i w finale organizowanym przez Koło Prawa Rzymskiego TBSP UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ laureatami zostali ex aequo:

Dawid Książek, Sylwia Sosin i Anna Zymuła.

Gratulujemy!!!

I liczymy na sukces naszych reprezentantów już niedługo w finale Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" we Wrocławiu w piątek, 2 czerwca 2017 roku.

O procesie Jezusa nie tylko z perspektywy prawa rzymskiego rozmawiali dr Paulina Święcicka i ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier:

https://www.youtube.com/watch?v=WH-cmCo2Xdo

https://www.youtube.com/watch?v=0AC-DshyHz0

 

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Gianni Santucci z Uniwersytetu w Trydencie o regule prawnej utilitas contrahentium w prawie rzymskim i współczesnych kodyfikacjach: francuskiej, szwajcarskiej, niemieckiej i włoskiej. Wykład w języku włoskim będzie wygłoszony w środę, 12 kwietnia w sali nr 2 przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

 

źródła

 

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka "O wolność słowa i religii. Praktyk ai teoria" pod redakcją dra Krzysztofa Szczuckiego (UW) i ks. prof. Franciszeka Longchamps de Berier (UJ).

24 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w Auli Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom nauk prawnych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość promocji doktorskiej otworzyła Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Dorota Malec. Następnie Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. Jerzy Pisuliński odczytał tekst przysięgi, którą doktorzy solennie złożyli. Po odczytaniu przez promotorów formuły nadającej stopień doktora nauk prawnych oraz wprowadzającej w prawa i obowiązki tego stopnia naukowego, każdy doktor otrzymał od swojego promotora dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego.

Podczas uroczystości dyplom doktorski otrzymał asystent w naszej Katedrze – dr Grzegorz Blicharz, który swoją rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Franciszka Longchamps de Bérier.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

W dniach 19-20 listopada 2016 r. w Nieborowie k. Łowicza odbyły się V Warsztaty „Metody badań romanistycznych”. Jest to spotkanie młodych naukowców zajmujących się prawem rzymskim: doktorantów oraz młodych doktorów. Prezentowane są podczas nich zagadnienia badawcze, które są przedmiotem bądź prac doktorskich bądź projektów po doktoracie. Spotkanie ma na celu wnikliwą dyskusję nad wybranymi pracami badawczymi tak, aby ocenie poddane zostały nie tylko zagadnienia merytoryczne, lecz także stosowana metodologia. W tym roku w Warsztatach uczestniczyli: mgr Kamil Sorka, mgr Kamil Stolarski oraz dr Grzegorz Blicharz. Opiekę naukową nad prowadzonymi dyskusjami sprawowali ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Wojciech Dajczak oraz prof. Bronisław Sitek.

W dniach 4-5 listopada 2016 roku w siedzibie Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie odbyła się organizowana dorocznie konferencja międzynarodowa pt. "Rule of Law: A Comparative Perspective". Wzięli w niej udział goście z Australii, Brazylii, Finlandii, Japonii, Kanady, Korei, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Rosji, Węgier i Włoch.

 

We wtorek 18 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ gościł prof. David Pugsley, znawca prawa rzymskiego, common law oraz prawa porównawczego z Uniwersytetu Exeter. Wizyta szczególnie ucieszyła Katedrę Prawa Rzymskiego, także ze względu na długoletnią znajomość z prof. D. Pugsley’em za sprawą corocznych światowych kongresów historyków prawa SIHDA.

Nakładem Księgarni Akdemickiej ukazałą się nowa książka dr Karoliny Wyrwińskiej pt. "Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia". Pobierz spis treści...

Dnia 5 października 2016 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim sześciu chińskich uczonych z Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) wzięło udział w drugim dniu –  w krakowskiej części – II Chińsko-Polskiego Seminarium Prawa Porównawczego (2nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law). Do Krakowa przyjechali dyrektor Instytutu prof. Li Lin oraz prof. Lin Mingde, prof. Xu Hui, prof. Xie Zengyi, prof. Lu Chao i prof. Wu Jun. Ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w seminarium wzięli udział: dziekan prof. Jerzy Pisuliński, prodziekan prof. Bartosz Brożek, dr Joanna Lemańska z Katedry Prawa Administracyjnego oraz ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020