Dr Edyta Drzazga

Dr Edyta Drzazga

Wykładowca w Katedrze Kryminologii UJ

 

Studia, stopnie i tytuły naukowe

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2002 – 2007).
 • Uzyskanie stopnia magistra prawa (2007).
 • Studia socjologiczne na Wydziale Filozoficznym UJ (2008 – 2012).
 • Uzyskanie stopnia licencjata z socjologii (2012).
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na wydziale Prawa i Administracji UJ (2013).

 

Staże zagraniczne

 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg jako stypendystka Max-Planck-Gesellschaft (2016).

 

Zainteresowania badawcze:

 • Zielona kryminologia i wiktymologia
 • Kryminologia krytyczna
 • Teorie kryminologiczne
 • Badania jakościowe w kryminologii

 

Udział w projektach badawczych

 • 2011 – 2012: udział w realizacji projektu badawczego Illicit Drugs and Drug Offences (IDDO) finansowanego przez Open Society Institute z udziałem partnerów z Austrii (Linz – koordynacja) oraz Hiszpanii (Barcelona);
 • 2016 – 2018: realizacja grantu naukowego NCN – Sonata 10 pt. Kontrola społeczna nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w Polsce;
 • 2018: realizacja grantu dla młodej kadry naukowej DSC 2017 na dofinansowanie publikacji naukowej, pt. Nowe kierunku kryminologii.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Teoria „wybitych szyb” w świetle psychologii społecznej, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 59, Warszawa 2008, s. 159-174;
 2. Kryminologia Kulturowa. Wprowadzenie do koncepcji, Archiwum Kryminologii, T. XXXII, Warszawa 2011, s. 5 – 22;
 3. O kontroli chuligaństwa futbolowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacyjnej prewencji uwag kilka, Archiwum Kryminologii, T. XXXV, Warszawa 2013, s. 193-212.
 4. Drzazga E., Angus Nurse, Animal Harm: Perspectives on Why People Harm and Kill Animals (book review), Punishment & Society – International Journal of Penology, 1–3, SAGE Publications, 2014.
 5. Chuligaństwo futbolowe w Polsce. Studium z zakresu społecznej kontroli zjawiska, Warszawa 2016.
 6. Köchl B., Drzazga E., Rossi P., Attitudes Towards Drug Laws in Qualitative Interviews, w: R. Soyer, S. Schumann, Treatment versus Punishment for Drug Addiction Lessons from Austria, Poland, and Spain, Springer International Publishing 2015, s. 65-86.
 7. Nielegalny obrót dziką fauna w świetle zielonej kryminologii, w: B. Błońska, W. Gogłoza i in. (red.) Sprawiedliwość dla zwierząt, Warszawa 2017, s. 90-108.
 8. Czy kryminologia pozytywna jest pozytywistyczna?, w: Chodźko, Szymczak (red.) Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych, Lublin 2018, s. 7-15.

 

Kontakt:
ul. Olszewskiego 2, I p., pok.127
31-007 Kraków
Tel. 012 663 1379
Fax: 012 663 1358

E-mail: edyta.drzazga@.uj.edu.pl