Dr Wiktor Oziębała

email: wiktor.oziebala@uj.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 15.30-16.30,
ul. Olszewskiego 2, pok. 307