Wykaz publikacji:


I. Książki

 1. Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, Wydawnictwo Od.Nowa, Kraków 2016, 680 s. 
 2. Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2017, 196 s.


II. Rozdziały w książkach

 1. Decodification, common good, and responsible societies : beyond the Elinor Ostrom’s theory of governing the commons, w: Transcendence and love for a new global society : proceedings of the II International Congress Transcendence and love for a new global society (Warsaw, August 1-2, 2016) / ed. Vargas A.I., Alonso- Bastarreche G., Van Schalkwijk D., Pamplona : Servcio de Publicaciones de la Universidad de Navarra 2017, s. 91-101.
 2. Samolotem lub pociągiem. Dekodyfikacja umowy przewozu w obliczu europeizacji i globalizacji prawa, w: Dekodyfikacja. Szkice do portretu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017; = Decodification of Air and Railway Transport Agreements Through Globalization and Europeanization The Polish Example, „LR Legal Roots: the International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law2018, t. 7, s. 213-231
 3. [wraz z T. Kisielewiczem] Service continuity of critical energy systems in the light of present legal experience, w: Decisions In Situations Of Endangerment. Research Development, eds. D. Kuchta, M. Popławski, D. Skorupka, S. Stanek, Wrocław 2016, s. 221-236;
 4. Przełom w zarządzaniu zasobami wspólnymi. Praktyka dobra wspólnego, w: Dobro wspólne. Teoria i praktyka, pod red. W. Arndta, F. Longchamps de Bérier, K. Szczuckiego, Wydawnictwo Sejmowe/Fundacja Utriusque Iuris, Warszawa 2013, s. 211-223;
 5. Favor testamenti czy favor testatoris? – na marginesie rozstrzygnięć Kwintusa Mucjusza Scewoli, w: Miejsce verba i voluntas w wykładni prawnej, red. G. Blicharz, K. Stolarski, Księgarnia Akademicka 2011, s. 77-89;
 6. [wraz z D. Pietrzykiem] Różne współczesne koncepcje prawa naturalnego w: Prawo naturalne-natura prawa, red. P. Dardziński, ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, C.H. Beck 2011, s. 166-184.
   

III. Artykuły

 1. La Polonia e le prospettive del diritto privato europeo : l’unificazione e il metodo combinato, „LR Legal Roots : the International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2017, t. 6, s. 223-242.
 2. Pecunia Traiecticia and Project Finance : the decodified legal systems and investments in risky ventures, „Teoria e Storia del Diritto Privato” 2017 nr 10, s. 1-23. 
 3. [wraz z T. Kisielewiczem], Prawne aspekty zarządzania commons wobec technicznych wyzwań rozwoju smart city, „Forum Prawnicze” 2017, nr 1 (39), s. 34-54.
 4. La responsabilità d’impresa : il diritto privato polacco e la tradizione giuridica dell’Occidente, „Revista General de Derecho Romano” 2017, nr 28, s. 1-15.
 5. Governing the commons in the era of decodification and self-responsible societies : Elinor Ostrom's theory and the challenges for legal science, IASC 2017, on-line.
 6. Giudicare una decisione del pretore : la relazione tra diritto e fatto nel passo di Paolo (D. 1,1,11) e nel caso di Barbarius Philippus (D. 1,14,3), „Seminarios Complutenses de Derecho Romano” 2016, nr 29, s. 335-352.
 7. Opodatkowanie spadków i darowizn? Wolność religijna a swoboda finansowania kościołów i związków wyznaniowych, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, t. XII, 2014, nr 4, s. 9-21;
 8. Rzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 7 (2014), nr 1, s. 11-27;
 9. Pożyczka morska w zachodniej tradycji prawnej, „Studia Iuridica”, t. 58 (2014), s. 9-29;
 10. Konstrukcja prawna pożyczki morskiej w prawie rzymskim a współczesny Project Finance, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 6 (2013), nr 4, s. 327- 340;
 11. Pożyczka morska. Ślepa uliczka zachodniej tradycji prawnej?, „Forum Prawnicze”, 2013, nr 1 (15), s. 28-35;
 12. Prawne aspekty finansowania transportu morskiego w starożytnym Rzymie, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXIV 2012, z. 2, s. 291-314.


IV. Recenzje

 1.  Wojciech Dajczak, The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists, Wydawnictwo Naukowe UAM 2012, 194 s., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” XXIV: 2015, z. 2, s. 469-473;
 2. Jan Halberda, Historia zobowiązań quasi-kontraktowych w common law. Kraków 2012, Księgarnia Akademicka, s. 446, „Państwo i Prawo”, r. LXVIII, z. 7 (809), lipiec 2013, s. 105-108;
 3. Stanisław Wróblewski 1868-1938. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 listopada 2008 r., red. Andrzej Mączyński, Kraków 2011, 122 s., „Państwo i Prawo”, r. LXVIII, z. 2 (804), luty 2013, s. 109-111;
 4. Przemysław Drapała, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, Warszawa: C.H. Beck 2010, ss. 483, „Palestra” 1-2/2012, s. 249-253.


V. Sprawozdania
Sprawozdanie z konferencji naukowej Dobro wspólne. Teoria i praktyka, Kraków, 20–21 kwietnia 2012 r., „Palestra” 7-8/2012, s. 266-268.

 

VI. Inne

 1. Po pierwsze pasja, po drugie mistrz, „Struna” 2015, nr 1(4), s. 10-13;
 2. Prawnik nowoczesny a hermeneutyka? Wywiad z prof. Guido Alpa, „Forum Prawnicze” 2014, nr 3 (23), s. 3-6;
 3. Niepewna przyszłość prawa? Wywiad z prof. Natalino Irtim, „Forum Prawnicze” 2014, nr 1 (21), s. 3-5.


VII. Redakcja naukowa

Miejsce verba i voluntas w wykładni prawnej, red. G. Blicharz, K. Stolarski, Księgarnia Akademicka 2011, stron 117.

 

 

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020