Prof. dr hab. Janina Błachut

Prof. dr hab. Janina Błachut

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Kryminologii UJ (od 2002)

 

Studia, stopnie i tytuły naukowe 

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1970-1974)
 • Uzyskanie stopnia magistra prawa (1974)
 • Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych w PAN w Warszawie, kierunek: kryminologia (1974 – 1978)
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych w Instytucie Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk (1978)
 • Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1988)

 

Staże zagraniczne 

 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg jako stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta (1985 – 1986; 1989)

   

  Aktualnie pełnione funkcje: 

 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

Zainteresowania badawcze 

 • Problemy związane z pomiarem przestępczości
 • Polityka kryminalna
 • Przestępczość kobiet

   

Najważniejsze publikacje   

 1. Kobiety recydywistki w świetle badań kryminologicznych, Ossolineum, 1981
 2. Sądowy wymiar kary, Kraków 1988
 3. Kryminologia (wraz z A.Gaberle i K.Krajewski), Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 1999.
 4. Postępowanie przyśpieszone jako instrument polityki karnej, w: St.Waltoś (red): Proces karny a polityka karna, Kraków 1991,s.62-78
 5. Kriminalberichterstatung in der polnischen Tagespresse aus empirischer Sicht, w: D.Dölling,K.Gössel,St.Waltoś (Hrsg): Kriminalberichterstattung in Tagespresse. Rechtlische und kriminologische Probleme, Heidelberg 1998,s.87-140
 6. Przestępczość w Polsce w latach 1986-1995 w świetle danych statystyk policyjnych, PiP 1997, nr 3, s.43-52
 7. Płeć a przestępczość, w : J.Błachut, M.Szewczyk, J.Wójcikiewicz (red): Nauka wobec przestępczości, Księga ku czci Prof. T.Hanauska, Kraków 2001,s.162-171
 8. Zasady związane ze wszczęciem procesu karnego a zjawisko przestępczości, w: J.Czapska, A.Gaberle, A.Światlowski, A.Zoll (red):Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, Księga ku czci Prof. St. Waltosia, Kraków 2000, s.462-473
 9. Przestępczość nieletnich w woj. krakowskim (małopolskim w świetle danych oficjalnych w latach 1992-199, w: A.Gaberle (red): Przestępczość nieletnich i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie, Zakamycze 2001, s.17-46
 10. Problemy związane z statystycznym opisem przestępczości w oparciu o dane statystyk policyjnych, Archiwum Kryminologii 2001, t.XXV, s.123-140

   

   

  Kontakt:

Ul. Olszewskiego 2, I p., pok.126b

31-007 Kraków

Tel.              012 633 135

Fax:             012 663 1358

E-mail:         janina.blachut@uj.edu.pl