W systemie USOS pojawiła się informacja o rejestracji na egzaminy z prawa rzymskiego w dwóch wrześniowych terminach 1 i 23 września. Terminy te zostały w porozumieniu z Katedrą wyznaczone przez Władze Dziekańskie i skoordynowane z terminami innych egzaminów - wszystko dla wygody studentek i studentów I roku.

Katedra planuje zatem egzaminy wrześniowe z prawa rzymskiego tylko w tych dwóch terminach i jako egzaminy pisemne.

O ewentualnych zmianach - możliwych z uwagi na zmienność sytuacji powodowaną pandemią - informacje będą podawane na bieżąco.

 

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020