in many books and articles and he is listed in Canadian Who’s Who.

Prof. Augusto Zimmermanna z Perth (Australia) wygłosił w środę, 2 października 2019 roku o godzinie 13:15 wykład pt. Christian Foundations of the Common Law w sali nr 130 (dawniej 2) przy ul. Gołębiej 9.

zimmermann

Augusto Zimmermann – LLB (Hon.), LLM cum laude, PhD (Mon.) Professor and Head of Law at Sheridan College in Perth (Western Australia), Adjunct Professor of Law at the University of Notre Dame Australia, Sydney campus. He is the founder and President of the Western Australian Legal Theory Association (WALTA), a former Vice-President of the Australian Society of Legal Philosophy (ASLP), a Fellow at the International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family, and Editor-in-Chief of the Western Australian Jurist law journal. He is also a former Law Reform Commissioner with the Law Reform Commission of Western Australian and a former Associate Dean (Research) and Postgraduate Research Director at Murdoch University's School of Law (Western Australia).

Specjaliści z zakresu prawa rzymskiego z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Polski uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges”, która odbyła się 27 i 28 września 2019 r. w Warszawie w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Z referatami wystąpili też goście z Australii, Chile, Cypru, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges

program konferencji

[zdjęcia Krzysztof Jan Piekarski]

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021