Co trwałego jest w pracy prawnika? Kto jest wielkim prawnikiem? Jakie są kryteria takiej oceny dla opowiadania o kimś historii? Co z nas ma szansę pozostać? Czy przyda się innym lub komuś posłuży?

 

Dzieło naukowe? Jak trwałe?

Uczniowie? Instytucje? 

 

Prof. Franciszek Longchamps de Berier (1912-1969) był pomysłodawcą i inicjatorem powstania Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz Instytut obchodzi jubileusz 50 lat istnienia.

program2019.jpg

 

Konferencja w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

PiP program 20 05 2019 FIN kopia

Na ten temat cały nowy numer „Państwa i Prawa” nr 5 z 2019 roku.

„Czym się właściwie zajmują nauki prawne? Co jest ich celem? Jakie są drogi ich postępowania? Na czym tu polegają wyniki i jaką miarą mierzyć ich wartość? Jaki jest walor pojęć, które są w obiegu w życiu prawnym (pojęć badanych), jaki walor tych, którymi się posługują nauki prawne (pojęć badawczych), i jak się one mają do siebie? Wreszcie czym jest prawo?” (F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s. 7.)

profesor.jpg

Prof. Franco Salerno (2009) – profesor prawa rzymskiego specjalizujący się w rzymskim prawie publicznym, historii konstytucji rzymskiej; profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cassino.

Locandina 20maggio

 

Bibliografia prac prof. Franco Salerno

W Pekinie nakładem Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) ukazała się książka, przygotowana na podstawie prac 3. Seminarium chińsko-polskiego o prawie porównawczym: Theory and Practice of Codification: the Chinese and Polish Perspectives (eds. Chen Su, F. Longchamps de Bérier, P. Grzebyk, Beijing 2019). Artykuły polskich autorów ogłoszono po angielsku ze streszczeniem w języku chińskim, artykuły chińskich autorów ogłoszono po chińsku ze streszczeniem w języku angielskim.

ksiazka2019

 

Spis treści (PDF)

1 temat konferencji

W Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie odbyło się 25 kwietnia 2019 roku już IV Chińsko-Polskie Seminarium Prawa Porównawczego. Tym razem za temat wybrano "The Theory and Practice of Contract Law". W seminarium prócz uczonych z CASS wzięli udział profesorowie pekińskich uniwersytetów: Tsinghua University, China University of Political Science and Law oraz University of International Business and Economics. Polskę reprezentowali uczeni prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Delegacji polskiej przewodniczyli dziekani WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński i WPiA UW prof. Toamsz Giaro oraz prof. Ewa Rott-Pietrzyk z WPiA UŚ.

7 polscy uczestnicy seminarium chinsko polskiego w CASS

 

Obrady otwiera dziekan WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński.

2 dziekan Pisulinski otwiera konferencje

 

 

Referaty przedstawili z Uniwersytetu Jagiellońskiego (w kolejności wystąpień):

 

3 referat FLB

ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, Contract and Planning. Civil Law Tradition on Expectations of Contracting Parties

 

4 referat JP

prof. Jerzy Pisuliński, Adaptation of Contracts to New Circumstances

 

5 referat M Kucka

dr Michał Kućka, Bitcoin as an Object of Performance. Polish Private Law Perspective

 

6 krakowska delegacja w CASS

 

Następnego dnia, 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Instytutu Prawa Chińskiej Akademiii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie doszło do spotkania polskiej delegacji z organizatorami konferencji, poświęconego dalszym kierunkom wzajemnej współpracy, do której został właśnie włączony Uniwersytet Śląski.

