W dniach 4-5 listopada 2016 roku w siedzibie Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie odbyła się organizowana dorocznie konferencja międzynarodowa pt. "Rule of Law: A Comparative Perspective". Wzięli w niej udział goście z Australii, Brazylii, Finlandii, Japonii, Kanady, Korei, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Rosji, Węgier i Włoch.

 

We wtorek 18 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ gościł prof. David Pugsley, znawca prawa rzymskiego, common law oraz prawa porównawczego z Uniwersytetu Exeter. Wizyta szczególnie ucieszyła Katedrę Prawa Rzymskiego, także ze względu na długoletnią znajomość z prof. D. Pugsley’em za sprawą corocznych światowych kongresów historyków prawa SIHDA.

Nakładem Księgarni Akdemickiej ukazałą się nowa książka dr Karoliny Wyrwińskiej pt. "Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia". Pobierz spis treści...

Dnia 5 października 2016 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim sześciu chińskich uczonych z Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) wzięło udział w drugim dniu –  w krakowskiej części – II Chińsko-Polskiego Seminarium Prawa Porównawczego (2nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law). Do Krakowa przyjechali dyrektor Instytutu prof. Li Lin oraz prof. Lin Mingde, prof. Xu Hui, prof. Xie Zengyi, prof. Lu Chao i prof. Wu Jun. Ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w seminarium wzięli udział: dziekan prof. Jerzy Pisuliński, prodziekan prof. Bartosz Brożek, dr Joanna Lemańska z Katedry Prawa Administracyjnego oraz ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

We Frankfurcie nad Odrą ukazał się pod redakcją prof. Arkadiusza Wudarskiego tom „Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego”.

 

Ogłoszone zostały w nim trzy artykuły o prawie porównawczym czerpiące z doświadczenia prawa rzymskiego:

Tomasz Giaro, Moment historyczny w prawoznawstwie porównawczym

Wojciech Dajczak, Potencjał metody porównawczo-historycznej na przykładzie kontrowersji wokół odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy

Franciszek Longchamps de Bérier, Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: argumenty historyczny, dogmatyczny i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypadek śmierci oraz zapisu windykacyjnego

 

KOnferencja międzynarodowa

Laureatkami VII edycji Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" zostały:

 

I miejsce – Maria Włoskowicz (UJ)

II miejsce – Michalina Kowala (UAM) i Magdalena Ossowska (UW)

 

 

- pod takim tytułem odbędzie się konferencja naukowa w dniach 1-2 kwietnia 2016 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 32.  Konferencję zorganizowało Koło Naukowe "Utriusque iuris" na WPiA UW. Weźmie w niej z referatem udział dr Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego UJ.

dr Paulina Święcicka (UJ)

Program

1.IV (piątek)

10:00- Otwarcie konferencji przez Prodziekana WPiA UW prof. dr hab. Tomasza Giaro

10:15-11:30 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski: „Reinterpretacja norm moralnych i prawa w biblijnym Izraelu na przykładzie Dekalogu.”

 

 

od prawej ks. prof. Waldemar Chrostowski (UKSW), prof. Tomasz Giaro (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

11:30-11:45 – przerwa kawowa

11:45-12:30 – ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki: „Jezus a Prawo”

12:30-13:15 – prof. dr hab. Andrzej Bryk: „Koncepcja władzy politycznej w starożytnym Izraelu”

13:15-14:00 – dr Paulina Święcicka: „Jurysdykcja Sanhedrynu Jerozolimskiego w procesie Jezusa z Nazaretu”

 

 

od lewej dr Paulina Święcicka (UJ), prof. Andrzej Bryk (UJ), ks. prof. Dariusz Kotecki (UAM), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

Panel I (15:30-17:00)

1. Łukasz Buczek (US): „Normy sankcjonowane w Dekalogu? Próba analizy dogmatyczno-prawnej w oparciu o założenia derywacyjnej koncepcji wykładni prawa”

2. mgr Piotr Maciaszek (UG i UKSW): „Znaczenie intencji w wykonywaniu prawa w nauczaniu Jezusa Chrystusa a współczesne problemy prawne”

