dr Magdalena Grzyb

Dr Magdalena Grzyb

Adiunkt w Katedrze Kryminologii UJ

 

Studia, stopnie, tytuły:

Doktor nauk prawnych (2015)

Uniwersytet Jagielloński & l’Université de Bordeaux

Szkoła Prawa Francuskiego (2010)

Uniwersytet Jagielloński i l’Université d’Orleans

 

Magister prawa (2008)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Staże zagraniczne:

Indiana University in Bloomington, USA (2011, 2017)

Hebrew University, Izrael (2016)

Universidad de Saragossa, Hiszpania (2014)

Université Montesquieu Bordeaux 4, Francja (2012-2013) (Stypendium Rządu Francuskiego Cotutelle)

Pontificia Universidad Catolica del Peru (2008)

Université des Sciences Sociales Tolouse 1, Francja (program Socrates-Erasmus)

 

Projekty badawcze:

„Europejska polityka kryminalna wobec przestępstw motywowanych kulturowo” –PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/N/HS5/01743 (2013-2014)

„Kobieta jako ofiara zabójstwa. Studium kryminologiczne” –  SONATA, Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2017/26/D/HS5/00169 (2018-2020)

 

Zainteresowania:

Przemoc wobec kobiet, polityka kryminalna, populizm penalny, przestępstwa motywowane kulturowo, kryminologia narracyjna, kryminologiczna problematyka prostytucji

 

Najważniejsze publikacje:

J. Błachut, M. Grzyb, Seksualna panika, czy racjonalna polityka? O reakcji na molestowanie seksualne studentek w Stanach Zjednoczonych [w:] W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie i sprawiedliwości (red. K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018, str. 67-87

Płeć i podkultura przemocy: kobiety w środkowoamerykańskich maras i pandillas [w:] Przestępczość kobiet : wybrane aspekty (red. Joanna Brzezińska), Wolters Kluwer Polska, Warszwa, 2017, str. 255- 272

Hiszpańska ustawa o przemocy ze względu na płeć: analiza kryminalno-polityczna, Archiwum Kryminologii, t. 39, str. 339-367

Przemoc wobec kobiet, populizm penalny i feminizm [w:] Populizm penalny (red. Jan Widacki), Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2017, str. 107-118

 Przestępstwa motywowane kulturowo: aspekty kryminologiczne i prawnokarne: reakcja krajów zachodnich na szkodliwe praktyki kulturowe, Wolters Kluwer Polska, 2016 (monografia), str. 410

 An explanation of the honour-related killings of women in Europe through the Bourdieu’s concept of symbolic violence and masculine domination, Current Sociology Current Sociology 2016, Vol. 64(7) str.  1036–1053

Grzyb M., Hernandez M., “Still a Long Way Ahead”: Criminalisation of Femicide and Addressing Impunity in Latin America, Recent Developments [in:] Femicide. A Global Issue That Demands Action. Vol. IV, (ed. M. Dimitrijevic, A. Filip, M. Platzer), Vienna 2015, str. 84-94

 Kobietobójstwo. Kryminologiczna charakterystyka zjawiska, Archiwum Kryminologii, tom 36/2014, str. 75-108

The Polish Struggle to Ratify the Istanbul Convention [w:] Femicide. A Global Issue That Demands Action. Vol. II, (ed. S. Domazetoska, M. Platzer, G. Plaku) ACUNS Vienna, 2014, str. 113-115

Płeć a przestępczość. O problemie dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy, (wspólnie z dr Ewą Habzdą- Siwek) Archiwum Kryminologii, tom 35/2013, str. 95-135

J. Błachut, M. Grzyb, Jeżeli kobieta mówi ‘nie’, to co to oznacza?, „Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara”, Toruń 2012, str. 339-350

Zielona kryminologia, Archiwum Kryminologii tom 33/2011, str. 7-26

Kulturowo uwarunkowany błąd, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 3/2010, str. 19-23