8 obrady

9 polscy i chinscy uczestnicy w rozmowach o przyszlej wspolpracy

10 przed CASS wszysycy Polacy

 

 

Program IV seminarium chińsko-polskiego, 25 kwietnia 2019 roku:

09:00-09:30  Opening Ceremony

 Chairperson: Dr. Chen Guoping, Deputy Director of Institute of Law, CASS

 Speakers:

1: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

2:Prof. Jerzy Pisuliński, Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

3: Prof. Chen Su, CASS Member and Director of Institute of Law, CASS

 

09:45-12:00  Session One  Status and Principles of Contract Law

Chinese Moderator: Prof. Mo Jihong, Director of Institute of International Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Jerzy Pisuliński,Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

 

Speaker 1: Prof. Li Yongjun, China University of Political Science and Law

Topic: The Structure of Contract in the External and Internal System of Civil Law

 Speaker 2: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Freedom of Contract in its Political Context

Speaker 3: Prof. Han Shiyuan, Tsinghua University

Topic: Development of Contract Law by the Supreme People's Court of the PRC

Speaker 4: Prof. Xie Hongfei, Institute of Law, CASS

Topic: The Integration of Civil and Commercial Issues in the Section of Contract in Chinese Civil Code

Speaker 5: Prof. Yi Jun, China University of Political Science and Law

Topic:On the Contextual Relationships of Basic Principles in the Contract Law in China

Comments and Discussion

   

13:30-15:20    Session Two The Perfection of the Contract Law Rules

Chinese Moderator: Prof.Xie Hongfei, Institute of Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

 

Speaker 1: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

Topic: Contract and Planning. Civil Law Tradition on Expectations of Contracting Parties

Speaker 2: Prof. Su Haopeng, University of International Business and Economics

Topic: Rules on How Standard Terms Entering into a Contract

Speaker 3: Prof. Jerzy Pisuliński, Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

Topic: Adaptation of Contracts to New Circumstances

Speaker 4: Prof. Zhu Guangxin, Institute of Law, CASS

Topic:Legislative Improvement of China’s Remedy System for Breach of Contract

Speaker 5: Prof. Ewa Rott-Pietrzyk, University of Silesia in Katowice

Topic: The Significance of Trust and Reasonable Expectations in Contracts

 ※  Comments and Discussion

 

15:30-17:20    Session Three  Relationships Between Contract Law 

and Other Laws

Chinese Moderator: Prof. Zhu Guangxin, Institute of Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

Speaker 1: Associate Prof. Piotr Grzebyk,Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Freedom of Contract and a Personal Scope of Labour Laws

Speaker 2: Assistant Prof. Małgorzata Pohl-Michałek,University of Silesia in Katowice

Topic: The Impact of the Article 95 CISG State ReservationCase Study        

Speaker 3: Dr. Maximilian Piekut, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Legal Nature of Emissions Allowances Trading

Speaker 4: Assistant prof. Anna Helena Lichosik, University of Silesia in Katowice

Topic: Bitcoin Legal Classification in Polish Law

Speaker 5: Assistant prof. Michał Kućka, Jagiellonian University

Topic: Bitcoin as an Object of Performance. Polish Private Law Perspective

 Comments and Discussion

 

17:20-17:40    Closing Ceremony

 Chairperson: Prof. Xie Zengyi, Director of Department of Research Coordination and International Cooperation, Institute of Law, CASS

Speakers:

1: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

2: Associate Prof. Piotr Grzebyk,Head of the Polish Research Centre for Law and Economy of China, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

3: Prof. Mo Jihong, Director of Institute of International Law, CASS

4: Prof. Zhou Hanhua, Deputy Director of Institute of Law, CASS

 

mediolan2018.jpgW Mediolanie ponad 200 osób – w tym wielu dziennikarzy – przysłuchiwało się w piątek, 14 grudnia 2018 roku obradom po włosku i angielsku nt. „Sovranità, democrazia e libertà” („Suwerenność, demokracja i wolność”), podczas których z referatami wystąpiło pięciu profesorów prawa rzymskiego:

prof. Gabor Hamza (Uniwersytet Budapesztański) Costituzione, diritti e sovranità popolare

ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (Uniwersytet Jagielloński) L'identità giuridica e nazionale: la tolleranza e il pluralism,

prof. Johannes Michael Rainer (Uniwersytet w Salzburgu) Montesquieu: perdita di identità e decadenza

prof. Umberto Vincenti (Uniwersytet Padewski) La nuova religione dei diritti umani.

