Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego zajmuje się przede wszystkim następującymi zagadnieniami:

 • Prawo działalności gospodarczej (wybrane zagadnienia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących regulacji prawnych Zasady prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Prawo energetyczne (z uwzględnieniem prawa europejskiego)
 • Przedsiębiorcy o szczególnym statusie prawnym (banki, zakłady ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, giełdy)
 • Wolne zawody oraz zawody prawnie reglamentowane,
 • Ubezpieczenia gospodarcze,
 • Prawo instytucji pozarządowych,
 • Publiczne prawo bankowe – wybrane zagadnienia z zakresu łączenia banków,
 • Prawo informacji gospodarczej,
 • Publicznoprawne zagadnienia prawa internetu,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa wodnego (umowa o dostawę wody)
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów (reklama, praktyki ograniczające konkurencję, postępowanie w sprawach ograniczających konkurencję).