3. mgr Małgorzata Szymańska (UWr): „Współczesna wykładnia prawnicza a interpretacja biblijna – porównanie meto”

4.  Kacper Wonia (UMCS): „Okrucieństwo i bezkompromisowość Talmudu”

5. Kacper Górniak (UJ): „In dubiis benigniora. Wokół łagodnej interpretacji w prawie prywatnym”

 

2.IV (sobota)

Panel II (10:00-11:30)

1. mgr Mateusz Nocuń (UW): „Wielopoziomowa wykładnia Rdz 2,24 a kanoniczne prawo małżeńskie”

2. Piotr Polak (UW): „Duch a litera. Prawo Mojżeszowe czy łaska i prawda

3. Dominik Kossak (UWr) : „Starotestamentowe małżeństwo żydowskie – obraz biblijny i jego wpływ na współczesność”

4. Przemysław Matuszewicz (UW): „Nomos Georgikos – dylemat prawodawcy”

5. mgr Rafał Marek (UJ): „Żydowskie metody interpretacji a początki ius commune

 

Panel III (11:45-13:00)

1. Michał Czykierda (UW): „Własność w prawie starotestamentowym – wybrane zagadnienia”

2. Antoni Żukowski (UW): „Sposoby nabycia własności w prawie rzymskim i w prawie mojżeszowym”

3. mgr Kacper Lewandowski (KUL): „Prawo własności u Św. Augustyna”

4. Igor Adamczyk(UW): „Między Synajem a Italią. Odpowiedzialność deliktowa za wyrządzoną szkodę”

 

Panel IV (14:30-16:00)

1.    mgr Piotr Aleksandrowicz (UAM): „Wykładnia praw kultycznych według Szkoły Świętości”

2. Maria Kola (UAM): „Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach (Sdz 21,25) – rozważania na temat zasady słuszności w Księdze Sędziów”

3. Bartłomiej Starnowski (UW): „ Rabin, Jurysta i Ulem: kilka słów o wykładni w prawach żydowskim, rzymskim i islamskim”

4. Szymon Osmoła (UJ): „Święte księgi w teorii Leona Petrażyckiego”

 

 

od lewej prof. Andrzej Bryk (UJ), dr Paulina Święcicka (UJ), ks. prof. Dariusz Kotecki (UAM), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

16:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

W dniach 11-12 lutego 2016 roku odbywa się w Uniwersytecie we Florencji konferencja naukowa "Nadużycie prawa. Znaczenie i wartość techniki argumentacyjnej w różnych sektorach porządku prawnego".

 

W dniach 5-6 listopada 2015 roku odbył się w Pekinie na China University of Political Science and Law zjazd z cyklu China-Europe Academic Conference 2015, organizowany przez EU-China School of Law. Tym razem tematem obrad była Legal Reform of Market Economy. W zjeździe wystąpiło 50 mówców z 15 uniwersytetów oraz instytucji naukowych, uczestniczyło nadto 119 osób. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wygłosił referat na temat Private Law in Transition: Jurisdictions of Polish Law within Last 100 Years w panelu wystąpień zatytułowanym Judicial Reform of Market Economy.

Po południu 16 października 2015 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pekińskiego odbyło się seminarium z udziałem profesorów, doktorantów i studentów tegoż wydziału oraz profesorów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą dyskusji stało się przedłożenie ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier pt. Roman Legal Maxims in Private Law Studies.

Rano 16 października 2015 roku w Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie odbył się Sino-Polish Seminar on Comparative Law z udziałem uczonych chińskich oraz profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Uniwersytetu Warszawskiego. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wygłosił referat Private Law Methodology and the Common Roots of Chinese Law and Polish Law.

W dniach od 14-21 października 2015 roku odbywało się w Pekinie na China University of Political Science and Law czwarte już Warsaw-Beijing Forum z udziałem studentów. Występujący na konferencji profesorowie reprezentowali CUPL, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wystąpił z referatem Transformation of Private Law in Poland within Last 100 Years.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021