Prof. Giuseppe Valditara (Uniwersytet w Turynie) konferencję zorganizował, wprowadził do niej referatem programowym i podsumował całość osobnym wystąpieniem.

 

Obrady odbywały się one w pięciu panelach kolejno po sobie następujących.

 locandina.jpg

 

Section 1: Identity and immigration - Moderator: Marcello Foa, President of “Rai” (Italian National broadcasting company) 

1) The principles

Mario Comba (Italy), Professor of Comparative Public Law, Univ. Torino: The Constitutional Identity of the States Members of the European Union (L’identità costituzionale degli Stati membri nell’Unione europea)

Giampaolo Azzoni (Italy), Professor of General Theory of Law, Univ. Pavia: The Conditions for Hosting at the Origins of the Western World (Le condizioni dell'ospitalità all'origine dell'Occidente)

Michael Johannes Rainer (Austria), Professor of Comparative Civil Law and Dean of the Faculty of Jurisprudence, Univ. Salzburg: Montesquieu: Loss of Identity and Decadence.

2) The reality

PaulCoyer (USA), Research Professor, Institute of World Politics, Washington, D.C.;

Associate Professor, École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, France: Nationalism and National Identity, in the Context of European-American Relations: What It Means ‘Being American’

Janet Reznicek (Germany), Researcher of Civil Law, Univ. Salzburg: Citizenship and National Identity. Examples: Germany, Austria, Canada

Paulina Neuding(Sweden), Editor-in-chief of “Kvartal”, Stockholm: Europe and Mass Immigration – a Challenge to Liberalism

Mordechai Kedar(Israel), Professor of Arabic, Islam and Middle East Issues, Bar Ilan University, Tel Aviv; member of the International Institute for Migration and Security Research (IIMSR): Islamic Views about Migration

Section 2: Rights and sovereignty of the people - Moderators: Pietro Senaldi, Editor-in-chief of “Liberoquotidiano”

Umberto Vincenti (Italy), Professor of Roman Law, Univ. Padova: The New Religion of Human Right (La nuova religione dei diritti umani)

Raimondo Cubeddu (Italy), Professor of Political Philosophy, Univ. Pisa: The Conservative State between Duties of the Citizens and Hypertrophy of the Human Rights (Stato liberale fra doveri civici e ipertrofia dei diritti umani) 

Ludovico Mazzarolli (Italy), Professor of Constitutional Law, Univ. Udine: Fundamental Rights and Citizenship (Diritti fondamentali e cittadinanza)

Gabor Hamza (Hungary), Professor of Roman Law and Comparative Legal History: Constitution, Rights and Sovereignty of the People

John Tasioulas(United Kingdom), Professor of Politics, Philosophy and Law, King’s college, Londra: Human Rights Overreach 

Alessandro Bernasconi (Italy), Professor of Criminal Procedure Law, Univ. Brescia: Political Acts between National Interest and Jurisdiction (Gli atti politici fra interesse nazionale e giurisdizione)

Section 3: Economy and sovereignty - Moderators: Rebecca Lowe, Institute of Economic Affairs,and Juliet Samuel, journalist at The Telegraph 

Giampio Bracchi (Italy), President Emeritus of the Foundation of “Politecnico Milano”: International Finance and National Politics (Finanza internazionale e politiche nazionali)

Francesco Manfredi(Italy), Professor of Business Administration and Acting Dean Univ. Jean Monnet, Bari: Territorial Systems, Socio-Economical Development and Sovereignty (Sistemi territoriali, sviluppo socio-economico, sovranità)

Helen Thompson(United Kingdom), Professor of Political Economy, Univ. Cambridge: Whether Britain could have stayed in the European Union

Section 4: Democracy and sovereignty of the people - Moderators: Marco Cremonesi, journalist at Corriere della Sera 

Francesco Cavalla (Italy), Professor Emeritus of Philosophy of Law, Univ. Padova: Who Are the ‘Sovereign People’? (Chi è il ‘popolo sovrano’?)

