Wykłady

Kryminologia 7 pkt ECTS  (semestr zimowy)

Polityka kryminalna 7 pkt ECTS  (semestr zimowy)

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających 4 pkt ECTS  (semestr letni)

Kryminologiczna i prawna problematyka przestępczości zorganizowanej i terroryzmu 4 kt ECTS (semestr letni)

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej 4 pkt ECTS (semestr zimowy)

Contemporary issues of criminal policy. 4 pkt ECTS (semestr letni|)