Franciszek Longchamps de Berier (Poland), Professor of Roman Law, Univ. Krakow: Title in pending

Nicolò Zanon (Italy), Professor of Contitutional Law, Univ. Milano, Judge of the Constitutional Court: Judges and Law (Giudici e legge)

Richard Ekins (United Kingdom), Associate Professor in the Faculty of Law, Univ. Oxford; director of the Programme for the Foundations of Law and Constitutional Government, Univ. Oxford; Head of Policy Exchange's Judicial Power Project: Self-Government in an Age of Over-Mighty Courts

Francisco de Borja López-Jurado (Spagna), Professore di Derecho administrativo, Univ. Navarra: The Search for Meaning in Democratic Decision-Making: the Legal Traceability Method

 

Section 5: The sovereignty of the people and the supranational institutions - Moderator: Alessandro Galimberti, journalist at “Il Sole 24ore”

Guglielmo Verdirame (United Kingdom), Professor of International Law, King's College, London: Sovereignty and International Law

Paolo Becchi(Italy), Professor of Philosophy of Law, Univ. Genova: The Two Concepts of Sovereignty, the Crisis of Globalization and the Reinassanceof the National State (Le due idee di sovranità, la crisi della globalizzazione e la reinassancedello stato nazionale)

Maria Cahill (Eire): Professor of Constitutional Law, Univ. Cork: Supranationalism and Sovereignity

Douglas Murray (United Kingdom), Writer: The strange death of Europe

 mediolan2018b.jpg

 

Artykuły prasowe:

corriere15122018.jpglibero15122018.jpg

 

cass

W dniach 16-17 listopada 2018 roku odbywała się w Pekinie doroczna konferencja dotycząca Rule of Law (The CASS Forum: International Symposium on Rule of Law), organizowana przez Instytut Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. W tym roku prace skupiały się wokół zagadnień, wywoławczo nazwanych: Institutional Reform and the Rule of Law.

tytul-konferencji.jpg

Z referatami zostali na nią zaproszenie przedstawiciele 11 krajów. Dr Piotr Grzebyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyrektor Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin) przedstawił wystąpienie pt. Protection of Non-Standard Workers and the Rule of Law, zaś ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier z z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Institutional Reforms and Resilience of Law: the Experience of Private Law. Konferencji przysłuchiwali się między innymi studenci WPiA UJ odbywający w Pekinie na China University of Political Science and Law kurs prawa chińskiego nauczanego po angielsku (Chinese Law Taught in English - CLTE) w ramach China-EU School of Law.

Agenda

Nov. 16, 2018 Friday 

08:45  Registration

Venue: Conference Room, 8thfloor of Sheke Boyuan Hotel

Address: No. 27 Wang Fu Jing Da Jie, Doncheng District, Beijing

09:00-09:35   Opening Ceremony

Chairperson: Prof. Mo Jihong, Deputy Director, CASS Law Institute           

 

Speakers:

  • 1、 Taliia Khabrieva, Director of Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Member of the Russian Academy of Sciences
  • 2、 Kimmo Teppo Nuotio, Chairman of Board of China Law Center, Helsinki University, Finland
  • 3、 Chen Su, Member of CASS and Director of CASS Law Institute

09:35-09:45  Tea Break

09:45-12:00  Session One New Development of the Rule of Law 

Chairperson:Prof. Mo Jihong, Deputy Director, CASS Law Institute

Prof. Koh Mun Hyun, Dean of Law School, Soongsil University 

Speaker1:  Prof. Li Zhong, Director of Strategic Studies on Rule of Law Department, CASS Law Institute

Topic:     Constitutional Review: A milestone of the Rule of Law Development in China

Speaker2:  Prof. Taliia Khabrieva, Director of Institute of Legislation and ComparativeLaw under the Government of the Russian Federation   

Topic:    The Rule of Law Theory and Its Implementation in the Modern Constitutions

Speaker3:     Prof. Kimmo Teppo Nuotio, Chairman of Board of China Law Center, Helsinki University, Finland

Topic:    Finnish Experience about Strengthening the Rule of Law

Speaker4:  Prof. Wang Lei, Peking University

Topic:     The Theory of Constitutional Review in China

Speaker5:     Prof. Arturo Oropeza García, National Autonomous University of Mexico

Topic:           The Rule of Law and Its Main Challenges in the 21st Century

Speaker6:     Prof. Ignazio Castellucci, University of Trento, Italy

Topic:           Rule of Law and Globalization: Are They Contradictory?

 

Comments and Discussion

12:00-13:30   Lunch

13:30-15:15  Session Two   Rule of Law and Constitution

Chairperson:Prof. Zhou Hanhua, Assistant Director, CASS Law Institute

Prof. Ignazio Castellucci, University of Trento, Italy

Speaker1:     Prof. Zhai GuoqiangDeputy Director of Constitutional and Administrative Law Department, CASS Law Institute

Topic:           Transitional Society and Constitutional Amendments

Speaker2:        Prof. Koh Mun Hyun, Dean of Law School, Soongsil University

Topic:           Political Question Cases of Korean Constitutional Court 

Speaker3:     Prof. Li Honglei, Director of Constitutional and Administrative Law Department, CASS Law Institute

Topic:           Perfection of Rule of Law in Administrative Law in China 

Speaker4:     Prof. Park Insoo, Law School, Yeungnam University

Topic:     The Presidential Impeachment in Korea

Speaker5:     Prof. Zhou Yong, Research Fellow of Nordic China Law Center

Topic:           The New Development of Relations Between Cross-border Ethnic Group and the State---The Paradigm of the Nordic Sami Convention 

Comments and Discussion

15:15-15:30  Tea Break

 

15:30-17:30  Session Three Rule of Law and Social Law

Chairperson:  Prof. Xie Zengyi, Director of Department of Research Administration and Foreign Affairs, CASS Law Institute

Prof. Franciszek Longchamps de Berier, Jagiellonian University in Cracow, Poland

Speaker1:        Prof. György Kiss, National University of Public Service, Hungary

Topic:      Changing Approach to the Rule of Law

Speaker2:        Prof. Zheng Shangyuan, Tstinghua University

Topic:      The Improvement of the Rule of Law on Social Security

Speaker3:        Prof. Heinz-Dietrich Steinmeyer, University of Muenster, Germany

Topic:    Challenges for the Rule of Law in a Period of Globalization,Digitalization and Migration

Speaker4:        Associate Prof. Wang Tianyu, CASS Law Institute

Topic:      Labor Dispute Resolution: A Perspective of Rule of Law 

Speaker5:        Associate Prof. Piotr Grzebyk, Head of the School of Polish Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland

Topic:           Protection of Non-Standard Workers and the Rule of Law

Comments and Discussion

17:40 Dinner

Nov.17, 2018 Saturday

09:00-11:00    Session Four  Rule of Law and Improvement of Legislation

Chairperson: Prof. Xue Ninglan, Directorof Social Law Department, CASS Law Institute

Prof. Heinz-Dietrich Steinmeyer, University of Muenster, Germany

Speaker1:     Prof. Cássius Guimarães CHAI, Estado Do Maranhãom, Professor of Universidade Federal Do Maranhãom

Topic:           The New Legal Framework for Data Protection in Brazil

Speaker2:     Prof. Liu Renwen, Directorof Department of Criminal Law, CASS Law Institute

Topic:           Legislation and Adjudication of Chinese Self- Defense System 

Speaker3:     Prof. Franciszek Longchamps de Berier, Jagiellonian University in Cracow, Poland

Topic:      Institutional Reforms and Resilience of Law: The Experience of Private Law

Speaker4:     Prof. Hong Ying, Institute of Justice, Ministry of Justice

Topic:     Multiple Dispute Resolution and Rule of Law 

Speaker5:     Associate Prof. Liu Xiaomei, Deputy Director of CASS Legal library

Topic:     Legislation Reform and the Construction of Legal System

Speaker6:     Associate Prof. Yuki Hashimoto, Waseda University, Japan

Topic:           Rules of the Same Surname System in Japan

Speaker7:        Dr. Sevalnev Viacheslav, Institue of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

Topic:     Combating Corruption and Rule of Law

Comments and Discussion

11:00-11:15  Tea Break

11:15-11:30  Closing Ceremony

Chairperson: Prof. Chen Guoping, Deputy Director, CASS Law Institute

Speakers:

1、Prof. György Kiss, National University of Public Service,Correspondent Member of the Hungary Academy of Sciences

2、Prof. Arturo Oropeza García, National Autonomous University of Mexico

3、Prof. Mo Jihong, Deputy Director, CASS Law Institute

12:00  Lunch

alan-watson.jpg

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dnia 9 listopada 2018 roku profesora Alana Watsona. Uważaliśmy go za przyjaciela, uczyliśmy się z jego prac i wykładów, mieliśmy wielką przyjemność gościć go w Krakowie w 2008 roku.

Requiescat in pace.

W dniach 19-20 października 2018 roku szkoła prawa chińskiego, prowadzona przez Unię Europejską w Pekinie na China University of Political Science and Law (CUPL) świętowała 10 lat swego istnienia. Wyrazem świętowania była konferencja naukowa The WTO at a Cross-Road: Reshaping Its Normative Framework - Chinese and European Perspectives.

Uniwersytet Jagielloński bierze udział w konsorcjum, które prowadzi China-EU School of Law (CESL). Przedstawiciele UJ wzięli udział w konferencji. Od kilku lat studenci WPiA UJ uczą się prawa chińskiego po angielsku w Pekinie w europejskich warunkach podczas semestralnych kursów China Law Taught in English (CLTE).

zdjęcia i artykuł

program

CESL w Chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa w Pekinie powstała w 2008 r. jako jeden z pięciu wydziałów prawa tego uniwersytetu. Inicjatywa Chińskiej Republiki Ludowej i Unii Europejskiej (szkołę otworzyli przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i wicepremier Chin Li Keqiang). CESL jest instytucją edukacyjną i badawczą w Pekinie, której sekretariat znajduje się w Hamburgu. Powstała jako konsorcjum, w którym wiodącą rolę odgrywają CUPL i Uniwersytet w Hamburgu oraz miasto Hamburg wspólnie z 17 uniwersytetami partnerskimi: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Boloński, Katolicki Uniwersytet Leuven, Uniwersytet w Lund, Uniwersytet w Maastricht, Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie, Trinity College z Dublina, Uniwersytet w Manchesterze, Uniwersytet w Strasbourgu, Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, Uniwersytet Eötvös Lórand w Budapeszcie, Central European University w Budapeszcie, Narodowy College Sędziów w Pekinie, Narodowy College Prokuratorów w Pekinie, Uniwersytet Tsinghua z Pekinu. Odpowiedzialny za współpracę z ramienia UJ jest ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), a na kadencję 2017-2019 członek sześcioosobowego Joint Managerial Committee CESL.

10-lat.jpeg

grzegorz-blicharz-stypendium.jpgPrestiżowe stypendium MNiSW dla dra Grzegorza Blicharza. Z radością informujemy, że adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego, dr Grzegorz Blicharz uzyskał stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia przeznaczone są dla ponad 180 młodych badaczy i stanowią nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze.

https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-2018

Serdeczne gratulacje!!!

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda objął honorowym patronatem konferencję naukową pt. "Plus ratio quam vis", organizowaną w dniach 11-15 września 2018 roku w Krakowie przez Katdrę Prawa Rzymskiego UJ. Konferencja stanowi 72 z dorocznych sesji towarzystwa specjalistów z zakresu praw antycznych - Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA). Konferencja została włączona w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

 

 

Obrady otworzył list Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. Wojciecha Nowaka.

Uczestników piątkowej kolacji pod ziemią w Wieliczce w sali Warszawa dyspensował ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021